De"Allegorie van de grot"'& "De levenslessen van de kleine prins"

Voor als je een website hebt gevonden met informatie die je graag wil delen hier.
Plaats reactie
anthony68
Posts in topic: 1
Berichten: 8
Lid geworden op: 09 sep 2014, 20:02
De"Allegorie van de grot"'& "De levenslessen van de kleine prins"

Bericht door anthony68 » 01 feb 2019, 12:37

REALITEIT & FANTASIE zijn 'gelijk' [scatter] , alleen je moet in de eerste wereld door de wolken en mistbanken de sterren kunnen zien/BEWUST WORDEN in het donker (schimmen/schaduwwereld) :anon: . Zodat je in je fantasie DAADWERKELIJK naar je 'bewuste' sterren kan REIZEN! :smt059
Afbeelding
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/d ... enslessen/
Allegorie van de grot

De allegorie van de grot is een van de beroemdste passages uit Plato’s werken. Het maakt deel uit van zijn dialoog Staat (VII 514A–520A.), die handelt over het wezen van de rechtvaardigheid en tevens een blauwdruk probeert te geven van de ideale staat. In de allegorie van de grot doet Plato (427 v.Chr. - 347 v.Chr.) zijn opvattingen uit de doeken over het mens-zijn en de menselijke kennis in relatie tot de realiteit.
De huidige 'kudde' :anon: en ook ik zijn verloren in de 'schemer/schaduwen wereld'. Omdat ze nooit in hun binnenwereld echt het licht=liefde=vuur hebben gezien of kunnen vasthouden. [22]

De Ideeën- of Vormenleer
Voor het begrijpen van de allegorie is het nodig enig inzicht te verkrijgen in Plato’s kennisleer. Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd.

Dat buiten ruimte & tijd bestaan is dus mijn oneindige en favoriete binnenwereld (Fantasie & dromen, psychoses etc.). Ik ben een chronische dromer, snap je. :smt015
Dit is een idee dat hij ontleende aan Socrates (470 v.Chr. - 399 v.Chr.), die ook al geloofde in abstracte entiteiten die het wezen vormen van de dingen, wat als kosmologische opvatting een reactie was op de ideeën van Heraclitus. Volgens Plato was de gehele materiële kosmos doortrokken van wiskundige verhoudingen, die resulteren in een volmaakte orde en harmonie.
Hij heeft het over LIEFDE. :smt055
Op deze wijze kon de hele natuurkunde worden uitgedrukt in wiskundige vergelijkingen. Dit idee ontleende hij aan Pythagoras (582 v.Chr. - 496 v.Chr.). Zo ontstond de visie dat de oppervlakkige alledaagse wereld chaotisch was.
Dat is dus de tegenstelling van LIEFDE, HAAT(Chaos en Negativiteit, destructief etc) :goodbad:

De perfecte wiskundige wereld, die niet zintuiglijk waarneembaar is, lag daaraan ten grondslag.
(Dus je binnenwereld=schaduw/schemerzone cq wereld die niet zintuigelijk waarneembaar is, t.o.v. realiteit De ZON & VUUR die beide je BEWUST kunnen maken. Om dat beide LICHT in duisternis brengen en je daardoor kunt ZIEN=WAKKER bent en kunt lezen, spelen etc. met de dingen die je werkelijk kunt ZIEN dankzij het LICHT=LIEFDE! :smt113

Twee werelden
Plato heeft deze denkwijze op tal van terreinen toegepast, die ertoe leidde dat de realiteit werd verdeeld in twee domeinen. Er was de wereld van de mensen, oftewel de waarneembare wereld van alledag. In deze wereld gaat alles voorbij en blijft niets hetzelfde, wat Plato zelf samenvatte met ‘alles wordt, niets is’. Dit is de wereld van de zintuigen waar de dimensies ruimte en tijd heersen en waar bijgevolg niets perfect is.
=Buitenwereld dus 'REALITEIT die we samen hebben benoemd: Het loop als een KIP, [tok] praat als een KIP, [tok] is wit dus zal een KIP [tok] zijn?! Omdat we dat samen als samenleving besloten hebben en tegelijk zien. Beide hebben we dus een GELIJKE definitie van een KIP [tok] gemaakt. Maar ondanks dat zijn we soms niet op gelijk niveau wat betreft begrip. Bijvoorbeeld als we over paarden hebben, die ook op zebra's, ezels, eenhoorns etc lijken. De REALITEIT is afhankelijk van ons begrip :anon: :?: :!: , definities, beelden en gezichtsvermogen etc. :smt062
In de wereld der abstracties daarentegen heerst een perfecte orde en permanentie, ruimte en tijd bestaan daar niet. Door de onveranderlijkheid is dat de wereld waar de echte werkelijkheid bestaat.
=Binnenwereld Onze oneindige fantasie, zie waarom KUNST zo populair is en MUZIEK, etc. het is de wereld waarin we ECHT kunnen TOVEREN, echt onszelf kunnen zijn en VLIEGEN, ZWEMMEN, 'DOODGAAN'. Zonder ooit te STERVEN. Elke ochtend als we weer 'WAKKER' ervaren we in onze binnenwereld een kleine 'DOOD". Maar onze ZIEL is gewoon net als GEBOORTE teruggekeerd naar ons LICHAAM. Waar we dus in de andere 'REALITEIT' ons weer moeten bewegen. (DAG/NACHT). Als je WAKKER bent kan je dus ZIEN met je OGEN DICHT! Begrijp je dat 'THIRD EYE'=derde oog etc. [21]
Afbeelding
Het bestaan van deze twee domeinen heeft voor de mens dezelfde gevolgen als voor alle andere dingen. Ons lichaam, dat waarneembaar is, is ondergeschikt aan fysische wetten en bevindt zich binnen ruimte en tijd. Het ontstaat en verdwijnt weer, is niet perfect of op twee verschillende momenten identiek. Onze ziel echter was volgens Plato immaterieel, tijdloos en onvergankelijk. Daarmee is de ziel onze permanente Vorm, die tevens onderdeel uitmaakt van de wereld der abstracties. [infinity]

Nu behoorde volgens Plato hetgeen bestaat tot het Goede. Voor hem vloeide hieruit voort dat het belangrijkste levensdoel van een intelligent mens het doorschouwen van de oppervlakte is, om zo door te dringen tot de eigenlijke realiteit. Wanneer men dat bereikt bevat men de wereld der Ideeën, waar de ziel reeds verblijft en tot in de eeuwigheid zal blijven. Op deze wijze zou het menselijk bestaan een repetitie zijn voor het hiernamaals.
Dus ons huidige lichamelijke leven bevat wijsheid voor overleven in de geestelijke schimmen/schaduwen wereld=HELL & HEMEL mysterie's etc.

De allegorie van de grot
HELL ONTSNAPPEN=Mysterie bewust zijn worden via LICHT bron.
Dit is nu de eigenlijke visie van Plato die de basis vormt voor zijn gelijkenis. Deze gaat als volgt:

Men dient zich een grote grot voor te stellen, die met de buitenwereld verbonden is door een gang met een dusdanige lengte dat er geen daglicht in de grot valt. Er zit een rij gevangenen met hun rug naar de ingang, en ze kijken naar de achterwand van de grot. Hun ledematen en halzen zijn zo vastgeketend, dat ze hun hoofden niet kunnen bewegen en noch elkaar, noch zichzelf kunnen zien. Dit betekent dat ze alleen de wand voor zich kunnen waarnemen. Zo hebben ze hun hele leven gezeten en kennen niets anders.
Ze ZIEN dus alleen de schaduwen en schimmen :anon: van ALLES dat via de gang uit de BUITENWERELD komt waar dus het VUUR & ZON is de bron van de schaduwen & schimmen! :anon:
Achter hen bevindt zich een vuur. Tussen hen en dat vuur staat een blokkade in de vorm van een muur, die zo hoog is als een mens. Aan de andere kant van die muur lopen mensen met allerlei dingen op hun hoofd, waaronder stenen en houten figuren van mensen en dieren, heen en weer. De schaduwen van de dingen vallen door het vuur op de wand waar de gevangenen tegenaan kijken, die ook de stemmen weerkaatst van hen die de dingen sjouwen. Plato betoogt nu dat het enige dat de gevangenen in hun leven waarnemen schaduwen en echo's betreffen. Ze zullen denken dat deze de realiteit vormen, en hun gesprekken zouden over de waarneming van deze realiteit gaan.
De huidige MATRIX waarin we leven anno 21e eeuw in vergelijking. We zitten ipv vast in schaduwen/schimmen, vast in REFLACTIES/SPIEGELS van de ECHTE realiteit in TV, mobieltjes, schilderijen, foto's, talig-systeem om die beelden 'concreet' en begrijpbaar te maken. Maar het is allemaal versie 1.6, 4.0, 2019,4 etc. Van de KEY versie, ORIGINELE WERKELIJKHEID/REALITEIT.
Kortom we leven allemaal in onze eigen sprookjeswereld, :yeehaw: die we afstemmen met de sprookjeswereld van anderen. :yeehaw: Is er LIEFDE dan is er symbiose en word ons SPROOKJE ECHTE LIEFDE en 1 (ONE). :smt057 Maar alles binnen een oneindige SPROOKJES wereld die we 'REALITEIT' noemen?! De vraag die je moet stellen is WAT IS REALITEIT?!
Als een gevangene zijn ketenen zou kunnen afschudden, zou hij door de levenslange ketening in het halfduister zo verkrampt zijn, dat het alleen al pijnlijk voor hem zou zijn om zich om te draaien, bovendien zou het vuur hem verblinden. Hij zou volkomen in de war raken en zich weer willen omkeren naar de wand met schaduwen, naar de realiteit die hij begrijpt. Als hij uit de grot naar het felle zonlicht zou worden geleid, zou hij pas na lange tijd iets kunnen zien en dat begrijpen. Als hij eenmaal gewend zou zijn aan de bovenwereld en daarna terugkeerde in de grot, zou de duisternis hem weer tijdelijk verblinden. Zijn ervaringen zouden onbegrijpelijk zijn voor de andere gevangenen, omdat hun taal alleen naar schaduwen en echo's verwijst.
Veel mensen zijn BANG voor de PIJN en VERWARRING (Lijdensweg JEZUS) :Jezus: om de ECHTE WAARHEID te zien. Namelijk dat het EEUWIGE LEVEN BESTAAT en dat je WAKKER word en LIEFDE (VAN JESUS etc BOEDDA etc.) kan ervaren...in de ZON & VUUR de warmte en schoonheid etc.
Zijn behendigheid om de weerkaatste schaduwen te zien en te omschrijven zal geleden hebben onder zijn ervaringen, en op de andere gevangenen zou hij minder slim overkomen. Ze zullen hem zelfs als een gevaar zien en mogelijk dreigen hem te doden.
Kortom hij wordt door kudde niet geloofd (JEZUS) en op KRUIS gezet :Jezus: of BRANDstapel (HEKSEN) of als PSYCHOTISCH :peaceman:weggezet: 'WANEN' noemen de kuddedieren dat! :wall:

Interpretatie
De tocht uit de grot (de waarneembare werkelijkheid=buitenwereld) naar buiten (de werkelijkheid van de Ideeën), symboliseert het opvoedings- en onderwijsproces dat de filosoof-regeerder moet volgen, wil hij aan het hoofd kunnen staan van Plato's ideale staat. Plato is vrij elitair en heeft met deze opvoeding dus alleen filosofen voor ogen, die pas na jaren intellectuele en morele opvoeding de leiding van de staat op zich kunnen nemen.
De verlichte elite...
Het geschetste beeld van de allegorie kan worden toegepast op Plato’s kennisleer. De wereld der mensen binnen ruimte en tijd dient te worden gelijkgesteld aan het leven in de grot. Het licht van het vuur dat de schaduwen veroorzaakt en de echo’s van de stemmen van de mensen aan de andere kant van de muur kunnen worden gezien als de tijdelijke varianten van de entiteiten, de blauwdrukken.
De KEY=ORINEEL
De pijn en moeite die de gevangene moet doen om zich te bevrijden van zijn ketenen staan voor het langdurig nadenken over het Goede, waarbij veel discipline komt kijken aangezien de verleiding moet worden weerstaan zich over te geven aan de aardse lusten.
De KUDDE en de consumptiemaatschappij etc.
Het uit de grot ontsnappen en in het felle zonlicht terechtkomen staan dan gelijk aan de opstijging van de ziel naar de wereld der abstracties, de echt kenbare wereld die we aanschouwen met onze geest.
THIRD EYE
Afbeelding
De zon die de aarde helder verlicht komt overeen met onze geest waarmee we de ware inzichten kunnen ‘aanschouwen’. Het weer teruggaan in de grot leidt ertoe dat die 'verlichte' weer moet wennen aan het halfduister. Het communiceren met de medegevangenen is nu in feite niet meer hetzelfde aangezien hun kennis over de werkelijkheid nu verschillend is.
KUDDE heeft 'WIT' nooit ervaren, leeft in ZWART(schimmen & schaduwenwereld). De Profeet (gevangene die ECHTE ZON & VUUR heeft ervaren) word als 'GEK' & PSYCHOOT weggezet. Je BEGRIJPT het pas als je het ZIET! En kudde (medegevangenen) zijn nog geketend (onwetend).
Hiermee wilde Plato laten zien dat een mens die in de hogere regionen is gekomen, moeite heeft of zelfs weigert zich in te laten met ‘menselijke’ aangelegenheden. Hun ziel snakt ernaar steeds daarboven te vertoeven.
Zoals ik die steeds van medicatie wil afbouwen om weer VRIJ te zijn en het LICHT wil ervaren VS DONKER van PSYCHIATRIE/GGZ sedatie/onderdrukking emoties & fantasie! Wat van ons ZOMBIES wil maken....Real sad
[small]Literatuur

Cornelis VERHOEVEN Mensen in een grot: beschouwingen over een allegorie van Plato, uitg. Ambo, Baarn (1983) ISBN 90-263-0624-5
Wilhelm BLUM Höhlengleichnisse, Aisthesis Verlag, Bielefeld (2005) ISBN 3-89528-448-3
Rudolf REHN (red) Platons Höhlengleichnis. Das Siebte Buch der Politeia. Griechisch - Deutsch, Dietrichsche Verlagsbuchhandlung. Mainz (2005), ISBN 3-87162-062-9[/small]
Bronnen:
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/d ... enslessen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_van_de_grot
Verzoek:
Ik ben bezig een zingevingsstelsel op te zetten met al mijn levensvragen op alle domeinen. Het is een project voor jaren. En ik vraag om hulp, tips, referenties, voorbeelden, gereedschappen etc. Om zo tot een harmonisch op maat gemaakt zingevingsstelsel te komen. :)

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 2
Berichten: 2590
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 01 feb 2019, 15:57

een waar kunstwerk---chapeau!

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
Posts in topic: 1
Berichten: 384
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 01 feb 2019, 18:02

1. Steeds zoeken naar absolute zekerheden, en intussen leren leven zonder absolute zekerheden:
voor mij de relatieve zin van het leven en de absolute zin van filosofie.
2. Velen beleven hun gelukzaligste momenten bij het actief of passief beoefenen van sport en spel, activiteiten waaraan elke finale zin ontbreekt.
Alle hogere diersoorten hebben dit gemeen, maar alleen mensen schijnen zinzoekers te zijn, of misschien ook dolfijnen en olifanten?

Ik heb het niet allemaal zelf gevonden hoor:
De mensen te leren, hoe zij kunnen leven zonder zekerheid, en toch zonder door onzekerheid te worden verlamd, is misschien wel de belangrijkste taak, die de filosofie kan vervullen voor degenen, die er studie van maken.
Bertrand Russell: Geschiedenis van de westerse filosofie-inleiding.

(Dit is misschien niet de reactie waarop je gehoopt had; geen nood, er komen wel andere...)
Ook van mij: welkom...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 2
Berichten: 2590
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 01 feb 2019, 18:18

@anthony68

je noemt afbouwen van medicatie om VRIJ te zijn. Dan vraag ik: Wat is vrijheid?


Plaats reactie