waarheid

Deel je diepste gedachten en laat ons meedenken...
Gebruikersavatar
Bertus
Posts in topic: 12
Berichten: 306
Lid geworden op: 11 okt 2015, 13:34

Bericht door Bertus » 24 nov 2016, 10:26

Quote:
De werkelijkheid is dan ook geen waarheid

Wat is de werkelijkheid dan wel?
De werkelijkheid is datgene waarin wij ons bevinden.
Kun je zien waar je je in bevindt?
Als je de werkelijkheid weghaalt, dan beland je in een fantasiewereld? Lijkt me iets als een gedachte experiment. In ieder geval, is dat niet voor te stellen.
Of is het dat de werkelijkheid die we zien een fantasiewereld is, vormgegeven door gedachten.
Wanneer je zegt "dat is niet voor te stellen, denk ik dat ik mag aannemen dat je er van uitgaat dat je kunt zien waar je je in bevind.
Ik ga er vanuit dat dat wat ik zie een fantasiewereld is, vormgegeven door gedachten en geen werkelijkheid is.
Wanneer je dan voorbij de fantasiewereld wilt zien, moet je je gedachten stop zetten. Wanneer je wilt zien wat waarheid is in wat je ziet, ben je je gedachten nodig. En met je gedachten beland je in de fantasiewereld.


Als je die weghaalt, kan je waarheid zien.
Dat is afhankelijk van wat je weghaalt
-optie 1: je haalt de leugens weg
-optie 2: je haalt de waarheid weg
-optie 3: je haalt de werkelijkheid weg
Als je de leugens weghaalt uit de werkelijkheid heb je geen nieuwe waarheid, immers waarheid was er al, alleen was het niet of moeilijk zichtbaar door leugens. Je hebt dan een werkelijkheid zonder leugens.
"Dat sinterklaas bestaat is een leugen. Sinterklaas is gewoon een verklede man" Hier staan twee waarheden.
Wanneer je "Sinterklaas bestaat" haal je geen leugen weg maar een waarheid.
Het kennen van een leugen schept een vorm van waarheid.
Het weghalen van een leugen gebeurd bij kinderen die ontdekken dat Sinterklaas een verklede man is , terwijl ze altijd dachten dat het echt Sinterklaas was.
Wanneer je de waarheid weghaalt, kom je terug in de beleving van het kind en bestaat Sinterklaas. Op die manier ontstaan er nieuwe waarheden.
Wanneer je echter de leugen weghaalt "Dat Sinterklaas bestaat is een leugen" of je haalt de waarheid weg "Sinterklaas is gewoon een verklede man" blijf je alleen maar de waarheid zien die je al kent.
Je kunt volgens mij geen waarheid zien zonder iets te vinden
"Dat sinterklaas bestaat is een leugen. Sinterklaas is gewoon een verklede man"
Wat je hier ziet gebeuren is Sinterklaas niet is wat Sinterklaas pretendeert te zijn Sinterklaas bestaat niet. Wat bestaat dan wel? Een man die zich als Sinterklaas verkleedt. Wanneer wij bepalen dat iets niet is, zetten we er iets anders voor in de plaats, waardoor wij waarheid van onwaarheden kunnen onderscheiden. Om iets onwaar te laten zijn, moeten we eerst een andere waarheid kunnen definieren. Iets kan alleen maar waar zijn wanneer je het kunt verklaren als waar.
Jij bent een andere ik, ik ben een andere jij.
Onze verschillen zijn niet bedoeld om een waarde aan te geven, maar om elkaar te verrijken

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 28 nov 2016, 19:46

Ik hoop bertus dat je niet in de war raakt,

omdat ik nu verder ga en dat terwijl m ook met je spreekt,

ik zal verder gaan waar wij gebleven waren,

zodat m zelf kan reageren op waar jullie over spreken,

Heel eenvoudig.
Stelling: Ten opzichte van menselijke wetten, die schendbaar zijn, zijn kosmische wetten onschendbaar.
Het enige wat een wet onschendbaar kan maken is het onmogelijke.
tenzij je mij kunt vertellen hoe anders een wet onschendbaar te maken.

als ik mag,

zo een voudig is je stelling niet,

hij is eerder

2 voudig,

Stelling: Ten opzichte van menselijke wetten, die schendbaar zijn, zijn kosmische wetten onschendbaar,

en

Het enige wat een wet onschendbaar kan maken is het onmogelijke.

tenzij je mij kunt vertellen hoe anders een wet onschendbaar te maken.

2 stellingen en een uitdaging,

door de uitdaging aan te gaan,

je stelling te betrekken,

en vervolgens te zuiveren,

blijft er nog 1 stelling over,

hier mee geef ik mijn plan aan,

dus de uitdaging is,

kan je mij vertellen,

hoe anders een wet onschendbaar te maken,

dan door het onmogelijke,

eens kijken,

eerst heb ik eenheid van opvatting nodig,

wat IS onschendbaar en hoe maak je dat,

het betekent,

niet te straffen,

maar ook,

1) Betrouwbaar 2) Heilig 3) Immuun 4) Integer 5) Inviolabel 6) Niet ter verantwoording geroepen kunnende worden 7) Onaantastbaar 8) Onkreukbaar 9) Onvatbaar 10) Onverbreekbaar 11) Resistent

das vervelend,

geen eenduidigheid,

nu denk ik dat dit synoniemen zijn,

en geen definitie,

laten we voor de zekerheid de jurist bevragen,

we spreken immers over wet en rechtvaardigheid,

onschendbaar bijv.naamw. juridisch niet voor strafrechterlijke vervolging ontvankelijk

aha niet te straffen,

naar menselijke norm,

niet te straffen dus,

hoe ziet de uitdaging er nu uit?

hoe anders een wet niet straffend te maken,

dan door het onmogelijke,

rare stelling,

toch maar naar de eerste en laat dit even rusten,

Ten opzichte van menselijke wetten, die schendbaar zijn, zijn kosmische wetten onschendbaar.

even verduidelijken,

menselijke wetten zijn schendbaar (te bestraffen)

kosmische wetten zijn niet te straffen,

beste bertus,

dit is nu een van de uitspraken waarvan ik vraag,

klopt je stelling wel,

bedoel je eigenlijk iet iets anders?

1 van de synoniemen bijvoorbeeld,

want met schendbaar of onschendbaar komen we er niet,

het lijkt me een menselijk verzinsel,

als je nu toch een wet onschendbaar wil maken,

kijk dan naar de werkelijkheid,

we doen niet anders,

al blijft het raar om een wet juridisch te moeten vervolgen,

het zou iets over de wet kunnen zeggen,

Wanneer je een handeling wilt beoordelen op juist of onjuist, wat heb je dan nodig?
Is slechts het zien van de handeling genoeg om erover te kunnen oordelen, of ben je meer informatie nodig?

ieder geval recht vaardigheid,

maar goed het klinkt als retoriek en je geeft zelf al een antwoord,

al is het vragend,

verder welke handeling,

elke handeling heeft zijn eigen uitvoering,

laten we zeggen naar de verhoudingen van pythagoras,

Wanneer ik probeer te kijken wat ik aan informatie nodig heb om te kunnen beoordelen of een handeling juist of onjuist is, ben ik een intentie nodig.

waarom?

Naar aanleiding van de intentie ben ik in staat te beoordelen of een handeling juist of onjuist is.

oh los van welke handeling?

Om te kunnen beoordelen of iets juist of onjuist is moet ik weten wat juist en onjuist is.

juist,

Dit maakt dat wanneer je iets gaat beoordelen je, als mens, eigenlijk al bevooroordeeld bent.

dit is een aanname,

die overigs niet woord gesteund door wat je eerder zegt,

maar wel door de werkelijkheid,

want wat nu,

als je intensie,

goed IS,

Je overtuiging, waaraan ik niet twijfel, van het bestaan van goed en kwaad beïnvloed het oordeel.

mijn oordeel?

en is mijn beinvloeding de overtuiging,

bedoel je het zo?

of beinvloed het oordeel mijn overtuiging,

en de overtuiging,

is hij juist of niet?

Wanneer ik naar een handeling kijk, vergeet ik wat ik goed of fout vindt en kijk ik of er een intentie is, anders dan de mijne die een handeling juist kan laten zijn.

waarom?

Bijvoorbeeld ik steel.
Mijn intentie: ik wil mezelf verrijken en het interesseert me niet of ik anderen benadeel.
Stelen is juiste en vaardigmogelijke handeling wanneer ik mezelf wil verrijken en het me niet interesseert of ik anderen daarbij benadeel.

ho ho stelen is een onjuiste handeling,

en niet iedereen is er vaardig in,

sterker je kan je er in bekwamen,

als vak als ware,

Hetzelfde voorbeeld nu met de intentie: ik wil mezelf verrijken maar niemand mag daar onder lijden.
Stelen als handeling is onjuist en onvaardig, het is onmogelijk om te stelen zonder iemand te benadelen.

ik begrijp je nu,

ik was iets te vlug,

maar jij ook,

want ik ben het met je eens,

als de een zich verrijkt,

en ander minder heeft,

en dus lijd,

maar goed,

in de werkelijkheid kan men wel stelen zonder een ander kwaad te doen,

maar hebben we het nu niet over een ethisch dilemma,

of je mag stelen,

zonder verrijking maar ter overleving?

en ik vermoed dat dit gelijk het antwoord op je vraag is,

Een handeling wordt daarmee voor mij altijd gerechtvaardigd
echter de intentie kan een handeling onrechtvaardig, zoals jij dat noemt laten lijken
omdat je uitgaat van een andere intentie als de intentie die een handeling rechtvaardigt.

spreek je niet over rede?

de rede,

als je nu zegt,

het waarom van de handelingen,

dat bepaalt de rechtvaardigheid,

geef ik je een hand,

waarbij ik je wel zeg,

dat onrechtvaardig handelen wel bestaat,

zelfs naar rede,

zoals jij zegt,

zelf verrijking,

ten behoeve van het al,

IS onrechtvaardig,

maar wel een werkelijk plan,

in uitvoering,

Weten wat goed en verkeerd is maakt dat we onze eigen intenties het liefst invullen om tot een oordeel te komen.

dus naar de fout toe corrigeren?

Wanneer iedere handeling te rechtvaardigen is,

dat is niet zo,

de handeling van lucifer IS niet te rechtvaardigen,

nog zijn intentie,

wie oordeelt dan over de juistheid van de intentie?

waarheid,

of als je wil,

het al,

Wanneer je dan beschouwd dat kosmische wetten heilige wetten zijn,

zie je terug dat de kosmos niet toestaat om te stelen zonder iemand anders te benadelen

wat is eigenlijk stelen?

heimelijk wegnemen, zich eens anderen goed onregtmatig toeëigenen

aha goederen,

mensen dingen,

heeft dus niets met oevrleven te maken,

of het ware recht hebben,

stelen is spullen ONRECHTMATIG toe eigenen,

en stelen toestaat wanneer het je niets kan schelen wanneer het iemand benadeeld.

zal de kosmos zich druk maken om jouw handeling,

die een ander benadeelt?

nee,

geloof,

of beter vertrouwen,

de kosmos straft niet,

dat doet het onvermijdelijke,

en er zijn maar weinig mensen,

die waarlijk,

het niets kan schelen wanneer het iemand benadeeld.

naar werkelijkheid,

raakt het uiteindelijk de meesten,

Daarmee staan kosmische wetten haaks op juridische wetten.

als je wil,

ik denk dat ze niets met mekaar van doen hebben,

Dat alles mag binnen het mogelijke is gesymboliseerd in de vrije wil.

precies,

De vrije wil symboliseert daarnaast ook de vrije keuze waarin geen verplichting bestaat binnen kosmische wetten.

juist de vrije keuzen tussen goed en slecht

recht vaardig of onrecht vaardig,

Verplichtingen vormen zich pas binnen de vrije keuze van de wil.

waarlijke verplichtingen te verstaan,

en de wil om goed te doen,

Bijvoorbeeld het principe van menselijke wetten.
Wanneer jij niet wilt dat een ander steelt zul jij van alles moeten doen om die ander ervan te weerhouden of te straffen wanneer hij niet doet wat jij wilt.

zo zo dictator,

dus niet stelen staat gelijk aan doen wat jij wilt?

das raar,

maar goed,

als je niet wilt dat iemand iets van jouw steelt,

wees dan zelf een voorbeeld,

door niet te stelen,

en je goederen te bewaken,

als ze het waard zijn,

De intentie wordt daarmee verbonden aan de wil van de mens en is menselijke maatstaf en geen kosmische maatstaf.

juist,

werkelijkheid verwoord als waarheid,

DE waarheid wel te verstaan de menselijke maat

Je vindt een hele hoop van wat ik beweer onzin.

onjuist,

als dat zo was mijn beste,

had ik geen zins hier energie in gestoken,

Kun je je voorstellen dat ik een verplichting heb gehad om onder andere rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid opnieuw voor mezelf te moeten definiëren

jazeker,

kun jij voorstellen dat ik dit dagelijks moet doen?

om het aan te laten sluiten bij mijn waarneming van werkelijkheid?

bertus de werkelijkheid IS veranderlijk,

zo ook jouw waarneming,

Wat jij onder rechtvaardigheid verstaat heb ik ook geleerd echter vloekt het alsof ik een paard een koe zou noemen en een huis een boom, wat voor jou misschien lijkt alsof ik dat doe binnen jouw referentiekader van wat is.

het is niet mijn referentie kader bertus,

dat schijn je niet te begrijpen,

maar zo logisch voor iemand,

die denkt vanuit zijn refentie kader,

dat dat niet kan,

Wanneer je dat wat ik zeg onzin gaat noemen, ga je mijn werkelijkheid onzin noemen, een werkelijkheid die ik al jaren ervaar,

nou en,

wie ben ik dan,

een onbekende die alleen maar zegt wat hij denkt,

naar waarheid,

vanuit mijn diepste gedachte,

daar zitten toch geen consequenties aan?

en voor wat het waard is,

ik noem de werkelijkheid onzin,

dus ook de jouwe,

en wat jij al jaren als werkelijk ervaart is,

subjektief,

daarbij als ik jouw werkelijkheid onzin noem,

wat is dan de betekenis van onzin,

is dat slecht?

als je nu spreekt over referentie kader,

wat is jouw kader dan?

vertel het maar naar waarheid,

en ik begrijp dat je niet claimt,

ik waardeer wat je doet bertus,

je lijkt me rechtvaardig,

maar dan wel subjektief,

wel wil ik nog kwijt,

dat als je zelf continue eigen definties gebruikt,

waarbij rood niet rood is,

maar rood zoals jij het ziet,

elk gesprek lijd naar discussie,

terwijl we ook met mekaar zouden kunnen mee denken,

inplaats van vast houden aan de eigen intentie,

goede avond,
Laatst gewijzigd door alain op 30 nov 2016, 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 28 nov 2016, 23:34

Bertus schreef:Kun je zien waar je je in bevindt?
Een blinde kan niet zien, maar toch de werkelijkheid ervaren. Dus in meerdere opzichten is het antwoord op die vraag ja. De werkelijkheid is rondom ons, we zitten er middenin.
Bertus schreef:Ik ga er vanuit dat dat wat ik zie een fantasiewereld is, vormgegeven door gedachten en geen werkelijkheid is.
Wat je ziet is de werkelijkheid al dan niet vormgegeven door gedachten, als jij dat als fantasiewereld wild benoemen dat is aan jou. Om de waarheid te zien heb je juist je rede en gedachten nodig, om de dingen te zien zoals ze zijn en niet zoals ze in de werkelijkheid er uitzien. Echter het gaat niet om dat er gedachten zijn an sich, zoals ik opmaak uit jouw verhaal, maar of die gedachten overeenstemmen met de waarheid of niet. En dat kan je toetsen door zoals jij dat zo mooi noemde de wetten van de kosmos. De immer geldende regels.
Bertus schreef:Het kennen van een leugen schept een vorm van waarheid.
Het kennen van een leugen, is het kennen van waarheid. De waarheid was er al maar verhuld door de leugen niet zichtbaar. Maar zo je wilt, kan ik me daarin wel enigszins vinden, hoewel ik wel wat moeite heb met het woordje "schept" alsof waarheid gecreëerd wordt. Maar goed waarheid is in die zin dynamisch dat het meebeweegt bij alles wat gaande is.

Jij spreekt over waarheden, maar het is dezelfde waarheid of Sinterklaas nou een verklede man is of dat Sinterklaas niet echt meer bestaat (los van dat de bisschop van Myra heeft geleefd), het komt op het zelfde neer het is een waarheid alleen dan anders geformuleerd.
Bertus schreef:Om iets onwaar te laten zijn, moeten we eerst een andere waarheid kunnen definieren. Iets kan alleen maar waar zijn wanneer je het kunt verklaren als waar.
dat geldt misschien voor de mens, om iets als waar of onwaar te kunnen bevatten. Maar waarheid is niet afhankelijk van een menselijke definitie, waarheid is er, het is aan de mens die te zien zoals ze is.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

Gebruikersavatar
Bertus
Posts in topic: 12
Berichten: 306
Lid geworden op: 11 okt 2015, 13:34

Bericht door Bertus » 01 dec 2016, 16:37

Wat je ziet is de werkelijkheid al dan niet vormgegeven door gedachten
Wanneer werkelijkheid vormgegeven is door gedachten, kan dat wat wij werkelijkheid noemen verschillen, omdat wij niet dezelfde gedachten hebben die werkelijkheid vormen.
Om de waarheid te zien heb je juist je rede en gedachten nodig, om de dingen te zien zoals ze zijn en niet zoals ze in de werkelijkheid er uitzien.
Wanneer werkelijkheid vormgegeven wordt door gedachten, wordt dezelfde rede en gedachte, die werkelijkheid projecteert, gebruikt om te ontleden wat je ziet om waarheid te ontdekken/zien. Echter door gebruik van rede en gedachte projecteer je werkelijkheid. Wanneer je door gebruik van rede en gedachten, verschillende werkelijkheden kunt projecteren, is waarheid geen waarheid, maar een keuze voor een werkelijkheid waarin een bepaalde waarheid geldt.
Jij spreekt over waarheden, maar het is dezelfde waarheid of Sinterklaas nou een verklede man is of dat Sinterklaas niet echt meer bestaat (los van dat de bisschop van Myra heeft geleefd), het komt op het zelfde neer het is een waarheid alleen dan anders geformuleerd.
Klopt
Wanneer ik echter stel 'sinterklaas bestaat' creéer ik de leugen die ik ken, vanuit mijn projectie van werkelijkheid, waarin waarheid is dat sinterklaas een verklede man is.
De werkelijkheid is dan ook geen waarheid. Althans het wordt meestal verhuld in leugens. Als je die weghaalt, kan je waarheid zien.
Dat is afhankelijk van wat je weghaalt
-optie 1: je haalt de leugens weg
-optie 2: je haalt de waarheid weg
-optie 3: je haalt de werkelijkheid weg
Optie 1 sinterklaas bestaat is een leugen, haal ik weg, Sinterklaas is een verklede man.
Maar dit wist ik al. Een andere waarheid komt niet boven tafel wanneer ik de leugens die ik ken weghaal.
optie 2, Sinterklaas bestaat. De waarheid dat sinterklaas een verklede man is bestaat niet meer, waardoor ik niet beter weet dan dat Sinterklaas bestaat. ik kom terug in de beleving die ik als kind had. Bij het weghalen van waarheid worden leugens als het ware waar.
Ik haal de werkelijkheid weg, de projectie van wat is en dat 'wat is' is.
Wat er dan gebeurd, zoals ik dat ervaar is alles opnieuw te moeten analyseren. Niets is vanzelfsprekend dat waarvan altijd beweerd is wat het is. het kan ook iets anders zijn.
vandaar ook mijn eigen definities.
Onschendbaar heeft niets te maken met niet straffen. Niet straffen, in menselijke begrippen van wetmatigheid, heeft te maken met het niet voorhanden zijn van een wet. Alleen dan wanneer er geen wet is heeft het geen consequenties. Onschendbaarheid heeft te maken met of je in staat bent een wet te overtreden. Wanneer er naar menselijke begrippen van wet een wet overtreden wordt waarbij men niet in staat is te straffen betekent dat die wetten niet voor personen bestaan die onschendbaar zijn. Diplomaten schijnen een dergelijke onschendbaarheid voor menselijk wetgeving te genieten.


Bijvoorbeeld het principe van menselijke wetten.
Wanneer jij niet wilt dat een ander steelt zul jij van alles moeten doen om die ander ervan te weerhouden of te straffen wanneer hij niet doet wat jij wilt.

zo zo dictator,
dus niet stelen staat gelijk aan doen wat jij wilt?
das raar,
maar goed,
als je niet wilt dat iemand iets van jouw steelt,
wees dan zelf een voorbeeld,
door niet te stelen,
Het is niet mijn wet dat mensen opgesloten moeten worden wanneer ze stelen.
Om het voorbeeld te geven welke maatregelen ik heb genomen zodat men niet meer van mij kan stelen, is dat ik afstand heb genomen van bezit. Ik heb niets, dus kan men mij ook niets ontnemen en ik leef slechts omdat er mensen zijn die mij iets geven. Voldoende om van te leven. Wanneer dit wegvalt, zal ik zwerven en dat moeten doen wat me in leven houdt, wanneer ik mijn wil om te leven behoudt, echter dat is niet stelen. Claimen dat het niet van mij is is net zo min stelen, alleen maar een poging om mij te weerhouden anders te leven.

als je nu spreekt over referentie kader,
wat is jouw kader dan?
vertel het maar naar waarheid,
en ik begrijp dat je niet claimt,
Het referentiekader is werkelijkheid. De reden dat ik het niet claim is omdat ik meerdere werkelijkheden ken (bewust ervaren heb(gezien, gehoord, gevoeld)). parallelle universa, om het een vorm te geven, die op dit moment bestaan echter niet waarneembaar zijn. Reden waarom ze niet waarneembaar zijn is omdat we het zelf niet toestaan, wat maakt dat het lijkt alsof er alleen dit is, zonder te begrijpen wat dit is.
Begrijp ik wat dit is? Absoluut niet. Ik begrijp bij lange niet waarom mijn wereld van het ene moment op het andere moment verandert is waarin niets meer dat is wat het was. Ik probeer het te onderzoeken en vindt ook antwoorden. Is het echter waarheid? Geen idee, het is alleen maar logisch (voor mij) omdat ik iets mogelijk iets anders laat zijn als dat wat ik denk wat het is, zie wat het is en begrijp wat het is. En telkens wanneer ik dat doe, verandert de wereld weer. Echter nu alleen maar in gedachten en niet meer in het bezoeken van de werkelijkheden. Dat waarin ik verschil in het bezoeken van die andere werkelijkheden en het bedenken van andere werkelijkheden ligt volgens mij in dat ik mijn overtuiging van de werkelijkheid vasthoudt, waardoor ik niet meer in staat ben om te "reizen". Op het moment dat ik in staat was te reizen had ik al mijn overtuigingen losgelaten en het reizen heeft me een nieuwe overtuiging gegeven. Er is echter zoveel meer......
Dit is mijn referentiekader.
Jij bent een andere ik, ik ben een andere jij.
Onze verschillen zijn niet bedoeld om een waarde aan te geven, maar om elkaar te verrijken

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 01 dec 2016, 20:06

Het is niet mijn wet dat mensen opgesloten moeten worden wanneer ze stelen.

nee maar dat is retoriek,

want jij zegt,

alles moeten doen om die ander ervan te weerhouden

of te straffen wanneer hij niet doet wat jij wilt.

wat nog een extra benadrukking is,

van jouw gedachte,

want immers in alles,

is straffen al opgenomen,

en zo ook opsluiten valt onder alles,

miljaar!

het VALT onder alles,

onder het al,

Om het voorbeeld te geven welke maatregelen ik heb genomen zodat men niet meer van mij kan stelen, is dat ik afstand heb genomen van bezit.

maar bertus het schijnt dat je je bezit nog steeds bewaard,

Ik heb niets, dus kan men mij ook niets ontnemen en ik leef slechts omdat er mensen zijn die mij iets geven.

geld dit ook voor je mening?

Voldoende om van te leven.

keurig,

en hoe woon je nu dan?

dat is een mooi referentie kader namelijk,

Wanneer dit wegvalt, zal ik zwerven en dat moeten doen wat me in leven houdt, wanneer ik mijn wil om te leven behoudt, echter dat is niet stelen.

dat ligt er aan mijn beste,

want stelen met geweld IS slecht,

en wat nu als je honger hebt,

een je steelt laten we zeggen,

iets wat je niet kan eten,

dat is toch stelen,

is dat te rechtvaardigen?

Claimen dat het niet van mij is is net zo min stelen, alleen maar een poging om mij te weerhouden anders te leven.

deze gedachte kan ik niet volgen,

Het referentiekader is werkelijkheid.

lekker abstract nu weet nog niemand waar je naar refereert,

zeker als je later zegt dat je zelf continue je werkelijkheid,

ziet veranderen,

De reden dat ik het niet claim is omdat ik meerdere werkelijkheden ken (bewust ervaren heb(gezien, gehoord, gevoeld)).

oh ik denk eerder omdat het niet mogelijk is,

parallelle universa, om het een vorm te geven, die op dit moment bestaan echter niet waarneembaar zijn.
Reden waarom ze niet waarneembaar zijn is omdat we het zelf niet toestaan,

we of jij?

wat maakt dat het lijkt alsof er alleen dit is, zonder te begrijpen wat dit is.
Begrijp ik wat dit is? Absoluut niet.

nu spreek je waarheid,

waar of niet?

Ik begrijp bij lange niet waarom mijn wereld van het ene moment op het andere moment verandert is waarin niets meer dat is wat het was.

maar bertus is de wereld veranderd?

of je referentie kader?

Ik probeer het te onderzoeken en vindt ook antwoorden.

mooi,

Is het echter waarheid? Geen idee,

echt niet?

je hebt hier boven toch al waar gesproken?

het is alleen maar logisch (voor mij) omdat ik iets mogelijk iets anders laat zijn als dat wat ik denk wat het is, zie wat het is en begrijp wat het is.

En telkens wanneer ik dat doe, verandert de wereld weer.

juist,

omdat je jezelf in de maling neemt,

want je weet het niet,

wat je dus ook ziet hoort of wat dan ook,

het is niet waar,

het is zoals jij WIL dat het is,

zoals je zegt,

je laat zijn,

spelen voor god,

onbewust,

op microniveau,

het waarom geef je zelf aan,

Echter nu alleen maar in gedachten en niet meer in het bezoeken van de werkelijkheden. Dat waarin ik verschil in het bezoeken van die andere werkelijkheden en het bedenken van andere werkelijkheden ligt volgens mij in dat ik mijn overtuiging van de werkelijkheid vasthoudt,

dit bedoel ik met je bezit dat je bewaard,

waardoor ik niet meer in staat ben om te "reizen". Op het moment dat ik in staat was te reizen had ik al mijn overtuigingen losgelaten en het reizen heeft me een nieuwe overtuiging gegeven. Er is echter zoveel meer......
Dit is mijn referentiekader.

je blijft abstract,

en niet concreet,

daarbij over recht vaardigheid gesproken,

terwijl ik je bedien van mijn gedachte op wat jij zegt,

het al,

je kiest wat je uitkomt om te knippen en plakken,

en zo sla je de helft over,

vooral mijn vragen,

geen verwijt bertus,

een observatie

kijk maar of het waar is,

Gebruikersavatar
Bertus
Posts in topic: 12
Berichten: 306
Lid geworden op: 11 okt 2015, 13:34

Bericht door Bertus » 02 dec 2016, 13:20

Toestemming anders gedefinieerd is een menselijke maatstaf,
niet anders gedefinieerd,
toestemming is een mensen idee,
een maatstaf als je wil,
niet kosmos,
jij noemt dat zo,
maar het IS anders,
Klopt ik noem het zo vanuit een referentiekader en wanneer dat referentiekader verandert, verandert het is ook. En dat is altijd zo naar mijn idee. Ik geef niet aan wat jij moet geloven wat is, ik geef alleen maar aan wat ik zie wat is.
waarbij de mens de kosmos probeert te overheersen en God probeert te spelen door toestemming anders te stellen, door goed en kwaad.
zoals omschreven in de bijbel,
juist maar toch even terug,
de kosmos verleent geen toestemming,
ok, de kosmos verleent geen toestemming in de zin van je mag dit en je mag dat. Daarentegen spreekt de kosmos zich ook niet uit in je mag niet dit of je mag niet dat. De mens is het enige wezen die dit soort regels bepaalt. regel je mag niet doden. Wanneer ik iets of iemand zou doden, is er niets wat daar op reageert behalve de mens. Wanneer ik iets doe zal niets, behalve de mens mij ter verantwoording roepen. De kosmos kijkt stilzwijgend toe en realiseert dat wat er uit voortkomt. Een verbod uitspreken over iets doet de kosmos niet. De kosmos laat alleen maar resultaat zien in wat er gebeurd wanneer iemand iets doet. Wanneer ik niet eet zal ik sterven. Sterven is geen straf, gewoon een resultaat wat zich voordoet. Maar ik denk dat we daar ook wel over eens zijn dat de kosmos niet straft.
Wanneer de kosmos dan niets verbiedt, ontstaat het tegenovergestelde, namelijk het toestaan om te doen wat mogelijk is. Dit houdt echter niet in dat er bij het toestaan een soort van goedkeuring ten grondslag ligt, maar een acceptatie van de vrijheid waarin alles verblijft.
wat je zelf omschrijft,
is de kennis,
van goed en slecht,
slechts de mens bezit dit idee,
als je dan stelt,
dat binnen de kosmos,
geen goed en kwaad bestaan?
wel mijn beste,
hoe zit het dan met ons,
de mens?
De mens is. Goed of kwaad is slechts een invulling van wat de mens is en alleen maar waar binnen bepaalde concepten van werkelijkheid.
de kosmos is 1,
net als de wet,
want van de kosmos,
mag u gerust onjuist en onvaardig handelen,
hij zal u slechts benoemen,
onrechtvaardig,
en hij weet hoe het afloopt,
want de onrechtvaardige,
heeft een afspraak met het onvermijdelijke,
rechtvaardigheid,
en mijn beste bertus,
is deze niet objectief?
Deze is net zo min objectief als mijn eigen gedachte.
Wat is namelijk wet, welke wet, de menselijke wet?
Wanneer je het hebt over kosmische wet, is er geen enkele kosmische wet die iets verbiedt, daar de kosmos niet straft, waar is rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid? Wat is rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid?
Dat is vormgeving van werkelijkheid, maar niet De werkelijkheid. Het is slechts een van de zovele.
als je dit nu niet denkt,
dat een mens,
objectief kan onderzoeken,
met denken,
en zelfs niet wetenschap,
tenminste als ik je goed begrijp,
spreek je dan vooral niet,
over jezelf?
want je wilt toch niet beweren,
dat jij weet,
wat een ander denkt,
en hoe,
nee ik weet absoluut niet wat een ander denkt en hoe. Wat ik wel weet is dat met het denken iets gebeurd. Zoals ik al zei, ik ben niet meer in staat te reizen door verschillende werkelijkheden vanwege het vasthouden aan mijn overtuiging. En deze overtuiging is het denken. Wat gebeurd er met het denken. Het creëren van een werkelijkheid. Ja ik spreek over mezelf, echter niet volledig als persoon, maar ook als mens. En functioneren wij mensen niet gelijk, zijn wij niet eenzelfde soort met dezelfde eigenschappen?
je voorbeeld van religie,
is vals,
want religie is mensen werk,
net als toestemming,
sterker het schijnt dat religie,
toestemming verleent,
Ik ben er niet zo van overtuigd als jij dat religie slechts mensenwerk is. Ik denk echter ook niet dat religie uitsluitend over een God gaat. Dat wat mij juist interesseert is welke toestemming religie verleent. Dat wat religie activeert boeit mij, wat geloof is wat mij in mijn werkelijkheid houdt. Christenen beweren geloof is de sleutel tot het koninkrijk Gods. Gaat dit misschien over werkelijkheid?
Wanneer ik bijvoorbeeld over de zondeval lees, begrijp ik iets anders te lezen dat algemeen verkondigd wordt.

wat begrijp jij dan te lezen over de zonde val?
de zondeval gaat over dat Adam en eva aten van de verboden vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad, waardoor ze verbannen werden uit de tuin van Eden naar aarde.
Stel je de tuin van eden voor zonder het besef van Goed en kwaad. Een andere werkelijkheid. Kennis van goed en kwaad verandert die werkelijkheid.
wat ik me nu afvraag,
waar heb je het nog over?
wat wil je nu bewijzen?
Dat waar ik het over heb is waar ik over schrijf.
Waarom zou ik iets willen bewijzen? Ik leg alleen maar uit hoe iets voor mij is.
Jij bent een andere ik, ik ben een andere jij.
Onze verschillen zijn niet bedoeld om een waarde aan te geven, maar om elkaar te verrijken

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 03 dec 2016, 01:32

Ik heb niet gezegd dat de werkelijkheid alleen door gedachten gevormd worden. Echter het is wel zo dat hoe we de werkelijkheid zien wel mede door onze gedachten worden vorm gegeven. Dat deze niet altijd hetzelfde is als van anderen is evident. Het is misschien de zelfde werkelijkheid alleen anders ervaren.

Bij de rede en gedachte moet je objectief kijken naar dat wat is. Als je objectief kijkt naar datgene wat in de werkelijkheid zich afspeelt herken je de waarheid. Deze is immers altijd hetzelfde en geldig.

Als je de waarheid weghaalt is alles wat je zegt of denkt een leugen omdat er geen waarheid is. Dat betekent niet dat wat jij dan denkt of gelooft of zegt, ook waarheid is, of wat jij denkt/ zegt waar is. Laat staan dat leugens waarheid wordt, ook al geloof je er misschien zelf in.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

Gebruikersavatar
Bertus
Posts in topic: 12
Berichten: 306
Lid geworden op: 11 okt 2015, 13:34

Bericht door Bertus » 03 dec 2016, 13:25

Bij de rede en gedachte moet je objectief kijken naar dat wat is. Als je objectief kijkt naar datgene wat in de werkelijkheid zich afspeelt herken je de waarheid. Deze is immers altijd hetzelfde en geldig.

Als je de waarheid weghaalt is alles wat je zegt of denkt een leugen omdat er geen waarheid is. Dat betekent niet dat wat jij dan denkt of gelooft of zegt, ook waarheid is, of wat jij denkt/ zegt waar is. Laat staan dat leugens waarheid wordt, ook al geloof je er misschien zelf in.
Draai deze twee beweringen in volgorde eens om en kijk wat er dan staat.
Als je de waarheid weghaalt is alles wat je zegt of denkt een leugen omdat er geen waarheid is. Dat betekent niet dat wat jij dan denkt of gelooft of zegt, ook waarheid is, of wat jij denkt/ zegt waar is. Laat staan dat leugens waarheid wordt, ook al geloof je er misschien zelf in.

Bij de rede en gedachte moet je objectief kijken naar dat wat is. Als je objectief kijkt naar datgene wat in de werkelijkheid zich afspeelt herken je de waarheid. Deze is immers altijd hetzelfde en geldig.
Met andere woorden bij rede en gedachte objectief kijken naar wat is, is kijken naar mijn eigen leugens, of mijn eigen waarheid, wat ikzelf ook maar prefereer.
Wanneer ik op werkelijkheid, dat wat is toepas dat waarheid niet bestaat, waardoor er een werkelijkheid vol met leugens is, kan ik de leugens alleen maar als waarheid zien, want deze bestaan en de waarheid, zoals ik hem ook ken niet meer.
Bijvoorbeeld nu is mijn overtuiging dat ik een vrij persoon ben.
Haal ik die overtuiging weg als waarheid, ben ik in een werkelijkheid waarin de leugen regeert een slaaf. Op dat moment bestaat de waarheid niet dat ik een vrij man ben, wanneer ik dan objectief ga kijken in de werkelijkheid kan ik alleen maar zien dat ik bijvoorbeeld slaaf ben en wordt die leugen waarheid, wat geen waarheid is maar een projectie van mijn eigen denken.
Jij bent een andere ik, ik ben een andere jij.
Onze verschillen zijn niet bedoeld om een waarde aan te geven, maar om elkaar te verrijken

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 05 dec 2016, 00:31

Laat ik het zo stellen je hebt waarheid, deze bevindt zich in de werkelijkheid. Door objectief te kijken naar dat wat er gebeurd/ dat wat is in de werkelijkheid kan je die waarheid zien.

Je hebt waarheid en je hebt leugens. Iets is waarheid of iets is geen waarheid.
Objectief kijken via rede en gedachte kan je ook zien of datgeen wat je beweert waarheid is of leugen.

Laten we naar je voorbeeld gaan je hebt de overtuiging dat je een vrij man bent. Het gaat niet om dat je de waarheid weghaalt, immers waarom zou je waarheid weg willen halen? Het gaat erom of datgeen wat je overtuiging is waarheid is. Dus ben je een vrij man? Om dat te constateren moet je objectief kijken wat een vrij man inhoudt, alleen dan kan je zien of dat wat je overtuiging is, overeenkomt met waarheid. Dat is niet jouw waarheid, maar naar waarheid. Daarnaast als je objectief naar leugens kijkt, zie je dat het leugens zijn en dus geen waarheid. Als je dat niet ziet kijk je dus niet objectief naar dat wat is. Maar verhult de leugen nog steeds de waarheid.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 11 dec 2016, 12:22

Laten we naar je voorbeeld gaan je hebt de overtuiging dat je een vrij man bent. Het gaat niet om dat je de waarheid weghaalt, immers waarom zou je waarheid weg willen halen? Het gaat erom of datgeen wat je overtuiging is waarheid is. Dus ben je een vrij man? Om dat te constateren moet je objectief kijken wat een vrij man inhoudt, alleen dan kan je zien of dat wat je overtuiging is, overeenkomt met waarheid. Dat is niet jouw waarheid, maar naar waarheid. Daarnaast als je objectief naar leugens kijkt, zie je dat het leugens zijn en dus geen waarheid. Als je dat niet ziet kijk je dus niet objectief naar dat wat is. Maar verhult de leugen nog steeds de waarheid.

hulde,

wat is vrij zijn?

bertus,

maar het IS anders,

Klopt ik noem het zo vanuit een referentiekader en wanneer dat referentiekader verandert, verandert het is ook.

het IS kan niet veranderen (zit in de naam),

je spreekt als een kind,

ik bedoel de ja maar reactie,

klopt maar.....

En dat is altijd zo naar mijn idee.

en jouw idee veranderd continu naar je eigen zeggen,

Ik geef niet aan wat jij moet geloven wat is, ik geef alleen maar aan wat ik zie wat is.

en dus moet ik jouw geloven,

maar niet dus want je ziet niet wat IS,

je ziet wat je wilt zien,

kijk maar,

de kosmos verleent geen toestemming,

ok, de kosmos verleent geen toestemming

Maar ik denk dat we daar ook wel over eens zijn dat de kosmos niet straft.

ah over een komst,

en dan toch,

Wanneer de kosmos dan niets verbiedt, ontstaat het tegenovergestelde, namelijk het toestaan om te doen wat mogelijk is.

niet en dat zeg je zelf ook,

Dit houdt echter niet in dat er bij het toestaan een soort van goedkeuring ten grondslag ligt, maar een acceptatie van de vrijheid waarin alles verblijft.

en het is geen acceptatie,

het is wet,

vrijheid IS uit jezelf goed doen,

De mens is. Goed of kwaad is slechts een invulling van wat de mens is en alleen maar waar binnen bepaalde concepten van werkelijkheid.

goed of kwaad is slechts een invulling?

en alleen maar waar binnen bepaalde concepten?

van werkelijkheid?

rechtvaardigheid,
en mijn beste bertus,
is deze niet objectief?

Deze is net zo min objectief als mijn eigen gedachte.

hoe kan hij dan rechtvaardig zijn?

Wat is namelijk wet, welke wet, de menselijke wet?

echt waar?

nu neem je me in de maling,

je hebt zelf al vele malen toegegeven dat de natuur wet of,

zoals jij zegt kosmische wetten,

Wanneer je het hebt over kosmische wet, is er geen enkele kosmische wet die iets verbiedt, daar de kosmos niet straft, waar is rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid?

in het onvermijdelijke,

Wat is rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid?

deze vraag had je eerste vraag moeten zijn,

Dat is vormgeving van werkelijkheid, maar niet De werkelijkheid. Het is slechts een van de zovele.

juist werkelijkheid niet waar dus,

nee ik weet absoluut niet wat een ander denkt en hoe. Wat ik wel weet is dat met het denken iets gebeurd. Zoals ik al zei, ik ben niet meer in staat te reizen door verschillende werkelijkheden vanwege het vasthouden aan mijn overtuiging. En deze overtuiging is het denken. Wat gebeurd er met het denken. Het creëren van een werkelijkheid. Ja ik spreek over mezelf, echter niet volledig als persoon, maar ook als mens. En functioneren wij mensen niet gelijk, zijn wij niet eenzelfde soort met dezelfde eigenschappen?

je weer het dus wel,

Ik ben er niet zo van overtuigd als jij dat religie slechts mensenwerk is. Ik denk echter ook niet dat religie uitsluitend over een God gaat. Dat wat mij juist interesseert is welke toestemming religie verleent. Dat wat religie activeert boeit mij, wat geloof is wat mij in mijn werkelijkheid houdt. Christenen beweren geloof is de sleutel tot het koninkrijk Gods. Gaat dit misschien over werkelijkheid?

weet je wat religie IS?

het zijn niet meer dan rituelen,

mystiek, occult, kennis,

om mensen te beinvloeden,

met een valse connectie met het al,

juist omdat de rituelen men weg houd,

bij het al,

maar vasthoud in een kopie,

een illusie,

de zondeval gaat over dat Adam en eva aten van de verboden vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad, waardoor ze verbannen werden uit de tuin van Eden naar aarde.

wat is hier anders aan?

Stel je de tuin van eden voor zonder het besef van Goed en kwaad. Een andere werkelijkheid.

waarheid,

Kennis van goed en kwaad verandert waarheid in werkelijkheid,

Dat waar ik het over heb is waar ik over schrijf.
Waarom zou ik iets willen bewijzen? Ik leg alleen maar uit hoe iets voor mij is.

is dat zo?

waarom dan dit spel?

als je ergens anders al lang,

de kosmische wet bovenaan hebt gezet,

waarom eindigen met de vraag wat is rechtvaardigheid?

dat is onrechtvaardig,

maar wel onbewust,

want je weet het immers niet,

Om dat te constateren moet je objectief kijken,

wat een rechtvaardig man inhoudt,

alleen dan kan je zien of dat wat je als rechtvaardig ziet,

overeenkomt met waarheid,

Dat is niet jouw waarheid, maar naar waarheid.

Als je dat niet ziet kijk je dus niet objectief naar dat wat is. Maar verhult de leugen nog steeds de waarheid,

en ben je niet in staat om bewust rechtvaardig te leven,

of te wel goed,

om dat je gedachte is als een blinde,

die zelf alles invult,

zoals hij het ervaart,

en makkelijk te mis lijden IS,

met allerlei illusie's,

zoals religie,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 16 jan 2017, 17:12

over illusie's gesproken,

het is weer verkiezingstijd,

wat een feest,

een feest voor de democratie,

toch?

al is rechtvaardigheid ver te zoeken,

en zo ook geen waarheid,

tenminste niet in wat de zelf genoemde elite beweerd,

zo was er de pvda retoriek weer,

haat lodewijk?

zoals die pim vermoord heeft?

die haat?

is dat de democratie?

wat is dat toch?

polarisatie, populisme

Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

en populisme?

Het is moeilijk een sluitende definitie te geven van populisme, omdat er verschillende opvattingen zijn over wat populisme eigenlijk is.

en nu?

Populisme komt van het Latijnse 'populus', dat "volk" betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Het slaat op een politieke stijl, eerder dan op een ideologie als een discours dat het volk centraal stelt. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken. Het gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite en streeft naar een samenleving waar het volk de staat beheert. Hierbij refereert het aan de economische en sociale status van de "gewone man". Gevestigde politieke partijen bestempelen soms nieuwkomers als populistisch. Gewoonlijk begonnen die partijen ook als "een stem" uit "het volk".

hoe verwarrend,

als ik luister naar het werkelijke gebruik van het woord populisme,

wordt het gebracht als een negatieve methode van politiek bedrijven,

maar het schijnt democratisch,

hoe zit dat lodewijk?

verder schijnt er ook waarheid in te zitten,

Het gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite,

en wat staat er nu in de krant lodewijk?

iets over 8 mensen,

en wat ze hebben,

het komt mij nu over dat populisme,

waar is,

en das weer raar,

want als men het mij zou vragen,

zou ik vanuit mijzelf beweren,

dat populisme,

populair doen is,

en zover ik het na kan gaan,

is waarheid niet erg populair,

het past nu eenmaal niet in het werkelijke zelfbeeld,

maar goed de strijd o uw ziel barst weer los,

en net als in de staten,

mengt ook hier de media zich in de strijd,

net als mevrouw de brij,

polarisatie mevrouwtje?

angst praterij?

tegen de grote rechtse boeman,

fake news,

weer zo een verzinsel,

met als enige doel karakter moord,

en geen leugen woord geschuwd,

en geen methode onbenut,

dus pas maar op voor de russische beer,

want hij zit in je social media,

en hij bespeelt je,

en voor je het weet heb je gestemd,

op de verkeerde,

tenminste volgens de gevestigde orde,

hoe zou deze zich gevestigd hebben?

vast niet rechtvaardig,

ik ben benieuwd,

de praatjes zullen mij voorbij gaan,

ons land zit tot aan zijn nek in de internationale ellende,

maar daar zal de retoriek vast niet over gaan,

binnenlandse priet praatjes,

getallen en grafieken,

vergelijken met links en rechts,

voor of tegen,

u mag kiezen,

en mark beslist hoe hij uw keus uitlegt,

en zonder geert,

welterusten,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 19 jan 2017, 19:08

de 8 rijkste ego's der aarde hebben,

meer dan 3,6 miljard armste mensen,

rechtvaardig?

nu even rekenen,

hoeveel hebbben 50 rijkste der aarde vergeleken bij de rest,

1. Carlos Slim Helu & family: $69bn fortune (Mexico)
2. Bill Gates: $61bn (United States)
3. Warren Buffett: $44bn (United States)
4. Bernard Arnault: $41bn (France)
5 Amancio Ortega $37.5bn (Spain)
6 Larry Ellison: $36bn (United States)
7 Eike Batista: $30bn (Brazil)
8 Stefan Persson: $26bn (Sweden)

dit zijn er 8

9 Li Ka-shing: $25.5bn (Hong Kong)
10 Karl Albrecht $25.4bn (Germany)
11 Christy Walton & family: $25.3bn (United States)
12 Charles Koch: $25bn (United States)
12 David Koch: $25bn (United States)
14 Sheldon Adelson: $24.9bn (United States)
15 Liliane Bettencourt: $24bn (France)
16 Jim Walton: $23.7bn (United States)
17 Alice Walton: $23.3bn (United States)
18 S. Robson Walton: $23.1bn (United States)
19 Mukesh Ambani $22.3bn (India)
20 Michael Bloomberg: $22bn (United States)
21 Lakshmi Mittal: $20.7bn (India)
22 George Soros: $20bn (United States)
23 Michele Ferrero & family: $19bn (Italy)
24 Sergey Brin: $18.7bn (United States)
24 Larry Page: $18.7bn (United States)
26 Jeff Bezos: $18.4bn (United States)
27 Thomas & Raymond Kwok & family $18.3bn (Hong Kong)
28 Alisher Usmanov: $18.1bn (Russia)
29 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud: $18bn (Saudi Arabia)
29 Lee Shau Kee: $18bn (Hong Kong)
29 Georgina Rinehart: $18bn (Australia)
32 Berthold & Theo Jr. Albrecht & family: $17.8bn (Germany)
32 Iris Fontbona & family: $17.8bn (Chile)
34 Michael Otto & family: $17.6bn (Germany)
35 David Thomson & family: $17.5bn (Canada)
35 Mark Zuckerberg: $17.5bn (United States)
37 Ricardo Salinas Pliego & family: $17.4bn (Mexico)
38 Alberto Bailleres Gonzalez & family: $16.5bn (Mexico)
39 Rinat Akhmetov: $16bn (Ukraine)
39 Cheng Yu-tung: $16bn (Hong Kong)
41 Michael Dell: $15.9bn (United States)
41 Vladimir Lisin: $15.9bn (Russia)
41 Azim Premji: $15.9bn (India)
44 Steve Ballmer: $15.7bn (United States)
45 Alexei Mordashov: $15.3bn (Russia)
46 Vladimir Potanin: $14.5bn (Russia)
47 Phil Knight: $14.4bn (United States)
48 Paul Allen: $14.2bn (United States)
48 German Larrea Mota Velasco & family: $14.2bn (Mexico)
50 Carl Icahn: $14bn (United States)
50 Birgit Rausing & family: $14bn (Sweden)

en wat blijft er over?

wat nog meer verbazing wekt,

is dat er wat spelers ontbreken,

Rockefellers vermogen werd na zijn dood op 23 mei 1937 geschat op $1,403 miljard, door dit bedrag te vergelijken met totaal bruto nationaal product, toen en nu, zou dit bedrag in mei 2008 uitkomen op $220,9 miljard. Een onderzoek uit 2007 van Forbes schat Rockefellers vermogen echter op omgerekend $318,3 miljard. Hiermee verslaat hij Andrew Carnegie en Tsaar Nicolaas II van Rusland met respectievelijk $298,3 en $253,5 miljard dollar in de lijst Wealthy historical figures 2008.

en de roodschildjes?

het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar

dit gaat mijn gedachte te boven,

al is dit niet waar,

want al raak ik de getallen kwijt,

het beeld is me volkomen duidelijk,

het onvermijdelijke,

we hebben enkel schuld,

u en ik,

slaven,

tenminste,

dat is werkelijk,

gelukkig naar waarheid,

is al dit kapitaal,

maar een verzinsel,

en niet toevallig van die ego's hierboven beschreven,

het is dan ook onrechtvaardig,

vermogen door diefstal,

is bij wet verboden,

en diefstal is het onrecht matig toe eigenen,

nu zullen de ego's hier boven beschreven,

roepen dat ze juridisch niets verkeerd doen,

en daarmee handelen binnen wet,

gelukkig weten wij,

dat zij doelen op de mensen wetten en regels en verdragen etc,

(die de ego's zelf lobbyen)

en niet naar natuur wet,

die wet matig rechtvaardig is,

en zo is juridisch misschien wel werkelijk,

maar niet waarlijk rechtmatig,

als men bij het rechtmatig uitgaat van rechtvaardigheid,

en wat maakt een handeling rechtvaardig?

waarheid,

als naar waarheid men zegt,

dat is rechtvaardig,

en wie dit vermogen heeft,

is mijns inziens een gezegend mens,

hij hoeft zich enkel te richten op rechtvaardigheid,

al het overige benoemt hij niet,

het zwijgen erover zegt vele male meer in deze,

en zo zal hij het negatieve weren,

en gelukkig zijn,

eigenaar van zijn basis instincten

en met alle zintuigen naar volle vermogen,

gericht op rechtvaardigheid beredeneerd vanuit het goede,

naar waarheid

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 19 jan 2017, 19:14

It's the mystery of Inequity
Say it's the history of Inequity
Say it's the misery of Inequity
When it all...
All falls down
I'm telling you all...
It all falls down

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 20 jan 2017, 17:30

vrijheid,

28000 beveiligers,

voor een inwijding,

in een vrij land,

van een zogenoemd vrij democratisch gekozen leider,

?

raar toch

die mensen die nu "protesteren,

in die zwarte pakken,

met bivak mutsen,

zijn dat nu,

demonstranten, relschoppers of rebellen,

terroristen, vrijheid strijders of separatisten,

democraten of liberalen?

maar vast politiek correct,

of dit nu eindigt in een komedie of tragedie,

het is een voorbode voor onze komende klucht,

met vriendelijke groet,

de gewone man,


zoals we deze verkiezing genoemd gaan worden,

laat de aanval van PC maar beginnen,

dood aan de gewone man,

het is de wereld op zijn kop

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 23 jan 2017, 19:30

communicatie,

dat is toch wel iets,

in de kleine kwart eeuw dat ik nu dien,

blijft dit toch wel een hardnekkig probleem,

ondanks evaluaties cursussen en workshops,

het blijft bal,

en ook ik blijf mis communiceren,

elke dag weer,

en dat terwijl ik me er bewust van ben,

en elke keer weer,

als ik na een gesprek hetgeen wat gezegd is overdenk,

schiet mij te binnen wat ik anders had moeten zeggen,

herkenbaar?

voor mij als ik aan mijn jonge jaren denk,

dan kreeg ik achteraf altijd het idee,

dat ik iets anders had moeten doen,

hetgeen wat veranderd is,

is dat ik geen domme dingen meer doe,

slechts nog zeg,

en dom in de zin van mezelf te kort doen,

maar hoe komt dit nu?

is dit nu de Babylonische spraak verwarring?

is dit op straffe van het al?

opdat wij ons niet meer vals verenigen,

en daarmee het al trotseren,

met slechte ideeën,

uit de naam van eigen belang,

het komt mij ieder geval over als onmacht,

onmacht om het idee,

wat we in ons denken creëren,

naar woorden te vertalen,

om het een ander te overleggen,

dit heeft meerdere redenen,

maar voor ik me daar over uit laat,

ga ik me eerst eens bezinnen,

want wat ik steeds beter begin te begrijpen,

is het luisteren,

RobW
Posts in topic: 53
Berichten: 775
Lid geworden op: 06 jan 2015, 00:57

Bericht door RobW » 23 jan 2017, 22:15

Onderstaande had ik een keer gehoord.

Communication implies that we must be at the same level at the same time, with the same intensity walking together on the same road thinking together in the same tongue observing together, sharing together otherwise there is no communication.

Ik ben ook van mening dat luisteren super belangrijk is. Het is eigenlijk wat overblijft als het hoofd minder tettert :-) En aandacht is iets anders als concentratie.

Woorden zijn maar pointers en luisteren kan een trigger zijn om te beseffen dat de ander andere beelden/associaties heeft van dezelfde woorden.

Ook is het belangrijk om het vertrekpunt van een gesprek eerst te onderzoeken.
Dus stel, ik noem een probleem en wil spreken over een 'oplossing'. Dan vergeet men soms om eerst vast te stellen of het wel een probleem is, of nog een stapje terug te gaan.

Ik probeer er ook op te letten, maar ............. pff :-)

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 03 feb 2017, 18:32

inderdaad rob pfff,

communicatie is een spinneweb,

ik heb dan ook goed geluisterd schijn iets te horen,

wat in elke vorm terug komt,

van non verbaal tot mentaal en het al daar tussen,

het is een methode,

om te beïnvloeden,

en door te luisteren hoor je wat opvalt,

zoals Even voorstellen aan Trump - Zondag met Lubach

wat een doordachte communicatie,

werkelijk briljant,

wat goed verzonnen en gemaakt,

het laat horen hoe de nieuwe president van de states,

retoriek gebruikt,

klip en klaar,

en dat raakt de mens,

het laat de man in een BEPAALT beeld zien,

maar wat van de onder liggende boodschap,

in alle grappemakelarij,

de smeek,

om niet weg te gaan,

de stiekeme toegift,

van totale afhankelijkheid (slaaf)

walgelijk,

de nato,

een mechanisme van macht,

zoals sommigen communiceren

want begrijp dat heel europa,

deze campagne overneemt,

(wat weer tot denken moet aanzetten)

om mekaar zogenoemd af te troefen,

allen eindigen met de smeek om hun geliefde nato,

en wat mik nog meer schijn te horen,

is de werkelijke bereidheid,

om mekaar te verraden voor yanken steun,

de brittten voorop,

wij blijkbaar als tweede,

communicatie,

de ego staat in de weg,

eigen belang,

en naar waarheid,

1 van de redenen,

waarom men niet naar waarheid wil spreken,

dan wel handelen,

simpel weg geen vertrouwen heeft,

geen vertrouwen dat als men waar is,

men hier integer mee omgaan,

en het is waar,

naar waarheid spreken is tot een zwakte verheven,

waar anderen misbruik van maken,

en ook dat laat lubach horen,

de waarheid over de werkelijke democratie,

dat hij niet meer bestaat,

men is hier zo van het pad,

dat men zich laat verlijden,

om zichzelf belachelijk te maken,

omtrend een democratisch gekozen president,

in een ander land,

waar u blijkbaar volkomen afhankelijk van ben,

maar totaal geen invloed,

in de naam van tolerantie?

en wat de burgelarij niet begrijpt maar u wel,

dat trump juist het noodzakelijke doet,

irak, iran, libie, syrie en nog 3,

zijn die landen,

waar de nobel vredes prijs winnaar obama,

de afgelopen 8 jaar met drones heeft gemoord,

terroristen, opstandelingen etc heeft geïnstalleerd,

die nu gaan verliezen,

zonder de beloofde steun van het westen,

op wie zullen deze hun pijlen richten,

precies,

diegene die belooft hadden,

te steunen als zij met geweld voorwaarts zouden gaan,

amerika zal wel moeten,

want er zijn dadelijk honderden wezen,

die een thuis willen hebben,

echter kan vanuit de geheimhouding hier nier naar waarheid,

over gesproken worden,

maar goed een collega heeft ook gecommuniceerd,

en in mijn optiek verdient een plek,

want het schijnt naar waarheid,

Ik weet dat je mij niet kent. Ik weet dat je ook geen interesse in mij hebt, en mocht je dat wel hebben dan is het vaak niet positief. Voor de feministen ben ik een boze hegemoniale mannelijke patriarchale onderdrukker. Ik ben een patriottische misdadiger voor jullie wiet-rokende ‘langharige hippies’. Ik ben de boze witte man voor jullie radicale activisten. Ik ben die idioot die het leger inging omdat ik “niet slim genoeg was” om net als jullie “ik-weet-alles-beter-20-jarige-kansloze studenten” een of andere masteropleiding in de moderne kunst te halen. En om deze redenen haat je mij. Ik ben een van die vele enge mannen die voor een scharrig salaris een wapen draagt om ervoor zorgt dat jij met je linkse mede-parasieten in alle vrijheid kunt klagen en kankeren over degenen die waken over jouw vrijheid. Daarom dit briefje aan je.Als ik naar het nieuws kijk zie ik jullie overal demonstreren en actie voeren op tijden dat normale mensen moeten werken. Ik zie langharige mannen en vrouwen met zielige bordjes met regenbogen en tomaten erop huilen op veldjes, flinke jongens met zwarte capuchons die ruiten ingooien van hardwerkende middenstanders, diezelfde jongens die onschuldige gezinnen bedreigen omdat zij andersdenkend zijn. Ik zie hoe jullie andermans eigendom vernielen als iets niet naar je zin is. Maar waarom doen jullie dit? Hebben jullie deze driftbuien omdat mamma jullie 20 jaar geleden bij het kinderdagverblijf afzette, zodat jullie geen fatsoenlijke opvoeding hebben gehad? Nu zijn jullie woest vanwege de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen waar die andere boze man won. Een man gekozen door het volk, een man die zijn beloften waarmaakt. Daarom zijn jullie nu bang; bang voor die meerderheid die jullie soort zat is.Jarenlang hebben jullie je kunnen verschuilen achter het schild van volgevreten progressieve ‘politieke’ ambtenaren die jullie in bescherming namen, terwijl hardwerkend Nederland voor het minste of geringste werd beboet. Jarenlang hebben jullie geweld kunnen gebruiken tegen de politie tijdens jullie vele protesten omdat je wist dat de politie je niks kon maken doordat de politietop, burgemeesters en gemeentebestuur uit datzelfde nest als jullie afkomstig zijn. Maar tijden veranderen. Er gaat een tijd komen dat je geen bescherming meer kan zoeken achter je beschermambtenaar. Jullie ware lafheid komt boven als de politie gaat doen wat de grote boze meerderheid van hen verlangt. Want onthoud een ding, als het recht van de sterkste heerst, zijn jullie weg.Er komt verandering en laat ik je dit zeggen: de politie is jullie zat, militairen zijn jullie zat, het volk is jullie zat om het simpele feit dat je geen reet toevoegt aan onze maatschappij. Sterker nog, jullie zijn een gevaar voor de maatschappij! Jullie zien jezelf als intellectuele betweters die zich superieur voelen aan het gewone volk en hun progressieve wereldbeeld bij de meerderheid door de strot proberen te duwen. Maar bij deze meerderheid vinden jullie geen steun en dit is wellicht de reden waarom jullie steun zoeken binnen de islam en maar al te graag vluchtelingen binnenhalen. Maar geloof mij, de harde islamitische wereld walgt van jullie type mens omdat jullie laf zijn, maar misbruikt jullie naïeve achteloze houding om hun religie te verspreiden. Denk ook niet dat je ”master in de moderne kunst” een waardige aanvulling zal zijn voor de islamitische wereld, ook zij willen je niet.Jullie hebben je hele leven kunnen profiteren van de welvaart die jullie te danken hebben aan hardwerkende mensen. Jullie hebben op hun kosten de meest onnozele studies mogen doen waar de maatschappij werkelijk niks aan heeft. Waarschijnlijk heb je nog nooit een fatsoenlijke baan gehad, omdat het domme volk jouw uitkering en toelages betaalt. Maar nog is het niet goed. Weet je, om wat voor reden jullie ons ook haten en of het nou relevant is of niet, je hebt het recht niet. Ik heb ooit een eed afgelegd samen met mijn broeders en zusters in uniform om mijn land te beschermen tegen alle vijanden, uit binnen- of buitenland, die onze samenleving bedreigen. Ik zal altijd jullie vrijheid van meningsuiting en rechten beschermen, jullie recht op demonstreren wil ik jullie niet ontnemen, ook al ben ik het er niet mee eens. Maar, als jullie denken dat je het recht heb om andersdenkende medelanders met geweld en dreigementen te kunnen onderdrukken dan maakt dit jullie een vijand van onze samenleving die ik en mijn broeders bescherm en dien. Ga zo door en je zult ervaren hoe het is om mensen tegen je te krijgen die hun brood verdienen met het beschermen van de staat.

Een vredelievende en rechtvaardige patriot.

goed gedaan maat,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 27 feb 2017, 19:16

goed gedaan,

in dien zin dat hij zich uit,

naar zijn visie,

zoals hij het ziet,

en hij bedoelt het goed,

echter hij zegt het rot,

vanuit frustratie,

emotie

terwijl hij toch beter zou moeten weten,

emotie dient ons niet,

het beperkt,

het stoort communicatie,

ik durf dan ook te stellen,

dat alle schelderijen,

dusdanig aflijden,

van hetgeen hij wil zeggen,

hij gedraagt zich gekwetst,

en wil terug kwetsen,

en dat is jammer,

want hij schijnt toch zeker de kern van waarheid,

te raken,

ondertussen is vorige week dan ook gebleken,

wat het leger nog vindt van hun "top"

en de hoer van babylon,

of moet ik europa zeggen,

maar goed u ziet hoe we mis communiceren,

net als ik en rob,

of is het rob en ik?

want waar hij verwijst naar persoonlijke interactie,

doel ik op de werkelijkheid,

zijn propaganda,

en zijn onzin,

want dat is wat de werkelijkheid verwoorden is,

onzin,

vraagt u zich maar eens het volgende af,

weet een politici zoals mark of geert of jess, buma alexje,

echt wat beter is,

voor u,

heeft u waarlijk zulke mensen nodig,

om uw leven te lijden?

om uw kinderen op te voeden,

heeft u waarlijk een leider nodig?

bent u niet in staat,

om zelf het goede te kiezen?

ik zou willen zeggen tegen dit soort mensen,

stemt u maar niet

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 21 mar 2017, 18:41

Toch gestemd,

en tevreden?

was het een feest?

van de democratie,

bent u tevreden?

komt er nu verandering?

Vandaag is het nederduitse leger in litouwen neer gestreken,

om zoals de nos het zegt,

na lange tijd in verre landen,

eindelijk weer het "eigen grondgebied"te verdedigen,

fake news is blijkbaar nieuws,

de hybride oorlog,

niemand weet meer wat wie doet,

en waarom,

en dus kan de nos zeggen,

dat poetin een legermacht heeft opgebouwd,

vandaar "onze" jongens in litouwen,

maare nos,

was het nu niet net anders om,

is het niet de nato,

die ondanks verdragen,

toch de russische grens opzoekt,

en waarom?

omdat poetin de krim heeft geannexeerd,

o ja er waren toch verkiezingen,

een referendum als ware,

net zoals toen in nederland,

over de ukraine,

enfin wat is nu dat fake nieuws,

volgens de ene is het die,

en volgens die is het hun,

en hun zeggen dat zij doet doen,

hmmmm

fake nieuws,

nep nieuws,

is

alle verspreiding van berichtgeving met als doel te beïnvloeden van de mening van de bevolking ten einde het gewenste doel te behalen waarbij zowel feiten als fictie als gemaakte feiten worden ingezet om de gedachte zoveel mogelijk te beinvloeden,

nog niet zo lang geleden noemden we dit propaganda,

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door het bewust verspreiden van eenzijdige en/of verzonnen informatie.

als men nu wiki er op na slaat,

krijg je een zeer duidelijk beeld,

van zowel propaganda als de werkelijkheid,

als je nu beter kijkt zie je dat wiki ook,

propaganda voert,

of zou het toeval zijn,

dat in de negatieve context het vooral over de andere gaat,

en niet over ons zelf,

terwijl ik durf te beweren,

dat de nederlandse regering even hard propageert als poetin,

en terwijl u nu denkt,

logisch,

zeg ik,

wat neemt u nu een ander kwalijk?

uw eigen daden?

propaganda voeren,

meedoen,

mee stemmen,

de werkelijkheid,

u heeft geen stem,

het europese leger neemt steeds meer vorm,

totdat men dadelijk zegt,

nu moeten we wel,

hegeliaanse dialectiek,

politiek,

sofistiek,

fake news,

och arme ziel

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 23 mar 2017, 18:33

1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeën zijn gezeten op den stoel van Mozes;
3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.
5 En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;
7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.
12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.
13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.
14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.
15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.
16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig.
17 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?
18 En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.
19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt?
20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.
21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont.
22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit.
23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.
24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.
25 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.
26 Gij blinde Farizeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.
27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.
29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;
30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten.
31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.
32 Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen!
33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?
34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;
35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.
36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.
37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.
38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.
39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 30 mar 2017, 11:32

Dag Alain,

Ik heb gestemd. Op een partij die opkomt voor de (online) privacy.
Natuurlijk het is een one-issue partij, die zijn klein en hebben het dan ook niet gehaald. Maar inhoudelijk zijn ze sterk op dit onderwerp. Bij andere partijen komt dit niet aan bod, sterker nog ze zorgen ervoor dat het allemaal mogelijk wordt gemaakt dat overheidsinstanties allerlei data over mij kan en mag verzamelen. Dat doen ze natuurlijk al wel, maar om dat nou te gaan vergemakkelijken ben ik geen voorstander van. Dus heeft mijn stem zin gehad? Ben ik nu tevreden, etc? Nou ja iig wel over dat onze meest extreem rechtse figuur in onze politieke arena niet de allergrootste is geworden. Voor de rest krijgen we gewoon een continuering van de afgelopen jaren. Veel beter wordt het dus niet.

De bijbeltekst die slaat op de politieke macht is treffend. Maar geeft tegelijkertijd ook aan dat dit al langer speelt. Macht corrumpeert, stelt het ego op de eerste plaats. Maar wat is daar aan te doen. Misschien ben ik te pessimistisch maar voor bijna iedereen zal gelden dat als ze macht krijgen, het ego belangrijker wordt. Ik zal daarin niet anders zijn.

Ik ben benieuwd wat jij vindt wat daar tegen te doen is.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 02 apr 2017, 08:58

De bijbel tekst die slaat op de politieke macht is treffend.

m het is toch geen zins een bijbel tekst tenminste,

is het niet jezus die deze woorden spreekt?

Maar geeft tegelijkertijd ook aan dat dit al langer speelt.

juist al heel lang,

Macht corrumpeert,

o ja of heeft corruptie macht gecreëerd?

stelt het ego op de eerste plaats.

waarlijk? of plaatst de ego macht op de eerste plaats?

Maar wat is daar aan te doen.

Misschien ben ik te pessimistisch

misschien wel als je dat nu zelf onderkent

misschien,

zou je daar misschien niet aan moeten werken?

maar voor bijna iedereen zal gelden dat als ze macht krijgen, het ego belangrijker wordt.

heel goed m bijna iedereen,

waar zal jij bij horen?

Ik zal daarin niet anders zijn.

als je dit denkt,

dan is dat zo,

gelukkig maar dat jij geen macht hebt,

sterker,

wie heeft er macht?

want uw koning of president,

wat hij of u ook beweert,

heeft in mijn huis niets te zeggen,

geen macht,

in mijn huis heeft niemand macht,

wat is eigenlijk macht m?

is het niet slechts een illusie?

het is een hersenschim van satan,

waar alle ellende mee begonnen is,

en dit heeft hij over gedragen,

en u heeft het gekocht,

de macht,

en sindsdien is de mens van het pad,

en of het nu om wereld macht gaat,

of binnen je relatie,

werkelijk of in digitaal,

fysiek of mentaal,

ieder die macht heeft,

zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen,

in de plaats van macht,

maar goed m,

het zijn de mensen,

die macht geven aan andere,

het is de slechte die dit aanneemt,

angst is de grootste reden dat u de macht geeft,

en zwakte de grootste reden dat u hem neemt,

wat je ook doet m,

het is jouw keuze,

en misschien moet je niet kijken naar macht,

maar hou het bij kracht,

en dan vooral mentaal,

want je geeft al op voor je begonnen ben,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 05 apr 2017, 16:45

macht is weer zoiets,

het is niet meer definieerbaar in de moderne tijd,

net als waarheid,

of er zijn meerdere betekenissen,

of het nu max weber is met zijn definitie,

of de macht uit de rekenkunde,

of macht als vermogen,

wat is het nu?

nu lijkt mij dat er maar een objectieve wijze is,

om een definitie te zien,

en dat is het gebruik,

het gebruik van zoals DE macht,

woord gebruikt,

net zoals je een mens beoordeeld,

door te kijken wat hij doet,

en als we dat doen,

dan zien we macht naar de werkelijkheid,

nu hoeft dat niet waar te zijn,

het is een juiste beschrijving van ons werkelijk gebruik van macht,

en nu zien we tot wat het verwoorden is,

macht is een ding,

iets wat je kan bemachtigen,

iets wat je kan hebben krijgen veroveren stelen en meer van dat,

we bezitten immers de kennis van goed en kwaad,

waarom zou iemand zoiets willen hebben?

macht,

waarom is de ego hierbij gebaat?

waar wil de ego macht over?

dat is toch de ziel,

en om de de mens over te halen,

de macht aan de ego te geven,

in de plaats van de ziel,

woord u gevoed door enerzijds uw begeerten,

anderzijds die andere die al macht heeft,

en als voorbeeld dient,

omdat deze al zijn begeerten bevredigd,

en meer,

en als iemand er iets wil tegen ondernemen,

dat doet de machthebber zijn macht gelden,

en woord de wil ontnomen,

en uiteindelijk de ziel,

het is een spel,

een illusie,

want wie de macht heeft,

begrijpt ook dat hij hem weer kwijt raakt,

is het niet nu,

dan wel dan,

vandaar dat macht men doet doordraaien,

verder is het de grootste begeerten,

want het bevredigd alle begeerten,

en nu is de machthebber niet meer dan een slaaf,

van zijn eigen angst,

en wat beweer ik?

angst doet macht geven,

en nu zal de machthebber uit angst,

een machtige bondgenoot zoeken,

enfin we begrijpen waar dit eindigt,

precies 2017,

poetin, erdogan, assad, iran, kim yung oen, china, benjamin,nederzettingen, isis, trump, duterte, libie, venuzuela, colombia, brazil, zuid afrika, jemen, sudan, somalische piraten, nato, litouwen, ukraine, kosovo,

ach een kat in het nauw maakt rare sprongen,

kijk maar naar uw democratie,

ook die is in de laatste stuiptrekking,

uiteindelijk is het dan ook onzinnig,

macht is de illusie,

want een ieder schijnt te vergeten,

dat satan al een tijdje verslagen is,

het enige wat nog aanwezig schijnt,

is zijn idee,

het woord tijd,

om hier het einde in te luiden,

van zijn idee,

want het is slechts een leugen,

dat idee van satan,

het is de werkelijkheid,

wat op zijn beurt,

een nabootsing van het ware is,

met een valse een,

namelijk uzelf,

in de plaats van de ware,

het al,

en het bewijs?

het gedrag van uw machtHEBBERS,

die u gekozen heeft,

dat is uw recht,

wat de macht u geeft,

u krijgt van de macht het recht om de macht te kiezen,

en dit noemt men vrij,

sterker er zijn sommige onder u,

die beweren dat dit zelfs een plicht is,

het is uw plicht om de macht te kiezen,

staat hier ook niet iets over geschreven in het boek?

iets over de mammon

en het niet kunnen dienen van twee meesters?

want,

Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon.

En al deze dingen hoorden ook de Farizeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.

En Hij zeide tot hen:

Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen;

maar God kent uw harten;

want dat hoog is onder de mensen,

is een gruwel voor God.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 10 apr 2017, 18:46

de reactie van pp,

is net als die van trump,

een snelle bevrediging,

ondachtzaam,

en al roepen ze snel,

dat het hier bij blijft,

een ieder kan zien naar waar het lijd,

het onvermijdelijke,

confrontatie,

want de ego liegt,

en als dat uit komt,

woord hij boos en beledigd,

dat is ook vaak het moment,

dat de ware aard boven komt,

het masker verdwijnt,

het is de consequentie van het discussiëren,

om de winst,

en de werkelijkheid doet ons geloven,

dat we ergens expert in kunnen zijn,

of ervaringsdeskundige,

het voed de ego,

het idee ergens in uit te blinken,

soms begin je dan ook iets,

waarvan je overtuigt ben,

dat je GELIJK hebt,

en als dan blijkt,

dat je ongelijk hebt,

is het hek van de dam,

dan is alles geoorloofd,

om gezichtsverlies,

te voorkomen,

het is de slechtste,

die hier in uit blinkt,

hij zal trachten macht te gebruiken,

arme ziel

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 18 apr 2017, 16:34

Een van de middelen waarmee de Partijen de greep op de burgers probeert te houden is een nieuwe taal Nieuwspraak (politiek correcte praat)

Nieuwspraak is een extreem gecomprimeerde vorm van de taal, waarin de Partijen ervoor hebben gezorgd dat alle woorden die een negatieve werking voor haar zouden kunnen hebben, zijn geschrapt of een andere betekenis gekregen hebben.

Het onder woorden brengen van 'misdenk of populisme' (Nieuwspraak voor 'onjuiste meningen') wordt hiermee bij voorbaat onmogelijk gemaakt.

Het regime weet zelfs in het hoofd van de mens door te dringen, en hem ten slotte van de Staat en Partij te laten houden. Gedrag wordt volledig voorgeprogrammeerd. Romantische krachten als liefde en tradities worden volledig uitgewist.

Wanneer woorden hun betekenis verliezen,

en mensen niet over voldoende woorden beschikken

om hun gedachten uit te kunnen drukken,

kunnen zij niet alleen niet meer spreken,

maar ook niet meer denken,

Op de vraag van Winston of Grote Broer wel bestaat, krijgt hij een ontwijkend antwoord. Op zijn vraag waar het nu eigenlijk om gaat, krijgt hij wel antwoord:

macht.

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 18 apr 2017, 19:04

In mijn beleving staat politieke correctheid in woord juist voor het vermijden van conflictsituaties, zo neutraal mogelijk opstellen, op eieren lopen en diplomatieke antwoorden geven, daar draait het om.

Met andere woorden niet zeggen wat je echt denkt of vindt, maar de mening dusdanig aanpassen dat niemand het daar mee oneens kan zijn, of als het mensen er niet mee eens zijn dat zij in een kwaad daglicht gesteld worden.

Het uiten van ideologische meningen, wordt op die manier al gauw in een kwaad daglicht gesteld, omdat zoiets al snel stuit tegen de waarden van een of andere minderheid en politiek correctheid gebied nou eenmaal er voor iedereen te zijn in gelijkheid. Of is het ook een fatsoenkwestie?

Maar is dat iets van de laatste tijd? Of is dat al veel langer aan de gang? Ik neem aan dat zoiets een proces is. Wanneer is het begonnen en heb je voorbeelden van deze politieke correctheid waaruit blijkt dat de mensen zich niet meer uit kunnen spreken?
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 19 apr 2017, 19:01

beste m,

wanneer het begonnen is?

ik zou het toch niet weten,

voorbeelden heb ik wel,

maar eerst zal ik doen wat ik altijd doe,

kijken naar wat je nu waarlijk zegt,

In mijn beleving staat politieke correctheid in woord juist voor het vermijden van conflictsituaties,

ow jouw beleving?

maar als we nu spreken naar waarheid vriend,

wat heeft jouw beleving daar nu mee te maken?

ben je niet bij machte,

om een objectieve blik te werpen op politieke correctheid,

weet je de definitie niet?

Politieke correctheid is een term voor voorzichtig taalgebruik over, of het vermijden van, onderwerpen die politiek gevoelig liggen, om belediging (van met name minderheden) te voorkomen. Kwesties die bijvoorbeeld betrekking hebben op ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid of handicap worden door middel van zelfcensuur gefilterd om niemand te benadelen. Politiek correct taalgebruik gaat mee met de tijd. Zo kan 'invalide' in de ene periode een welkom alternatief zijn voor 'kreupel', maar later zelf weer als te hard worden ervaren en langzaamaan worden vervangen door een term als 'gehandicapte'.
De term 'politieke correctheid' wordt in rechts-conservatieve en nationalistische kringen vaak[bron?] gebruikt in een pejoratieve zin, vanwege de kritiek dat het om een censuurmiddel zou gaan. Ter linkerzijde zijn figuren als Bill Maher en Slavoj Žižek bekende critici van politieke correctheid.

je ziet dat je omschrijving al is het kort en bondig,

de kern raakt,

dus nogmaals waarom de beleving in plaats van het ware?

is dit een oorzaak van het politiek correct zijn?

zo neutraal mogelijk opstellen, op eieren lopen en diplomatieke antwoorden geven, daar draait het om.

je zal begrijpen dat ik het niet met je eens ben,

politiek correct is een politiek correcte naam,

voor iets anders,

Met andere woorden niet zeggen wat je echt denkt of vindt,

juist en hoe heet dat m,

is dat liegen?

niet zeggen wat je denkt of vind,

liegen:

liegen werkw.Uitspraak: [ˈlixə(n)] Verbuigingen: loog (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft gelogen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen,
met opzet onware dingen zeggen (over iets of iemand) Voorbeeld: `liegen over je afkomst`

dit is dus politiek correct spreken,

liegen,

en dit is geen verassing want het woord politiek,

samengevoegd of gemengd als ware,

met correct,

is een contradictie,

een valse redenering,

Het uiten van ideologische meningen,

maar beste m,

hoe kan een mening ideologisch zijn?

wordt op die manier al gauw in een kwaad daglicht gesteld, omdat zoiets al snel stuit tegen de waarden van een of andere minderheid en politiek correctheid gebied nou eenmaal er voor iedereen te zijn in gelijkheid.

behalve voor de meerderheid,

Of is het ook een fatsoenkwestie?

nee vriend dat is de schijn,

de sluier als ware,

de illusie die je laat twijfelen,

het is retoriek van de hoogste orde,

het is als de sofist die zich verstopt in het niet bestaande,

en hij zal de eerste zijn,

die zal beweren dat het niet bestaande,

onbespreekbaar is,

want men maakt zich in de eerste indruk,

net zo belachelijk met het niet politiek correct zijn,

als hij die het niet bestaande probeert te bewijzen,

echter als men verder kijkt dan de eerste indruk,

spreekt men het ware,

Maar is dat iets van de laatste tijd?

wanneer beste m,

heeft de mens taal gebruikt,

om een ander te beïnvloeden?

is het niet van alle tijden?

begon het niet met een appel,

maar goed voorbeelden,

vandaag een jonge collega gesproken,

hij stopt zijn sollicitatie bij de politie,

hij is namelijk niet een minderheid en is daarom als reserve geplaatst,

zo lekker banaal maar wel waar,

nog een voorbeeld,

weet je nog pim fortuin?

dat is die man die vermoord is,

omdat hij niet politiek correct is,

uiteindelijk is het maar een naam,

politiek correct,

het is een dwang die mild overkomt,

maar feitelijk keihard oordeelt,

en veroordeelt,

in spelend op valse normen en waarden,

maar goed het beste voorbeeld voor jouw,

daar ben je zelf mee in gesprek,

een mens die zelf niet meer door heeft,

dat hij vanuit de beste bedoelingen,

waardeloze dingen zegt,

en deze verdedigd,

de mening dusdanig aanpassen dat niemand het daar mee oneens kan zijn, of als het mensen er niet mee eens zijn dat zij in een kwaad daglicht gesteld worden.

juist,

waaruit blijkt dat de mensen zich niet meer uit kunnen spreken?

uit de dagelijkse gesprekken,

probeer het maar,

vraag maar wat liefde is,

of wijsheid of denken,

ze weten het wel,

maar ze kennen de woorden niet,

om zich uit te drukken,

maar omdat het woorden zijn,

die dagelijks gebruikt woorden,

en de algemene mening is,

dat een ieder weet,

wat zulke woorden betekenen,

en vanuit die gedachte,

zal een ieder die je ondervraagt,

maar blijven toveren met woorden,

ze zullen voorbeelden geven,

vergelijkingen,

sommige proberen iets uit te leggen,

naar wat het niet is,

al met al,

als je doorvraagt kom je erachter,

dat ze zich uiteindelijk als en klein kind gaan gedragen,

een kind wat honger heeft,

maar niet de woorden heeft,

om eten te vragen,

krijsen is vaak het gevolg,

dit is het moment,

wanneer we leren,

om te liegen,

ga het maar na,

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 19 apr 2017, 21:00

Tja, ik had het kunnen/ moeten weten, politici zijn in het algemeen niet te vertrouwen.
Dus politieke correctheid, moest dus eigenlijk meteen al alarmbellen doen rinkelen. Tja ze proberen altijd als betrouwbaar en eerlijk over te komen, terwijl ze er alleen maar zitten voor zich zelf. Zand in de ogen strooien. Tja in Amerika gooien ze het over een ander boeg met Trump, niet bepaald het voorbeeld van politieke correctheid, maar daar heb je het ook al over gehad fake news als propaganda. Het lastige van dat is dat je daardoor alle nieuwsberichten kan gaan wantrouwen. Nu moet je altijd wel kritisch zijn op wat er in de media komt, maar daarmee wordt het hele democratische stelsel ondermijnt.

Als je als Trump-zijnde roept, de media is de vijand, ze zijn in oorlog met mij, dan is het natuurlijk heel makkelijk dat te roepen bij elke kritische benadering, of het nou klopt of niet, dat maakt dan niet meer uit het gaat om hoe de mensen het beleven, en als je maar hard genoeg schreeuwt en je hebt zoveel macht, ja dan kom je er ook nog mee weg.

Wat ik me nou afvraag? Want dat hele verkiezingsstrijd is natuurlijk heel mooi voor z'n ego, maar nu heeft hij die macht en daarmee komt ook de verantwoordelijkheid, maar zal hem dat bevredigen? Of zou het hem tegenvallen? Ik hoop dat het hem tegenvalt, maar ja het zal wel niet. Het is net een Kim Yung Oen, maar dan een die niet altijd zijn zin krijgt omdat er wel een democratie is die hem toch niet alle macht geeft om te doen en laten wat hij wil. Ik denk hierbij aan het inreisverbod.

Tja... en wat te denken van onze fijne vriend ... Erdogan.. die heeft het ook mooi voor elkaar. Ook meer macht. Allemaal ten behoeve van hunzelf, hun ego.

Allemaal blind voor dat ene, waar ze geen genoeg van kunnen krijgen macht, tja en je ziet het in het groot en in het klein, alleen zien zij het zelf niet.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 30 apr 2017, 11:09

tja,

1) Aarzeling 2) Tussenwerpsel 3) Uiting van aarzeling 4) Uiting van berusting 5) Uiting van twijfel 6) Uitroep 7) Uitroep van aarzeling 8) Uitroep van berusting 9) Uitroeping van aarzeling 10) Uitroeping van berusting

tja wat men hier nu van maken?

mag ik opmaken dat je,

je weer herinnert,

wat de ware aard van de politicus is?

Tja in Amerika gooien ze het over een ander boeg met Trump, niet bepaald het voorbeeld van politieke correctheid, maar daar heb je het ook al over gehad fake news als propaganda. Het lastige van dat is dat je daardoor alle nieuwsberichten kan gaan wantrouwen. Nu moet je altijd wel kritisch zijn op wat er in de media komt, maar daarmee wordt het hele democratische stelsel ondermijnt.

aha nog een oorzaak van de ondermijning van democratie,

maar m waarom opeens amerika?

moeten we ons niet houden bij die zaken waar we verstand van hebben?

en dan verstand vanuit onze ervaring,

kunnen we het niet bij ons eigen land houden,

onze eigen omgeving,

onze verantwoordelijkheid?

het schijnt namelijk dat de vvd kliek wederom de don mag leveren,

en das raar,

want terwijl de ambtenarelij allerlei gelden spendeert,

aan integriteit,

om het "vertrouwen"terug te winnen,

schijnen de boeven lachend met uw instemming door te gaan,

nu is het weer ene vvd die integer miljonair geworden is,

wie is er nog meer miljonair geworden?

was het niet iets met een crimineel en fredje teeven,

ivo opstelten?

Als je als Trump-zijnde roept, de media is de vijand, ze zijn in oorlog met mij, dan is het natuurlijk heel makkelijk dat te roepen bij elke kritische benadering, of het nou klopt of niet, dat maakt dan niet meer uit het gaat om hoe de mensen het beleven, en als je maar hard genoeg schreeuwt en je hebt zoveel macht, ja dan kom je er ook nog mee weg.

weer die trump,

en hier dan?

verkeerd populisme?

dubbeldenk dat is het,

Wat ik me nou afvraag?

Want dat hele verkiezingsstrijd is natuurlijk heel mooi voor z'n ego, maar nu heeft hij die macht en daarmee komt ook de verantwoordelijkheid, maar zal hem dat bevredigen?

tijdelijk,

net als alles in de werkelijkheid,

maar het is zo als ik al heb geschetst,

om de macht te houden,

moet hij de macht delen,

dat betekent dat hij steun nodig heeft,

en dus afhankelijk is,

van een andere macht,

de macht achter de schermen,

en nu wat trump betreft,

hij doet precies wat hij moet doen,

en kijk maar hoe snel de werkelijkheid verandert,

want een tomahawk hier en een moab daar,

en het volk staat weer achter je,

en we worden is warp speed,

van sirie naar korea gebracht,

om altijd weer even in rusland terecht te komen,

hoe is het trouwens in mosul?

wat dat betreft was aleppo commercieel gezien,

blijkbaar meer waard,

oh en het kwam politiek ook wel lekker uit,

is dat nu ook politiek correct?

de ene partij is fout,

omdat hij een stad bombardeert,

de andere partij is goed,

omdat hij een stad bombardeert,

en terwijl nederland zich weer opmaakt,

voor wat we bevrijding noemen,

worden as we speak de hollandse jongens,

omgeschoold op de duitse wapensystemen,

politiek correct,

wetende dat als we de bloemen leggen bij de monumenten,

de vrijwillige neonazi bataljons weer tekeer gaan in de ukraine,

hebben we de russen eigenlijk wel eens bedankt,

voor het verslaan van het "ergste" kwaad ooit?

Allemaal blind voor dat ene, waar ze geen genoeg van kunnen krijgen macht, tja en je ziet het in het groot en in het klein, alleen zien zij het zelf niet.

juist daarom moeten we vooral bij ons zelf beginnen m,

want daar hebben we,

als het goed is,

verstand van,

en van daaruit kan je met een frisse blik,

de wereld aanschouwen,

en dan zie je het drama in jemen,

gelijd door de saoudis,

gesteund door de coalitie,

de britten verdienen klauwen met geld,

ondertussen doen ze ons nu geloven,

dat het met honger te maken heeft,

politiek correct?

assad is een boef maar de koning van het huisje saoud niet?

let op m,

saoudi arabie is toegetreden tot de vn raad voor vrouwenrechten,

leg dat nu eens uit,

gelukkig zijn we al wel vergeten,

dat deze mensen ook daesh hebben gecreerd,

en hoe zat het ook al weer met de turken?

hebben zij niet is gesteund totdat we een deal hadden,

iets met vluchtelingen,

politiek correct,

wie wil nu vluchten naar turkije?

en terwijl het coa nu weer complexen wil afstoten,

schijnen er via libie weer meer dan ooit "vluchtelingen"

binnen te dringen,

ach het is een business geworden,

het zij ieder geval weer stemmen,

ondertussen beweren de heren toch weer minder geld te hebben,

en moet u toch weer meer inleveren,

en zo gaan we maar door,

net zo lang,

totdat een ieder zijn verantwoording neemt,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 01 mei 2017, 19:17

Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers.

In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht geeft artikel 83 de definitie van een terroristisch misdrijf: sommige misdrijven vallen hier zonder meer onder, sommige andere indien ze worden gepleegd met een terroristisch oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Bij diverse misdrijven geldt in geval van een terroristisch oogmerk een hogere maximumstraf.

Staatsterrorisme is een daad die wordt beschouwd als terreur en wordt uitgevoerd, gedoogd of gesteund door een staat. Zoals terrorisme in het algemeen, gaat het over moedwillige aanvallen op burgers, met als doel het bereiken van een politiek of religieus doel.
Zoals het gebruik van het woord 'terrorisme' al controversieel is, is het woord 'staatsterrorisme' nog controversiëler.
Dit komt doordat de meeste staten een geweldsmonopolie claimen.
Een monopolie op deze claim is een vereiste voor effectief overheidsgezag. Staatsgezag, in de politicologische definitie, gaat ervan uit dat de geweldsuitoefening door de staat legitiem uitgeoefend wordt. Dit betekent voorzien van een wettelijke basis en proportioneel. Schieten op vreedzame demonstranten kan een legale basis hebben in wetten zoals het beschermen van de openbare orde of voorkoming van oproer. Echter, het gebruik van vuurwapens op ongewapende burgers is dan buitenproportioneel. Een waterkanon kan hetzelfde effect bereiken met minder geweld. Aangezien statelijk geweld een basis heeft in het recht van de staat is staatsterrorisme een zeer moeilijk begrip. Gijzeling, kidnapping en `rendition` gaat over hetzelfde feitencomplex. Het een is strafbaar, het ander gebeurt op basis van staatsbevoegdheden.

Operatie Gladio is een in 1952 gestart geheim "stay-behind"-netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO, om de communistische invloed zowel in Italië als in andere landen te neutraliseren.
De eerste voorbereidingen werden al in 1947 getroffen. Hoewel de term Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook de soortgelijke netwerken die in andere landen bestonden veelal met Gladio aangeduid. Uit recent onderzoek is bekend geworden dat soortgelijke netwerken in geheel West-Europa actief en aan elkaar gelinkt zijn. In ieder geval was Gladio actief in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een rol speelden in de strategische planning van het netwerk. De rol van Gladio in Europa, bij onder meer aanslagen en terreur, heeft in diverse landen al dan niet tot parlementaire onderzoeken geleid.

Internationaal[bewerken]
De stay-behind netwerken werden gecoördineerd op internationaal niveau door het zo genoemde "Allied Clandestine Committee" (ACC) en het "Clandestine Planning Committee" (CPC), dat verbonden was met het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) van de NAVO in Casteau (België). De netwerken gebruikten cover-namen zoals "Absalon" in Denemarken, "Glaive" in Frankrijk, "P26" in Zwitserland, "ROC" in Noorwegen, "Schwert" in Oostenrijk, en "SDRA8" (of "SDR-8") in België.
De verschillen tussen de netwerken in de diverse landen waren groot. In enkele landen, waaronder Italië, werden de netwerken een bron van terreur, terwijl in andere landen het netwerk een voorzichtige voorzorgsmaatregel tegen een mogelijke Sovjetinvasie bleef.
In België wordt gespeculeerd over de contacten die er geweest zijn tussen het Belgische Gladio-netwerk en de Bende van Nijvel, de Cellules Communistes Combattantes (CCC) en het Front de la Jeunesse en de Westland New Post (WNP) groep.
In Spanje was het geheime netwerk betrokken bij de autoritaire regering van generaal Franco en zijn Falange de las JONS en in West-Duitsland werden explosieven die afkomstig waren van een Gladio-opslag, gebruikt bij een aanslag in München in 1980.
In oostelijk Turkije was de 'Contra-Guerrilla', die onderdeel uitmaakte van Gladio, betrokken bij terreur en marteling tegen Koerden, terwijl in Griekenland het Gladio-netwerk met de codenaam LOK deel zou hebben genomen aan de militaire staatsgreep van 1967, waarbij de monarchie viel.
In Luxemburg werd het stay behind-netwerk in verband gebracht met de Bommeleeëraffaire tijdens de jaren 1984-86.
In andere landen, waaronder Denemarken en Noorwegen was het netwerk alleen bezig zich voor te bereiden op een eventuele bezetting door vijandelijke troepen.

Nederland[bewerken]
Ook Nederland kende een Stay-Behind-organisatie. Feitelijk was sprake van twee organisaties (Operatiën & Inlichtingen, later A en B genoemd) welke op den duur wel door een persoon werden gecoördineerd maar elk een eigen taak hadden. De oorsprong van deze organisaties lag in de Tweede Wereldoorlog. Tot ongeveer het midden van de jaren tachtig werden ze O&I genoemd.

Oorspronkelijk was O&I alleen bedoeld voor het zeer noodzakelijke berichtenverkeer met de regering in ballingschap (een twijfelachtige omschrijving, volgens de grondwet, in die tijd, was het verboden om te "regeren" buiten de landsgrenzen, geen "regering in ballingschap" dus.), maar het werd geleidelijk ook een gevechtsorganisatie. De beide takken waren sterk gecompartimenteerd, mede als gevolg van de lessen die uit het Englandspiel waren getrokken. Er bestond wel coördinatie aan de top, maar van een hechte samenwerking tussen beide organisaties, laat staan van integratie, was geen sprake. Vanaf 1956 was de coördinatie in handen van de coördinator inlichtingen en veiligheidsdiensten die deel uitmaakte van het Kabinet van de minister-president. O&I werd gefinancierd door het ministerie van Defensie en geleid door leden van de Raad van State, onder anderen de oud-verzetslieden Marinus Ruppert en Theo van Lier. Ten tijde van de opheffing in 1992 was minister van Staat Max van der Stoel de coördinator. De eindverantwoordelijkheid voor "het instellen, wijzigen en opheffen van een organisatie in vredestijd, belast met de voorbereiding van een stay-behind organisatie in oorlogstijd" werd gedeeld door de Minister-president en de Minister van Defensie. De uitvoeringsorganisatie was formeel ondergebracht bij de Generale staf van de krijgsmacht en maakte gebruik van de huisvesting (villa Maarheeze in Wassenaar) van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB).

De inlichtingenorganisatie was begin jaren vijftig de Sectie Algemene Zaken (SAZ) gaan heten en was onderdeel van de Generale Staf van de Krijgsmacht. De circa 30 medewerkers van SAZ waren belast met de voorbereiding van een stay-behind-inlichtingenorganisatie. Zij zouden in geval van dreigende bezetting niet zelf de stay-behind-organisatie vormen, maar vormden de vredesorganisatie met als taak geheime medewerkers te rekruteren en op te leiden. Deze geheime medewerkers werden de veldorganisatie genoemd. Zij zouden het feitelijke 'achterblijvende deel' vormen, aangestuurd en gesteund door de staf vanuit onbezet gebied.
Bij oplopende internationale spanning zou de staf van de organisatie uitwijken naar Groot- Brittannië of de Verenigde Staten om van daaruit het agentennetwerk in bezet gebied aan te sturen. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog bestond het agentennetwerk uit ongeveer 200 personen.
Voor de voorbereidingen waren 17 bureaus benoemd:
I secretariaat en transport
II lijnen (ontsnappingsroutes vanuit bezet Nederland)
III inlichtingen netwerken
IV radioverbindingen
V reproductie
VI radiotechniek
VII inlichtingenoperaties via de BID
VIII codezaken
IX security (veldveiligheid)
X luchtfiltratie [in- en exfiltratie naar en van bezet Nederland via de lucht]
XI zeefiltratie [idem vanuit zee]
XII speciale netwerk [voor zeer gespecialiseerd inlichtingenwerk, bijvoorbeeld op economisch of financieel gebied]
XIII Short-Term netwerken [inlichtingennetwerken voor de korte termijn, zoals Dorpsplein]
XIV comptabiliteit
XV financiële netwerken [ zorgen voor voldoende geld om de andere netwerken gaande te houden]
XVI meteo-netwerk
XVII documentatie/falsificatie, microfotografie etc.

WEET U NOG? HYBRIDE OORLOG!

O[bewerken]
De O-organisatie, die onder het ministerie van Algemene Zaken (de minister president) viel (welke minister president? Nederland had in elk geval geen regering meer, volgens de grondwet van die tijd, en dus ook geen ministerie van algemene zaken en ook geen minister president), was gericht op het uitvoeren van sabotages, overvallen en liquidaties in bezet gebied en beschikte over duizenden kilo's explosieven en wapens die lagen opgeslagen in 40 geheime ondergrondse bergplaatsen. Een wapenopslag die in april 1980 bij toeval werd ontdekt in een Limburgs bos, bleek, naar in november 1990 bekend werd, deel uit te maken van O. Nadat deze werd ontdekt werd besloten de 40 bergplaatsen op te heffen en de explosieven te concentreren in een centrale bergplaats. Bij het leeghalen bleek echter dat verschillende bergplaatsen waren geplunderd en er veel explosieven en wapens ontbraken. Vermoedelijk zijn veel explosieven en wapens in handen gekomen van criminelen als Sam Klepper en John Mieremet en de Amsterdamse Deltagroep (volgens de Nederlandse justitie behoorden Etienne Urka, Mink Kok en Jan Femer hiertoe).
In 1992 werd bij een inval in een boerderij in het Friese Oudebildtzijl naast een grote voorraad drugs ook een voorraad van ongeveer 130 kilo explosieven (vooral semtex) en granaten gevonden. Over de herkomst van deze wapens is -ook bij het IRT-team, dat wist van de drugs- niets bekend, maar volgens voormalig officier van jusitie Fred Teeven moet worden onderzocht of deze wapens uit Gladio-depots afkomstig zijn. Bij de wapenvondst was crimineel Mink Kok betrokken, waarmee Teeven (met toestemming van het Openbaar Ministerie) in 1998 een deal sloot.[1]
De O-tak van de stay-behind-organisatie was aanvankelijk gehuisvest op een zolderetage aan de Oude Gracht in Utrecht, maar verhuisde later naar het advocatenkantoor van mede-oprichter Bootsma in de binnenstad van Amsterdam. Later zat de staf van de O-dienst (circa 12 personen) in een villa aan het Vondelpark onder de dekmantel van een historisch studiegenootschap, de stichting Hendrik van Borsele. Het laatst bekende kantooradres van O was de zwaar beveiligde marinebasis Kattenburg bij het centraal station in Amsterdam.

O was voorzien in de secties Sabotage, Psychologische Oorlogvoering, Verbindingen, Falsificatie, Operationele Financiering, Security en een sectie Codes. De huidige voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en voormalig voorzitter van de NCRV mr A. Herstel was als instructeur psychologische oorlogvoering aan O verbonden.

(FAKE NEWS?)


Kort nadat O&I opgeheven was en enige medewerkers met wachtgeld thuis zaten, pleegden twee leden hiervan (waaronder een majoor) chantage met voedselvergiftiging bij Nutricia. Zij werden gegrepen en veroordeeld. Om te voorkomen dat anderen ook zouden overgaan tot dergelijke activiteiten werden allen weer in actieve dienst genomen.

Formele opheffing[bewerken]
In een brief van 13 november 1990 bevestigde de toenmalige premier Ruud Lubbers het bestaan van een Nederlandse stay-behind-organisatie. Hij gaf nadrukkelijk aan dat het verschil tussen de Nederlandse stay-behind-organisatie en die in enkele andere Europese landen was, dat de Nederlandse organisatie niet onder NAVO-bevel stond. De Nederlandse organisatie zou in geval van oorlog en bezetting uitsluitend vallen onder de Nederlandse regering in vrijheid. In zijn brief aan de Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wees Lubbers tevens op een materieel en organisatorisch verschil tussen Gladio en de Nederlandse opzet. De Nederlandse organisatie werkte volgens het 'single agent'-principe, dat zich niet leent voor activiteiten in groepsverband onder leiding van de NAVO hetgeen kennelijk bij het Italiaanse Gladio wel het geval was. Die onderschikking aan de NAVO heeft Nederland altijd afgewezen.
Ten tijde van de bevestiging van het bestaan van de organisatie was men overigens bezig met inkrimping ervan als gevolg van het einde van de Koude Oorlog. Formeel werd de organisatie begin 1992 opgeheven, de afwikkeling daarvan duurde voort tot in 1994. Hiermee zou een einde gekomen zijn aan een periode van ruim 40 jaar waarin Nederland over een geheimgehouden stay-behind-organisatie had beschikt. De opheffing kwam onverwacht voor O en I omdat premier Lubbers in maart 1991 nog had laten weten dat hij de organisatie in afgeslankte vorm wilde laten voortbestaan. De I-dienst had enkele maanden voor de opheffing net een nieuw onderkomen betrokken op het marechausseecomplex Fort De Bilt in Utrecht. Ook was de I-dienst net begonnen met de distributie van geavanceerde cryptoradioapparatuur onder de agenten. De apparatuur was ontwikkeld in nauwe samenwerking met de andere Europese stay-behind-organisaties, de Amerikaanse CIA en het Britse MI6. Het project, uitgevoerd door het Duitse Telefunken, kostte zo´n 80 miljoen euro. De Nederlandse bijdrage hieraan bedroeg 10 miljoen euro.
Naar aanleiding van Kamervragen in 1997 liet de staatssecretaris van OCW een onderzoek uitvoeren naar de archieven van de Nederlandse Gladio-organisatie. Deze bleken na de opheffing in 1992 bijna geheel vernietigd.[2]
Zoals hieronder is aangegeven,

blijkt Gladio anno 2007 nog steeds actief te zijn in Europa.


en begrijpt u nu,

wat we hebben laten gebeuren,

wat hebben we allemaal gedaan?

of niet gedaan,

of gedoogd,

in naam van democratie,

of nee,

veiligheid,

uit angst,

geven we hem de vrijheid,

macht,

om ons te beperken,

en helpen we mee,

elkaar te beperken,

jij slimme duivel,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 30 mei 2017, 17:12

sjonge wat is er weer een hoop gebeurt,

donald doet een toerneetje,

van saoudi arabie naar israel dan brussel

en nog een g7tje op sicilie

een beetje praten hier,

een beetje dealen daar,

het stelt allemaal niet zoveel voor,

alhoewel,

wat heeft hij de saouds verkocht,

gedeald als ware,

wapens heel veel wapens,

verder heeft hij de moslim gemeenschap opgeroepen,

om het terrorisme te vernietigen,

en nu het rare,

als we eerst tot onze gruwel moeten vast stellen,

dat de saoudi's in de vn commsie,

ja ik dacht zelfs als voorzitter,

voor vrouwen rechten zit,

hebben ze nu,

samen met de yanken,

het grootste cyber crime ding opgestart,

om terroristen te vangen?

nu wie is ook al weer de terrorist?

ah iran daar is het om te doen,

wat denkt u?

zal de koning van saoud zijn nieuwe speeltjes in jemen inzetten?

het jemen waar we een tijdje geleden nog geld voor hebben ingezameld,

en dan gaat er een bom af in manchester,

en weer is dit de ergste daad ooit,

en weer komt er 2 dagen verontwaardiging,

kinderen,

is nu het toverwoord,

maar wat zei madelain albright ook al weer,

op de vraag of de 500.0000

vijfhonderdduizend

gesneuvelde kinderen,

in irak,

het "waard" waren,

zei zij volmondig,

ja,

uiteindelijk is het allemaal retoriek,

politiek correct,

dubbeldenk,

en uiteindelijk gaat het om communicatie,

communicatie van de macht,

en na donald zijn bezoekje,

kunnen we eindelijk verder met de agenda,

van de macht,

en die ligt in europa,

en de moffen versnellen weer het proces,

samen met het vichyregime,

want wat zeggen de retoren en sofisten,

trump is geen goede partner,

we staan er alleen voor,

spinnen tot we er letterlijk bij neer vallen,

maar goed ik zal het nog duidelijker maken,

aan de hand van een zelfbenoemde man,

rob,

en ik zal u laten zien,

hoe men (de macht),

gebruikt maakt van woorden tovenarij,

waarbij de toehoorder zich wel schuldig moet voelen,

mocht hij een andere gedachten hebben,

dan de groot europese,

rob zegt dit in een programma over het ukraine referedem,

zijn tegenspreker is thierry baudet,

maar ik zal thierry vervangen door mijzelf,

verder mag u weten,

dat wat rob uitspuwde,

op de tv nog geen 2 minuten geduurd heeft,

daarbij is er 1 keer onderbroken voor vragen,

of verduidelijking,

wat overigens niet lukte,

ga je gang rob:


op de stelling het ukraine referedem gaat niet over het associatie verdrag,

maar over het wel of niet voor een politiek europa,

volmondig eens,

er is spraken van een strijd om europa,

en die strijd om europa die gaat om de vraag,

gaan we toe naar een politiek verenigt europa,

gebaseerd op de waarde,

beschavings ideaal van het europees humanisme?

of blijven we vast zitten in een europese unie,

die na niets waard,

omdat het defacto een economisch unie is,

geobsedeerd door neoliberalisme economie marktwaarde,

wat de grondslag van europa is,

dan wel de ideologie die alain propageerd,

namelijk dat we terug vallen,

want het zal een terugval zijn naar de nazistaat,

naar het cultiveren van het politieke vergif van het nationalisme,

grote muur erom, een sterke leider, anti europees, anti democraties,

de ironie is dat zowel brussel als alain deze dame niet kennen,

(rob laat een boek zien met een dame op de kaft)

en haar verhaal het verhaal van europa,

is het verhaal van de beschavings ideologie,

en wat dat met ..

(jeroen pauw probeert er tussen te komen)

nee nee maar wat dat met 6 april te maken heeft,

wat 6 april op het spel staat,

beschikken we in nederland nog over het minimale aan fatsoen

om gehoor te geven aan het gerechtvaardigd verlangen,

van een volk,

het ukrainse volk

dat los wil komen van de juk van een russische politiestaat

en voor een deeeeeeel,

wil uitmaken van onze europse samenleving,

en het gelijk van junker als alain gelijk krijgen

god verhoede,

dan is er inderdaad een volgende stap gezet,

naar het uiteenvallen van de europse unie,

wat een wereldramp zou zijn,

tot zover rob,

wat een woorden,

zullen we nog eens het zelfde gesprek voeren?

maar nu met beleefdheid,

zonder blase,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 30 mei 2017, 19:33

op de stelling het ukraine referedem gaat niet over het associatie verdrag,

maar over het wel of niet voor een politiek europa,


(r)volmondig eens,

er is spraken van een strijd om europa,

(a) o ja een strijd om europa? en tussen wie gaat die strijd dan?

(r) en die strijd om europa die gaat om de vraag,

(a) een strijd om een vraag?

(r)gaan we toe naar een politiek verenigt europa,

gebaseerd op de waarde,

beschavings ideaal van het europees humanisme?

(a) hoho rob,

wat is dat het beschavings ideaal van het europees humanisme?

(r) De grote humane ideeën, dat is het Europese beschavingsideaal.

(a) en wat zijn dan de grote humane ideeen?

(r) Het fundament van dit ideaal is het inzicht dat onze ware identiteit niet wordt gevonden of gevormd door wat ons van anderen onderscheidt, maar door wat alle mensen bindt, haar universele wezen.

(a) zo zo mooie woorden,

maar rob geld dat dan alleen voor de mensen in europa?

(r)Dankzij zijn geest heeft ieder mens weet van vrijheid, vrede, gerechtigheid, compassie, liefde en schoonheid; heeft hij weet van het onderscheid tussen goed en kwaad, waarheid en leugen.

(a)rob volgens mij begrijp je niet waar je belandt ben,

het al wat jij voor gemak aanneemt,

blijft hier naar waarheid,

geen spaan heel,

(r) Aan deze waarden ontlenen we onze menselijke waardigheid, omwille van deze waarden heeft ieder mens, als mens, recht op ons respect.

(a) wederom mooie woorden,

dus,

aan de genoemde waarden ontlenen jullie je menselijke waardigheid?

en omwille van deze waarden,

heeft ieder mens,

als mens,

recht op jullie respect?

wie zijn jullie?

1 van de strijdende partijen?

en wat nu als iemand niet jullie "waarden" kent?

of beter,

er geen weet van heeft,

zoiets simpels als waarheid,

heeft hij recht op respect?

en rob wat nu als blijkt dat jij hier geen weet van heb,

verlies je dan het respect voor jezelf,

en je "menselijke waardigheid" wat gebeurt daarmee?

(r)of blijven we vast zitten in een europese unie,

die na niets waard,

omdat het defacto een economisch unie is,

geobsedeerd door neoliberalisme economie marktwaarde,

wat de grondslag van europa is,

(a) het spijt me rob maar wat heeft recht op ons respect,

(wie jullie ook mogen zjn)

te maken met het faillissement van europa,

en als je dan toch begint,

toen in rome werd er juist getekend voor wat jij nu zo minacht,

en ook toen waren er tegen geluiden,

met namen omdat men bang was dat de unie zou uitgroeien tot,

een te groot beest wat moet lijden naar eenhoofdige leiding,

een politieke unie dus,

nee werd er gezworen,

daar waren verdragen voor,

soevereiniteit werd gewaarborgd,

uiteindelijk is europa hegeliaanse dialectiek optima forma,

een zelf lopend systeem wat vanzelf naar een dictatuur lijd,

(r) dan wel de ideologie die alain propageerd,

namelijk dat we terug vallen,

want het zal een terugval zijn naar de nazistaat,

(a) nazistaat? echt rob?

waarom gebruik je dit woord?

pp doet dat ook,

wat is nu de kracht van dat toverwoord,

en is het wel een toverwoord,

of is het goochelen?

een truc?

(r) naar het cultiveren van het politieke vergif van het nationalisme,

(a) dus nationalisme heeft politiek vergif?

maar rob naar waarheid politiek is vergif,

grote muur erom,

(a) muur? waar haal je dit vandaan? hebben we het nog wel over europa?

(r)een sterke leider,

(a) wat is daar mis mee?

(r) anti europees,

(a) ja is dat dan erg?

(r) anti democraties,

(a) is europa democratisch?

wat nu als de meerderheid van de europese volkeren,

geen europa willen?

de ironie is dat zowel brussel als alain deze dame niet kennen,

(rob laat een boek zien met een dame op de kaft)

en haar verhaal het verhaal van europa,

is het verhaal van de beschavings ideologie,

en wat dat met ..

(a) rob ik zal het je maar vertellen,

europa is verkracht,

en naar het nu blijkt,

meerder malen door meerdere goden,

maar wat heeft dit al nog met het referendum te maken?

(r)nee nee maar wat dat met 6 april te maken heeft,

wat 6 april op het spel staat,

beschikken we in nederland nog over het minimale aan fatsoen

om gehoor te geven aan het gerechtvaardigd verlangen,

van een volk,

(a) het minimale aan fatsoen? speel je hier nu in op de emotie?

gehoor geven aan een gerechtvaardigd verlangen van een volk?

(r) het ukrainse volk

(a)dat begrijp ik rob,

wat ik niet begrijp is het gerechtvaardigd verlangen?

en ik begrijp niet waar wij als nederlander gehoor aan moeten geven,

(r) dat los wil komen van de juk van een russische politiestaat

welk juk? en van de russische politie staat?

het is europa geweest die de toenmalige president het mes op de keel legde,

terwijl er een verdrag klaar lag wat zowel

russen als ukrainers als de europese macht tegemoet kwam,

en als je dan verder kletst met,

(r) en voor een deeeeeeel,

wil uitmaken van onze europse samenleving,

(a) nogmaals rob hebben we het nu over wat de ukrainers willen,

of wat de europse macht wil,

en waarom zolange deeeeel uitspreken?

om het te benadrukken?

goed voor de gemoedsrust van de burger?

trouwens moet je eens kijken wat ik voor je heb,

als je dan toch over nazisme en fascisme spreekt

kijk eens naar het volgende,

he Azov Battalion (Ukrainian: is an all-volunteer paramilitary militia affiliated with the Ukraine government,[3][4] which reports to the Ministry of Internal Affairs and is a member of the National Guard of Ukraine.[1][5] The battalion is based in Mariupol in the Azov Sea coastal region.[6] The BBC's Fergal Keane has called the unit "a far-right Ukrainian militia".[7] It is one of several volunteer battalions funded in part by Ukraine oligarch Ihor Kolomoyskyi.[8]

The battalion's commander is Andriy Biletsky (Ukrainian: , who was awarded by Ukrainian president Petro Poroshenko with a military decoration, "Order For Courage", and promoted to lieutenant colonel of police.[9] In the beginning, Azov was the Ministry of Internal Affairs special police company, led by Volodymyr Shpara (Ukrainian: , the leader of the Vasylkiv's Patriot of Ukraine and Right Sector organizations in the Kiev region.[10][11][12] Biletsky stayed out of the public spotlight working on expanding Azov to battalion size. In summer 2014 he took the command of the unit in his own hands; Shpara remained in the battalion as the commander of the 1st Company.

Biletsky is also head of two neo-Nazi political groups, Patriot of Ukraine and Social-National Assembly.[13]

The battalion is also referred to as the "Men in Black", and is one of dozens of paramilitary forces that operate in Ukraine.[3] The Azov Battalion was formed and armed by Ukraine interior ministry. A ministerial adviser, Anton Gerashchenko, [was asked] if the battalion had any neo-Nazi links through the Social National Assembly. The Social National Assembly is not a neo-Nazi organisation he said. \is a party of Ukrainian patriots More than half are Russian-speaking eastern Ukrainians.[16] Its polished English-language social media pages and far-right ideology have attracted fighters from other locations in Europe.[17]

en nu rob wat vindt je hiervan?

is dit een reden om geen verdrag te tekenen?

(r) en het gelijk van junker als alain gelijk krijgen

god verhoede,

dan is er inderdaad een volgende stap gezet,

naar het uiteenvallen van de europse unie,

wat een wereldramp zou zijn,

(a) een wereldramp rob?

of is dit pure dramatisch beeldspraak wederom op de emotie gericht?

een wereldramp rob?

ondanks de democratische NEE

is het vandaag toch ja,

tussen jouw en mij,

je bent een farizeeer, een huichelaar en een oplichter,

tenminste in mijn diepste gedachte,

want zou ik dit in de werkelijkheid zeggen,

kan je mij aanklagen voor laster en smaad,

en me uitmaken voor nazi,

maar naar waarheid,

zou je slechts blijk geven van zelfkennis,

en zou je waren aard te zien zijn,Rob Riemen is oprichter-directeur van het Nexus Instituut en hoofdredacteur van het tijdschrift Nexus. Hij is de bedenker van en verantwoordelijk voor alle activiteiten van het Nexus Instituut. Naast zijn werk voor het Nexus Instituut verzorgt hij met regelmaat lezingen en gastcolleges. In 2008 verscheen zijn boek Nobility of Spirit. A Forgotten Ideal, dat inmiddels in 13 landen is verschenen, in Nederland als Adel van de geest. Een vergeten ideaal.

Amici, Patroni, Maecenates
Vriendenpakket Amici voor 250,-
- Persoonlijke uitnodiging voor alle Nexus-activiteiten
- Voorrang bij reserveren van entreebewijzen voor uitstekende plaatsen
- Twee entreebewijzen voor de Nexus-lezing
- Twee entreebewijzen voor de Nexus-conferentie, incl. viplounge
- Twee entreebewijzen voor de Nexus-masterclass
- Jaarabonnement op Nexus niet inbegrepen
- Jaarlijks factuur; bedrag incl. btw
Vriendenpakket Patroni voor 500,-
- Persoonlijke uitnodiging voor alle Nexus-activiteiten
- Voorrang bij reserveren van entreebewijzen voor uitstekende plaatsen
- Vier entreebewijzen voor de Nexus-lezing
- Twee entreebewijzen voor de Nexus-conferentie, incl. viplounge
- Twee entreebewijzen voor de Nexus-masterclass
- Jaarabonnement op Nexus
- Jaarlijks factuur; bedrag incl. btw
Vriendenpakket Maecenates voor 1.000,-
- Persoonlijke uitnodiging voor de alle Nexus-activiteiten
- Verzekerde toewijzing entreebewijzen voor uitstekende plaatsen
- Vier entreebewijzen voor de Nexus-lezing
- Vier entreebewijzen voor de Nexus-conferentie, incl. viplounge
- Vier entreebewijzen voor de Nexus-masterclass
- Twee jaarabonnementen op Nexus
- Persoonlijke ontmoeting met Nexus-sprekers rondom activiteiten
- Jaarlijks factuur; bedrag incl. btw
INKOMSTENBELASTING
Een deel van uw bijdrage is mogelijk fiscaal aftrekbaar indien en voor zover de geldelijke waarde van de tegenprestatie lager uitvalt dan uw donatie. Wij kunnen u echter niet de garantie op fiscale aftrek bieden.

Nexus Instituut
Het Nexus Instituut is een organisatie die het Europese cultuurgoed bestudeert in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en vorm te geven aan het cultuurfilosofische debat. Het instituut publiceert driemaal per jaar het essayistische tijdschrift in boekvorm Nexus. Daarnaast organiseert de organisatie jaarlijks de Nexus-lezing en de Nexus-conferentie.
Het instituut is in 1994 opgericht door directeur Rob Riemen en is als onafhankelijke instelling gevestigd aan de Universiteit van Tilburg. De echtgenote van Riemen is zakelijk directeur van het Nexus Instituut. Tot eind 2013 vervulde de toenmalige echtgenote van Riemen deze functie.
Het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg besloot in 2015 de subsidie aan het Nexus Instituut van ruim 500.000 euro per jaar te gaan staken.[1]. De provinciale subsidie viel daarna ook weg. Riemen zegde vervolgens per 1 januari 2017 de huur op van de kamers in het C-gebouw van de universiteit.[2]

en wie zijn je vrienden?

Arnold Croiset van Uchelen
Tom de Swaan commissaris bij DSM
Alexander Italianer secretaris-generaal, Europese Commissie
Tom de Bruijn wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu in Den Haag
Frits Bolkestein oud-Eurocommissaris
Tex Gunning CEO Leaseplan Corporation
Karl Guha bestuursvoorzitter Van Lanschot Bankiers

zo nu weet ik wie jullie zijn,

en wat willen jullie?

Inzicht door samenhang
Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofisch debat.

Als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enig weten. Nexus wil zich op deze wijze scharen in de Europese humanistische traditie.

en dat allemaal vanuit,


Een korte geschiedenis
Oprichting
Het tijdschrift Nexus werd in 1991 opgericht, het Nexus Instituut in 1994. In De idee Europa (2004) van George Steiner schrijft oprichter en directeur Rob Riemen een uitgebreide inleiding; hieronder volgt een deel daaruit waarin hij terugblikt op de oprichting van Nexus.

Voordat in 1994 het Nexus Instituut werd opgericht, was er al het tijdschrift Nexus, dat in 1991 van start ging. Het tijdschrift zou er echter nooit zijn geweest zonder een vriendschap: de vriendschap tussen Johan Polak, uitgever te Amsterdam, en ondergetekende. In de talloze gesprekken die wij hebben gevoerd en de brieven die we hebben gewisseld over de noodzaak van een nieuw tijdschrift, stonden n man, n boek, en n ander tijdschrift centraal. Die man was George Steiner, het boek diens Language and Silence en het tijdschrift European Judaism. Johan was mede-uitgever van dit tijdschrift, dat eind jaren zestig werd opgericht. Zo nu en dan organiseerde de internationale redactie van European Judaism symposia. In 1969 werd Amsterdam verkozen als locatie en Johan Polak was gastheer. Het is een memorabele bijeenkomst geworden, met name door het optreden van een veertig jaar jonge spraakmakende cultuurfilosoof: George Steiner. De stelling die Steiner daar poneerde was even simpel als op een huiveringwekkende wijze waar: Europe committed suicide by killing its Jews. De moord op zes miljoen Europese joden, de moord op de wereld van Mahler, Alban Berg, Hofmannsthal, Broch, Kafka, Celan, Karl Kraus, Walter Benjamin - de lijst is eindeloos -, was ook het vermoorden van l'esprit europen, van de idee Europa. Met het verlies van deze idee bleef van Europa niets anders over dan een cultuurloze, zielloze, louter geografische en economische entiteit. Echter, de George Steiner die dit constateert, is tevens de man die een prachtige carrire in de Verenigde Staten aan zich voorbij laat gaan. Na de oorlog en na het voltooien van zijn studies keert hij terug naar Europa. Opdat Hitler en zijn geestverwanten niet het laatste woord zouden hebben; uit trouw aan een idee die niet zou mogen sterven.
Johan Polak heeft nooit meer vergeten wat George Steiner zijn gesprekspartners in Amsterdam voorhield. Ik heb het geloof ik wel honderdmaal gehoord: Rob, George Steiner heeft gelijk. In cultureel opzicht is het twintigste-eeuwse Europa terug op het niveau van de vroege Middeleeuwen. En zoals de kloosters in die tijd moeten wij nu het culturele erfgoed verzamelen en doorgeven via de kleine kanaaltjes die er zijn. Vandaar Johans formidabele priv-bibliotheek, zijn uitgeverij, zijn boekhandel: Athenaeum op het Spui in Amsterdam. Daarom moest er ons tijdschrift Nexus komen: om de Europese cultuur, het Europese beschavingsideaal te dienen - al zou ook Nexus nooit meer kunnen doen dan een klein kanaaltje zijn dat een cultureel erfgoed doorgeeft.

tot zover nu begrijp ik je retoriek naar de nazies,

hun zijn die andere strijdende partij,

maar nu wat een ander zegt,

Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats. Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk. Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. In het rapport was te lezen hoe de industriëlen de Duitse economie opnieuw zouden moeten opbouwen door de nazipartij te helpen geld door Zwitserland te sluizen.

Economisch rijk

De functionarissen zouden een geheim netwerk van buitenlandse bedrijven gaan oprichten. Men zou wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen.

Van de industriëlen waren vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt aanwezig. Ook schoven functionarissen van de Duitse marine en het ministerie van Bewapening aan. De aanwezigen besloten dat het Vierde Rijk geen militair rijk, maar een economisch rijk moest gaan worden en daarnaast niet alleen om Duitsland moest draaien.

Nazi-Duitsland verplaatste vervolgens grote hoeveelheden kapitaal naar de neutrale landen. Duitse bedrijven begonnen in het buitenland een geheim netwerk te vormen. De Duitse economie herstelde na 1945 opzienbarend snel.

Het Derde Rijk was in militair opzicht verslagen, maar de machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren in nazi-Duitsland, herboren als democraten, begonnen in Europa al snel een economische en politieke integratie na te streven. Het is goed mogelijk dat het Vierde Rijk, zoals voorzien door de nazi-industriëlen, in ieder geval ten dele is gerealiseerd.

Wilhelmina

Het rapport na de geheime ontmoeting was opgesteld door een Franse spion. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS.

Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Slechts enkele industriëlen werden uitgenodigd voor een tweede besloten vergadering, die werd voorgezeten door Dr. Bosse van het ministerie van Bewapening. Daar werden geheimen gedeeld met de elite van de elite.

Bosse had een stappenplan ontwikkeld voor de implementatie van het Vierde Rijk. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen.

Het geld zou via twee banken in Zürich worden doorgesluisd naar de buitenlandse netwerken. De nazi’s stuurden al jaren geld naar de neutrale landen. De oorlog bleek voor Duitsland uiteindelijk zeer winstgevend te zijn geweest.

In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, opgericht. De EGSK was de eerste supranationale organisatie en daarmee begon de erosie van nationale soevereiniteit, een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat.

Amnestie

Maar voordat de nazi’s een gemeenschappelijke markt konden opzetten moest amnestie worden verleend aan alle nazi-industriëlen en moesten de nazi-bankiers en -functionarissen weer in de samenleving integreren. In 1957 werd door de Amerikaanse Hoge Commissaris voor Duitsland John J. McCloy een generaal pardon ingesteld voor industriëlen die waren veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.

De twee machtigste nazi-industriëlen, Alfried Krupp van Krupp Industries en Friedrich Flick van Daimler-Benz, werden na drie jaar gevangenisstraf vrijgelaten. Krupp en Flick speelden een centrale rol in de economie in nazi-Duitsland. Krupp werd al snel één van de grootste industriëlen van Europa. Flick bouwde na de oorlog ook een groot imperium op.

“Veel grootindustriëlen die nauw betrokken waren bij het naziregime gebruikten Europa als dekmantel om na de overwinning op Hitler de Duitse politieke geest na te streven,â€￾ zei historicus Dr. Michael Pinto-Duschinsky. “De belangrijkste figuren uit de nazitijd waren de grondleggers van de Europese Unie.â€￾

Veel grote namen zoals BMW, Siemens en Volkswagen, die onder meer Duitse munitie en de V1-raket vervaardigden, waren niet vies van slaven- en dwangarbeid.

Hermann Abs

Hermann Abs, een machtige bankier uit de tijd van het Derde Rijk, werd in 1937 benoemd tot bestuurslid van Deutsche Bank. Hij zat als vertegenwoordiger van Deutsche Bank ook in de raad van toezicht van I.G. Farben, in de nazi-tijd één van de machtigste bedrijven. In de jaren twintig ontstond de chemiereus door een fusie van onder meer BASF, Bayer en Hoechst. Dit bedrijf was zo nauw verbonden met de SS dat het in Auschwitz over een eigen slavenkamp beschikte: Auschwitz III.

Na de oorlog werden 24 bestuursleden van I.G. Farben aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Slechts de helft van hen moest daadwerkelijk de gevangenis in. Na acht jaar stonden ze allemaal weer op vrije voeten.

Zoals in het rapport vermeld stond vormde zich inderdaad weer een krachtig Duits rijk, een rijk dat de basis vormt van de hedendaagse Europese Unie. Abs kreeg de leiding over het Marshallplan, een omvangrijk hulpplan voor de wederopbouw van de door oorlog getroffen landen in Europa. In 1948 overzag hij in feite het Duitse economische herstel.

Toen Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van West-Duitsland, in 1949 aantrad was Abs zijn belangrijkste financieel adviseur. Achter de schermen bleef hij werkzaam voor Deutsche Bank, de bank die tijdens de oorlog groot was geworden door slavenarbeid in bezette gebieden.

Europese federale staat

In 1957 ondertekenden de zes leden van het EGSK het Verdrag van Rome, het verdrag ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het verdrag maakte de weg vrij voor andere machtige supranationale instituties waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Tijdens de oorlog werd Ludwig Erhard gefinancierd door I.G. Farben. Na de oorlog benoemde Adenauer hem tot minister van Economische Zaken. In 1963 volgde Erhard hem zelfs op als bondskanselier.

Officieel is er nu vrede en stabiliteit in Europa. Duitsland is een democratie, waar weer een joodse gemeenschap woonachtig is. Het is echter niets meer dan uiterlijke schijn.

“Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,â€￾ zei minister van propaganda in nazi-Duitsland Joseph Goebbels eens. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen.

Eind vorig jaar werd de huidige Duitse bondskanselier Angela Merkel in Portugal onthaald door betogers die spandoeken droegen met teksten als ‘Hitler go home!’ Veel Portugezen zien Merkel als een ijzeren dame die een keihard bezuinigingsbeleid oplegt. De vakbonden zien de Portugese premier Pedro Passos Coelho als een soort lakei van Merkel.

om het helemaal compleet te maken,

rob resume,

je pretendeert het volgende,

Het fundament van dit ideaal is het inzicht dat onze ware identiteit niet wordt gevonden of gevormd door wat ons van anderen onderscheidt, maar door wat alle mensen bindt, haar universele wezen.

In rationele zin verkondigt het fascisme de staat als het kernstuk van zijn doctrine. Voor de fascistische ideologen is de staat geen verzameling van individuen, maar een zelfstandig organisme van hogere orde, een macht, die alle vormen van zedelijk en verstandelijk leven van de mens samenvat en in zich verenigt.

verder

De fascistische staat is ook absoluut van aard, omdat hij als autonome persoonlijkheid met eigen waarde en eigen doel elk individueel bestaan en alle particuliere belangen aan zich ondergeschikt maakt en de normen van zijn gedrag in zichzelf vindt. Daarom kan de staat zijn gezag ook niet ontlenen aan de individuen (bijvoorbeeld als gevolg van verkiezingen), maar slechts aan zichzelf. Het gezag is het onaantastbaar bezit van de staat. De staat is in deze zin de eenheid van geest en wil van het volk, die niet gevormd wordt door de gezamenlijke individuen of een meerderheid van hen, maar door de elite. Dat verklaart waarom in het fascisme een grote betekenis wordt toegekend aan de hiërarchie.

lijkt op je europa,

Het fascisme vervangt de rechtsstaat - immers slechts 'de speelbal der individuen' - door de machtsstaat. Het gezag wordt niet gevormd van onderop, maar van bovenaf opgelegd. Slechts de elite is in staat inzicht in de superieure doeleinden van de staat te verwerven. Aldus werd de fascistische staat volgens streng hiërarchische beginselen ingericht, waarbij alle leiding uitging van de ultieme leider, die als dictator alle verantwoordelijkheid en macht droeg. Deze leider werd geassisteerd door de door hem gekozen ondergeschikten. Uiteraard werd daartoe ook de scheiding der machten - de trias politica - verworpen en een complete suprematie gegeven aan de uitvoerende macht.

Het fascisme gaat uit van collectivisme. De groep, collectief of natie gaat altijd boven het belang van het individu. Lager geplaatsten hebben kritiekloos te gehoorzamen aan hun superieuren. Orde, tucht en gehoorzaamheid staan voorop. Superieuren hebben hierdoor een onbeperkte bevoegdheid, maar zijn zelf onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd aan de leiders die weer boven hen staan. Wanneer een leider zwak of corrupt was, zou een sterkere of rechtschapener leider hem mogen afzetten en vervangen, zoals een roedel wolven of leeuwen ook zwakkere mannetjes liet afstoten door sterkere. Op deze wijze werd het gebrek aan controle gecompenseerd. Uiteraard paste een democratische besluitvorming niet in dit model: dit was alleen maar "vertragend geleuter" volgens de meeste fascisten. Fascistische landen en organisaties zijn meestal piramidaal gestructureerd met één sterke man aan het hoofd. Vaak kennen leiders van fascistische dictaturen zichzelf de titel 'leider' toe

hoe noemt merkel zich?

het schijnt dat je je eigen vijand bent rob,

het is je eigen strijd,

onbewust,

prima maar val een ander daar niet mee lastig,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 26 jun 2017, 21:02

lekker zalm,

schijnt erg gezond te zijn,

al heb ik wel gehoord over de gekweekte zalm,

het schijnt dat dit soort niet zo gezond eet,

en daardoor niet gezond zijn om te eten,

wat denkt u?

is de formatie zalm een gekweekte zalm?

ach het jaarlijkse reces komt er weer aan,

tijd om even 7 weken te pierewaaien,

lekker choco tours,

maar vooral even genieten,

continue liegen en bedriegen is een zware opgave,

maar het werpt gelukkig wel zijn vruchten,

en de heren worden toch waarachtig weer geweldig geholpen,

door branden,

aanslagen,

brexit,

heerlijk al die aflijding,

de europeanen hebben het ook door,

ook zij schakelen naar een hogere agenda,

en wij?

wij vieren de zomer feesten,

oude tradities,

en nieuwe redenen,

maar feesten zullen we,

feesten op dat we vergeten,

zo houden we onze ziel klein,

en geven de ego de grootste ruimte,

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 27 jun 2017, 19:22

srebrenica,

naar waarheid,

zoals ik het begrijp,

naar hoe de werkelijkheid nu is,

want nu werkelijk schijnt de staat,

schuldig te zijn,

kijk maar,

In 2017 oordeelt het gerechtshof in Den Haag dat de staat inderdaad aansprakelijk is voor de dood van ruim driehonderd moslimmannen in Srebrenica

waarom?

en waarom deze 300 honderd?

en wie in deze,

is de staat?

u,

als kiezer zijnde,

of het toenmalig kabinet?

of het huidige?

in de werkelijkheid zijn er 7000 moslim mannen vermoord,

door serven,

en de nederlandse blauwhelmen,

stonden erbij,

en keken ernaar,

maar nu naar waarheid,

zoals mijn diepste gedachte het ziet,

Yoegoslavie,

de lijm in de wereld,

tito die,

wat u ook over hem gehoord heeft,

niet alleen zijn eigen volken heeft verenigd,

maar ook oost en west en het midden daartussen,

het zal dan ook niet verbazen,

dat zijn begrafenis,

de grootste geregistreerde begrafenis,

voor een staatsman ooit is geweest,

sinds zijn dood gaat het snel,

yoegoslavie komt in de klauwen van de internationale,

geldschieters,

en dan gaat het rap,

de olympische spelen 1984 sarajevo,

ik heb u al laten nadenken over het mechanisme van,

spelen,

het laat landen in schulden,

en terwijl dit aan de gang is,

komt de reagan administratie met een geheime memo,

national securety decision directive 133

waarin staat,

us beleid zal zijn,

het promoten van de trend,

georienteerd op een markt georienteerde

yoegoslavische economische structuur.

kapitalisme dus,

en dat was in lijn,

met eerder beleid wat er op geënt was,

om met een stille revolutie,

(in het geheim)

communistiche overheden en partijen,

omver te werpen,

zo ook yoegoslavie,

nsdd 133 is ook niet meer dan een trigger,

om verder (ongeschreven) beleid te voeren,

naar een zogenaamde,

"vrije" economie,

om hierin te steunen,

stuurde de amerikanen,

een NGO naar yoego,

om te "helpen"

de NED,

national endowment for democratie, (suporting freedom around the world)

een zuster organisatie van de cia,

met dat verschil,

de ned zijn "openbaarheid",

is de veiligheid,

daar waar geheime organisatie achter de schermen moeten opereren,

kan een ngo dit in het open doen,

wat is dan dat doen?

omkopen van politici, journalisten, enfin u begrijpt het,

verder steunen ze alle iniatitieven die lijden naar afscheiding,

pro imf, pro mensenrechten ngo s (wat ook weer afdelingen zijn)

en natuurlijk de vakbonden,

allemaal hybride oorlogvoering,

verder controlleert en betaald de nsdd de cipe,

center for international PRIVATE enterprise,

wat op zijn beurt weer de G17 heeft verzonnen,

wie zijn de G17?

de g17 is een ngo die bestaat uit 17 vrije markten economen,

waarbij de belangrijkste 3 leden zijn,

werkzaam vanuit washinton en werkende voor,

het imf en de wereldbank,

dusan vujovic, zeljko bogetic en branko milanovic,

deze mannen hebben naar de economische ondergang gelijd,

van het mooie yoegoslavie,

hoe dan?

net als in griekenland,

eerst dwingen ze regeringen om te schrappen in sociale voorzieningen,

openbaar vervoer, zorg, subsidies,

lonen worden verlaagd en minder banen,

of te wel je dwingt de bevolking harder te werken,

voor minder,

(de droom van elke manager en aandeelhouder)

vervolgens dwing je bedrijven zowel staats als prive,

naar faillissement,

vervolgens worden al deze bedrijven opgekocht,

en verhandeld aan de particuliere westerse bedrijven,

multi nationals en corperaties,

voor bodem prijzen wel te verstaan,

privatisering noemt u het,

zo zijn er in 1 jaar tijd 1100 bedrijven uitgeroeid,

of overgenomen,

de bevolking nu gaat naar armoede,

en waar yoegoslavie in 1980,

nog een van de hoogste levensstandaarden had,

net als libie onder khadaffi,

was er in 1990 niets meer over,

1991 was de inflatie 200%

en nu is het volk klaar,

klaar om een schuldige aan te wijzen,

of te wel oorlog te voeren,
Laatst gewijzigd door alain op 27 jun 2017, 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 27 jun 2017, 20:22

in al deze ellende gaat een toenmalige yoegoslavische staatsman,

naar amerika,

en hij waarschuwt dat het beleid,

nationalisme en oorlog in de hand werkt,

nu vroeg bij verder om een miljard dollar vaan steun,

en zonder die steun zouden er problemen komen,

en we weten allemaal dat de yanken alles behalve problemen willen,

in november 1990 ging george bush naar het congress,

met een wet waarin elke steun aan de republieken van yoegoslavie,

onmiddellijk werden gestaakt,

de wet eiste dat wanneer een repulbliek aan spraak wil maken,

op elke vorm van steun,

hij eerst moest breken met de nationale regering,

en onafhankelijkheid eisen,

het hield in dat de republieken eigen "onafhankelijke"

verkiezingen moesten houden,

vervolgens ging het geld voor deze staten,

naar kleine ultra nationalistische groeperingen,

en fascistische partijen,

het is net de ukraine,

dit alles zorgt dat het federale syteem instort,

en ieder gaat voor zijn eigen ik,

zo onstond de balkan oorlog,

nu verder wat u ook mag weten is,

dat met name duitsland ook achter de schermen,

aan dit zelfde spel hebben meegespeeld,

en het zal niet verbazen,

ondanks de toen nog zogenaamde terughoudendheid van de moffen,

zij vooral hun kroatische vrienden hebben gesteund,

waaronder met kalasjnikovs uit het voormalig oostblok,

(detail, kroatie heeft plusmin 5000 ak's aan het afghaanse leger gegeven)

enfin europa heeft ook zijn deel,

als we over schuldig praten,

en dit heb ik vaker onder de aandacht gebracht,

want yoegoslavie stond europa in de weg,

nu is het allom bekend,

wat de serven gedaan hebben,

en onder wie,

milosovic, mladic, karadic, allemaal boeven toch?

maar hoe zit het met de door duitsland gesteunde tudjman

of de door de yanken gesteunde izetbegovic,

wat weet u daarvan?

al met al yoegoslavie moest kapot,

en het ging kapot,

uiteindelijk hebben de mensen zich tot het laagste laten verlijden,

wij daarintegen zagen hier een VN missie,

of te wel de volgende stap,

westerse legers op yoegoslavisch grondgebied,

en we kochten het in naam van humanitaire hulp,

internationale rechten van de mens enzovoorts,

al met al zo zijn de enclaves onstaan,

door de VN,

sterker,

het was een franse generaal,

die in paniek,

en onvermogen,

de valse beloften deed,

daarmee was een gouden kalf geboren,

de enclaves,

gemaakt menselijk leed voor de buis,

wat uiteindelijk in het onvermijdelijk resulteert,

namelijk inzet van de navo,

de VN zijn grote broer,

the internationale corperate army,

maar goed nu srebrenica,

en het nederlandse aandeel,
Laatst gewijzigd door alain op 27 jun 2017, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 27 jun 2017, 20:41

nederland is sinds de overname van de macht in 1940,

in ban van het globalisme,

sterker het is onze eigen duitse roofridder bernhard geweest,

die als een van de aanjagers gold,

waarom,

begrijp beste mensen,

dat u met carriere lui te maken hebt,

en nederland,

is slechts een opstap,

naar grote internationale hoogten,

vn, nato, euro, g5, g7 g12 imf en meer van die onzin,

denk aan mali,

het schijnt dat je bij de vn meer inspraak krijgt ,

als een land zijn special forces inzet,

dit levert uiteindelijk zetels op,

en wat sturen wij naar mali?

maar goed,

terug naar srebrenica,

de enclave die moest vallen,

de ellende alleen is,

welke regering is zo gek om hier zijn nek uit te steken?

en misschien bent u het vergeten,

maar niemand had de trek,

en daar was het kleine nederland,

een beroepsleger in wording,

wat een kans,

en de politiek greep hem,

en daar gingen we,

onze opoffering tegemoet,

Our history speaks in thunder
From a thousand village halls
In blood and sweat and sacrifice
In honoring every hall
So the forces gathered against the thorn
A-piercing in their side
The brave new world is beckoning
So the olden world must die

In the offices of the city
At all the tables of oak and power
The snares are laid and baited
For the approaching of the hour
A hundred justifications
And the presses are ready to roll
The gateways to the nation
They are firmly under control

On on on, cried the leaders at the back
We went gallopping down the
Blackened hills
And into the gaping trap
The bridges are burnt behind us
And there's waiting guns ahead
Into the valley of death
Rode the brave hundreds

Well we called for reinforcements
From the friends that we had known
But this is the 1980s
And we were on our own
We never felt like heroes
Or martyrs to a cause
Just battleweary soldiers
In a bloody civil war

On on on, cried the leaders at the back

The massacre now is over
And the order new enshrined
While a quarter of the nation
Are abandoned far behind
Their leaders offer the cliche words
So righteous in defeat
But noone needs morality
When there isn't enough to eat
The unity bond is broken
And the loyalty songs are fake
I'll screw my only brother
For even a glimpsy at a piece of the cake
We only cry in private now
Behind the shuttered glass
When we think of the charge of this brigade
The severing of the past

On on on, cried the leaders at the back

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 27 jun 2017, 21:25

waarom moest srebrenica opgeofferd worden?

het idee wat in mijn diepste gedachte opduikt,

de oorlog was niet vernietigend genoeg,

en met name servie zijn industrie bleef intact,

het conflict was in bosnie en dus was er geen mandaat tegen servie,

de jna die wel degelijk vocht voor servie,

was in bosnie voornamelijk als bosnisch servisch betiteld,

en dus geen servie,

en dit zat dwars,

de serven moesten op hun knieen,

al was het maar om de schuld te dragen,

dit is dan ook de reden dat de dutchies,

veel te licht zijn ingezet,

verder heeft het vn mandaat er aan bijgedragen,

de de jongens gebonden waren,

geen opvoer van mensen, materiaal, voedsel en brandstof,

geen steun van niemand niet,

en misschien bent u het vergeten,

maar ook u kon het net niets schelen,

en dat was precies nodig,

even de ander kant op kijken,

onder tussen bent u gevoerd met vooral,

servische misstanden,

wat verder een leuke zijstap is,

dat in deze oorlog,

de moslims,

net als de joden,

tot een volk zijn benoemd,

sindsdien spreken we over moslims als volk,

daarvoor was het een religie,

dit is het ontstaan van de politieke islam zoals we hem nu kennen,

het zal u verder niet verbazen,

dat de mujahideen ook op de balkan aanwezig waren,

maar terug naar srebrenica,

de jongens waren mentaal uitgeput,

en niet alleen door de tekorten,

pesterijen,

het gebrek aan steun,

maar ook door de eeuwige spelletjes,

die met name de bosniaks speelden,

of te wel ze lokten vuur uit,

vanuit de richting waar de maten in een op zaten,

of te wel,

de bosniaks deden er alles aan,

om de internationale gemeenschap het excuus te geven,

voor de luchtbommen,

denk maar aan de mortier aanval op de markt in sarajevo,

het is hetzelfde als de gifgas aanvallen in sirie,

allemaal om uit te lokken,

goed te kunnen praten,

de bosnische serven met name mladic,

is er ingestonken,

de val,

en heeft precies gedaan,

naar wat wij van hem verlangden,

en we hebben het dan ook maximaal uitgebuit,

fakenews zo werkt het,

het totaal aantal slachtoffers is onbekend,

wat er met name gebeurt is,

dat criminele bendes en organisaties,

massaal hebben geslacht en geroofd,

verder heeft propaganda voor de rest gezorgd,

en zo verging het irak ook,

en dat is het verhaal srebrenica in een notendop,

en tot de dag van vandaag,

is het een gouden kalf,

en naar wat ik vandaag begreep,

dat een aantal van de maten,

nu ook hun kans zien,

als ik zou kunnen,

zou ik adviseren,

om u niet af te laten kopen,

ik zou schuld eisen,

van de schuldigen,

ik zou veroordeling eisen,

en een verantwoording,

van alle betrokken politieke partijen,

en organisaties,

en banken,

en zaken,

nationaal wel te verstaan,

want daar ligt onze verantwoording,

en zuiver de naam van de mannen,

en besmeur de naam van de schuldigen,

en maak een diepe,

nederige,

knieval,

en verontschuldig u voor uw leiders,

en bied uw excuses aan,

aan alle yoegoslavische kinderen,

en vrouwen,

die u een verschrikkelijk onrecht heeft aangedaan,

en geef hun hun vrijheid terug,

en daarna die van onszelf,

zodat we ook de rest van de wereld ,

om vergiffenis vragen mogen vragen,

en daarmee als voorbeeld mogen dienen,

voor alle andere volken,

om ook hun eigen verantwoording te nemen,

en hun leiders voor het gerecht te slepen,

weet u wat me opeens te binnen schiet,

het komt wel goed,

fijne avond

Gebruikersavatar
Paul
Posts in topic: 2
Berichten: 1614
Lid geworden op: 12 sep 2003, 20:40

Bericht door Paul » 29 jun 2017, 22:12

Alain, volgens mij is het bereik van je lange lappen tekst 0,0. Is dit topic een uitlaatklep voor je of verwacht je werkelijk dat mensen hierop reageren?
Consider it done, and it happens. 8-)

Neem ook eens een kijkje in mijn webwinkel www.soundsforsure.nl voor tweedehands vinyl LP's.
Heb je ervaring met cryptogeld? Deel het op mijn site www.cryptogeldervaringen.nl

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 30 jun 2017, 14:55

paul waarom vraag je dit?

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 03 jul 2017, 15:32

Paul ik lees alains teksten, graag.
Vaak stelt hij dingen aan de kaak waar meestal over gezwegen wordt.
Het historisch besef in een ander perspectief geplaatst dan de reguliere, zodat je zelf ook eens na kan denken over zo'n situatie. Ik reageer niet vaak. Maar dat doe ik bij de overige topics ook niet.

Dus als je insinueert dat Alain maar beter kan stoppen met schrijven, omdat niemand het leest of op reageert heb je het in ieder geval wat mij betreft mis.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

Gebruikersavatar
Paul
Posts in topic: 2
Berichten: 1614
Lid geworden op: 12 sep 2003, 20:40

Bericht door Paul » 05 jul 2017, 16:52

Ik vroeg me werkelijk af of iemand dit leest, maar blijkbaar wel. Niets aan de hand verder. Post lekker verder, Alain.
Consider it done, and it happens. 8-)

Neem ook eens een kijkje in mijn webwinkel www.soundsforsure.nl voor tweedehands vinyl LP's.
Heb je ervaring met cryptogeld? Deel het op mijn site www.cryptogeldervaringen.nl

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 06 jul 2017, 20:19

m hoe moet ik je danken?

het schijnt dat je me beschermt,

dank je daarvoor vriend,

maar je draait het om,

ik moet jouw beschermen verdedigen indien nodig,

nu gelukkig valt het allemaal mee,

je vroeg het je zomaar af toch paul?

of iemand dit werkelijk leest?

zomaar,

wat is dat eigenlijk, zomaar paul?

nu ken je me een beetje na wat zal het zijn?

8 jaar,

en vanwaar dan het moment van vragen?

maar goed ik uiteraard allang gezien,

wat voor type jij bent,

en zover ik het na kan gaan ben je een democratisch mens,

tenminste dat haal ik uit jouw idee,

en waar je deze uit,

maar beste paul als je zegt,

Ik denk dat de waarheid een stuk ingewikkelder is.

waarom?

Het is wel, het is niet, het is een beetje, het is altijd, het is soms etc. etc.

o ja?

hoe weet jij dit?

want hoe het mij overkomt,

spreek je niet over het ware,

maar over paul,

de democratische mens,

paul is wel, paul is niet, paul is een beetje, paul is altijd, paul is soms etc. etc.

Waarom zou waarheid een vast gegeven zijn?

een gegeven?

waarheid is,

en dat dat staat al jaren paul,

en het heeft niets te maken,

met wat jij denkt,

Waarheid staat boven de natuurwetten die wij kennen,

denk ik.

ik zelfs verder,

waarheid is de schepper van natuurwetten,

waarheid is god,

god is waarheid,

daarom kunt u zijn naam niet uitspreken,

maar goed we dwalen af,

aangezien paul je me weer alle vertrouwen geeft,

zal ik voor niets,

zonder dat je het hoeft te vragen,

je uitlegge,

of inzicht geven,

hoe het komt,

dat je een democratisch mens bent,

het zijn wel wat lappen tekst maar goed heb je iets beters te doen?

dus geniet van een traktaat,

waarin de mens en jijzelf centraal staan,

uitgesproken door een goede vriend,

jaren geleden,

en vergeten,

alstublieft,

en mochten er meer mensen zijn,

behalve m en paul en mijzelf,

u bent van harte welkom,

ook om te reageren,Dan zijn we nu blijkbaar toe aan de democratie en de vraag naar haar ontstaan en karakter,
Zodat we ook inzicht krijger in het karakter van de democratische mens en die ter beoordeling naast de overige typen kunnen houden
Dat zou consequent zijn ja
Nu geloof ik dat de verandering van oligarchie in democratie haar oorsprong vindt in het feit dat het centrale oligarchische streven,
Gericht op een maximum aan rijkdom,
Geen grenzen kent
Omdat de mensen die in een oligarchie aan de macht zijn hun macht te danken hebben aan hun grote vermogen,
Zijn zij niet bereid overmatige bestedingen met wettelijke bepalingen tegen te gaan om jonge mensen voor een financiële ramp te behoeden
Zij kopen liever hun eigendom op en verstrekken leningen en kredieten om zelf nog ijker te worden en hun maatschappelijke positie te versterken
Ja dat is het enige waaraan ze denken
Hieruit blijkt meteen dat in een maatschappij waarin alles draait om rijkdom de bevolking onmogelijk voldoende matiging kan opbrengen Noodzakelijkerwijs verwaarloost men of het een of het ander
Door die onverschilligheid en doordat men zich ongestraft te buiten kan gaan worden in een oligarchie vaak mensen die voor een heel ander leven zijn geboren tot de bedelstaf gebracht
Die hangen er dan natuurlijk rond,
Met hun angels gewapend sommige diep in de schulden,
Anderen beroofd van hun politieke rechten,
Weer anderen allebei,
Verbitterd en met agressieve bedoelingen jegens de mensen die hun eigendom hebben overgenomen en jegens alle anderen,
Verlangen zij hartstochtelijk naar revolutie,
Inderdaad
Maar die kapitalisten lijken in hun kortzichtigheid wel niets van die ontwikkeling op te merken
Zij gaan verder en verwonden met hun financiële injecties alle mensen die voor hen bezwijken
Doordat zij aan rente een veelvoud innen van het geleende kapitaal groeit in die maatschappij
Het aantal darren en paupers
Dat kan niet anders
Hoewel het kwaad steeds verder om zich heen grijpt
Weigeren ze niet alleen het bestrijden met de ingreep van bestedingsbeperking

Maar ze maken ook geen gebruik van een andere wet die aan zo’n ontwikkeling een eind zou kunnen maken
Een alternatieve methode om de mensen te dwingen tot matiging
Want als men zou bepalen dat privaatrechtelijke overeenkomsten over het algemeen zouden worden gesloten op eigen risico
Zou in die maatschappij niet zo’n schaamteloze uitbuiting plaatsvinden en zouden zich minder van dat soort misstanden voordoen waarover we het zojuist hadden
Al die praktijken van de leidende klasse blijven ook niet zonder gevolgen voor de mensen van die klasse zelf en hun kinderen
De jongeren leiden een luxe leven
Dat geen enkele lichamelijke of geestelijke inspanning vergt
En worden lui en te slap om hun begeerten en emoties in bedwang te houden
En hun ouders zijn even weinig ontwikkeld als de armen
Omdat zij in hun leven alleen maar oog hebben gehad voor geld
Hoe zal het onder die omstandigheden toegaan wanneer die twee klassen met elkaar in aanraking komen en in militaire dienst of bij andere gezamenlijke activiteiten
Bij festivals of expedities
Per schip of over land
Of ook midden in het gevaar
Elkaar observeren?
Die rijkeluiszoontjes hebben daar geen enkele reden om zich superieur te voelen aan jongens uit een arm milieu
Integendeel
Het zal vaak genoeg voorkomen dat een magere kerel
Wie het is aan te zien dat hij hard moet werken voor de kost
In het gevecht zo’n jongen naast zich krijgt die altijd in de watten is gelegd
Als hij dan ziet hoe die met zijn overtollige vlees loopt te hijgen en het kwaad heeft
Wat dacht je?
Zal hij dan niet denken dat het aan de lafheid van zijn eigen klasse is te wijten dat zulk soort mensen rijk is?
Zal de een niet aan de ander het sein doorgeven wanneer ze in eigen kring bijeen zijn
We hoeven maar toe te slaan
Ze zijn niets waard?
Ik ben ervan overtuigd dat het zo zal gaan

En zoals een ongezond lichaam maar een klein stootje van buitenaf nodig heeft om een ziekte op te lopen ene soms al door een inwendige oorzaak met zichzelf in conflict raakt
Zo is het ook met een maatschappij die in zo’n ziekelijke toestand verkeert
Een onbeduidende aanleiding is al voldoende
Men vraagt militaire steun in het buitenland
De ene klasse in een land met een oligarchische constitutie
De ander een democratie
En de ziekte van de klasse strijd breekt uit
Soms komt het ook zonder buitenlandse inmenging al tot een conflict
Een democratie ontstaat dan natuurlijk wanneer de armen de overwinning behalen
Een deel van de rijken doden en een deel verbannen en aan de mensen die overblijven een gelijk aandeel geven in de politieke rechten en ambten
Zo komt een democratie tot stand
Of het nu gewapenderhand gebeurt of omdat de klasse van de kapitalisten voor terreur is geweken
Hoe leeft men nu in een democratische maatschappij?
En hoe werkt zo’n constitutie?
Dat zijn vragen die we moeten proberen te beantwoorden
Want het is duidelijk dat het bergelijkbare individu een democratisch soort mens zal blijken
In de eerste plaats heeft iedereen er politieke rechten
Een democratie hangt van rechten en vrijheden aan elkaar en men kan er doen en laten wat men wil
Waar zullen zulke mogelijkheden bestaan
Zal ieder natuurlijk zijn leven naar eigen dunken inrichten
Juist in zo’n samenleving vind je dus de meest uiteenlopende typen mensen
Kennelijk is dit de mooiste soort maatschappij
Met die mengelmoes van karakters schittert zij als bonte kleren met veelkleurig bloemenpatroon
Dat zal ook wel de reden zijn dat veel mensen als kinderen en vrouwen door die kleurigheid aangelokt de democratie de mooiste maatschappij vinden
Trouwens je zal het niet geloven
Maar een democratie is ook een geschikte plaats om naar een constitutie te zoeken
Ten gevolge van die vrijheid is elk soort politieke richting vertegenwoordigd
Als je een maatschappij wilt inrichten
Zoals ik zojuist deed

Ziet het ernaar uit dat je beslist naar een democratisch land moet gaan om in die politieke supermarkt de vorm die je aanstaat uit te kiezen en op basis daarvan je maarschappij ontwerpen
Gebrek aan voorbeelden zal je daar elk geval niet hebben
Dat in die maatschappij geen enkele verplichting bestaat om regeringsverantwoordelijkheid te dragen
Al ben je daarvoor de aangewezen persoon
En ook niet om je te laten regeren
Als je niet wilt
En dat je in de buitenlandse politiek een heel eigen lijn kunt volgen omdat er altijd wel een partij te vinden is die oorlog voorstaat voor wie geen behoefte heeft aan vrede
En verder dat
Als een of andere wet je verbiedt te regeren of recht te spreken
Je niettemin regeert en rechtspreekt
Als je daar zin in krijgt
Is zo’n manier van leven niet verschrikkelijk plezierig op het moment zelf?
Op het moment zelf waarschijnlijk wel ja
En de soepele houding van sommige veroordeelde misdadigers
Is die ook niet iets heel bijzonders?
Heb je nooit opgemerkt dat mensen die tot de doodstraf of tot verbanning zijn veroordeeld
In zo’n samenleving niettemin rustig vrij rondlopen en zich in het openbaar vertonen?
Alsof niemand het ziet of zich eraan stoort
Waart zo’n iemand rond als een geestverschijning
Ja dat gebeurt vaak genoeg
En dan de tolerantie en totale afwezigheid van bekrompenheid
Een superieure minachting zelfs voor de principes waaraan wij zoveel waarde hechtten toen we onze maatschappij ontwierpen
Dat je wel uitzonderlijk begaafd moet zijn om je tot een goed mens te ontwikkelen
Als je niet als kind al op een goede manier speelt en je uitsluitend met waardevolle dingen bezighoudt
Met wat een subliem gebaar worden al die principes van tafel geveegd!
Men bekommert zich geheel niet om de achtergrond van de mensen die in de politiek gaan en de politieke beslissingen nemen
Zolang zij maar beweren dat ze de massa van het volk goed gezind zijn

Nou het is inderdaad een schitterende toestand
Goed dat soort dingen is kenmerkend voor een democratie
Het blijkt een kleurig soort constitutie te zijn
Waar een plezierige anarchie heersten alle mensen als gelijken worden behandeld
Of ze nu gelijk zijn of niet
Dat klinkt erg vertrouwd
Laten we dan nu eens kijken wat voor iemand de individuele democraat zal zijn
Zullen we eerst proberen na te gaan hoe hij zich ontwikkeld
Zoals we dat ook met de democratische constitutie hebben gedaan?
Zijn ontwikkeling stel ik me ongeveer zo voor
Dat zuinige oligarchische type zal een zoon krijgen die bij zijn vader is opgegroeid en zijn levenshouding heeft overgenomen
Net als zijn vader zal hij dus op een gedwongen manier zijn behoeften aan genot beheersen
Voor zover ze alleen geld kosten en niets opleveren
De zogenaamde niet elementaire behoeften
Zullen we nu om niet in het duister te praten
Eerst vaststellen wat het verschil is tussen elementaire en niet elementaire behoeften?
Behoeften die we niet in staat zijn te verdrijven kunnen met recht elementair worden genoemd
Evenals alle behoeften waarvan de bevrediging nuttig voor ons is
Want wij streven van nature naar bevrediging van die twee behoeften
Maar alle behoeften die je kunt uitschakelen
Als je je van jongs af aan erop toelegt
En die bovendien geen enkele positieve en vaak zelfs een negatieve invloed hebben
Zou het niet juist zijn om dat soort behoeften niet elementair te noemen?
Zullen we van beide soorten een voorbeeld noemen om een idee te geven?
De behoefte om te eten beschouw ik als elementair
Voor zover het voedsel bijdraagt tot gezondheid en een goede lichamelijke conditie
Maar elke behoefte die verder gaat
In de richting van een meer uitgebreid menu
Waar de meeste mensen van af kunnen komen
Als ze die van jongs af aan bedwingen

En die behalve voor het lichaam ook schadelijk is voor de geest met het oog op intellectuele prestaties en zelfbeheersing
Die behoeften noemen we terecht niet elementair
Zouden we die ook niet behoeften die geld kosten
Kunnen noemen
In tegenstelling tot die andere
Die wegens hun praktisch nut geld opleveren
Moeten we niet aannemen dat voor de seksuele en voor alle overige behoeften hetzelfde geldt?
Dan kunnen we nu zeggen dat wij die darren waarover we het zojuist hadden de mensen bedoelen die vol met dit soort verlangens zitten en door niet elementaire behoeften worden overheerst
Goed laten we dan nu weer terug gaan naar de vraag hoe zich uit het oligarchische type het democratische ontwikkeld
Ik heb de indruk dat het meestal zo gaat,
Wanneer de jongen die is opgegroeid in die zuinige
Bekrompen atmosfeer die we zojuist beschreven
Op een gegeven moment proeft van de honing van die darren en in aanraking komt met felle
Gevaarlijke dieren die hem alle subtiele variaties op het gebied van genot kunnen voorschotelen
Dat moment moet je zien als het begin van de ontwikkeling waarbij die oligarchische constitutie in ijn psyche plaatsmaakt voor een democratische
Zoals de politieke verhoudingen in de maatschappij veranderen toen de ene klasse militaire steun kreeg van soortgenoten uit het buitenland
Zo verandert zo’n jongen wanneer een bepaald soort behoeften van buitenaf hulp komt bieden aan een van de twee soorten binnen in hem
En wel die waaraan het verwant is
Als dan van de andere kant versterkingen aanrukken voor het oligarchische element in hem
Van zijn vader bijvoorbeeld of van andere familieleden die hem vermanen en schande spreken van zijn gedrag
Dan breekt de burgeroorlog uit en raakt zo’n jongen verwikkeld in een hevige strijd met zichzelf
De eerste keer zal het democratisch element nog wel voor het oligarchische wijken
Bepaalde behoeften worden dan vernietigd of verbannen
Er ontstaat een zeker normbesef in de psyche van de jongen en de orde word hersteld
Maar in plaats van die verbannen behoeften groeien dan natuurlijk weer anderen op van hetzelfde soort en die worden steeds talrijker en sterker
Omdat zijn vader niet weet hoe hij hem moet opvoeden

Die slepen hem weer mee naar diezelfde sfeer en door heimelijke contacten vermenigvuldigen ze zich snel tempo
Ten slotte grijpen ze dan in de psyche van de jongen de macht
Wanneer ze hebben opgemerkt dat daar geen spoor te bekennen is van verdediging in de vorm van algemene ontwikkeling en een juiste levenshouding
Die voortreffelijke bescherming en beveiliging waarmee de geest is uitgerust van mensen die god liefheeft
In plaats daarvan rukken onzuivere
bedrieglijke gedachten en opvattingen er binnen om de onverdedigde stellingen in te nemen
dan keert zo’n een jongen weer naar de lotuseters terug en neemt openlijk bij hen zijn intrek
als van de kant van zijn familie hulp komt opdagen voor het zuinige element van zijn psyche
sluiten die waan ideeen de toegangswegen tot het regeringscentrum af en weigeren niet alleen de versterkingen te laten passeren
maar slaan ook elk aanbod tot onderhandeling met oudere mensen af
wanneer zij zelf als overwinnaars uit de strijd zijn gekomen
kenschetsen zij normbesef en zelfbeheersing smalend als slapheid en naiviteit
die zij zonder vorm van proces verbannen
zij maken de jongen wijs dat matigheid n soberheid in je uitgaven tekenen van burgerlijkheid en bekrompenheid zijn en zetten die eigenschappen met de steun van die massa nutteloze behoeften over de grenzen
wanneer zij de psyche van het door hen bezette individu op die manier hebben gezuiverd en van al die kwaliteiten ontdaan
volgt een grootse inwijding
brutaliteit anarchie liederlijkheid en onbeschaamdheid keren in triomfantelijke parade uit hun ballingschap terug
toegejuicht en vergoelijkt door de massa
die brutaliteit huldigt als levenskunst
anarchie als vrijheid
liederlijkheid als grootse levensstijl
en schaamteloosheid als moed
wat dacht je
is dat niet ongeveer de manier waarop een jongen die is opgegroeid in een sfeer van louter elementaire behoeften verandert in iemand die de niet elementaire
nutteloze verlangens naar genot vrij spel laat?

Zo iemand zal in zijn verdere leven vermoedelijk evenveel tijd
Geld en moeite besteden aan niet elementaire als aan elementaire behoeften
Als hij geluk heeft
Zal hij zich niet al te zeer te buiten gaan en
Wanneer hij wat ouder is en de wildste periode achter de rug heeft
Een gedeelte van die verbannen eigenschappen weer opnemen en zich niet volledig aan de usurpators uitleveren
Hij zal dan al zijn begeerten gelijke rechten geven en zich steeds op volkomen willekeurige manier
Door de begeerte die zich voordoet laten regeren
Tot ook die weer is bevredigd
Geen enkel genot zal hij beneden zijn waardigheid achten
Ze komen allemaal aan bod
Voor rationele argumenten stelt hij zijn psyche niet open
Als iemand zegt dat genot niet altijd waardevol is en ook kan voortkomen uit een verkeerde behoefte en dat je zo’n behoefte moet bedwingen en onderwerpen
Dan ontkent hij dat allemaal ten stelligste
Volgens hem zijn ze allemaal gelijk en verdienen ze allemaal even veel respect
Elke dag richt hij zijn leven weer anders in
Om maar alle verlangens die bij hem opkomen ter wille zijn
Het ene moment is het drank en seks
Het volgende water en brood
Dan weer lichamelijke training
Soms nietsdoen en totale onverschilligheid en dan zogenaamd aan de studie
Geregeld stort hij zich op de politiek en zegt en doet alles wat maar in hem opkomt
En als hij op een gegeven moment jaloers wordt op bepaalde militairen of zakenmensen
Laat hij zich weer in die richting meeslepen
Zo ontbreekt in zijn leven elke lijn of verplichting
Zelf noemt hij het juist een plezierig
Vrij en zorgeloos bestaan en hij peinst er niet over het op te geven
Dat is precies het leven van zo’n gelijke-rechten- type
Ja een gevarieerd bestaan natuurlijk
Gevuld met de ,meest uiteenlopende bezigheden


When I was young I dreamed and dreamed
About all the things that I was going to be
A brave explorer holding court or a really famous astronaut
A handsome pop star on the screen or captain of the England team
They said "Son, it could all be yours, you just work hard and pay your dues
Don't be content with what you've got, there's always more that you can want
Everybody's on the make - that's what made this country great"

So all I wanted in the end
Was world domination and a whole lot of money to spend
A little place to call my home, like a planet that was all my own
Well that's not much to ask, it's really not
It's not much to ask, just the same as anybody else

So welcome to the free for all, the smash and grab, the freeloaders ball
Where everything is here for us if we scream, shout, make a fuss
There's nothing that we can't afford with a poisoned tongue and a sharpened sword
Spoiled children in a row - no one dares to tell them "no"

So all I wanted in the end
Was world domination and a whole lot of money to spend
Everything I touch, everything I see, fame and fortune, immortality
Well that's not much to ask, it's really not
It's not much to ask, just the same as anybody else

en dan,

I'll take any drug in the whole damn world if you'll only notice me
Mainline poisons by the score - please will you notice me
I'll break any law, hurt anybody - for God's sake notice me
Cut my wrists and slash my face for Christ's sake notice me
I'll drink anybody into the ground if you'll only notice me
I'll kick the teeth out of anyone here - come on and notice me
I'll wear the clothes and cut my hair - please will you notice me
I'll be a pop star and I'll stand on stage - for God's sake notice me
Ch: Who told him that it mattered?
Who told him that anyone cared?
He's got an overgrown sense of his own importance
No one's really bothered around here
He was such a quiet boy, never any trouble before . . .

I'll get a big car and drive like a maniac - please notice me
I'll make a lot of money and tread on you if you'll only notice me
I'll tell you any lies you want to hear - for God's sake notice me
Or I'll kill myself while you are watching

Dat mooie kleurige type

Zoals we dat ook in de maatschappij zagen

Moet zo iemand zijn

Hij zal door veel mannen en vrouwen om zijn levenswijze worden benijd

Met al die voorbeelden van constituties en karaktertrekken in zichzelf

Ik geloof dat we dit type naast de democratie kunnen stellen

En het de democratische mens kunnen noemen,

door vorming ;)

Gebruikersavatar
Mtheman
Posts in topic: 54
Berichten: 1095
Lid geworden op: 10 dec 2007, 14:29

Bericht door Mtheman » 16 jul 2017, 21:19

alain schreef:m hoe moet ik je danken?
Die vraag stellen, is wat mij betreft al voldoende, het zegt mij genoeg.
Maar evengoed dank je mij voor het beschermen, ik kan dan alleen maar zeggen dat je het zelfde voor mij doet/ zal doen. Bovendien jouw teksten hebben dat toch ook min of meer als doel, dus het was niets in vergelijking met jouw bijdragen.

Normaliter zou ik dat niet snel doen, omdat ik weet dat jij meer dan in staat bent om je boontjes te doppen. Maar in dit geval was, diende het ook als bewijs dat je dit niet voor niks doet. Gezien de autoriteit die paul hier als admin hier ook heeft. Ik zag misschien wel beren op de weg, maar soms kun je dingen maar voor zijn.

Betreft je verhaal over de democratische mens, vind ik het erg interessant. Ik ben benieuwd of Paul zich er in zal herkennen, ik vermoed van niet overigens.
"What is essential is invisible for the eye, it's only with the heart that you can see rightly"
Scooter - Weekend
Het belangrijkste aan leven?
Is het leven zelf.


Van discussiëren kan je leren de mening van een ander te respecteren.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 17 jul 2017, 19:40

het is goed,

om gesteund te worden,

en steun te geven,

zo ontstaat samenwerken,

en zoals een ieder getuige is,

is er geen spraken van verrijking of voordeel,

of een andere bevrediging van de begeerte,

die je in de huidige maatschappij zo vaak ziet,

en zoals ik laat zien,

een eigenschap van de democratische mens,

iets waar hij overigs onbewust van is,

het is een verslaafde,

weet u trouwens wat het meest verslavende IS?

hetgeen waar de meeste mensen zo een ellendig bestaan door hebben?

waar het grootste aantal om vermoord woord,

geld,

uw god,

de democratische oplossing voor alle problemen,

raar dat dit niet bij wet verboden IS,

maar goed,

m ik denk dat paul helemaal niet meer gaat reageren,

en dat is logisch,

want paul geeft zelf aan,

dat iemand zichzelf nooit kan kennen,

en als je op die manier denkt,

dan doet men ook zo,

vandaar van links naar rechts van voor naar achter,

net hoe het voelt

onvermijdelijk,

en elk moment van stilstaan,

of overdenken,

woord vermeden,

en ik moet zeggen paul,

dat ik je een geweldige beheerder vind,

en wil je bedanken voor de moeite en tijd die je er in steekt,

het heeft dan ook weinig met paul te maken,

het geld voor ons allemaal,

we zijn immers allemaal democratisch gevormd,

luister maar om je heen,

sterker we hebben er zelfs een export product van gemaakt,

en elke dictator,

die weigert onze democratie te kopen,

dwingen hem op,

in naam van de vrijheid,

om te doen en laten,

waar men zin in heeft,

nu is er een programma,

op de tv,

oplichters,

democratie,

is de grootste oplichters truc,

aller tijden,

rebellie tegen het fatsoen,

rebellie tegen wetten,

rebellie tegen normen en waarden,

rebellie tegen het goede,

rebellie tegen het ware,

in naam van vrijheid,

om je begeerte te bevredigen,

met geld,

zie daar,

de dictator,

het kleinkind van de oligarch

m zal ik laten zien,

hoe de democratische mens verandert,

in een dictator?

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 20 jul 2017, 22:15

uiteraard hoef ik niet op je antwoord te wachten m,

en wat een toeval,

net nu ik de dictatoriale mens wil laten zien,

hoe hij ontstaat,

wordt ergens het es besproken,

het is wel even door bijten,

maar ik beloof een een waar inzicht,

in het nu,

Rest ons nog de behandeling van de schitterende constitutie en het prachtige karakter type, de dictatuur en de dictator.

Zouden we kunnen zeggen wat precies het karakter is van een dictatuur?

Dat die zich ontwikkelt uit een democratie is wel duidelijk.

Gebeurt het trouwens niet ongeveer op de zelfde manier als een democratie uit een oligarchie ontstaat?

Hoe ik dat bedoel?

Kijk het oligarchisch ideaal en de aanleiding tot het ontstaan van de oligarchie – en dat was toch rijkdom, niet waar?

Nu het feit dat die behoefte aan rijkdom geen grenzen kende en dat men daardoor nergens anders aandacht aan besteedde, richtte die oligarchie langzaam ten gronde.

Zou dat ook niet gelden voor het democratisch ideaal?

Zou de onbegrensdheid daarvan ook een eind maken aan de democratie?

Wat is volgens u dan het ideaal dat men zich daar stelt?

Vrijheid

Dat krijg je in een democratie toch altijd te horen, dat vrijheid er het mooiste kenmerk van is en dat het daarom de enige plaatst is waar mensen met een onafhankelijke natuur kunnen leven?

Dat is een van de democratische leuzen

Wat we zojuist wilde gaan zeggen, is het niet de onbegrensdheid van dat streven naar vrijheid en de verwaarlozing van al het overige, waardoor een democratie ontaardt en de roep ontstaat om een dictatuur.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer een democratische samenleving met zijn dorst naar vrijheid in de handen valt van minder waardige politieke slijters en zich bedrinkt aan drank met een onverantwoord hoog vrijheids- percentage, zal men de regering aanvallen als die niet de uiterste soepelheid toont en de bevolking
Een enorme vrijheid laat, en haar beschuldigen van een vuige, reactionaire mentaliteit.

Dat gebeurt inderdaad

Mensen die met regeringspolitiek instemmen verwijt men slaafse houding en men scheld ze uit voor onbenullige meelopers.

Zowel in maatschappelijk als in het persoonlijke leven is dan het streven gericht op een nivellering, waarbij niet meer duidelijk is wie leiding geeft en wie leiding krijgt, en men bewondert leiders die zich als onderschikten gedragen.

Onder zulke omstandigheden moet de vrijheid onvermijdelijk extreme vormen aannemen?

Zij dringt in de particuliere woningen door en eindigt in een anarchie die zich zelfs van de huisdieren meester maakt.

Hoe bedoelen we dat precies?

Nu, vaders wennen er bijvoorbeeld aan zich te gedragen als hun kinderen, uit angst voor hun zoons.

Omgekeerd meten de zoons zich aan de vaderrol aan en verliezen alle respect en angst voor hun ouders, om maar vrij te zijn.

Er is geen verschil meer tussen eigen burgers en vreemdelingen,
Of die nu een verblijfsvergunning hebben of niet, zo gaat het inderdaad,
Zo zijn er meer van die kleinigheden.

Een leraar is onder die omstandigheden bang voor zijn leerlingen en praat hen naar de mond.

Leerlingen zien op hun leraar neer en in het algemeen gedragen de jongeren zich alsof zij de volwassen zijn.

Zij verzetten zich voortdurend en willen alles beter weten.

Ouderen mensen proberen met een soort joviale kameraadschappelijkheid aan te passen aan de jeugd en doet alles om maar jong te lijken en vooral de ouderwetse autoritaire indruk te mijden.

Maar die vrijheid van de bevolking wordt in zo’n maatschappij op de spits gedreven wanneer slavenarbeiders evenveel rechten krijgen als de mensen die hen hebben gekocht.

En bijna zou ik nog vergeten wat een omvang die vrijheid en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen aanneemt, Ja nu moeten we ook maar alles zeggen.

Precies, als je het zelf niet zou meemaakte, zou je niet geloven hoeveel meer vrijheid zelfs de dieren in dienst van de mens in zo’n samenleving hebben.

Honden werkelijk precies als hun bazin en je hebt paarden en ezels die gewend zijn onafhankelijk en gewichtig te lopen dat ze op straat tegen alle voorbijgangers op botsen en niet opzij gaan.

Overal is het zo boordevol vrijheid

Ik heb daarvan zelf maar al te vaak last, als ik buiten de militaire terreinen ben.

En besef je waar het allemaal ten slotte op uitloopt?

De mensen raken zo overgevoelig dat alles wat zweemt naar gezag hen irriteert en onverdraaglijk voorkomt.

En je weet ook wel dat ze uiteindelijk, om maar nergens aan enige autoriteit onderworpen te zijn, geen enkele wet of norm meer erkennen.

Nu, dat is dus naar ons idee het schitterende, dynamische begin van een ontwikkeling die lijd naar dictatuur.

Dynamisch zeker maar hoe gaat het nu verder?

Die ziekte die ook in de oligarchie opkwam en haar vernietigde, ontwikkeld zich ook hier, maar ten gevolge van die vrijheid nog krachtiger en op grotere schaal en doet die democratische vrijheid omslaan in onderdrukking.

Uitersten plegen nu eenmaal hevige reacties op te roepen, dat zie je in het weer, in planten, in het menselijk lichaam en zeker niet de minste in politieke verhoudingen.

Dat ligt voor de hand

Zo slaat blijkbaar een overmaat aan vrijheid juist om in een overmaat aan onderdrukking, zowel in het individu als in de maatschappij

Dat is logisch

Nu, zo is het ook logisch dat een dictatuur zich juist uit een democratie ontwikkeld:

de grootste en wreedste onderworpenheid uit wat naar mijn idee de uiterste vrijheid is

Maar daarom gaat het je dacht ik niet

Je wilt denk ik weten wat voor ziekte dat is, die niet alleen in een oligarchie maar ook in een democratie opkomt en de mensen van hun vrijheid berooft,
Nu, daarmee doelde ik op dat soort niet-werkende, uitsluitend consumerende mensen, een over het algemeen genomen slappe groep onder leiding van enkele wilskrachtige figuren.

Wij hebben hen nog met darren vergeleken, met of zonder angel.
Nu, in de samenleving waarin die twee soorten darren verschijnen verstoren zij de orde, zoals slijm en gal in een lichaam.

Daarom moet de wetgever, die de samenleving als een arts onder behandeling heeft, tegen die twee elementen even degelijke voorzorgsmaatregelen treffen als een vakkundig imker, en liefst voorkomen dat zij ontstaan, maar als ze ontstaan, hen zo snel mogelijk met cel en al uitsnijden.

Zeker dat staat wel vast

Nu is het voor de duidelijkheid misschien goed het eens zo te bekijken.
Laten we die democratische maatschappij in drieën verdelen, zoals trouwens in overeenstemming is met de feiten.

Een deel wordt natuurlijk gevormd door darren die erin opgroeien.
Door de vrijheid die er heerst zijn die niet minder talrijk dan in een oligarchie
En bovendien veel actiever

Hoezo?

Nu, in de oligarchische maatschappij werden dergelijke mensen namelijk niet gerespecteerd en uit politieke functies geweerd, waardoor zij bij gebrek aan training niet sterk waren, maar in een democratie is het voornamelijk deze groep, die de leiding heeft.

Het meest actieve gedeelte doet het woord en regelt de zaken, en de rest hangt rond het spreekgestoelte en ontneemt met zijn gegons andersdenkenden de mogelijkheid zich verstaanbaar te maken.
Het gevolg is dat, op enkele uitzonderingen na, in zo’n maatschappij alles door dat soort mensen wordt geregeld.

Nu scheidt zich van de rest van de bevolking nog een tweede groep af.
Want hoewel iedereen er natuurlijk uit is op geld, worden de mensen met de grootste zelfdiscipline over het algemeen toch het rijkst.

De meeste honing zal dus voor de darren bij deze groep zijn te halen, want die kunnen zij het makkelijkst uitzuigen.

De derde groep wordt gevormd door de rest van de bevolking.

Hij omvat alle mensen die van hun eigen arbeid net kunnen rondkomen en voor politiek geen belangstelling hebben.

Het is de grootste groep en in een democratie bepaalt die het beleid, wanneer hij in de vergadering bijeenkomt.

Dat is een feit.

Maar daartoe zijn deze mensen niet vaak bereid, als ze niet een deel van de honing krijgen.

Dat krijgen ze dan ook steeds, voor zover de politieke leiders erin slagen de vermogende klasse haar eigendom te ontnemen en bij de verdeling daarvan het leeuwendeel voor zichzelf houden.

Ja in die zin krijgt de bevolking inderdaad wel een aandeel
Nu zien die vermogenden zich natuurlijk genoodzaakt in de volksvergadering en langs allerlei andere wegen hun kapitaal tegen aanslagen te beschermen.

Met gevolg dat zij door de andere partijen ervan worden beschuldigd – ook al hebben ze geen revolutionaire bedoeling – dat ze een oligarchische staatsgreep voorbereiden en de democratie omver willen werpen.

Dat leidt er tenslotte ertoe, wanneer zij zien dat de partij van het volk uit onwetendheid en onder invloed van valse agitatie op het punt staat hen onrechtmatig te behandelen, dat zij, of ze willen of niet, werkelijk een antidemocratische politiek gaan voeren, niet uit zichzelf, nee ook dat is een van de negatieve resultaten die zo’n dar met zijn steken bereikt.

Bij de aanklachten, vervolgingen en processen die dan plaatsvinden pleegt de volkspartij een figuur als partij leider naar voren te schuiven en die te voeden en groot te maken.

Een ding staat dus alvast duidelijk.

Wanneer een dictatuur ontstaat, is de oorsprong ervan altijd te vinden in het leiderschap over een partij.

Waar ligt nu het begin van de verandering van partijleider in dictator?

Kennelijk op het moment dat die partijleider hetzelfde begint te doen als wat in de mythe over het zeus lykaios – heiligdom in Arkadië .

Het verhaal is bekend

Wie geproefd heeft van menselijke ingewanden verandert onvermijdelijk in een wolf.

Zo zal ook die leider van de volkspartij, gesteund door een massa die hem blindelings gehoorzaamt, zich niet onthouden van het bloed van land genoten.

Op valse aanklacht, zoals dat gaat, zal hij iemand voor het gerecht brengen en op die manier een moor plegen, een leven vernietigend en met zijn misdadige tong proevend van het bloed van een medemens.

Hij zal mensen verbannen en doden, opheffing van schulden in het vooruitzicht stellen, en herverdeling van grondbezit, en op een gegeven moment zal zo iemand dan komen te staan voor een onontkoombare keus.

Ofwel hij wordt door zijn tegenstanders uit de weg geruimd of hij eigent zich doctorale macht toe en verandert van een mens in een wolf.

Die man is het dus die de klasse strijd op gang brengt tegen de vermogende klasse.

In het geval dat hij verbannen wordt en dan tegen de wil van zijn tegenstanders terugkeert, is hij meteen een volmaakt dictator.

Maar in het geval dat zij niet erin slagen hem het land uit te zetten of zozeer bij het volk verdacht te maken dat hij wordt terecht gesteld, zullen ze samenzweringen tegen hem smeden om hem in het geheim op een gewelddadige manier uit de weg te ruimen.

Zo gaat dat.

Daarop verzint iedereen die het zover heeft gebracht dat beruchte dictator verzoek en vraagt aan het volk een persoonlijke lijfwacht die moet zorgen dat men de kampioen van het volk veilig weet.

Die geven ze hem natuurlijk, want ze vrezen voor zijn leven en over zichzelf maken ze zich geen zorgen.

Wanneer mensen die geld hebben, en met dat geld de naam antidemocratisch te zijn, dat zien gebeuren, dan zullen zij mijn beste, volgens het orakel dat kroios kreeg, langs de kiezelrijke hermos vluchten, geen stand houden en zich niet schamen laf te zijn.

Ja een tweede kans om zich te schamen zullen ze niet krijgen.

en wie gegrepen wordt, is ten dode opgeschreven.

Onvermijdelijk

Maar die partijleider zelf ligt natuurlijk niet in al zijn grootheid gestrekt.
Hij laat de ene tegenstander na de andere in het stof bijten, heeft de teugels van het land vast in handen, in een absoluut dictator veranderd.

Ja, er is niets wat hem dan nog kan tegenhouden.

Zullen wij dan nu eens het gelukkige leven beschrijven van zo’n man en de maatschappij waarin zo’n schepsel optreedt?

Laten we dat doen,

De eerste tijd zal hij zich tegen iedereen die hij tegenkomt uiterst beminnelijk gedragen.

Hij zal niet alleen ontkennen een dictator te zijn, maar allerlei beloften doen aan particulieren en het volk in zijn geheel, schulden kwijtschelden, land verdelen onder het volk en zijn eigen medewerkers en tegenover iedereen een welwillende en soepele houding aannemen.

Dat is logisch

Maar wanneer hij zijn naar het buitenland uitgeweken tegenstanders voor zich heeft gewonnen of uit de weg heeft geruimd en wat hem betreft zijn handen vrij heeft, zal hij om te beginnen voortdurend oorlogen uitlokken, zodat bij het volk de behoefte blijft bestaan om een leider.

Dat ligt voor de hand

En ook om te zorgen dat men onder druk van financiële lasten gedwongen is zich met zijn dagelijkse werk bezig te houden en niet zo gauw tegen hem zal samenzweren.

Voor het geval dat hij van bepaalde personen vermoedt dat ze te zeer op hun vrijheid gesteld zijn om zich bij zijn leiders positie neer te leggen, kan hij zo die mensen natuurlijk ook nog op een bedekte manier uit de weg ruimen door hen in handen van de vijand te spelen.

Om al die redenen is het voor een dictator een voortdurende noodzaak op oorlog aan te sturen.

Maar met zo’n politiek ligt het wel voor de hand dat hij zich in het land gehaat maakt.

Ook onder de mensen die zijn greep naar de macht hebben gesteund en nu de belangrijke posten bezetten, zullen de sterkste persoonlijkheden onderling en ook tegenover hem openlijk kritiek op de gang van zaken uitoefenen.

Die mensen moet een dictator dus, wil hij aan de macht blijven, allemaal uitschakelen, totdat ook van zijn vrienden niemand meer van enige betekenis is overgebleven.

Hij zal dus scherp moeten opletten wie wilskrachtig is, wie ambitieus, wie intelligent en wie rijk, en zo groot is zijn geluk dat hij gedwongen is tegen al die mensen, of hij wil of niet, een vijandige houding aan moet nemen en hen naar het leven staan, totdat hij de maatschappij heeft gezuiverd.

Ja, precies het tegenovergestelde van wat een dokter met ons lichaam doet wanneer hij het slechte verwijdert en de beste elementen overlaat.

Ja, kennelijk is dat voor hem de enige manier om aan de macht te blijven.

Zo is hij dus de gevangene van het heerlijk dilemma:
Zijn bestaan door te brengen te midden van de onbeduidende massa, die hem dan ook nog haat, of zijn leven te verliezen.

Naarmate hij zich met zijn handelwijze meer gehaat maakt bij het volk, zal hij een grotere en trouwere lijfwacht nodig hebben.

De vraag is nu, wie zijn de mensen die hij vertrouwen kan en waar haalt hij ze vandaan?

Vanzelf zullen zij in zwermen komen aanvliegen, als er maar geld op tafel komt.

Darren weer natuurlijk, je bedoelt een willekeurige groep huurlingen uit het buitenland.

En in eigen land, zal hij er daar niet toe overgaan de mensen hun slaven af te pakken en hun vrijheid te geven en ze op te nemen in zijn eigen lijfwacht.
Ongetwijfeld want die zullen voor hem door het vuur gaan.

Fantastisch moet het zijn om dictator te zijn, als dat de kennissen en vrienden zijn met wie je overblijft, nadat je die anderen hebt gedood.

Van bewondering en het gezelschap van dat soort vrienden met hun nieuwe status moet je het dan hebben, waant door mensen van enig niveau word je verafschuwd en gemeden.

Dat kan niet anders.

Niet voor niets hebben de tragedie schrijvers blijkbaar een reputatie van wijsheid, vooral euripides.

Van hem komt ook de diepzinnige uitspraak dat een dictator wijs is omdat hij zich met intellect omringt. daarmee bedoelt hij zeker dat gezelschap waar wij het zojuist over hadden.

Zo wordt de dictatuur in nog veel andere opzichten door hem en andere schrijvers opgehemeld.

Maar door die zelfde wijsheid zullen zij er ook wel begrip voor hebben dat zij, met hun enthousiasme voor de dictatuur, in onze staat niet worden toegelaten en ook niet in andere landen met een vergelijkbare constitutie.

Laten zij maar naar het buitenland gaan om daar de massa op de been te brengen en met mooie, luide, overtuigende stemmen van gehuurde acteurs de politieke constitutie ter plaatse om te buigen in de richting van dictatuur en democratie.

Dan krijgen ze nog geld en status op de koop toe, vooral natuurlijk van dictators, maar ook in een democratie.

Maar hoe hoger zij komen op de steile helling van de constituties, des te meer laat hun reputatie het afeten, omdat hij als het ware niet genoeg adem heeft om daar nog mee te komen.

Maar we dwalen af.

Laten we weer terugkeren naar dat leger van de dictator, dat mooie grote, bonte leger dat nooit hetzelfde is.

Hoe wordt dat eigenlijk onderhouden?

Daarvoor zal hij natuurlijk eventuele nationale reserves opmaken en, voor zover dat telkens reikt, het kapitaal van geliquideerde tegenstanders.

Van het volk kan hij dan kleine bijdragen eisen.

Maar wanneer die stroom op een gegeven moment ophoudt?

Dan zal hij met zijn feestende vrienden en vriendinnen teren op het vermogen van zijn vader.

Ik begrijp het je bedoelt dat het volk hem heeft verwekt hem en zijn kameraden zal onderhouden.

Ja een andere mogelijkheid is er niet.

Hoe bedoel je?

Als het volk zich nu daaraan ergert en zegt dat het geen pas geeft dat een volwassen zoon door zijn vader wordt onderhouden in plaats van andersom en dat het hem niet heeft verwekt en in het zadel geholpen om, nu hij groot is geworden, zelf slaaf van zijn vroegere slaven te worden en hem met zijn samen geraapte slavenbende te onderhouden, maar om zich onder zijn leiding te bevrijden van de overheersing van de rijke, zogenaamde â€￾betere “klasse, en dat het hem daarom nu beveelt met zijn kameraden het land te verlaten, zoals een vader zijn zoon met zijn luidruchtige vrienden het huis uit zet?

Nu, dan zal het eindelijk wel tot het volk doordringen hoe de krachtverhoudingen werkelijk liggen en welk monster het als zoon heeft gekoesterd en grootgebracht.

Wat?

Zal hij zover gaan, die dictator, om tegen zijn eigen vader geweld te gebruiken en om hem te slaan als hij doet wat hij zegt?

Ja, nadat hij hem eerst heeft ontwapend.

Dus volgens jouw is een dictator iemand die zich aan zijn vader vergrijpt en zijn ouders op hun oude dag verwaarloost.

Kennelijk is dat dan het moment dat er openlijk sprake is van dictatuur en het volk is dan, zoals men ook wel zegt, op de vlucht voor de rook van ondergeschiktheid aan beschaafde mensen terechtgekomen in het vuur van de heerschappij van het gepeupel en heeft die buitensporig grote vrijheid verwisseld voor een verschrikkelijke en onverdraaglijke vorm van slavernij.

Inderdaad daar komt het wel op neer

Wat vind je, mogen we zeggen dat we hiermee duidelijk genoeg hebben beschreven hoe een dictatuur zich uit een democratie ontwikkeld en wat voor staats vorm het is?

Dan rest alleen de dictatoriale mens zelf.
We moeten nagaan hoe die zich uit de democratische mens ontwikkeld, wat voor iemand hij is en of hij gelukkig leven heeft of niet.

Weet je overigens wat ik nog mis?

In de kwestie van de behoeften geloof ik niet dat we de verschillende soorten al voldoende hebben onderscheiden.

En zolang daar nog iets aan ontbreekt, zal ons onderzoek te vaag blijven.
Daarvoor is het toch nog niet te laat?

Nee inderdaad, kijk ik zou graag het volgende vaststellen.

Bij de niet – elementaire genotservaringen en behoeften behoren naar mijn idee ook bepaalde immorele begeerten die ieder mens in aanleg lijkt te hebben, maar die in bedwang worden gehouden door wet en normen en door de betere begeerten met behulp van het verstand.

Sommige mensen raken er volledig vanaf of houden er maar weinig over, die dan nog zwak zijn ook, maar bij anderen zijn ze sterk en talrijk.

Wat voor begeerte bedoel u precies?

De begeertes die ’s nachts wakker worden, wanneer de rest van de psyche, het rationele, zachtaardige deel dat de begeerte regeert, slaapt en het wilde, dierlijke element gevuld met voedsel of sterke drank, tekeergaat, de slaap afschudt en op weg gaat om zich uit te leven.

Je weet, op zo’n moment is het tot alles in staat, volledig ontdaan als het dan is van schaamtegevoel en redelijk vermogen.

Het schrikt bijvoorbeeld in zijn fantasie helemaal niet terug voor een poging tot seksuele omgang, niet alleen met de eigen moeder, maar met elk willekeurig ander mens, god of dier.

Het ziet niet op tegen de meest zondige moord en onthoudt zich van geen enkel voedsel.

In een woord, geen enkele dwaasheid of perversiteit blijft dan achterwege.
Wanneer je nu een gezond gestel bezit en jezelf in de hand hebt, zorg je voordat je gaat slapen dat je het rationele element in jezelf hebt wakker gemaakt en op degelijke intellectuele bezigheden onthaald, zodat je tot bezinning bent gekomen.

Het element van de begeerte stel je niet bloot aan gebrek, maar ook niet aan verzadiging, zodat het inslaapt en niet met zijn vreugde of verdriet het beste element last bezorgt.

Dat krijgt dan de kans alleen en op zichzelf zuiver na te denken en ernaar te streven uit verleden, heden of ook toekomst iets waar te nemen wat het niet weet.

Op dezelfde manier moet je ook je wils element kalmeren en niet in opgewonden toestand inslapen omdat je je kwaad hebt gemaakt op iemand.
Wanneer je dus pas te slapen legt nadat je die twee elementen tot rust hebt gebracht en het derde , waarin het denken plaatsvindt, hebt geactiveerd, je weet dat je onder die omstandigheden niet alleen het dichts de waarheid benadert, maar dat ook de beelden die in je droom verschijnen in dat geval het minst immoreel zijn.

Nu, dat was dus even een uitweiding.

Wat wij willen vaststellen is in elk geval dat er blijkbaar in ieder mens en of ander verschrikkelijk, wild en zedeloos soort begeerten huist, ook al maken sommige van ons een heel beheerste indruk, en dat die begeerten blijkbaar duidelijk worden in de slaap.

Kijk eens of daar iets in zit en of je het ermee eens kunt zijn.
Goed, denk dan nu eens terug aan wat voor iemand de democratische volksmens volgens ons is. Die had zich ontwikkeld uit een jongen die bij een zuinige vader was opgegroeid, alleen geld verdienende behoeften respecteerde en neerzag op het niet - elementaire, waarbij het alleen te doen was om amusement of luxe.

Zo is het toch?

Die jongen kwam in aanraking met meer geraffineerde personen, die vol zaten met de behoeften die wij zojuist hebben behandeld.

Hij liet zich tot alle mogelijke uitwassen brengen en nam uit afkeer van de zuinigheid van zijn vader hun levenshouding over.

Maar omdat hij een betere aanleg had dan zijn verleiders werd hij ook naar de andere kant getrokken en zo kwam hij tot een compromis tussen beide levenswijze.

Hij genoot naar zijn eigen idee van alles met mate en leidde zo een leven waarin hij beide uiterste van bekrompenheid en immoraliteit vermeed, van een oligarch verandert in een volksmens.

Goed stel nu dat zo iemand inmiddels ouder geworden, op zijn beurt een zoon heeft, die ook weer in de geest van zijn vader is opgevoed.

Stel verder dat met die jongen weer hetzelfde gebeurt als indertijd met zijn vader.

Hij wordt ertoe gebracht alle normen te negeren, wat zijn vrienden het toppunt van vrijheid noemen.

Daartegenover krjjgen zijn ’compromis – behoeften’ versterking van zijn vader en de rest van de familie.

En daartegen voeren die vrienden weer nieuwe versterkingen aan.

Wanneer die gevaarlijke charlatans en dictator makers niet langer kans zien de jongen op een andere manier in hun greep houden, spelen zij het klaar in hem een hartstocht te verwekken en naar voren te schuiven als leider van zijn luie, consumptieve begeerten, een soort grote, gevleugelde dar – want wat is de hartstocht van zulk soort mensen anders?

Wanneer dan de andere begeerten daaromheen gonzen in die zwoele atmosfeer van parfums, make up en drank en al het genot waaraan men zich bij zulke gelegenheden overgeeft, en die hartstocht voeden en tot het uiterste opvoeren en zo die dar van een angel voorzien, vanaf dat moment vindt die leider van de psyche in de waanzin zijn lijfwacht en gaat hij als een razende tekeer.

Alle opvattingen of verlangens in hem die voor goed doorgaan en op schaamtegevoel wijzen verstoot hij en brengt hij ter dood, totdat hij de jongen van zelfbeheersing heeft gezuiverd en met bezetenheid van buiten heeft gevuld.

Zo zal het dictatoriale type ontstaan.

Die dictatoriale positie van de hartstocht, vinden we die ook niet terug in uitdrukkingen als “de slaaf zijn van je begeerteâ€￾?

Het zal je misschien ook wel eens opgevallen zijn dat ook een dronkeman iets dictatoriaals heeft in zijn manier van denken.

Verder verbeelden krankzinnigen en gestoorde mensen zich wel dat zij in staat zijn als een keizer de wereld te beheersen.

Dat is nu precies wat iemand tot een dictatoriaal mens maakt: wanneer hij door aanleg, manier van leven of beide zich gedraagt als een dronkeman, een seksuele maniak en een gek.

Wat voor leven zal zo man hebben?

Goed luister dan.

Volgens mij wordt het, als het eenmaal zover is gekomen, een aaneenschakeling van feesten, dansen, eten, vrouwen en alles wat daarmee samenhangt.

Het hartstochtelijke verlangen naar die dingen leeft als een dictator in zo iemands innerlijk en bestuurt al zijn psychische activiteiten.

Aan alle kanten schieten dag en nacht voortdurend verschrikkelijke begeerten in hem op, die enorme eisen stellen.

Alles wat zo iemand verdient is dus meteen weer op.

En dan volgen leningen en begint hij zijn vermogen in te teren.

Wanneer alles op is, is het onvermijdelijk dat de hevige begeerten die zich dicht op elkaar in hem hebben genesteld om bevrediging schreeuwen.

Opgejaagd door hun steken, vooral die van de hatrstocht zelf, door alle andere begeerten als een lijfwacht gevolgd, raakt zo iemand buiten zichzelf.

Hij kijkt rond wie iets heeft wat hij door oplichting of geweld kan roven.

Hij moet hoe dan ook aan geld komen, anders wordt hij door ondragelijke pijnen gekweld.

Zoals de nieuwe genotservaringen in hem die van vroeger opzij schoven en hen van hun macht beroofden, zo zal hijzelf ondanks zijn jeugd zich het recht aanmatigen zijn vader en moeder opzij te schuiven en hen, als hij zijn eigen deel heeft opgemaakt, beroven door van het vermogen van zijn vader te nemen.

Als zij hem dat niet willen toestaan, wat denk je, zal hij dan niet eerst proberen zijn ouders te bestelen en op te lichten?

En wanneer dat niet lukt, hun eigendom met geweld grijpen?

Als zij dan aan hun bezit vasthouden en weerstand bieden, die oude man en oude vrouw, zal hij dan voorzichtig zijn en hen ontzien en zich niet dictatoriaal gedragen?

Ik ben niet erg gerust op het lot van de ouders van zo iemand.

Wat?

Denk je werkelijk dat hij voor een van zijn nieuwe vriendinnetjes met wie hij geen enkele band heeft, zijn oude, vertrouwde moeder die hem het leven heeft geschonken, of voor een nieuwe aantrekkelijke vriend zijn eigen gerimpelde vader, die hij langer kent dan wie ook, zal laten slaan en in hun eigen huis laten sloven voor die nieuwe vrienden die hij daar heeft binnen gebracht?

Ik vrees van wel.

Het is kennelijk een groot geluk een dictatoriale zoon te hebben.

Maar op een gegeven moment laat toch ook het vermogen van zijn vader en moeder zo iemand in de steek, terwijl die zwerm begeerten in hem inmiddels een enorme omvang heeft aangenomen.

Dan zal hij eerst zijn handen uitsteken naar de deur van andermans huis of naar de kleding van iemand die laat in de nacht over straat loopt, en daarna ook banken van hun inhoud gaat verlossen.

Bij dat alles zullende algemene erkende opvattingen over goed en kwaad die hij van jongs af aan heeft gehad, door de nieuwe denkbeelden die net uit de goot zijn gehaald en tot lijfwacht van zijn hartstocht zijn gepromoveerd, met behulp van die hartstocht worden overweldigd.

Tot dusver, zolang hij onder het bewind van wet en normen en dat van zijn vader nog een democratische constitutie had, kregen die alleen in zijn dromen vrijheid, wanneer hij sliep.

Maar onder die dictatuur van de hartstocht gedraagt hij zich in wakende toestand voortdurend zoals hij vroeger een enkele keer in zijn dromen deed.
Hij zal voor een vreselijke moord niet terug deinzen, en voor geen voedsel en geen daad.

De hartstocht die in volledige anarchie en zedenloosheid als een dictator in hem leeft zal zijn alleenheerschappij gebruiken om hem tot allerlei uitwassen te brengen, net als een dictator zijn vol, om zichzelf in leven te houden met zijn luidruchtige troep, die gedeeltelijk door slechte contacten van buiten is binnengedrongen en gedeeltelijk door dezelfde levenswijze binnen in hemzelf is los gemaakt en bevrijd.

Dat is het leven dat zo iemand te wachten staat.
Zolang dit soort mensen in het land nu maar niet te talrijk is en de rest van de bevolking een sobere levensinstelling heeft, zoekt het wel een dictator in het buitenland zijn emplooi of ze verhuren zich als soldaat, als er ergens oorlog is.

En wanneer overal vrede en rust heers, blijven ze in het land om daar op kleine schaal allerlei misdrijven te plegen.

Dingen als diefstal, inbraak, zakkenrollen, overvallen, ontvoeringen en ook wel , als zij handig zijn met woorden zijn, chantage omkoping en het afleggen van meinedige getuigenverklaringen.

Op kleine schaal ja, zolang er inderdaad weinig van die mensen zijn.
Klein is een betrekkelijk begrip en dat alles haalt het niet bij de morele degeneratie en ellende die een dictator over een volk brengt.

Maar wanneer in een gemeenschap het aantal van dit soort mensen en hun volgelingen groeit en ze zich bewust worden van hun kracht, dan zijn zij het die gebruik maken van de domheid van de volksmassa om een dictator aan de macht te brengen.

En dat is diegene onder hen die zelf de grootste en sterkste dictator in zijn eigen psyche heeft.

Zo iemand is natuurlijk het meest voor de dictatuur geschikt.

Het kan zijn dat het volk vrijwillig toegeeft, maar als het zich verzet zal zo iemand zijn vaderland, als hij de kans krijgt, precies zo onderdrukken als indertijd zijn vader en moeder heeft onderdrukt.

Hij zal nieuwe kameraden meebrengen en zijn vertrouwde vaderland, of moederland zoals de kretenzers zeggen, aan hun willekeur uitleveren en dat is dan de bekroning van het verlangen van zo’n mens.

In hun persoonlijk leven gedragen die mensen zich, voordat zij aan de macht komen, als volgt.

In de eerste plaats omringen ze zich uitsluitend met kennissen die hen naar de ogen kijken en in alles ter wille zijn.

Zelf kruipen ze voor mensen van wie ze iets nodig hebben.

Ze wringen zich dan in bochten om hun vriendschap te tonen, maar negeren hen verder zodra ze hun doel hebben bereikt.

Heel typerend.

Hun leven lang zijn ze dus nooit met iemand bevriend.

Zij zien hun medemensen altijd in termen van superieuren of ondergeschikten.

Onafhankelijkheid en echte vriendschap zijn dingen waarvan de dictatoriale natuur niet heeft geproefd.

Moeten we dan niet zeggen dat zulke mensen niet anders dan onbetrouwbaar kunnen zijn?

En ook immoreel in de hoogste graad, als het juist is wat we in het voorafgaande over morele kwaliteit hebben vastgesteld?

Samenvattend zouden we, denk ik van het laagste type mens kunnen zeggen dat het iemand is die zich bij volle bewustzijn gedraagt zoals anderen alleen in de dromen die we bespraken.

Op zo’n manier ontwikkeld zich iemand met de sterkste dictatoriale aanleg, die bovendien nog de alleenheerschappij krijgt, en wel des te meer naarmate hij langer het leven van een dictator lijdt.

Moeten we dan niet aannemen dat wie het slechtste type blijkt te zijn ook het meest ongelukkig zal blijken?

En dat zijn ongeluk en groter en langduriger zal zijn naarmate zijn dictatoriale macht langdurig en groter is, wat een massa opinies de massa er ook op na houdt?

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 08 aug 2017, 19:58

de dictatoriale mens,

nu nog een minderheid,

en dat is nu net de valkuil van de democratische mens,

het is die vrijheid die de dictator een meerderheid maakt,

nu hoop ik dat u de ramp overziet,

want wat mijn vriend hier uitspreekt,

gaat niet over die ene,

die zogenaamde dictator,

die zoals men beweerd,

een hitler,

een man,

maar het is de valse een,

de ramp namelijk is,

dat de dictatoriale mens beschreven wordt,

een heel volk als ware,

ziet u nu de ramp?

ziet u wat dit brengt?

u allen dreigt een dictator te worden,

en u heeft het zelf niet meer in de gaten,

maar hoe zult u met elkaar omgaan?

zoals al vaker beweerd,

alles is omgedraaid,

net als de duivel het heeft gemaakt,

in deze gecreeerde werkelijkheid,

bent u vrij om u te gedragen zoals u wilt,

wat u denkt daarin tegen,

is gereguleerd,

de leugen wordt opgedrongen,

en het bewijs is overal aanwezig,

in amsterdam beweert men nu,

dat een man en vrouw niet meer bestaan,

wettelijk naar ik verneem,

heeft u waarlijk zo een hekel aan uzelf?

is dit wat uw vrijheid brengt?

wat volgt?

geen onderscheid tussen jong en oud?

mens en dier?

compleet de weg kwijt,

dat zijn we,

en alles woord uitgebuit,

ten behoeve van die agenda,

zoals de gemaakte huldiging van de meisjes,

het is de genocide van de man,

de enige die niet meer welkom is in uw o zo prachtige,

kleurige en vrije maatschappij ,

waar een holleder een bekende ster woord,

een treiter vlogger een baan krijgt bij het algemeen dagblad,

en de vvd die campagne voert met slogan,

dikke ik,

moet het toch wel over henry keizer hebben,

ziek is de maatschappij,

begrijpt u wel,

dat meer dan de helft van de beroeps bevolking,

zinloze niets zeggende baantjes heeft,

en dan heb ik het niet over de arbeiders,

nee dat zijn nu net diegene die wel hun nut in de maatschappij hebben,

maar al u lieden,

die elke dag,

alleen maar hersens dodende arbeid verrichten,

die uiteindelijk een ander armoedig maakt,

en de aandelhouders rijker en machtiger,

begin is te begrijpen hoe doelloos uw leven geworden is,

zelfs het opvoeden van uw kinderen laat u liever aan andere over,

en ik zei het al,

papa is dadelijk niet meer papa,

wel begrijpen we nu waarom we gelijdelijk aan,

geen meneer en mevrouw meer leren zeggen,

dank u vrijgevochten democratische domoor,

maar om het af te maken,

een man is een man,

en een vrouw een vrouw,

en de man is de meerdere,

en de vrouw de mindere,

liefde onder mannen is heel normaal,

liefde tussen vrouwen ook,

sex is een begeerte,

een lust als ware,

wie hier onbeheerst aan toegeeft,

is schandelijk,

wie zijn sex leven prive houdt,

is gepast,

wie denkt dat hij anders is,

is precies dat,

iemand die dat denkt,

iemand die hier aan toegeeft,

is schaamteloos,

iemand die eist dat anderen,

hem ook zo gaan benaderen,

is schandelijk,

wie zich nu lichamelijk verminkt,

omdat het kan,

heeft geen grenzen meer,

hij is de belichaming van de leugen,

waarheid is namelijk,

dat een man en een vrouw,

samen waarlijk een zijn,

vandaar het huwelijk,

een verbond tussen man en vrouw,

de ware 1,

zij kunnen een nieuw mens creeeren,

al het andere is vals,

en het lijd naar de verschrikkelijkste uitwassen,

en allemaal vanuit die 2 religies,

misschien wel de grootste van deze tijd,

het satanisme en luciferisme,

de leer,

doe zoals je wilt,

en wie me nu wil afschrijven als een gek,

pas op,

want deze religies zijn er werkelijk,

en net als hun afgod,

haten zij de man,

god zijn evenbeeld,

maar in zonde vervallen,

en verdoemd tot een eeuwige strijd,

tussen goed en kwaad,

en dit gevecht is zowel in hem,

als wel buiten hem,

zijn ego die strijd met zijn ziel,

de ego aangeleerd,

bewust gemaakt,

door satan,

de ego gevoed,

door al die darren met hun slechte invloeden,

en adviezen,

de ziel moet het hebben van zijn eigen kracht,

die komt vanuit zijn opvoeding,

en zoals gezegd,

die heeft men uit handen gegeven,

zouden de darren ook werkzaam zijn,

op het dag verblijf?

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 08 sep 2017, 16:46

hoe snel gaat de werkelijkheid nu?

zo ver ik het zie draait hij als een dolle,

elke dag wel meerdere nare evenementen,

oorlogen op macro niveau en micro

rampen van elke soort zijn dagelijkse kost,

en dan nog de grote politieke oorlog,

zowel micro als macro,

en terwijl de media op volle toeren draait,

en onze zelfbenoemde vertegenwoordigers,

spinnen tot ze een ons wegen,

op zowel macro als micro niveau,

barst de strijd los,

om onze ziel,

en wij?

we staan erbij en kijken naar onze smartfoon,

die ons wellicht dommer maakt,

weer zo een nieuwspraak grap,

maar ondertussen zijn de meeste toch gelijk gestemd,

ze zijn er namelijk klaar mee,

echter weten niet hoe hier uit te komen,

ondertussen spelen de gesponsorde jeugdige rebelletje,

om alles en iedereen die het niet eens is met hun gedachte,

te intimideren in welke vorm dan ook,

de darren,

de strijd tussen de democraten en dictatoren,

staat op uitbreken,

uiteraard gemaakt,

een toneelspel,

maar wel met werkelijke gevolgen,

het vervelende is,

dat de kampen van de tweestrijd,

beiden schandalig zijn,

beiden streven de valse een na,

echter dwingen ze u te kiezen,

en onder de dwang van de ene,

ontvangt u de toorn van den ander,

terwijl u er niets mee te maken heeft,

u bent slechts een prijs,

in het aantal zielen,

de beïnvloeding is al om,

de valse 1,

wat er uiteindelijk woord vernietigd is waarheid,

ten minste dat is het doel,

waarheid is racistisch,

tenminste deze one liner is al uitgesproken,

deze kant gaat het op en enkel om het gelijk te kunnen halen,

waarheid is namelijk kwetsend,

voor de ego,

hij ervaart dit als naar,

en,

alles wat naar is lijd,

zoals al veel vaker beredeneerd,

naar de leugen,

de valse 1,

de dictator,

gelukkig is er verlossing,

en ondanks het zogenoemde auteurs recht,

van de religieuze instanties,

is er waarlijk 1,

en hij zal azazel en zijn kornuiten verwerpen,

en hun nazaten verdelgen,

maar eerst het onvermijdelijke,

eerst de openbaring,

waarheid,

waarheid over u,

heeft u jezus begrepen,

als hij zegt dat uw van zonden verlost bent?

heeft u begrepen dat jezus de gehele mens de kans biedt,

om goed te zijn,

en als u de kans niet neemt,

geschiedt rechtvaardigheid,

en ook hier lijkt het valse,

op het ware,

want beiden zullen de mensheid aanzienlijk verkleinen,

beiden zullen naar het ene al leiden,

en beiden geven een vrede op aarde,

wat is nu dat verschil?

de ware 1,

en die valse?

de 1 is goed,

de valse slecht,

zover ik het na gaan is het vals,

om iemand voor racist uit te maken,

al zal DIT de dictatoriale zoon beweren,

tegen over de rechter,

als hij zijn democratischevader beschuldigd,

en de vader zal veroordeeld woorden,

enfin,

wie vertrouwt u u ziel toe?

en dat van uw kind?

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 152
Berichten: 6134
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 17 sep 2017, 00:42

alain schreef: enfin,

wie vertrouwt u u ziel toe?

en dat van uw kind?
Niemand

Ik heb geen kinderen

Enfin, geeft dat antwoord op Uw vraag?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

alain
Posts in topic: 839
Berichten: 1060
Lid geworden op: 18 nov 2009, 14:08

Bericht door alain » 18 sep 2017, 18:01

zo mem terug van weg gegaan?

zijn deze vragen om te beantwoorden?

of om over na te denken,

maar goed het schijnt dat je me het podium optrekt,

en laat ik daar dankbaar voor zijn,

voor je antwoord,

en mag ik hopen op meer van dat,

want nee mijn beste je geeft geen antwoord,

al doe je dat wel,

maar mem met niemand,

is dat ook met uitsluiting van jezelf?

en mag ik ervan uit gaan,

kijkende naar je antwoord,

dat de ziel bestaat?

dat lijkt me kicke,

nu heb je geen kinderen zie ik,

hoe zit dat met een ander zijn kinderen?

vind je die ziel iets waard?

en dan van beide de vader en het kind,

ik ben benieuwd,

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 152
Berichten: 6134
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 20 sep 2017, 02:15

Mijn beste Makker

Alain

Vriend durf ik je niet te noemen

uit angst voor de tirade die me dan te wachten staat

Ziet: ik heb jouw uitingsvorm aangenomen.

Het podium is aan jouw om te betreden

Zeg niet dat ik het schiep

Ik kom zeepkisten tegen en ruk ze willekeurig

wel of niet onder de spreker vandaan.

Jij hebt mijn zeepkist niet nodig

Hoe ik ook rukte

Jij blijft erop staan

Kudos, mijnheer.

Alain

Als militair en beschermer van onze planeet

Ben jij bekend met Star-One?

En dat eerdere generaties voor ons reeds een mijnveld
rond ons sterrenstelsel hebben aangelegd?

Met zelf kopiërende mijnen?

Stel dat het niet zo was

zou het dan moeten?

Om de vijand buiten te houden

of de mensheid te begrenzen?

Ik ben reuze benieuwd naar jouw visie

op deze vorm van mogelijke science-factie.


::

Ik ben dan allang dood

Maar als ik maar het idee van er zorgen over maken

kan doorgeven

ben ik reeds tevreden.

Niet voor mij

Niet voor mijn kinderen.

Maar voor de kinderen van de mensen

die kinderen maken.

::

Mocht U begrijpen wat ik bedoel.

Dan ben Ik ook maar een dwaas binnen de mogelijkheden

Die Natuur biedt.

Ehm ...

Zielig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Gesloten