Immanuel Kant - Kritiek van de zuivere rede

Discussies in je eigen vakjargon.
kilmeny
Posts in topic: 4
Berichten: 34
Lid geworden op: 06 jan 2019, 23:39
Re: Immanuel Kant - Kritiek van de zuivere rede

Bericht door kilmeny » 09 jan 2019, 00:44

Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en hoe intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij (I) en de morele wet in mij (II).'
I. Kant had een diepe interesse voor de kosmos en de natuur, via de fysica van Newton.
II. Hij was ervan overtuigd dat er een autonome moraal, onafhankelijk van metafysische uitgangspunten of nutsoverwegingen, in de mens bestaat, bevestigd door het werk van Rousseau.
Goede keuze om hiermee te openen, dit hielp mij te weten waar ik aan toe was. En hartelijk dank voor het delen van deze zeer heldere beschrijving en uw a posteriori oordelen (hoop dat ik dit goed zeg).
Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Het transcendente is volgens Kant niet voor kennis toegankelijk, het transcendentale is zeker, want voorwaarde voor de mogelijkheid van kennis.
Is het transcendente hiermee gelijk aan het ding an sich?
Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Kant stelt dat er drie soorten oordelen bestaan:
• Analytische oordelen, a priori (vóór alle ervaring) waar, omdat het predicaat niets anders is dan de analyse van het onderwerp: 'een cirkel is rond, een vrijgezel is ongehuwd'.
• Synthetische oordelen, a posteriori (na ervaring) waar het predicaat iets nieuws over het onderwerp vertelt: 'deze cirkel, in een graanveld, is aangebracht door aliens; die vrijgezel is een priester'.
Zijn analytische oordelen (met name) a priori en synthetische oordelen a posteriori rationeel en niet empirisch? Of: kunnen we a priori kennis 'rationeel' noemen?
Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Kant is het eens met Hume dat metafysica onmogelijk is, de vormen dienen om ervaringsgegevens (verschijnselen, fenomenen) te ordenen, ze kunnen niet gebruikt worden voor iets dat zelf geen ervaringsgegeven is, zoals 'ik', 'wereld', 'God'. We kunnen (eventueel) hun verschijning ervaren, maar niet het 'Ding an sich' dat de oorzaak van de verschijnselen zou zijn.
Het is niet dat 'ik', 'wereld', of 'god' noodzakelijk niet bestaan, het is alleen niet mogelijk om ze op zich te kennen. Om deze reden is bedrijven van metafysica onmogelijk. We zijn altijd gebonden aan onze a priori kennis.
Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Spraak- of gezichtsherkenning door een computer vragen een ingewikkeld programma.
De vormherkenning bij de artificiële intelligentie komt overeen met de a-priorivormen van de waarneming bij de mens, computerprogramma's voor verdere verwerking van deze gegevens, bijvoorbeeld het ordenen in grotere gehelen en het besluiten tot bepaalde acties op basis van doelstellingen zijn een analogie voor de a-priorivormen van het denken. De informatie die buiten het domein van de programma's valt, is voor de computer ontoegankelijk, de informatie die buiten onze a-priorivormen valt: idem dito voor ons.
Het is een heel werk om de werkelijkheid zoals je die kent in scripttaal te beschrijven. Ik kan aan een ander mens vertellen wat een plant is. Het is groen, heeft blaadjes, een stengel, het zit in de grond. In een programma zal je dit soort concepten echter minitieus moeten beschrijven, tot aan het concept 'iets zit ergens in' aan toe. (Een uittreksel uit mijn beperkte ervaring in programmeren).
Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Kant dacht dat de vormen die wij hebben, de enig mogelijke zijn, hierin was hij verkeerd.
Zijn mening bijvoorbeeld, dat de (euclidische) meetkunde als analyse van de a-priorivorm van de ruimte, zeker was, werd in de 19de eeuw achterhaald, nu blijkt dat men met andere axioma's andere meetkunden kan ontwikkelen die niet stroken met onze intuïtie.
De artificiële intelligentie leert ons eveneens dat men waarnemingsprogramma's kan ontwikkelen die de mens zelf niet aankan, bijvoorbeeld het herkennen van vormen in supersnelle of uiterst trage bewegingen.
Dus in plaats van een mooi discreet setje van vormen, een mogelijk oneindig aantal verschillende vormen van a priori kennis?
Eddie Coppens schreef:
03 jan 2019, 18:19
Door de evolutietheorie weten we dat de typisch menselijke waarnemingen en denkvormen in de loop der tijden zijn ontstaan, en daardoor zijn aangepast aan de omgevingsproblemen waarmee het mensdom werd geconfronteerd. Om te overleven was het niet nodig om infrarode of ultraviolette stralingen te kunnen waarnemen, terwijl het voor sommige andere diersoorten noodzakelijk is, of minstens extra voordeel oplevert.
Volgens Nietzsche (een opvolger van Kant, zoals Yopi meldde) zijn de vormen inderdaad niet bovenhistorisch. Dus is er ook niets wat überhaupt in de buurt komt bij 'waar of onwaar'. Wij weten wat wij weten simpelweg doordat het ons in staat stelt meer macht uit te oefenen. (Een uittreksel uit mijn beperkte kennis van Nietzsche).

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 09 jan 2019, 06:14

kilmeny schreef:
07 jan 2019, 22:26
Kant gaat mij nog een beetje boven de pet
Het ligt niet aan jou/ons:
Kant is geen briljant stilist. Hij formuleert nogal eens omslachtig en onhandig; zijn zinnen zijn vaak lang en grammaticaal oindoorzichtig; hij herhaalt zichzelf onnodig. Vooral de Kritik der reinen Vernunft,een werk met een uiterst complexe structuur dat uiteindelijk in ijltempo geschreven werd [...], bevat lastige en troebele passages. Heine uitte eens de verzuchting dat Kant door de 'onbeholpen, houterige stijl van zijn hoofdwerk' in Duitsland het bijgeloof had doen ontstaan 'dat men geen filiosoof is wanneer men goed schrijft.'
(Kritiek van de zuivere rede-Nederlandse editie, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2004: Voorwoord bij de vertaling)

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 09 jan 2019, 06:56

Bedankt voor de interesse in mijn stukje!
kilmeny schreef:
09 jan 2019, 00:44
Is het transcendente hiermee gelijk aan het ding an sich?
Een omzichtig hanteren van de termen 'transcendent/transcendentaal is geboden: ze worden nogal eens te pas en te onpas gebruikt.
'Ding an sich' is eigenlijk een uitloper van de ideeënleer van Plato, dat via de neo-platonisten en de scholastiek een vast onderdeel van onze westerse 'christelijke' cultuur is geworden. Een bovennatuurlijke, ideale (in de gewone betekenis) wereld, waarin we ooit een plaats zullen krijgen geeft hoop in bange dagen.
Transcendentie is de eigenschap van alles wat 'boven ons uitstijgt', ik vertaal dat voor mijzelf als 'alles wat buiten de voor ons bereikbare schalen en lagen valt'.
In die zin is ook de 'vele-wereldentheorie', de holografische opbouw van de werkelijkheid en de 'theorie van alles' transcendent, we kunnen er (nog) niet aan...

(wordt vervolgd...)

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 09 jan 2019, 13:06

kilmeny schreef:
09 jan 2019, 00:44
Zijn analytische oordelen (met name) a priori en synthetische oordelen a posteriori rationeel en niet empirisch? Of: kunnen we a priori kennis 'rationeel' noemen?
Terminologische accuratesse is onontbeerlijk. Ik ga trachten, ook voor mijzelf, deze begrippen zo helder (en zo beknopt) mogelijk te formuleren, gebruik makend van Roger Scrutons 'Kant' (Kopstukken filosofie-Lemniscaat).

De wetenschap, het gezond verstand, de theologie en ons persoonlijk leven gaan allemaal uit van de mogelijkheid van objectieve kennis. Als deze vooronderstelling niet gerechtvaardigd is, blijft er weinig over van wat we normaal geloven.
Twee directe voorgangers van Kant: Leibniz en Hume, leverden ook zijn grootste uitdagingen.

I. Leibniz beweerde dat we objectieve kennis over de wereld kunnen hebben het waarbij het gezichtspunt (de subjectiviteit) van de waarnemer geen rol speelt. Hij behoort tot de denkrichting die nu 'rationalistisch' wordt genoemd, hij gebruikte twee fundamentele wetten van de rede:
- het principe van de non-contradictie (een bewering en zijn tegendeel kunnen niet allebei waar zijn);
- het principe van de voldoende voorwaarde (niets is waar als het geen toereikende verklaring heeft: p, dan q).
Door vindingrijke en subtiele argumenten en met zo min mogelijk vooronderstellingen bereikte hij de conclusie van de 'monadologie', zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monadologie.
Het is niet zo dat hij de ervaring (empirie) negeert, maar de 'waarheid' ervan kan enkel door de ratio worden bevestigd.
Hiertoe bevat volgens hem het kenvermogen aangeboren principes die intuïtief, maar ook noodzakelijk waar zijn (iets wat Kant niet kon bevredigen).
Leibniz' redenering ging ongeveer als volgt:
De fundamentele objecten in de wereld zijn substanties. Deze zijn zelfstandig en onvergankelijk, in tegenstelling met hun eigenschappen (zie het verband met 'de zijnden' van Parmenides!). Het onderscheid tussen substantie en eigenschap in de werkelijkheid komt volgens Leibniz overeen met het onderscheid in het denken tussen subject (onderwerp) en predicaat (gezegde).
In 'kilmeny is lid van een filosofieforum' is 'kilmeny' het onderwerp en 'is lid van een filosofieforum' het gezegde, zoals we op de lagere school leerden.
Nu is het intuïtief èn noodzakelijk waar: kilmeny bestaat op het ogenblik en is de enige echte waarover ik het heb, anders is deze zin inhoudsloos, lid zijn van een filosofieforum daarentegen, is waarschijnlijk niet zijn enige attitude en hij is ook niet het enige lid.
(Terzijde: door het geven van voorbeelden worden veel filosofische problemen bijna triviaal, daarom wordt dit door denkers, zeker in hun hoofdwerken, angstvallig vermeden.)

II. Hume ontkent de mogelijkheid van kennis door middel van de rede, de ratio kan niets doen zonder ideeën en die worden alleen verworven door de zintuigen. De empirische denkrichting neemt aan dat 'de inhoud van een gedachte, de waarheid van een bewering moet verwijzen naar de ervaringen, de indrukken die er de legitimatie van zijn. Maar de enige ervaring die voor mij iets kan bevestigen, is mijn ervaring. Alle aanspraken op objectiviteit worden loos en misleidend. Hume ging zo ver met zijn scepticisme dat hij de twijfel zelfs uitbreidde tot het bestaan van het ik (de identiteit).
Zulk een scepticisme was voor Kant onaanvaardbaar en wekte hem, volgens zijn eigen woorden, uit zijn 'dogmatische sluimer'.

III. Kant probeert aan te tonen dat het idee van 'ervaring' in feite al de objectieve verwijzing met zich meebrengt die Hume ontkent. De ervaring zelf bevat de kenmerken ruimte, tijd en causaliteit ordent hiermee mijn kijk op een onafhankelijke wereld. Kant introduceert hiermee een nieuwe opvatting van objectiviteit, noemt ze 'transcendentaal idealisme' en start een onderzoek naar a-priorische kennis (zie grote tekst).
Voor empiristen zijn alle apriorische waarheden analytisch, aposteriorische waarheden synthetisch. Kan beweert dat rationeel kan aangetoond worden dat apriorisch/aposteriorisch een heel ander karakter heeft dan analytisch/synthetisch.

(wordt vervolgt...)

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 11 jan 2019, 20:29

Leibniz is een miskend genie. Voltaire heeft zijn denken belachelijk gemaakt en dat is een misdaad tegen de filosofie op gelijk niveau van de doodstraf voor Socrates.

Ik lees trouwens verder bij Kant*, dat deze de drie wetenschappen logica, fysica en ethica als absolute domeinen ziet.

Logica als absoluut los van empirie
Fysica als absoluut volgens wetten
Ethica als absoluut in vrijheid

Ik denk dat wetenschappelijk streven in die zin radicaal is, en iets om je verre van te houden, die uitersten.

*Fundering voor de metafysica van de zeden

kilmeny
Posts in topic: 4
Berichten: 34
Lid geworden op: 06 jan 2019, 23:39

Bericht door kilmeny » 12 jan 2019, 01:49

Eddie Coppens schreef: Een omzichtig hanteren van de termen 'transcendent/transcendentaal is geboden: ze worden nogal eens te pas en te onpas gebruikt.
'Ding an sich' is eigenlijk een uitloper van de ideeënleer van Plato, dat via de neo-platonisten en de scholastiek een vast onderdeel van onze westerse 'christelijke' cultuur is geworden. Een bovennatuurlijke, ideale (in de gewone betekenis) wereld, waarin we ooit een plaats zullen krijgen geeft hoop in bange dagen.
Transcendentie is de eigenschap van alles wat 'boven ons uitstijgt', ik vertaal dat voor mijzelf als 'alles wat buiten de voor ons bereikbare schalen en lagen valt'.
In die zin is ook de 'vele-wereldentheorie', de holografische opbouw van de werkelijkheid en de 'theorie van alles' transcendent, we kunnen er (nog) niet aan...
Terminologische accuratesse gebiedt ons dus een onderscheid te houden tussen 'ding an sich' en het transcendente. Maar zou men wel kunnen zeggen dat het ding an sich op zich transcendent is? Afgezien van het feit dat we onmogelijk een uitspraak kunnen doen over wat het ding an sich is?

:wall:

Edit: Citaat Eddie Coppens toegevoegd i.p.v. mention
Laatst gewijzigd door kilmeny op 12 jan 2019, 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 11
Berichten: 6406
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 12 jan 2019, 02:08

"Kritiek op kritiek."
Is gelijk een Kippenhok.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 11
Berichten: 6406
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 12 jan 2019, 02:10

Maar een kippenhok, kan leeg zijn.

Ja toch?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 12 jan 2019, 14:31

kilmeny schreef:
12 jan 2019, 01:49
@Eddie Coppens, Terminologische accuratesse gebiedt ons dus een onderscheid te houden tussen 'ding an sich' en het transcendente. Maar zou men wel kunnen zeggen dat het ding an sich op zich transcendent is? Afgezien van het feit dat we onmogelijk een uitspraak kunnen doen over wat het ding an sich is?

:wall:
Ik begrijp niet helemaal waar dit een reactie op is...

kilmeny
Posts in topic: 4
Berichten: 34
Lid geworden op: 06 jan 2019, 23:39

Bericht door kilmeny » 12 jan 2019, 15:15

Leon schreef:
12 jan 2019, 14:31
Ik begrijp niet helemaal waar dit een reactie op is...
Beter zo? Zal er op letten om te citeren waar gepast.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 12 jan 2019, 15:18

kilmeny schreef:
12 jan 2019, 15:15
Leon schreef:
12 jan 2019, 14:31
Ik begrijp niet helemaal waar dit een reactie op is...
Beter zo? Zal er op letten om te citeren waar gepast.
Ja fijn, dank!

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 12 jan 2019, 19:29

kilmeny schreef:
12 jan 2019, 01:49
Maar zou men wel kunnen zeggen dat het ding an sich op zich transcendent is?
Wanneer je 'Ding an sich' persé onder de noemer van 'transcendentie' wil plaatsen, ga gerust je gang, voor mij hoeft het niet en het zal hierdoor ook niet hanteerbaarder worden. Trouwens, Kant volgt eerst helemaal de lijn van de idealistische wijsbegeerte door het wezen van de zijnden buiten onze ervaring te situeren, om het daarna dan toch door gebruik van de 'transcendentale vormen' binnen het het bereik van de wetenschap te trekken.
Toch wel omslachtig...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 12 jan 2019, 19:55

Eddie Coppens schreef:
12 jan 2019, 19:29
kilmeny schreef:
12 jan 2019, 01:49
Maar zou men wel kunnen zeggen dat het ding an sich op zich transcendent is?
Wanneer je 'Ding an sich' persé onder de noemer van 'transcendentie' wil plaatsen, ga gerust je gang, voor mij hoeft het niet en het zal hierdoor ook niet hanteerbaarder worden. Trouwens, Kant volgt eerst helemaal de lijn van de idealistische wijsbegeerte door het wezen van de zijnden buiten onze ervaring te situeren, om het daarna dan toch door gebruik van de 'transcendentale vormen' binnen het het bereik van de wetenschap te trekken.
Toch wel omslachtig...
volgens mij om zuivere wetenschap te krijgen zoals je zuivere wiskunde hebt, waarbij dan een praktisch/empirisch deel en een rationeel deel voor fysica en ethica gedacht zijn.

ik weet niet goed wat een formeel bezwaar tegen Kant kan zijn. Zoals gezegd kan hij op andere gronden bekritiseerd worden. Ik heb alleen kritiek op zijn absolutisme, niet op zijn systeem. Dat systeem is ijzersterk. Vandaar de grote naam die Kant heeft onder filosofen.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 12 jan 2019, 20:44

Leon schreef:
12 jan 2019, 19:55
Ik heb alleen kritiek op zijn absolutisme, niet op zijn systeem
Wat bedoel je hiermee?

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 12 jan 2019, 21:25

Eddie Coppens schreef:
12 jan 2019, 20:44
Leon schreef:
12 jan 2019, 19:55
Ik heb alleen kritiek op zijn absolutisme, niet op zijn systeem
Wat bedoel je hiermee?
Hij zet de absolute uitersten op in zijn systeem van zuivere ethische moraal bijvoorbeeld, alsof we naar die absolute uiterste moeten streven. Ik weet niet of dat echt zijn idee was, of dat hij puur en alleen de uitersten wilde tonen. Ik hoop het laatste.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 11
Berichten: 6406
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 13 jan 2019, 21:23

Wanneer synchroniciteit in Als -> Dan uitgelegd kan worden, wordt Jung realiteit?

HM

Richtinggevende gedachte!

Mijn Dank!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 14 jan 2019, 20:09

memeticae schreef:
13 jan 2019, 21:23
Wanneer synchroniciteit in Als -> Dan uitgelegd kan worden, wordt Jung realiteit?

HM

Richtinggevende gedachte!

Mijn Dank!
Op bladzijde 152 behandelt Kant de vraag; Wat is waarheid? Ik moet nog even lezen, maar denk dat rationeel of zuiver denken als enige waarheden kan geven, en dat empirisch of toegepast denken alleen maar geldigheden kan geven.

Volgens mij heb jij een of andere geldigheid gevonden, of niet?

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 21 jan 2019, 22:50

Leon schreef:
14 jan 2019, 20:09
Op bladzijde 152 behandelt Kant de vraag; Wat is waarheid?
Ik ben zo vrij om wat mee te lezen en te sprokkelen, tot stichting en vermaak van wie het interesseert en ook als documentatie en inspiratie voor mijn volgende 'schrijfsels'.
De oude en beroemde vraag, waarmee men de logici in het nauw dacht te drijven en ze trachtte te dwingen ofwel zich op beklagenswaardige cirkelredeneringen te laten betrappen, ofwel hun onwetendheid, en dus de ijdelheid (ledigheid) van hun hele kunst te erkennen, is de volgende: Wat is waarheid?
De nominale (de naam betreffende) definitie van waarheid, namelijk dat ze de overeenkomst is van kennis met haar object, schenken en veronderstellen we hier; men wil echter weten wat het algemene en zekere criterium voor de waarheid van iedere kennis is.
Hier kan ik een zeker hoera-gevoel niet onderdrukken. Wat Kant hier als vanzelfsprekend, zelfs triviaal, beschouwt, wordt door de protagonist in 'Van muizen en...' in dezelfde geest gedebiteerd: 'Ik hou het simpel, een uitspraak die overeenkomt met de feiten is waar [...], waarna er, nog steeds in dezelfde geest, moeilijk wordt gedaan over 'Zijn', 'Niets' en 'Worden'.
Te weten wat men redelijkerwijs moet (kan) vragen, is al een groot en noodzakelijk bewijs van wijsheid en inzicht. Want als de vraag op zich ongerijmd is en nutteloze antwoorden verlangt heeft ze, afgezien van de schande voor wie haar stelt, soms nog het nadeel de onvoorzichtige toehoorder tot ongerijmde antwoorden te verleiden en het bespottelijke tafereel te bieden dat de een [...] de bok melkt, terwijl de ander er een zeef onderhoudt.
Ik zie Kants mondhoeken plooien terwijl hij dit schrijft. De uitspraak is van ene Demonax, een leerling van Epictetus, die eens twee filosofen zonder enige kennis zag discussiëren, de ene stelde vragen, de andere gaf antwoorden en het sloeg allemaal nergens op.
Als waarheid bestaat in de overeenstemming van kennis met haar object, dan moet daardoor dat object van andere objecten worden onderscheiden, want kennis is onjuist als ze niet overeenstemt met het object waarop ze wordt betrokken, ook al bevat ze iets wat wel voor andere (verwante?) objecten kan gelden. Een algemeen criterium voor waarheid zou nu dat zijn, wat geld voor alle kennis, ongeacht haar objecten.
Ik begrijp hieruit, en uit de volgende, hier niet geciteerde, zinnen dat men voor een algemeen criterium van alle inhoud van kennis abstractie moet maken en enkel de vorm in beschouwing moet nemen. Die vorm is een
logica die de algemene en noodzakelijke regels van het verstand presenteert[...] Want wat in tegenspraak is met die regels, is onjuist omdat het verstand in dat geval in tegenspraak is met de algemene regels van het denken en dus met zichzelf.
Kant beseft natuurlijk zelf ook dat met deze criteria enkel en alleen de vorm van de waarheid wordt beschermd zodat ze geen innerlijke tegenspraak bevat, maar geen bescherming biedt tegen een dwaling die de inhoud betreft.
We zijn dus nog niet veel opgeschoten...

(Wordt vervolgd als er belangstelling voor is.)

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 22 jan 2019, 15:48

@Eddie Coppens

Mooi commentaar.
Kant beseft natuurlijk zelf ook dat met deze criteria enkel en alleen de vorm van de waarheid wordt beschermd zodat ze geen innerlijke tegenspraak bevat, maar geen bescherming biedt tegen een dwaling die de inhoud betreft.
We zijn dus nog niet veel opgeschoten...
Het gaat er om dat het bij Verstand of de Rede sowieso om de vorm gaat, en niet de inhoud. Zodra het om inhoud gaat is het niet meer a priori en wel empirisch.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 22 jan 2019, 16:00

De architectuur van Immanuel Kants denken p. 161/168

1) Dingen hebben kwantiteit
2) Dingen hebben kwaliteit
3) Dingen hebben een onderlinge relatie
4) Dingen hebben een vorm van bestaan (modaliteit)
Ad 1) als we oordelen over kwantiteit dan hebben we veel, weinig of alles
Ad 2) als we oordelen over kwaliteit dan is die positief, negatief, of anders
Ad 3) als we oordelen over relatie dan is iets op zichzelf, afhankelijk, of deel van een verzameling
Ad 4) als we oordelen over modaliteit dan is het mogelijk of niet, dan is het werkelijk of niet, dan is het noodzakelijk of niet

Ik denk dat de belangrijkste distinctie voor Kant die van relatie is. Het Verstand is iets op zichzelf, de Ervaring is iets afhankelijks. Maar dit terzijde.

De categorieën zijn

Sub 1) veel hetzelfde = eenheid; weinig hetzelfde = veelheid; alles = alheid
Sub 2) positief = realiteit; negatief = negatie; anders = beperkt
Sub 3) op zichzelf ; causaal; verzameling = gemeenschap
Sub 4) mogelijk of niet; werkelijk of niet; noodzakelijk of niet (contingent)

Kan er voor het verstand iets anders zijn dan kwantiteit; kwaliteit; relatie en modaliteit?
Ik denk het niet.

Wel kunnen we hierbij nadenken over vormen van weten.

1) Weten is meten (tellen)
2) Weten is oordelen (positief/negatief/uitstel)
3) Weten is vergelijken (apart/samen/in gemeenschappen)
4) Weten is groeperen (mogelijk/werkelijk/noodzakelijk)

Ik denk dat daarnaast toch nog wel intuïtief weten of onmiddellijk weten bestaat, naast fenomenaal weten. Misschien dat intuïtief weten verstandelijk weten genoemd kan worden in Kants systeem.

Ik begreep dat de kritiek een beetje was dat het uiteindelijk allemaal fenomenaal weten moet zijn, en dat je dus geen verstandelijk weten hebt. Dat verstandelijk weten ook een soort van hypothetisch/causaal zou moeten zijn, en dus niet categorisch in zichzelf zou zijn. Ook omdat we de uitspraak A = B (op zichzelf) praktisch nooit kunnen vaststellen.

De modaliteit van de intuïtie is onduidelijk. Voor mij is ze wel werkelijk en noodzakelijk bij deze architectuur. Alleen als de intuïtie een aparte vorm van weten representeert, dan volgt wel dat het schema niet volledig is, en er dus ook een apart oordeel hebben
5) Dingen worden beoordeeld vanuit het verstand of als fenomeen, of als barrière
Als subject, als object, of als midject..

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 26 jan 2019, 14:53

Ik lees in Fundering voor de metafysica van de zeden:

"de redelijke natuur bestaat als doel op zichzelf" (blz. 105 429.2)

Dat kan je ook lezen als "de filosofie over de redelijke natuur bestaat als doel op zichzelf"

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 26 jan 2019, 16:46

Leon schreef:
26 jan 2019, 14:53
"de filosofie over de redelijke natuur bestaat als doel op zichzelf"
Het komt inderdaad (soms) voor dat men vraagt:'Waarom doe je eigenlijk aan filosofie?'
'Om te leren kritisch nadenken, om te leren met lijden en dood omgaan, om te leren juist argumenteren, enz...' zijn mogelijke antwoorden.
Maar eigenlijk is de vraag zinloos, net zoals de vraag aan een schilder, waarom hij schildert, zinloos is.
Leon schreef:
26 jan 2019, 14:53
"de redelijke natuur bestaat als doel op zichzelf"
Al voor de Kritiek van de praktische rede had Kant een briljante samenvatting van zijn morele standpunt gepubliceerd: de Grondslag voor de metafysica van de zeden.
[...] De beperking van onze vrijheid is dat we de vrijheid van allen moeten respecteren. Hoe kan onze vrijheid anders universele wetten opleveren?
Hieruit volgt dat we nooit iemand anders moeten gebruiken zonder rekening te houden met zijn autonomie.
We mogen hem nooit als middel behandelen. Dit brengt ons bij de tweede formulering van de categorische imperatief, als de wet dat ik 'zo moet handelen dat ik de mensheid, of het nu om mezelf gaat of om een ander, altijd als een doel behandel, en nooit alleen als middel'.
'Mensheid' omvat hier alle rationele wezens, en het onderscheid tussen wezens die wel en die niet als alleen een middel kunnen worden beschouwd, is wat we bedoelen als we onderscheid maken tussen dingen en personen.
(Uit: De categorische imperatief - Roger Scruton: Kant - Kopstukken filosofie Lemniscaat.

(Link met 'Sartre'?)

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 26 jan 2019, 17:57

Eddie Coppens schreef:
26 jan 2019, 16:46
Leon schreef:
26 jan 2019, 14:53
"de filosofie over de redelijke natuur bestaat als doel op zichzelf"
Het komt inderdaad (soms) voor dat men vraagt:'Waarom doe je eigenlijk aan filosofie?'
'Om te leren kritisch nadenken, om te leren met lijden en dood omgaan, om te leren juist argumenteren, enz...' zijn mogelijke antwoorden.
Maar eigenlijk is de vraag zinloos, net zoals de vraag aan een schilder, waarom hij schildert, zinloos is.
Leon schreef:
26 jan 2019, 14:53
"de redelijke natuur bestaat als doel op zichzelf"
Al voor de Kritiek van de praktische rede had Kant een briljante samenvatting van zijn morele standpunt gepubliceerd: de Grondslag voor de metafysica van de zeden.
[...] De beperking van onze vrijheid is dat we de vrijheid van allen moeten respecteren. Hoe kan onze vrijheid anders universele wetten opleveren?
Hieruit volgt dat we nooit iemand anders moeten gebruiken zonder rekening te houden met zijn autonomie.
We mogen hem nooit als middel behandelen. Dit brengt ons bij de tweede formulering van de categorische imperatief, als de wet dat ik 'zo moet handelen dat ik de mensheid, of het nu om mezelf gaat of om een ander, altijd als een doel behandel, en nooit alleen als middel'.
'Mensheid' omvat hier alle rationele wezens, en het onderscheid tussen wezens die wel en die niet als alleen een middel kunnen worden beschouwd, is wat we bedoelen als we onderscheid maken tussen dingen en personen.
(Uit: De categorische imperatief - Roger Scruton: Kant - Kopstukken filosofie Lemniscaat.

(Link met 'Sartre'?)
Ik weet dat Sartre Kant gelezen heeft. Hij refereert er aan in het boekje ‘over existentialisme’.

Toch wil ik open houden of mensen in het algemeen redelijke wezens zijn. Ik werd dat pas rond de 30 een beetje.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 26 jan 2019, 22:31

Leon schreef:
26 jan 2019, 17:57
Ik werd dat pas rond de 30 een beetje.
Toen reeds..?
Ik denk dat met 'redelijk' vaak bedoeld wordt 'zelfbewustzijn'. dit schijnt te ontstaan laat in het tweede levensjaar (spiegelproef).

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 27 jan 2019, 08:50

Eddie Coppens schreef:
26 jan 2019, 22:31
Leon schreef:
26 jan 2019, 17:57
Ik werd dat pas rond de 30 een beetje.
Toen reeds..?
Ik denk dat met 'redelijk' vaak bedoeld wordt 'zelfbewustzijn'. dit schijnt te ontstaan laat in het tweede levensjaar (spiegelproef).
‘redelijk’ als bij Kant, je houden aan de categorische imperatief en andere redelijke wezens als doel op zich en niet als middel behandelen, is iets dat nooit bereikt wordt.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 27 jan 2019, 10:36

Kant loopt in bepaald opzicht op Marx vooruit: Redelijken aller landen vereenigt U.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 29 jan 2019, 16:14

In “De religie binnen de grenzen van de rede” verdedigt Kant het rigorisme. Dat is de zwart-wit tegenstelling of je bent moreel goed, of je bent moreel slecht.

Ik merk zelf dat ik meer latidunair neutralist ben; men is beide, zowel moreel goed als moreel slecht. Volgens Kant is dat onmogelijk.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 29 jan 2019, 17:05

Leon schreef:
27 jan 2019, 10:36
Redelijken aller landen vereenigt U.
...tegen de dictatuur van driften en dunkingen!

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 29 jan 2019, 17:11

Eddie Coppens schreef:
29 jan 2019, 17:05
Leon schreef:
27 jan 2019, 10:36
Redelijken aller landen vereenigt U.
...tegen de dictatuur van driften en dunkingen!
Mooi verwoord!

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 29 jan 2019, 18:36

Leon schreef:
29 jan 2019, 16:14
Dat is de zwart-wit tegenstelling of je bent moreel goed, of je bent moreel slecht.
Kant had, zoals hij zelf schreef, een intens gevoel voor morele plicht. Omdat hij natuurlijk heel goed wist dat niet iedereen zo'n hoge ethiek bezit trachtte hij zijn privé-moraal voor iedereen te laten gelden. Door zijn obsessie met 'plicht' maakte hij de vergissing het woord ''wet' in natuurwet en morele wet op dezelfde manier te interpreteren, en beide keren verkeerd.
De natuurwetten zoals Newton die heeft geponeerd zijn geen echte wetten die zijn 'opgelegd' aan de fysische objecten, deze objecten gedragen zich nu eenmaal zo in de fysieke wereld, de theorieën waarom ze dat doen zijn door de tijd geëvolueerd en zullen dat waarschijnlijk blijven doen, maar deze van Newton voldoen nog steeds heel goed in alledaagse, aardse en vele kosmische aangelegenheden.
Naar analogie met de causaliteitswet in het domein van de natuur postuleert Kant de 'morele wet' in het domein van de waarden. Die zou ingeboren zijn bij iedere mens, uit vrije wil ( die niet tot de de natuur maar tot het intelligibele of transcendentale domein behoort, waarin het 'ik' niet als verschijning tussen andere verschijningen maar als Ding an sich bestaat) hoort die zich te onderwerpen aan deze wet.
Kant schijnt er zelf nooit echt gelukkig mee zijn geweest, hij gaf toe dat het verzoek om onszelf als noumenon (idee) te beschouwen, en tegelijk als verschijnsel, paradoxaal is. Hij vraagt ons dan ook om de onbegrijpelijkheid ervan te begrijpen.
Zoals ik al zei: het was voor hem een obsessie...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 29 jan 2019, 19:07

Eddie Coppens schreef:
29 jan 2019, 18:36
Leon schreef:
29 jan 2019, 16:14
Dat is de zwart-wit tegenstelling of je bent moreel goed, of je bent moreel slecht.
Kant had, zoals hij zelf schreef, een intens gevoel voor morele plicht. Omdat hij natuurlijk heel goed wist dat niet iedereen zo'n hoge ethiek bezit trachtte hij zijn privé-moraal voor iedereen te laten gelden. Door zijn obsessie met 'plicht' maakte hij de vergissing het woord ''wet' in natuurwet en morele wet op dezelfde manier te interpreteren, en beide keren verkeerd.
De natuurwetten zoals Newton die heeft geponeerd zijn geen echte wetten die zijn 'opgelegd' aan de fysische objecten, deze objecten gedragen zich nu eenmaal zo in de fysieke wereld, de theorieën waarom ze dat doen zijn door de tijd geëvolueerd en zullen dat waarschijnlijk blijven doen, maar deze van Newton voldoen nog steeds heel goed in alledaagse, aardse en vele kosmische aangelegenheden.
Naar analogie met de causaliteitswet in het domein van de natuur postuleert Kant de 'morele wet' in het domein van de waarden. Die zou ingeboren zijn bij iedere mens, uit vrije wil ( die niet tot de de natuur maar tot het intelligibele of transcendentale domein behoort, waarin het 'ik' niet als verschijning tussen andere verschijningen maar als Ding an sich bestaat) hoort die zich te onderwerpen aan deze wet.
Kant schijnt er zelf nooit echt gelukkig mee zijn geweest, hij gaf toe dat het verzoek om onszelf als noumenon (idee) te beschouwen, en tegelijk als verschijnsel, paradoxaal is. Hij vraagt ons dan ook om de onbegrijpelijkheid ervan te begrijpen.
Zoals ik al zei: het was voor hem een obsessie...
In hoofdstuk drie van fundering/grondslagen voor de metafysica van de zeden heeft Kant een duidelijke verdediging;

Met zijn theorie hoef je niet meer te dwalen wat het moreel goede is, dat is dan voor eens en altijd duidelijk.

Het is persoonlijk of je zijn definitie van “goed” accepteert. Hij tracht aan te tonen dat het de enigste definitie is die voorafgaand aan het kennen kan gelden, en dat klopt wel denk ik, al heb je ook een definitie voorafgaand aan het doen, en een definitie voorafgaand aan het hopen. Zijn moraal is verbonden met de kennis.

Voorafgaand aan het kennen is een plicht
Voorafgaand aan het doen is liefhebben
Voorafgaand aan het hopen is engagement

Het is heerlijk met die boeken van Kant

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 07 feb 2019, 18:22

Leon schreef:
29 jan 2019, 19:07
Met zijn theorie hoef je niet meer te dwalen wat het moreel goede is, dat is dan voor eens en altijd duidelijk.
Leon schreef:
29 jan 2019, 19:07
Het is persoonlijk of je zijn definitie van “goed” accepteert.
Ik kom er nog altijd niet uit wat ik met de 'praktische rede' in de praktijk nu eigenlijk aanmoet.
Kant:
Vrijheid is het vermogen om zich door de rede te laten leiden.
De rede wil enkel 'het goede', maar dit moet toch op één of andere manier ingevuld worden?
Er is nu zoveel te doen over het klimaat en het milieu, we kunnen misschien dit als issue nemen. Kant zou het hier misschien niet mee eens zijn geweest, voor hem gold de categorische imperatief alleen de 'mensheid', d.w.z. alle rationele wezens. Dieren, kinderen en levenloze voorwerpen vielen hier buiten. Ondertussen zijn er wel kinder- en dierenrechten bijgekomen, de natuur begint nu ook aanspraken te maken op het respect dat ze destijds van de Noord-Amerikaanse indianen wel kregen.
Goed is: zich bekommeren om het milieu.
Deze uitspraak is een hypothetisch imperatief wanneer mijn bekommernis bijvoorbeeld voortkomt uit de zorg voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen of als bio-tuinder om kwaliteitsproducten te kunnen aanbieden
Deze uitspraak is een categorisch imperatief wanneer ik ervan overtuigd ben dat ieder mens uit achting zorg hoort te dragen voor de natuur.
Voor Kant geldt deze achting alleen een 'persoon' voor zover de morele wet in hem tot uitdrukking komt en niet een 'ding' zoals de natuur, die we wel liefde en genegenheid kunnen betonen.
Mijn theorie is dat een hypothetisch imperatief kan evolueren tot een categorisch imperatief, doordat een verbod (niet sluikstorten) kan uitgroeien tot een geconditioneerde reflex waardoor men zich al onbehaaglijk voelt bij de gedachte alleen en niet langer het sluikstorten nalaat omwille van de mogelijke straf......
De imperatieven moeten worden aangeleerd tijdens de opvoeding, ze zijn dus niet 'ingeplant' net zomin als de synthetische apriorie-oordelen zijn aangeboren: vanaf de kleuterschool worden de categorieën op educatieve wijze 'ingelepeld', kinderen die hiervan onthouden worden beginnen met een enorme handicap aan het 'verplichte' onderwijs.
Maar wat voor imperatief ook, we moeten zorg dragen voor het milieu. Tot dusver zijn alle ecologisten het eens, maar daarna komt de aap uit de mouw: wat moet er concreet gebeuren? Minder autorijden en minder vlees eten? Kerncentrales of 'groene' energie?
Ik weet niet of Kant (of welke filosoof ook) ons hierbij kan helpen...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 08 feb 2019, 12:49

Men kan zuiver objectief aannemen dat het klimaat aan het veranderen is. Waarnaartoe het klimaat aan het veranderen is heeft echter nog veel subjectieve meningen. Men denkt al gauw aan onleefbaarheid, dat is vanuit angst. Vanuit vertrouwen is de situatie anders.
Dat het moeilijk is om aan vertrouwen te komen, kan ik beamen. Ik denk dat de mens van nature zonder veel vertrouwen is, met een open, onzekere, toekomst.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 08 feb 2019, 14:58

Het afdwingen van maatregelen ter voorkoming van negatieve klimaatverandering is dus (denk ik ) vanuit angst. Op zich kan ik angst de realiteit noemen die zichzelf in stand houdt. Laat je de angst gaan, dan gaat het milieu er aan.

De winsten die men kan maken, een minder groot gat in de ozonlaag, lost de angst niet op. Men vergeet de winst en ziet direct andere dreigingen.

Het resultaat van langdurig leven met angst is wanhoop. De meer ervaren mensen hebben minder angst, meer wanhoop.

Bezwaren van klimaatsceptici lijken meer gericht tegen leven in angst of wanhoop. Er zijn dus personen die weigeren angst of wanhoop toe te laten of een rol te laten spelen in hun leven, of die dat achter de rug hebben.

Ik heb mij ingezet als energiecoach om mensen te adviseren voor de energietransitie naar duurzaam leven. In de praktijk blijken mensen vooral benaderd te worden op het belang van hun geldbeurs of portemonnee. Het benaderen van “volk” op idealen zou geen gewenst effect brengen. De advisering bestaat uit tips hoe geld te besparen met technische hulpmiddelen die bij duurzamer leven horen. Intelligente mensen zijn niet vatbaar voor idealen en geven blijk van cognitieve dissonantie als ze bijvoorbeeld moeten overwegen niet meer op vliegvakantie te gaan. De ‘verworvenheden’ van welvaart worden niet opgegeven, hoeveel griezelfilms ook getoond worden. Welvaart maakt klimaatsceptici. Logisch is dat welvaart de wanhoop en angst onderdrukt.

Echter hoe meer welvaartsbezit, hoe groter de onzekerheid om dit kwijt te raken. De angst heeft bij klimaatsceptici een andere vorm; hun verworvenheden kwijt raken.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 11
Berichten: 6406
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 13 feb 2019, 01:24

Leon schreef:
08 feb 2019, 14:58
De ‘verworvenheden’ van welvaart worden niet opgegeven, hoeveel griezelfilms ook getoond worden. Welvaart maakt klimaatsceptici. Logisch is dat welvaart de wanhoop en angst onderdrukt.

Echter hoe meer welvaartsbezit, hoe groter de onzekerheid om dit kwijt te raken. De angst heeft bij klimaatsceptici een andere vorm; hun verworvenheden kwijt raken.
Dat is waar, met als opmerking dat tevens geldt:
- "De zekerheid, ooit, alles kwijt te raken."

Helaas wordt dit punt nog wel eens over het hoofd gezien, tijdens het streven naar ultiem geluk.
(Dat je het dus ultiem verliezen moet -om te weten wat het is- en het nooit en te nimmer meer terug krijgen kan, behalve in facsimile. "Liefde is ..."-cartoons e.d. worden dan opeens heel herkenbaar.)

Anders, zou zijn te streven naar volkomen ongeluk: zodat je dat tenminste altijd verliezen kan.
(Hemel?)

Leon schreef:
08 feb 2019, 14:58
Ik heb mij ingezet als energiecoach om mensen te adviseren voor de energietransitie naar duurzaam leven.
Heb je ze ook verteld dat het het beter is minder energie te verbruiken?
Of tenminste minder dan ze nodig hebben?

Dat leidt uiteindelijk naar plek voor meer mensen, zolang er nog energievoorraad is. "Soylent Green is people", is dan het uiteindelijke griezelfimresultaat. Het is Helaas, maar waar: "Wil je overleven? Moet je kannibaal zijn."

Een dergelijke vraag lijkt welhaast te noodzaken tot een filosofie over de al dan niet noodzakelijke redenen achter, cq de morele beseffing van, het begrip kannibalisme.

- "Eet nooit uw eigen soort."

- "Verwijder soortelijk denken uit uw beleving."

En ziet! De niet-eter ("Ik ben zonder soort") is net zo vlug geboren als hij ten onder ging.
Autofaag?
- Nja, nee ...net niet, asceet meer.
(Ab ovo ad ovo sine pullum)

Omnivoor?
- Als je van jezelf houdt wel ja.

Mitofagie?
- Zou kunnen.

Maar op elke zuivere rede valt wel kritiek te geven.
(Zelfs als ze kritiekloos is.)

Of, om mijn Oma van moeders' kant te citeren: "Geen koe zo bont of er zit een vlekje op."
Van haar heb ik waarschijnlijk geleerd eerder achterdochtig te zijn dan paranoïde.

(Het was dan ook een fantastische Oma)

Maar nog steeds trap ik in alle vallen, ik ben zo naïef als maar kan, omdat ik niet in werkelijkheid geloof.

Met zuiver redeneren heb ik zo een invulling gegeven aan mijn eigen redeneren.
Kritiek?
Ik vind eigenlijk dat ik de enige ben die daarop kritiek mag leveren.

Onderbouwend commentaar is echter altijd welkom!
(Al was het maar filosofisch)
Iedereen schreef:Waarheid spreekt niemand, en dat is de waarheid.
"Iedereen" komt uit Kreta, zegt iedereen.

Nietsche deed het met een hamer: ik ben tegen geweld.
Descrtes doet het met belet: ik verleen het hem niet, want ik vertrouw zijn motivatie(s) niet.
Jung gooit het op synchroniciteit, zoals het een wetenschappelijk filosoof betaamt.
De Paus zegt: Ik ben de brug tussen de mensheid en God(-zijn).
(Ik weet niet wie hij met "Ik" bedoelt, maar ik vermoed dat hij niet mij kan menen. De goede man kent mij niet eens persoonlijk, en weet toch waar ik terecht kan komen. Knap hoor.)

"God mag het weten", kan als enigste kritiek op elke uitspraak gelden. (of de enige op iedere)
Als een soort van

Kritiek op de zuivere rede.

Terwijl: "Wat zou Jezus doen?" Al meer persoonlijk kan overkomen als een:

Kritiek van de zuivere rede.

In dat laatste geval betreft het tevens de autobiografie van iemand die zijn eigen leven becommentarieert en beoordeelt.
(Kan misschien voor sommige filosofen onder ons best wel eens een leuke oefening zijn?)


::

Elk axioma kan een dogma worden
Elk dogma is axiomatisch van aard

Een reden is zinloos
Zinloze redenen

Stelling worden bewaarheid
Door ware stellingen

Natuurwetten blijven onderhevig
aan de dan geldende natuur

Deze paradox is geen oxymoron
Een oxymoron is: dit is een paradox.

De bijbel naar Kopenhaagse interpretatie:
- God is de doos
- Jezus is de giftige kat
- Mensheid is denken dat er interpretatie bestaat.

En eigenlijk is dat maar goed ook, zo op de keper beschouwd.

Eet smakelijk. (met spekjes enzo)

Maar dat had ik net zo goed niet kunnen schrijven.

Heb het toch gedaan ... en nu?

Heb ik de hemelgewrochten gewijzigd op een manier die ik nooit zal leren kennen.
Want net zo goed als je de toekomst niet kan voorspellen, kun je dat ook met het verleden niet.

NU()<>NU(+1)
NU()<>NU(-1)

a() == { a(b) : b=1/0}

Carrière maken kan altijd, maar kijk niet raar op als die door een ander wordt bestuurd.
(Dat is de Duivel niet, dat is God! Want God alleen wil dat het goed met je gaat.)

Duivelse Goden.

Dichotomie

Schisma's

"De grote kraakvis"
-- "Haddock"

#METOO
1. "Ik heb er last van dat andere mensen mij misbruikt hebben"

#METOO
2. @1 "Wil je dat we het goedmaken?"

#METOO
1. @2 Ja.

#METOO
2. @1 Is geld goed?

#METOO
1. @2 Ja

#METOO
2. @1 Dan ben je wel een hoer, ok?

::

Zo bezien ...

Ik denk dat ik wel kan houden van kritiek op zuivere ellende, mits rationeel onderbouwd.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 13 feb 2019, 12:59

Anders, zou zijn te streven naar volkomen ongeluk: zodat je dat tenminste altijd verliezen kan.
(Hemel?)
Soms wil je wat kwijt en dat is hemels...vrij naar memeticae
Autofaag?
- Nja, nee ...net niet, asceet meer.
(Ab ovo ad ovo sine pullum)

Omnivoor?
- Als je van jezelf houdt wel ja.

Mitofagie?
- Zou kunnen.
Bijzonder wel dat je zo belezen bent en dat dit er zo associatief uit komt. Hoe anders, zou je zeggen.
Ik vind eigenlijk dat ik de enige ben die daarop kritiek mag leveren.

Onderbouwend commentaar is echter altijd welkom!
(Al was het maar filosofisch)
Over het redden van de wereld kan men duidelijk zijn, men kan alleen de eigen wereld redden, en dat is hoogstens de halve wereld.

Daarover bij Immanuel Kant niet veel, dan toch eerder Nietzsche.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 13 feb 2019, 20:41

Nietsche deed het met een hamer: ik ben tegen geweld.
Descrtes doet het met belet: ik verleen het hem niet, want ik vertrouw zijn motivatie(s) niet.
Jung gooit het op synchroniciteit, zoals het een wetenschappelijk filosoof betaamt.
De Paus zegt: Ik ben de brug tussen de mensheid en God(-zijn).
(Ik weet niet wie hij met "Ik" bedoelt, maar ik vermoed dat hij niet mij kan menen. De goede man kent mij niet eens persoonlijk, en weet toch waar ik terecht kan komen. Knap hoor.)

"God mag het weten", kan als enigste kritiek op elke uitspraak gelden. (of de enige op iedere)
Als een soort van

Kritiek op de zuivere rede.

Terwijl: "Wat zou Jezus doen?" Al meer persoonlijk kan overkomen als een:

Kritiek van de zuivere rede.

In dat laatste geval betreft het tevens de autobiografie van iemand die zijn eigen leven becommentarieert en beoordeelt.
(Kan misschien voor sommige filosofen onder ons best wel eens een leuke oefening zijn?)
Filosofie = evaluatie, dat moet je niet willen uitbesteden, of anders moet je daarover evalueren.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 13 feb 2019, 20:43

Filosofie = evaluatie, dat moet je niet willen uitbesteden, of anders moet je daarover evalueren.
Maar ik vind best dat ik recht mag doen aan het levenswerk van Kant door een jaartje voor zijn boeken uit te trekken. Als ik the right material daarvoor ben dan natuurlijk...

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 11
Berichten: 6406
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 18 feb 2019, 23:12

Zou de volgorde uitmaken?
Eerst Kant lezen dan Neitchsze?

Wat dan: als je de laatste als eerste gelezen hebt?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 11
Berichten: 6406
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 18 feb 2019, 23:13

(chronologische onzin)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 07 mei 2019, 16:34

Eddie Coppens schreef:
31 dec 2018, 17:27
Een hele turf, zonder hulp (secundaire literatuur) raak ik er niet doorheen.
Vorig jaar heb ik voor mijn verjaardag de 'Praktische Rede' gekregen, ook van 'Boom'.
Deze uitgave telt 'slechts' 230 pagina's.
Ik heb deze inmiddels ook gelezen. Wil je hierover nog van gedachten wisselen?

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 24
Berichten: 357
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 08 mei 2019, 09:55

Leon schreef:
07 mei 2019, 16:34
Wil je hierover nog van gedachten wisselen?
Graag, maar mag ik om wat uitstel vragen? Ik moet deze maand nog een schilderij af hebben (verjaardagsgeschenk), en met mijn snelheid...
Ik wil wel graag intussen jouw bevindingen hieromtrent te weten komen...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 08 mei 2019, 12:51

Eddie Coppens schreef:
08 mei 2019, 09:55
Leon schreef:
07 mei 2019, 16:34
Wil je hierover nog van gedachten wisselen?
Graag, maar mag ik om wat uitstel vragen? Ik moet deze maand nog een schilderij af hebben (verjaardagsgeschenk), en met mijn snelheid...
Ik wil wel graag intussen jouw bevindingen hieromtrent te weten komen...
Ik wacht liever jouw visie af. Succes met schilderen.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 11 mei 2019, 09:07

Leon schreef:
08 mei 2019, 12:51
Eddie Coppens schreef:
08 mei 2019, 09:55
Leon schreef:
07 mei 2019, 16:34
Wil je hierover nog van gedachten wisselen?
Graag, maar mag ik om wat uitstel vragen? Ik moet deze maand nog een schilderij af hebben (verjaardagsgeschenk), en met mijn snelheid...
Ik wil wel graag intussen jouw bevindingen hieromtrent te weten komen...
Ik wacht liever jouw visie af. Succes met schilderen.
Is er iemand anders die zijn beeld van Kant wil delen?

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 1386
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 11 mei 2019, 19:00

Leon schreef:
11 mei 2019, 09:07
Is er iemand anders die zijn beeld van Kant wil delen?
Ik weet niet of ik iemand anders ben ...
Maar Ik heb er wel een muziekje bij gemaakt.

met een beetje pianospelen op een yamaha dgx-300

https://chris.home.xs4all.nl/geluiden/Spraak%20052.m4a

"Dasein: Es ist wirklich nur das"

Mij maakte het wel gelukkig.

Afbeelding

"Er is hier niets om weer te geven."
Zelfs de Politie zegt het: "Doorlopen alstublieft"

Als dat geen kritiek is, dan is kritiek onhoudbaar, impopulair.

Of je nou Jung bent en vernünftig, of juist niet, als je maar voor rede vatbaar bent.

Daar draait het hele dasein (zich) om.

Redeloos is reddeloos
Reddeloos is zonder reden

Redt men!
Is het moeilijkste dat er bestaat.

Het vergt opoffering en belijdenis
Nadenken over acties
En niet boos worden.

Boos worden is immers altijd een teken van ongelijk.

Tenzij je Italiaan bent, en je je in een auto bevindt.
Dan is toeteren een uiting van vreugde.

Maar ik wil niet discrimeneren.
Iedereen is gelijk.

Met reden.
Men liegt, als men waarheid preekt.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 54
Berichten: 2492
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 11 mei 2019, 21:26

dasein is meer een begrip van Heidegger.

over de “rede” gaat het zeker bij Kant

leuk dat je dacht aan musiceren; ik vraag me af wat redelijke muziek is...

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 1386
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 11 mei 2019, 21:48

Uit "Synchroniciteit", vallen alle filosofen af te leiden.

Dat is de kracht van Jung.

(Vind ik)

Muziek is zonder gedachten.
Pure oorsprong, naaktgelegd.
Men liegt, als men waarheid preekt.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 1386
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 11 mei 2019, 21:49

(Ook al valt er voor de buitenstaander niets in te vinden.)

Oor zoekt oor?
Men liegt, als men waarheid preekt.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 1386
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2019, 00:16

Met welke Kant verenig jij jou(w)zelf eigenlijk Leon?
Men liegt, als men waarheid preekt.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 1386
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2019, 00:17

De ambivalente Kant.


HM

Dat dacht ik ook al.
Men liegt, als men waarheid preekt.


Plaats reactie