Enneagram

Deel je diepste gedachten en laat ons meedenken...
Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:
Re: Enneagram

Bericht door Bärbel » 01 jan 2022, 16:49

U weet wat ik niet doe en wat ik doe, en u weet niet wat ik wel en niet weet.

Menen dat wel te weten is een van de vele vormen van tiran.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 01 jan 2022, 21:31

Bärbel schreef:
22 dec 2021, 14:03

Afbeelding

Dat en daar is de Deur en als je die open doet leer je de grenzen kennen en dat is een Persoon, Jezus Christus. En als je die grenzen beschreven wilt hebben dan moet je de bijbel lezen.
Rechtsonder bevindt zich De Deur naar het Koninkrijk van Koning Jezus. Die kan alleen aan de binnenkant geopend worden. Doch niet getreurd, want :

Matteüs 7:7

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.En Onze Koning en Gastheer staat daar Zelf ook te kloppen om U wakker te maken:

Openbaring 3:20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.


Want een Liefdesverbond is te allen tijde Wederkerig. Anders zou het slavernij zijn.


Afbeelding

En Onze Koning Jezus Christus houdt geen slaven.

Johannes 15:15

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 02 jan 2022, 01:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 01 jan 2022, 21:54

Ken dus Uzelve. Rechtsonder. Geen enkel mens kent degene die Zelfkennis heeft, behalve Degene die achter De Deur is en met Zijn voeten óp de spiegel staat. Deze ziet Hem van aangezicht tot aangezicht.

1 Kointhiërs 2: 6 - 15

De ware wijsheid

Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Maar, gelijk geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.En dus niet meer in een wazige spiegel (1 Korintiërs 13:12), waar Paulus nederig tot zijn publiek spreekt in de “wij”-vorm, maar zelf kende Hij gekend zijnde de Heer van aangezicht tot aangezicht en beschikte dus over zelfkennis (Johari rechts onder). Want alleen Hij die van aangezicht tot aangezicht ziet weet dat de in zonde gevallen mensheid door een wazige spiegel kijkt omdat hij voorheen zelf ook door een wazige spiegel keek en nu niet meer.

2 Korinthiërs 13:5-10 (NBV21)

Onderzoek bij uzélf of het geloof uw leven bepaalt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. Ik hoop dat u zult inzien dat dit wel voor ons geldt. Wij bidden God dat u het kwade nalaat, niet om te bewijzen dat wij geslaagd zijn, maar omdat u het goede moet doen, ook al zou het lijken alsof wij gefaald hebben. Wij kunnen ons immers niet tegen de waarheid verzetten, we kunnen ons er slechts voor inzetten. Het zou ons werkelijk verheugen wanneer wij zwak kunnen zijn omdat u sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren. Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is bedoeld om op te bouwen, niet om af te breken.


2 Korinthiërs 4:6 (NBV21)

Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 02 jan 2022, 23:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 01 jan 2022, 22:44

Door onwetenden onder de “christenen” wordt de gnostiek heel vaak gedemoniseerd. Dat komt omdat ze door een wazige spiegel zien en werkelijk geen enkele echte kennis van zaken hebben. Iets met klok en klepel. Tegelijkertijd geldt dat ook voor heel veel gnostici, want omdat ze het zelf niet begrijpen hebben ze maar een tweede schepper verzonnen.

Donder - Volmaakte Geest, is erg tegenstrijdig, maar het is nog steeds volkomen logisch.


Ik ben de geëerde en de verachte.
Ik ben de hoer en de eerbare.
Ik ben de echtgenote en de maagd.
Ik ben de moeder en de dochter.
Ik ben de leden van mijn moeder.
Ik ben de onvruchtbare en talrijk zijn mijn kinderen.
Ik ben vaak getrouwd en ik heb geen man.

Ik ben de vroedvrouw en zij die bevalt.
Ik ben de verzachting van mijn geboorteweeën.
Ik ben de bruid en de bruidegom
en mijn man heeft mij verwekt.
Ik ben de moeder van mijn vader
en de zuster van mijn man
en hij is mijn kind.


https://stichtingrozenkruis.nl/gnostiek-denken

https://nl.unionpedia.org/i/Donder_-_Volmaakte_Geest
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 02 jan 2022, 20:06

Rechtsonder is voor niemand anders te meten dan de Ik Ben Zelve. There’s no way to measure what You’re Worth. :smt055

Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 02 jan 2022, 20:09

En achter De Deur vindt de ware Communion plaats.

Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 02 jan 2022, 21:13

Bärbel schreef:
01 jan 2022, 22:44
Door onwetenden onder de “christenen” wordt de gnostiek heel vaak gedemoniseerd. Dat komt omdat ze door een wazige spiegel zien en werkelijk geen enkele echte kennis van zaken hebben. Iets met klok en klepel. Tegelijkertijd geldt dat ook voor heel veel gnostici, want omdat ze het zelf niet begrijpen hebben ze maar een tweede schepper verzonnen.

Donder - Volmaakte Geest, is erg tegenstrijdig, maar het is nog steeds volkomen logisch.


Ik ben de geëerde en de verachte.
Ik ben de hoer en de eerbare.
Ik ben de echtgenote en de maagd.
Ik ben de moeder en de dochter.
Ik ben de leden van mijn moeder.
Ik ben de onvruchtbare en talrijk zijn mijn kinderen.
Ik ben vaak getrouwd en ik heb geen man.

Ik ben de vroedvrouw en zij die bevalt.
Ik ben de verzachting van mijn geboorteweeën.
Ik ben de bruid en de bruidegom
en mijn man heeft mij verwekt.
Ik ben de moeder van mijn vader
en de zuster van mijn man
en hij is mijn kind.


https://stichtingrozenkruis.nl/gnostiek-denken

https://nl.unionpedia.org/i/Donder_-_Volmaakte_Geest

Afbeelding

Bespot, geslagen, uitgehoond, uitgemaakt voor geestelijk gestoord, uitgemaakt voor duivel, en ga zo maar door.Afbeelding

Jezus Christus Koning der koningen.


Afbeelding

Heer der heerscharenAfbeelding

Zijn schapen herkennen Zijn StemAfbeelding

Zowel de Herder als het Lam
Laatst gewijzigd door Bärbel op 02 jan 2022, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 02 jan 2022, 21:30

De Namen van Jezus:

Wonderbare Raadsman

Machtige God

Eeuwige Vader

Vredevorst

Immanuel

God met ons

De Mensenzoon

Mijn zielsbeminde

Rechtvaardige Rechter

Christus Messias

Immanuel

Redder

Jezus van Nazareth

Het Begin en het Einde

het Woord

Licht der Volken

Lam Gods

Glorie van Uw Volk

Zoon van Jozef

Offergave

de laatste Adam

Zuivere Glans van het Eeuwige Licht

Geestelijke Rots

Licht der Wereld

Zoon van God

Koning van de Joden

Ons Paaslam

Gekruisigde Christus

De Opstanding

de Weg, de Waarheid en Het Leven

de Levende

Rabboeni

Meester

De Profeet

de Heilige van God

de Hoeksteen

Eerstgeborene uit de doden

Mijn Heer en mijn God

Zoon van de Allerhoogste

Leidsman ten Leven

Goede Herder

Voorspreker

Verhevene boven Alles

Heer der Heerlijkheid

Hoofd van de Kerk

Beeld van God

Brood des Levens

Oorzaak van Redding

Gods Uitverkorene

Behoeder van onze ziel

de Welbeminde

Zoon van Maria

Onze Gerechtigheid en Heiliging

Onze Verlossing

Koning der Koningen

Alfa en Omega

Goddelijke Held

Ik Ben

De Morgenster

De Dageraad

Zon van Gerechtigheid

Wijsheid van God

Meester-Uitvoerder

Oorsprong van Gods Schepping

Eerstgeborene van de Schepping

Zoon van Abraham

Leeuw van Juda

Zoon van David

Verbond met het Volk

Verwachting van de Volken

Dienstknecht van de Heer

de Mens Christus Jezus

de Timmerman

Man van Smarten

ons Heil

onze Oudste Broer

Hogepriester

Leidsman

in Alles de Eerste

de Wijnstok

Geneesheer

de Bruidegom

Tempel van God

Deur van de Schaapskooi

Reddende Kracht

de Waarheid

Getrouw en Waarachtig

Getrouwe Getuige

Gods Geheim

Wonder van Beleid

Voltooier van ons Geloof

het Fundament

Heer onze Gerechtigheid

de Heer

de Middelaar

Gods Kracht

Erfgenaam van alle Dingen

Vorst van de koningen der aarde

de Rechtvaardige

Strijder voor Gerechtigheid

Vredevorst

Heer der Heren

Amen.
Hermetisch geschakeld

arkhétupos
Posts in topic: 13
Berichten: 5458
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 02 jan 2022, 23:11

Hermelien schreef:
30 dec 2021, 23:40
Bärbel schreef:
29 dec 2021, 19:32
arkhétupos schreef:
29 dec 2021, 01:10

Afbeelding (als je "context-afbeelding openen-clickt", doettie het wel)
Elk enneagram dat je kunt verzinnen past erin, sommigen ook niet.

de verhouding schijnt 50/50 te zijn, afhankelijk van waar en wanneer je je bevindt.
Die wiskundigen zijn behoorlijk kunstzinnig. :grijns:
Wiskunst. LOL
Waarheid, niettemin.
Je hoeft alleen maar in wiskunde te geloven: Uit zichzelf Geschapen.
Zoals elke God een Here Jezus als afgeleide kent in elk samenhangend universum, zo valt voor elke primitieve wel een Here God te verzinnen.

axioma/dogma=1
Hij heeft zijn stijl veranderd, zie je dat? In plaats van:
oxymoron ? paradox: proposition
staat er nu:
paradox ? oxymoron : proposition
HM

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 07 jan 2022, 15:59

Afbeelding

Rechts-onder. :grijns:

Kolossenzen 3:3

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 08 jan 2022, 01:14All glory to the King of ages
All glory to the King of kings

His name is Love, His name is Jesus
Enthroned above in majesty

Into this world you came to save us
You bore the cross, you took my sin
You shone your light into my darkness
Unveiled the truth, this mystery

You are my God, You are my Saviour
You are the Rock on which I stand

Ever faithful God, I cling to You
In every way you've shown that You are good
There's no other love compares with You

Forever strong, forever true
Ever faithful God, I cling to You

You are the end of all my searching
You pour your grace on all my need
Unfailing love, unending mercy
Are found in You, The Prince of peace

You are my God, You are my Saviour
You are the rock on which I stand
You are my God, You are my Saviour
Eternal One, the Great I Am
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 57
Berichten: 2331
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 08 jan 2022, 01:27

Hermetisch geschakeld


Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast