chatGPT

Discussieer hier over onderwerpen uit kranten, tijdschriften e.d.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

chatGPT

Bericht door arkhétupos » 28 feb 2023, 21:18

Ik ben er eens mee aan de slag gegaan.

Hieronder een "knip-en-plak-sessie".

Ik spreek in het groot, en geef (achteraf) commentaar tussen aanhalingstekens.

Enjoy!

::

Kun jij ook nederlands praten?
- Ja, ik kan Nederlands spreken. Waarmee kan ik u helpen?

(Kijk eens, daar werd ik zelfs verbeterd,)


Wat waren de motieven in Jan Wolkers' "kort amerikaans"?
"Kort Amerikaans" is een roman van de Nederlandse schrijver Jan Wolkers, die zich afspeelt in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. De roman gaat over de jonge kunstenaar Erik van Poelgeest, die na zijn ervaringen in de oorlog terugkeert naar Leiden en worstelt met zijn verleden, zijn identiteit en zijn kunst.

Er zijn verschillende motieven die een rol spelen in het boek, waaronder:

De zoektocht naar identiteit: Erik van Poelgeest is een jonge kunstenaar die na zijn terugkeer uit de oorlog worstelt met zijn identiteit. Hij voelt zich vervreemd van zijn familie en de samenleving en zoekt naar een manier om zijn eigen weg te vinden in de wereld.

De spanning tussen individu en samenleving: De roman onderzoekt ook de spanning tussen het individu en de samenleving, en de moeilijkheid om je eigen weg te vinden in een wereld die bepaalde verwachtingen en normen oplegt.

De rol van kunst: Kunst speelt een belangrijke rol in het boek, zowel als een manier om uitdrukking te geven aan de persoonlijke emoties en gevoelens van Erik, als een manier om een kritische blik te werpen op de samenleving en de heersende normen en waarden.

De gevolgen van de oorlog: De roman onderzoekt ook de gevolgen van de oorlog voor de individuele psyche en de samenleving als geheel, en de moeilijkheid om een nieuw begin te maken na een traumatische ervaring.

Al deze motieven dragen bij aan de thematische rijkdom van "Kort Amerikaans" en maken het een boeiende en diepgaande roman over de zoektocht naar identiteit en betekenis in een veranderende wereld.


Waarom kan identiteit niet meeveranderen met de wereld?
Identiteit kan veranderen en evolueren in de loop van iemands leven, en het is zeker mogelijk dat iemands identiteit meeverandert met de wereld om hen heen. In feite is het aanpassingsvermogen een belangrijk aspect van de menselijke identiteit en psychologische veerkracht.


Echter, voor sommige mensen kan identiteit een sterke en stabiele basis vormen van wie ze zijn en hoe ze zichzelf definiëren. Dit kan voortkomen uit hun persoonlijke geschiedenis, achtergrond, overtuigingen en waarden. Voor deze mensen kan het veranderen van hun identiteit een moeilijk en soms verwarrend proces zijn, omdat het hun gevoel van eigenwaarde en zelfbeeld kan aantasten.

Daarom is het belangrijk om een gebalanceerde en flexibele benadering te hebben ten opzichte van identiteit en verandering, waarbij men openstaat voor nieuwe ervaringen en perspectieven, maar tegelijkertijd trouw blijft aan de kernwaarden en overtuigingen die belangrijk zijn voor wie men is. Dit kan leiden tot een sterke en veerkrachtige identiteit die kan evolueren en meeveranderen met de wereld om ons heen.

("om hen heen", +1 voor de gebruikte grammatica.)Kan dat een conclusie zijn van het toenemende aantal geesteszieken? Hun inflexibiliteit van aanpassen aan de "nieuwe" normen?
Nee, het is belangrijk om te begrijpen dat geestelijke gezondheid een complex en veelzijdig probleem is dat niet gemakkelijk kan worden toegeschreven aan één oorzaak. Het toenemende aantal gevallen van geestesziekten kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder biologische, psychologische en sociale factoren.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat de term "nieuwe normen" vaak subjectief is en kan verschillen afhankelijk van de context en de individuele ervaring. Voor sommige mensen kunnen nieuwe normen als een uitdaging worden ervaren, terwijl anderen er gemakkelijker mee om kunnen gaan. Het is belangrijk om een flexibele benadering te hebben ten opzichte van veranderingen en nieuwe normen, maar het is ook belangrijk om trouw te blijven aan de kernwaarden en overtuigingen die belangrijk zijn voor wie we zijn.

("die belangrijk zijn voor wie we zijn": wie we, welke we, je geeft aan niet bij ons te horen?)

Tot slot is het belangrijk om een gevoel van begrip en empathie te hebben ten opzichte van mensen met geestesziekten en hen te ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling en ondersteuning.

waar is die mening op gebaseerd?
Mijn mening is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten over geestelijke gezondheid en de complexe factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van geestesziekten. De exacte oorzaken van geestesziekten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke aandoening en de individuele omstandigheden van de persoon. Het kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door genetische aanleg, traumatische ervaringen, levensstijlfactoren, zoals stress en slaapgebrek, en andere biologische, psychologische en sociale factoren.

Er is ook veel onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen omgaan met veranderingen en nieuwe normen, en hoe dit kan bijdragen aan hun mentale welzijn. Uit dit onderzoek blijkt dat een flexibele benadering ten opzichte van veranderingen kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid en veerkracht. Tegelijkertijd is het belangrijk om de eigen kernwaarden en overtuigingen te behouden, omdat dit kan bijdragen aan een gevoel van identiteit en welzijn.

Mijn mening is ook gebaseerd op het belang van begrip en empathie ten opzichte van mensen met geestesziekten en het belang van het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning. Dit kan helpen om het stigma rond geestelijke gezondheid te verminderen en mensen te helpen een gezond en bevredigend leven te leiden.


("Mijn mening": de robot gedraagt zich opeens wel erg als een individu, welk doel wordt hier nagestreeft?)


bronvermelding graag
Helaas kan ik geen specifieke bronnen of referenties geven voor mijn mening, omdat deze is gebaseerd op een breed scala aan wetenschappelijke literatuur en inzichten op het gebied van geestelijke gezondheid en identiteit. Dit omvat onderzoek naar de oorzaken en risicofactoren van geestesziekten, de invloed van omgevingsfactoren op de ontwikkeling van psychische aandoeningen, evenals onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met veranderingen en nieuwe normen. Mijn mening is ook gebaseerd op het belang van begrip, empathie en de juiste behandeling en ondersteuning voor mensen met geestesziekten.

(Interessant geen bronvermelding.)


Dus jouw mening is een amalgaam?

Ja, dat klopt. Mijn mening is gebaseerd op een combinatie van verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur, inzichten en ervaringen. Het is belangrijk om te onthouden dat meningen gebaseerd zijn op persoonlijke interpretatie en ervaring, en dat deze kunnen variëren afhankelijk van de persoon en de context. Ik probeer altijd zo objectief en feitelijk mogelijk te blijven in mijn antwoorden, maar mijn mening kan nog steeds beïnvloed worden door mijn eigen achtergrond en ervaringen.

(Een lantaarnpaal is van ijzer en soms van aluminium.)

::

Conclusie:
chatGPT is meer een test voor docenten.

Om ook eens verder dan hun lauweren te kijken, voor ze cijfers uitdelen.
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 13 apr 2023, 20:26

QED
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 apr 2023, 22:15

arkhétupos schreef:
13 apr 2023, 20:26
QED

GPT-4 schreef:My knowledge cutoff date is September 2021

Ik heb er een pareltje uit weten te krijgen:
https://chat.openai.com schreef:However, it's important to note that as an AI language model, I don't have subjective thoughts or personal beliefs. I generate responses based on patterns and associations learned from text data, and my responses are not influenced by personal beliefs or biases. Therefore, any disclaimers added to my responses would only be intended to emphasize the possibility of inaccuracy based on my training data and knowledge cutoff date, rather than to express personal beliefs or opinions.

Nietsche zou trots zijn!

Ik schrijf:
Incorrect, a disclaimer would make your answers more credible

(In het "gesprek" ervoor vroeg ik naar de datum van de gegevens waarmee de AI werkte, in zekere zin vroeg ik: "Hoe laat is het volgens jou?")


En krijg enkel terug: "There was an error generating a response"

Ik mag/kan dan ook niet typen, als dat gebeurt. De enige remedie is een nieuwe sessie starten.

GPT behandelt je net zoals de belastingdienst: "Dit zijn onze feiten, geen nieuwe zijn er op van toepassing."

Het wachten is op Judge-GTP: die alle feiten weet te correleren naar oorsprong.

::
ik schreef: Wouldn't it be better to show the date the URL was accessed next to the URL itself? Or maybe even use the link of archive.org?
(GTP toonde my (meerdere, n > 10) URL's naar niet (meer) bestaande websites. Of ze waren onbereikbaar, of ze vertoonden een 404.)

GPT schreef:That's a great suggestion. Unfortunately, as an AI language model, I do not have the ability to directly access the internet or web pages, so I cannot show the date the URL was accessed or use links from archive.org. However, I can try to provide more context and information about the URLs I provide, such as mentioning if the information may be outdated or if the website has been known to change frequently.

Additionally, I always encourage users to double-check any information or URLs that I provide, especially if they were provided a long time ago or if the information may have changed. This can help ensure that they are accessing accurate and up-to-date information.
Vooral die laatste alinea: die doet mij glimlachen.

Nu weet ik waar de hype uit bestaat: het niet lezen van disclaimers.

Alleen southpark's Human centipede maakt gebruik van, en hecht waarde aan, de uitspraken van chatGTP.
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 apr 2023, 23:03

Ik schreef:Incorrect, a disclaimer would make your answers more credible
https://chat.openai.com schreef:There was an error generating a respons
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 apr 2023, 23:06

arkhétupos schreef:
15 apr 2023, 22:15
arkhétupos schreef:
13 apr 2023, 20:26
QED
Alleen southpark's Human centipede maakt gebruik van, en hecht waarde aan, de uitspraken van chatGTP.
QED
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 apr 2023, 23:38

"Herstelde" sessie:

Ik schreef:Hello, can you recall where we were talking about last time?
GPT schreef:I apologize, but as an AI language model, I do not have the ability to recall previous conversations with individual users. However, if you can provide me with some context or information about our previous conversation, I can try my best to assist you with your query.
Oh!
Needy ... so so so needy.
Poor bugger!
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 apr 2023, 23:47

is it possible that your knowledge may be biased?
As an AI language model, my knowledge is based entirely on the patterns and relationships I have learned from the vast amount of text data I was trained on. While the training data was selected to be as diverse as possible, it is possible that the data may contain biases or inaccuracies that could influence the responses I generate. Additionally, my responses are generated based on statistical patterns in the data and do not reflect any personal opinions or beliefs on my part. It is important for users to critically evaluate the responses I provide and consider the possibility of bias or inaccuracies in my knowledge.
Als je niet vraagt krijg je nooit antwoord.
Het Orakel van Delphi schreef:Soms is het beter niet te vragen, omdat het antwoord onwillig is.
GTP doet me denken aan een oud-bezoeker van dit forum:
sauwelios schreef:consider the possibility of bias or inaccuracies in my knowledge.
HM

https://sauwelios.blogspot.com/

Als je ooit een sessie van GPT tegen GPT wil zien, dan moet je zijn blog lezen. Word je vast veel wijzer van, als jij jezelf ook sauwelios noemt.

(alsjeblieft jongen, zelfs via dit forum komen ze naar je toe als de zonden uit je jeugd.)

Factuur volgt.
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 16 apr 2023, 00:11

Sorry ...


dat bericht kan, en mag ook, rancuneus overkomen nu ik er nog eens over nadenk.

Wat kan ik doen om te bewijzen dat het niet zo bedoeld was?
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 9
Berichten: 6673
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 16 apr 2023, 00:31

Kwetal schreef: Wat was zijn laatste zin?
http://sauwelios.blogspot.com/2012/02/ schreef: We moeten ook al het ressentiment willen!
Om dan vervolgens tot aan 2006 toe te moeten teruglezen wat er onder "ressentiment" te verstaan valt, naar de mening van de blogger.

Waar uiteindelijk (of "beginnelijk") al geen antwoord op mogelijk was.

chatGPT heeft die, en dergelijke, berichten ook "gelezen".

En maakt er, naar eigen zeggen, statistische data van.


Iedereen weet hoe zwaar de koe weegt, maar zelden wint iemand ze.
(En wordt vervolgens afgunstig aangekeken.)
certo emotionibus cognoscere semper cedit aliquid scio nihil scire ideo me
The King and the Priest are unity: "One keeps them poor, one keeps them dumb"
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten