Kan de duivel een advocaat hebben?

Deel je diepste gedachten en laat ons meedenken...
Plaats reactie
arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Kan de duivel een advocaat hebben?

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 23:55

proposition ? oxymoron : paradox

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 13 mei 2020, 10:33

“Kan de duivel een advocaat hebben?”

Nee, maar wel een goedwillend mens die tot het besef cq bewustzijn is gekomen dat ie ziek is en de geneesheer nodig heeft. Hij kwam voor zieken immers, niet voor gezonden. Deze worden door de duivel altijd extra zwart afgeschilderd opdat zij gaan denken de duivel in eigen persoon te zijn. De Heilige Geest overtuigt van zonde, de duivel is daar altijd als de kippen bij om daar een heleboel scheppen bovenop te doen. De Heilige Geest van Christus staat die mens - die abusievelijk meent dat hij “de duivel”, het absolute kwaad, is - bij. Dus eigenlijk de advocaat van datgene dat kind van God is in de mens tegen de duivel. En dat is wat men in de regel bedoelt met advocaat van de duivel. Dat moet je dus niet letterlijk nemen.

Abusievelijk -> abused
Hermetisch geschakeld.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 14 mei 2020, 21:06

Bärbel schreef:
13 mei 2020, 10:33
Dat moet je dus niet letterlijk nemen.
De duivel behoeft geen advocaat?
proposition ? oxymoron : paradox

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 14 mei 2020, 21:40

arkhétupos schreef:
14 mei 2020, 21:06
Bärbel schreef:
13 mei 2020, 10:33
Dat moet je dus niet letterlijk nemen.
De duivel behoeft geen advocaat?
Dat weet ik niet. Ik denk dat hij die niet blieft. Dat de duivel bestaat, een zelfstandige entiteit is, dat weet ik wel zeker. Het is mij veel te gevoelig en privé om dat specifieke voorval inhoudelijk te benoemen. Dus dat houd ik voor me. Maar ik weet ook dat de duivel wel macht heeft maar geen autoriteit. Toen ik hem zag (een aantal jaren geleden in mijn huis), was het mij duidelijk dat hij God en met God ook het goddelijke in mij diende, of ik werd daar in bewustzijn bovenuit gewentelwiekt, hoe dan ook was mijn bevinding dat hij dienend was en ondergeschikt (ik stond in Christus boven hem en werd me dat gewaar). Dat hij dus onderworpen was aan God en het goddelijke. Korte tijd later - mogelijk op hetzelfde moment - gebeurde er iets verschrikkelijks afschuwelijks elders met een familielid. Maar die gebeurtenis kwam ons pas een week later ter ore. Dit omdat men (m.i. heel juist) inschatte dat mijn moeder dat nieuws wegens haar eigen gezondheid niet aan zou kunnen, daarom was haar en ook mij nog niets verteld. De gebeurtenis was dienend cq moet dienend zijn geweest aan het hoogste goed van de familie, want ik had echt de gewaarwording dat hij “mij” “diende”. De afschuwelijke gebeurtenis heeft een hoger goed gediend. En de betreffende persoon heeft het voorval overleefd. Dit maakt het kwade niet goed, maar de duivel heeft duidelijk macht doch geen autoriteit. En God gebruikt alles, ook het kwade, ten goede voor hen die Hem liefhebben. Uit het verschrikkelijke bijzonder afschuwelijke nare dat met een familielid is gebeurd, zijn ondanks alle narigheid toch ook goede dingen voortgekomen. God heeft het ten goede gebruikt. En dat de betreffende persoon het heeft overleefd mag bijzonder heten.

In de bijbel staat ook dat God ooit alles in allen zal zijn. En ik las als ik het goed heb dat de hele schepping met/in God verzoend zal zijn. Dan lijkt me dat dat ook voor de duivel moet gelden.

Er staat ook dat de antichrist een mens zal zijn. Als dat de duivel is die mens is geworden, dan zou dat dus lijkt mij betekenen dat de duivel inderdaad uiteindelijk ook “gered” cq hersteld kan worden. Maar dan moet hij denk ik eerst zelf mens willen worden. Zodat hij kan leren en zich kan overgeven.

Maar dat is wat ik denk. Ik weet niet precies hoe dit zit.

De duivel en demonen bestaan. Als kind (van baby af aan, mijn zus kwam toen ik peuter was al bij mij slapen, herinnert zij zich nog, omdat ik zo panisch was) - en dat ging door tot en met mijn 29e levensjaar en ook van mijn 31e tot 35e - , heb ik die verschrikkelijk zwarte “capemen” gezien. Zwarter dan zwart. Daar word je zelfs wakker van als je in een donkere slaapkamer ligt te slapen, omdat het zwart van die wezens zwarter dan zwart is, dat je van die duisternis wakker wordt. Het is ondoordringbaar donker. Maar toen die avond/nacht van dat voorval in de familie, toen was het de duivel zelf. Dat was nog weer anders. Ik ervoer geen angst, maar was mij wel bewust van cq ik was mij gewaar van het genoemde. Dat ik niet (meer)bang was, dat komt enkel maar omdat Hij die in mij is, groter is dan hij die in de wereld is. Want het soort angst dat met demonen en de duivel gepaard gaat, is niet iets wat je als mens kunt beheersen. Dit vooral omdat het zo wezensvreemd is. Je biologie reageert daar automatisch op. Tenzij. Tenzij Christus in je is.

Dat ik niet bang was is niet uit mijn eigen kracht. Het is Gods Geest die in mij mij overeind hield. En altijd als ik mensen tegenkom die een dergelijke duisternis in zich hebben (want een soortgelijke duisternis is ook in sommige mensen aanwezig), is het God in mij én buiten mij (om mij heen) die mijn reacties bestuurt, mijn teugels in Zijn Handen heeft.

Nu heb ik dan de bijbehorende cognitieve kennis. Maar voor mijn 35e had ik die niet. Via spirituele fora die vroeger bestonden en waarop ik meedeed, en eentje beheerde ik zelf, had ik eens een citaat gelezen, dat uit de bijbel bleek te komen. Omdat ik in die tijd ook het nodige meemaakte met iemand die die duisternis in zich had, heb ik dat citaat na 1 keer lezen onthouden. Daar putte ik moed, kracht, troost uit in situaties waarin ik dat kwaad zag en hoorde in die persoon. Het is Psalm 23:4. En ik houd het (oud-) Engels aan, omdat ik het zo onthouden heb. Het blijkt uit de King James Bible te komen.

Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 15 mei 2020, 01:27, 8 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 14 mei 2020, 22:25

Als God je oog en/of je oor opent, dan zie en/of hoor je diezelfde duisternis ook in sommige mensen. Het is maar goed dat Hij dan alle teugels in handen heeft en jou overeind houdt (thy rod and thy staff zijn treffende bewoordingen vind ik) anders zou je je een hartverlamming schrikken. Ik noem het het transcendente kwaad. Het is wezensvreemd. Het is van een andere orde. Totaal tegengesteld aan het Licht.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 15 mei 2020, 00:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 14 mei 2020, 22:45

Ik denk dat een heleboel gevallen engelen, inclusief hun leider die we duivel noemen, nog geen mens zijn geworden. En dat zij mens mogen worden, zodat ze daarna kunnen terugkeren cq kunnen worden hersteld in hun oorspronkelijke glorie.

Maar dat weet ik niet, het is wat ik denk.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 15 mei 2020, 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 15 mei 2020, 11:59

Jeremia 23:24. Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.

Matheus 10:26,27. Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

Marcus 4:22. Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen.

Job 12:22. Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.

Job 28:11. [God] brengt het verborgene aan het licht.

Daniel 2:22. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.

1 Korinthiers 4:5. ...[God] die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen

Johannes 12:46. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.

Hebreeen 4:12,13. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenschijdt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingenen gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Johannes 16:7-9,12,13. ....Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot U komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot U zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;...Nog veel heb Ik U te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij U de weg wijzen tot de volle waarheid

1 Johannes 1:5-10. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en U verkondigen: GOD IS LICHT en in Hem is geheel geen duisternis.

Psalm 7,8-18,19. Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.

Spreuken 28:13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Lucas 18:13,14. De tollenaar stond van verre....en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg U: Deze keerde....gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zich verhoogt, zal vernedert worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

1 Tessalonicenzen 5:5-8. ....gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn...

Psalm 119:105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

2 Korinthiers 4:2,6. ....wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken,...Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onzen harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

Efeziers 5:8-14. Want gij waart vroeger in duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat uit lauter goedheid en gerechtigheid en waarheid -, en toets wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht wordt ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

2 Samuel 22:29. Want Gij, O HERE, zijt mijn lamp; en de HERE doet mijn duisternis opklaren.

Psalm 27:1. De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaart zijn ?

Mattheus 5:14,15. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder een korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

Spreuken 4:18,19. Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.

Johannes 8:12. ....Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 1:5. ...het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.

Daniel 12:3. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Psalm 32:5. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vegaaft de schuld mijner zonden,

1 Johannes 2:9-11. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 15 mei 2020, 12:07

De duivel is maar een schepsel. Hij heeft macht maar geen autoriteit en hij heeft niet het laatste woord.
Hermetisch geschakeld.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 15 mei 2020, 20:58

Bärbel schreef:
15 mei 2020, 12:07
De duivel is maar een schepsel. Hij heeft macht maar geen autoriteit en hij heeft niet het laatste woord.
Geschapen door wie?

Ik las dat Melgior een gevallen engel was. (Ergens ... in een Marvel-Comic of zo: zeg maar.)
memeticae schreef:Alle Marvel-Comics zijn terug te voeren naar 1 boek
[ironie]Je meent het![/sarcasme]
[/ironie]Hij meent het![sarcasme]

Het zal er wel gaan om hoe je het leest ? Waar : Onduidelijk
proposition ? oxymoron : paradox

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 16 mei 2020, 11:38

arkhétupos schreef:
15 mei 2020, 20:58
Bärbel schreef:
15 mei 2020, 12:07
De duivel is maar een schepsel. Hij heeft macht maar geen autoriteit en hij heeft niet het laatste woord.
Geschapen door wie?
Door God, maar als een beschermende Cherubijn. Hij was goed geschapen maar heeft ongerechtigheid gekozen en heeft zijn troon boven die van God willen zetten en daarom is hij dus gevallen.
arkhétupos schreef:Ik las dat Melgior een gevallen engel was. (Ergens ... in een Marvel-Comic of zo: zeg maar.)
memeticae schreef:Alle Marvel-Comics zijn terug te voeren naar 1 boek
[ironie]Je meent het![/sarcasme]
[/ironie]Hij meent het![sarcasme]

Het zal er wel gaan om hoe je het leest ? Waar : Onduidelijk
Wij mensen zijn (waren) ook gevallen engelen. Doordat we mens zijn geworden konden we sterven en daardoor terugkeren naar God. Maar de duivel, ook wel Satan genaamd, die bestaat ook. Hij is nu nog een eeuwige geest en kan niet sterven. Dat valt alleen wezens van vlees en bloed ten deel. En dat is een geluk bij een eerder ongeluk.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 17 mei 2020, 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 16 mei 2020, 11:39

arkhétupos schreef:
15 mei 2020, 20:58
Bärbel schreef:
15 mei 2020, 12:07
De duivel is maar een schepsel. Hij heeft macht maar geen autoriteit en hij heeft niet het laatste woord.
Geschapen door wie?
Door God, maar als een beschermende Cherubijn. Hij was goed geschapen maar heeft ongerechtigheid gekozen en heeft zijn troon boven die van God willen zetten en daarom is hij dus gevallen.
arkhétupos schreef:Ik las dat Melgior een gevallen engel was. (Ergens ... in een Marvel-Comic of zo: zeg maar.)
memeticae schreef:Alle Marvel-Comics zijn terug te voeren naar 1 boek
[ironie]Je meent het![/sarcasme]
[/ironie]Hij meent het![sarcasme]

Het zal er wel gaan om hoe je het leest ? Waar : Onduidelijk
Wij mensen zijn (waren) ook gevallen engelen. Doordat we mens zijn geworden konden we sterven en daardoor terugkeren naar God. Maar de duivel, ook wel Satan genaamd, die bestaat ook. Hij is nu nog een eeuwige geest en kan niet sterven en dus niet terugkeren in God. Dat geluk valt alleen wezens van vlees en bloed ten deel.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 17 mei 2020, 14:07

arkhétupos schreef:
15 mei 2020, 20:58
Bärbel schreef:
15 mei 2020, 12:07
De duivel is maar een schepsel. Hij heeft macht maar geen autoriteit en hij heeft niet het laatste woord.
Geschapen door wie?

Ik las dat Melgior een gevallen engel was. (Ergens ... in een Marvel-Comic of zo: zeg maar.)
memeticae schreef:Alle Marvel-Comics zijn terug te voeren naar 1 boek
[ironie]Je meent het![/sarcasme]
[/ironie]Hij meent het![sarcasme]

Het zal er wel gaan om hoe je het leest ? Waar : Onduidelijk
Mijn zus en ik lazen vroeger Spinneman. Heb er alleen niks meer van in het geheugen, behalve dat ie meestal aan gebouwen vastkleefde. LOL. En een rood met blauw pakkie droeg en een soort zorromasker. Die boekies kregen wij van ome Koos. Van hem kregen wij ook altijd de lp’s van de Dik voor mekaar show. LOL [gj]
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 18 mei 2020, 14:52

Bärbel schreef:
13 mei 2020, 10:33
“Kan de duivel een advocaat hebben?”

Nee, maar wel een goedwillend mens die tot het besef cq bewustzijn is gekomen dat ie ziek is en de geneesheer nodig heeft. Hij kwam voor zieken immers, niet voor gezonden. Deze worden door de duivel altijd extra zwart afgeschilderd opdat zij gaan denken de duivel in eigen persoon te zijn. De Heilige Geest overtuigt van zonde, de duivel is daar altijd als de kippen bij om daar een heleboel scheppen bovenop te doen.
Daarom is de duivel gek op religie. Bijvoorbeeld van de Jehova’s.
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 18 mei 2020, 14:54

Bärbel schreef:
13 mei 2020, 10:33
“Kan de duivel een advocaat hebben?”

Nee, maar wel een goedwillend mens die tot het besef cq bewustzijn is gekomen dat ie ziek is en de geneesheer nodig heeft. Hij kwam voor zieken immers, niet voor gezonden. Deze worden door de duivel altijd extra zwart afgeschilderd opdat zij gaan denken de duivel in eigen persoon te zijn. De Heilige Geest overtuigt van zonde, de duivel is daar altijd als de kippen bij om daar een heleboel scheppen bovenop te doen.
Daarom is de duivel gek op religie. Bijvoorbeeld van de Jehova’s. Die mensen kan ie helemaal in religie verstrikken en ze zo gebonden houden aan deze wereld.
Hermetisch geschakeld.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 19 mei 2020, 21:23

Als de Duivel beweren wil: "God bestaat niet", heeft hij toch een heel leger advocaten nodig ...

Kun jij dat verklaren?
proposition ? oxymoron : paradox

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 19 mei 2020, 21:25

(Ik (ook) niet) (hoor)
proposition ? oxymoron : paradox

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 19 mei 2020, 21:31

Het is net alsof God een groter leger heeft, dat door onconventionele liefde met elkaar verbonden is.

Brrr ...

Eng hoor!

Ik kan geen tegendruk geven, ik heb namelijk geen goden om op terug te vallen ... enkel mijzelf en daar moet ik het blijkbaar mee doen.

Nou goed dan.
Jij wint.
Ik zal geen tegendruk meer geven, want dat zou op zuiging kunnen lijken.
memeticae schreef:(En zo neemt entropie toe.)
Watte?
proposition ? oxymoron : paradox

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 21 mei 2020, 07:40

arkhétupos schreef:
19 mei 2020, 21:31
Het is net alsof God een groter leger heeft, dat door onconventionele liefde met elkaar verbonden is.

Brrr ...

Eng hoor!
Nee dat is niet eng. Waarheid is de vrucht van liefde en wijsheid.

En niet van wet en dictatuur cq verplicht
napraten van dogma’s van instituten.

Praktische filosofie en niet alleen theoretische.

Oftewel waarheid is de vrucht van leven en niet van dood(e letters).

;)
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 21 mei 2020, 08:48

arkhétupos schreef:
19 mei 2020, 21:23
Als de Duivel beweren wil: "God bestaat niet", heeft hij toch een heel leger advocaten nodig ...

Kun jij dat verklaren?

Nee. En als de Duivel beweren wil: “God is een wraakzuchtige aan de mens vijandige mensenmoorder” , idem dito. Enkel zelfkennis (daadwerkelijk zelfonderzoek) kan soelaas bieden en niet stiekem met God van plaats trachten te wisselen.

Ik weet niet wat erger is: als de Duivel beweert dat God niet bestaat, of als de Duivel beweert dat God een Duivel is. In feite komt het op hetzelfde neer alleen wordt het eerste atheïsme genoemd en het tweede religie.
Hermetisch geschakeld.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 25 mei 2020, 22:47

De agnost komt tussenbeide: "Leg eens uit!"
proposition ? oxymoron : paradox

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 25 mei 2020, 22:48

(Ik begrijp jullie ruzie niet)
proposition ? oxymoron : paradox

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 27 mei 2020, 18:33

arkhétupos schreef:
25 mei 2020, 22:48
(Ik begrijp jullie ruzie niet)
arkhétupos schreef:
25 mei 2020, 22:47
De agnost komt tussenbeide: "Leg eens uit!"
Dat doe je mooi. HA. (Heer Agnost). LU for that. Bijzondere Kwaliteit met Kennis van Zaken.
Hermetisch geschakeld.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 28 mei 2020, 20:46

Bärbel schreef:
27 mei 2020, 18:33
LU
Dat zijn koekjes toch?

Heb ik een koekje verdiend?
:smt119

Machtig!
proposition ? oxymoron : paradox

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 30 mei 2020, 01:29

arkhétupos schreef:
28 mei 2020, 20:46
Bärbel schreef:
27 mei 2020, 18:33
LU
Dat zijn koekjes toch?

Heb ik een koekje verdiend?
:smt119

Machtig!

Je hebt een goed gevulde koek verdiend. LOL

Afbeelding
Hermetisch geschakeld.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 16
Berichten: 1558
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07

Bericht door Bärbel » 30 mei 2020, 11:59

Maar dan in LU vorm. Gevulde-hart-koeken. LOL

Afbeelding
Hermetisch geschakeld.

arkhétupos
Posts in topic: 10
Berichten: 3632
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 31 mei 2020, 01:14

Ik word er nu al misselijk van.

(Eerlijk, ik kan die koeken niet eten zonder direct last van maagzuur te krijgen.)
proposition ? oxymoron : paradox


Plaats reactie