GOD, KOERT EN DE ONKENBAARHEID VAN DE KOSMOS

Deel je diepste gedachten en laat ons meedenken...
Plaats reactie
Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

GOD, KOERT EN DE ONKENBAARHEID VAN DE KOSMOS

Bericht door Gerhard Ris » 12 mar 2024, 12:03

GOD, KOERT EN DE ONKENBAARHEID VAN DE KOSMOS

Omdat de draad van mij over ‘One Law of Nature makes One Law of Human Nature’ de draad is kwijtgeraakt een poging de discussie met Koert weer op het spoor te zetten.

Koert geeft naar ik begrijp aan dat ik iets claim waar velen gefaald hebben. Hij noemt enkele van vele nog te noemen punten die hij kort illustreert. Die paar punten zijn:

“- De onkenbaarheid van de wereld. Verschil noumena en phenomena.
- Overschatting van de menselijke rede
- Perspectivisme/veelheid van affecten (onkenbare eenheid van substantie).
- betekenisoverschot/tekortkoming van elke metafysische orde.”

In de eerste plaats zijn al deze punten in beide publicaties op Zenodo behandeld. Koert geeft toe dit niet bestudeerd te hebben en verwacht ook niet dat het bestuderen ervan hem tot andere inzichten zal brengen naar ik van hem begrijp.

Op het eerste punt ben ik al ingegaan met een uitleg over wat ten onrechte in de huidige wiskunde enkel is gedefinieerd als de waarschijnlijkheidsleer van Bayes.

Het betreft een Socratische Yin en Yang Harry Potter formule van de deterministische YOLOUR (you only live once unique reincarnation) menselijke natuurkunde van de synaps van het brein. Koert gaf aan moeite te hebben mijn woord salade van in feite een interpretatie van getalssalade dat artistiek beeldsalade vereist. Taalkundige logica, naast algebra en calculus tegenover meetkunde. Mijn model biedt de eenvoudig door een ieder zelf te testen en op video controleerbaar, falsificeerbaar want reproduceerbaar dus exact wetenschappelijk bewezen inzicht dat de meeste wis- en natuurkundigen en zulke hoogleraren matig begaafd zijn in meetkunde en zwakbegaafd zijn in alle schijnbare tegenstellingen zoals menselijk ironisch gedrag en ironische taal. Alsook in reologie, astronomie, kosmologie en het logisch omgaan met oneindig en deelverzamelingenleer. Dat kunnen enkel de 16 verschillende ADHD-ers die artistiek zijn. Alle duidelijke resonerende stemmen zijn zulke ADHD types.

Wat dit compliceert is hypnose en geïnternaliseerde hypnose als DNA overlevingstalent van het collectieve homo sapiens instrument brein.

Dit is niet zozeer een moeilijk als wel lang lulverhaal van kleine focus stapjes. Mis één stapje veelal in het begin en je eindigt in Alice in Wonderland geloof in occultisme.

In deze draad wil ik het beperken tot het eerste punt van Koert.

“De onkenbaarheid van de wereld. Verschil noumena en phenomena.”

Vanuit de nieuwe tak van sport mijn menselijk natuurkundig model vertaal ik “de onkenbaarheid van de wereld” in het inherente probleem van bewijsvoering bij ontbrekende evidentie. Ook in het huidig wetenschappelijk paradigma moet je dan de Bayesiaanse waarschijnlijkheidsleer gebruiken. Waar he huidig inherent religieuze paradigma tegenaan hikt is dat dan enkel de artistieke ADHD minderheid tijdig de meest juiste te testen input van het juiste scenario/ compositie kan verzorgen.

Met de focus stap daarna maakt Koert al bij aanvang de misstap: “Verschil noumena en phenomena.”
Vanuit mijn model vertaal ik noumena als het spirituele in meer moderne woorden het virtuele niets of het mysterieuze onbekende enigma.

En phenomena als het zintuigelijk waarneembare stoffelijke fysieke iets van zekerheid voor de onnadenkenden.

Hier voeg ik toe het huidig paradigma in de mainstream natuurkunde van de Big Bang uit het singulariteit/ punt massa niets iets te weten een uitdijend heelal mysterie van de Donkere Materie en Donkere Energie. Stellende dat dit intuïtief onbegrijpelijk is maar dat de “wiskunde” dit nu eenmaal aangeeft.

Het is precies deze eerste focusstap waar het al allemaal om verschillende redenen knetter fout gaat.

Allereerst te starten met een valse dichotomie. Een zelfs deels impliciet dubbele valse tegenstelling.

Ten eerste de impliciete niet all-inclusive Bildung onderscheid tussen de slimme filosofen en het klootjesvolk. Dat is een moreel verwerpelijke fout qua doelstelling. Overigens terug te voeren op een existentiële DNA-robotica gestuurde overlevings angst om niet de grip via begrip van de kosmos als de grootste baas van god peer groep te verliezen.

Ten tweede direct uitgaan van een inhoudelijke splitsing op het gevaar af het onsplitsbare te hebben gesplitst. Dat is een procedurele fout van de hoogste orde. Leidend tot een verslaving bij initieel succes. Elke slaaf is op z’n minst slavenhouder van zichzelf. En elke slavenhouder is verslaafd aan het slavenhouden. Dat laatste door initieel succes verkrijgen van succeshormonen die het gedachtegoed en daarmee gedrag religieus sturen vanuit de peer groep. Het leidt tot toenemend spanning en uiteindelijk een doorslagspanning van suïcidale amok en dus prematuur uitsterven, uitgaande van een vrije wil. Die in werkelijkheid niet bestaat maar waar desondanks van moet worden uitgegaan. Gewoon de formule van Bayes correct als de nieuwe deterministische gekaderde waarschijnlijkheidsleer leren toepassen. Dit speelt al 5000 jaar. Toen begonnen waarschijnlijk de eerste “oorlogen”.

Alles hangt van eenduidige definities af anders lul je langs elkaar heen. Daarom heb ik de lijst met de eerste 1000 elementaire termen, definities en omschrijvingen voor gebruik in de elementaire wetenschap, rechtszalen en scholen in eerste versie opgezet. Gewoon ‘practice what you preach’ de juiste procedure systematisch volgen, wars van religieuze taboes en vastgeroeste ankers.

Kortom, leer jezelf aan jezelf te dwingen vanuit de juiste startposities of het juiste doel te starten.

Het maakt in dit model niet uit waar je begint en of je al of niet een of meer doelen formuleert. Omdat het model in elke van de eerste schijven of in meer contemporaine Nederlands ‘levels’ absoluut compleet is en absoluut zonder enige contradictie is. Voor die claim lever ik alle ruwe data aan.

Jij en een ieder is uitgenodigd en zelfs uitgedaagd met de challenge om ook maar één fout aan te tonen. Een redelijke bewijslast verdeling waar ik het bewijs claim na uitgebreid onderzoek en publicatie onder DOI.

Na mijn intuïtieve gis postulaten getoetst te hebben aan alle mij bekende data, met de verplichting alle data in evidentie te nemen en ook met een toetsbaar scenario / compositie te komen ten aanzien van de ontbrekende data en dit sedert 2010 bij verre best practice meest praktisch als grootste cirkelredenering voorzien van * alle * vereiste wiskunde leert dat model dat jouw uitgangspunt een fout van de hoogste orde betreft. Hoe zit het dan?

Het postulaat dat succes heeft gehad als het grote axioma zijnde een axiomatische aanname van één God, identiek één Natuur, identiek één Kosmos te weten één onsplitsbare werkelijkheid (gedefinieerd als) bestaande uit oneindige niet elkaar overlappende of ontbrekende data. Enkel indien de data oneindig in dualistische elementen bestaan klopt de hele puzzel.

Er is dus één ‘Alles’ als ‘Iets’ dat vanuit de perceptie van homo sapiens voor homo sapiens op diens kleinst mogelijke ‘baas van god’ vrije wil hoofd-DNA-doelstelling van 'het kale overleven' als perceptie gesplitst kan worden in ‘iets’ en ‘niets’ als de onsplitsbare delen van ‘Iets’ met een hoofdletter.

Kortom, het ‘Iets’ als ‘Alles’ bestaat gewoon.

Enkel in de virtuele gedachte van homo sapiens is dat te splitsen als definitie van de termen in systematische deelverzamelingshokjes.

Zo gedefinieerd kan Iets gesplitst worden in iets en niets.

Let op! Omgekeerd gaat dat niet.

De kleine iets (zonder hoofdletter) is absoluut nooit niets geweest. De kleine niets is evenmin ooit iets geweest maar wel een deel van Iets. Het probleem zit in de woord salade definities en daarmee religieuze associaties.

Dit niets als iets is erg gemakkelijk praktisch te begrijpen. Neem de militaire vraag aan een verkenner door de commandant: “Zit er iets in die bosjes?” Antwoord: “Nee, er zit niets.” Een impliciete vraag zit er iets relevants in die bosjes zoals een vijand.

Nu denk jij Koert blijkens je eerste probleem punt kennelijk dat een gedachte virtueel en dus niets is. In mijn model is ook een gedachte analoog aan een gewone computer van ringen in een matrix die stand 1 of 0 aan kunnen nemen ook binair. De computer slaat een waarneming van iets op in een virtueel iets in de matrix van hetgehugen.

De Kosmos, God, Natuur zijn onsplitsbaar in werkelijkheid. Enkel in onze voor ieder individuele absolute unieke perceptie binnen absoluut gekwantificeerd kenbare gedetermineerde kaders kan het statistisch/ probabilistisch uitgesplitst worden, mits je in de gaten houdt het onsplitsbare te hebben gesplitst.

Er passen vijf een ieder aan te leren mindsets bij.

Zeer praktisch en ook datgene dat psychologen en psychiaters jou aanleren nadat het mis is gegaan met je.

Kortom, enkel binnen de niet elementaire wetenschap te weten de basis wetenschap is de kosmos het beste als het niet kenbare deel van de Kosmos buiten het spirituele van homo sapiens te definiëren en de natuur als het direct waarneembare.

Overigens, je hoeft niet bang te zijn dat jouw hele filosofie studie door mijn model zinloos en oninteressant of nutteloos geworden is. Integendeel zelfs. Net zoals het blijven bestuderen van de klassieke talen en culturen zal het bestuderen van onze ideeën geschiedenis en filosoferen door het collectieve instrument brein niet enkel gewoon doorgaan maar juist breder toenemen. Maar dan wel vanuit een wenselijke rust waarin extreem veel minder vaak en extreem veel minder ernstig gepest zal worden. Ook is een voorspelbare vergrijzing van de wereldbevolking een natuurlijk proces van de menselijke natuurkunde.

Het vertalen van de Latijnse Bijbel heeft wel sterk bijgedragen aan de grote Dertig Jarige Oorlog. De Rooms Katholieke Peer Group was bang de machtige controle te verliezen. Een existentiële angst die onnodig tot amok leidt. Immers, die Kerk is er nog steeds.

Het door mij vertalen van de “shut-up-and-calculate” occulte kwantum cult kerk bijbel en het vertalen van de dirty-little-secret-verdienmodel DSM en Big Five etc. bijbels van de huidige gedragswetenschap omtrent de eenvoudig door een ieder aan te leren en zelf te testen gebruiksaanwijzing van het instrument brein en het collectieve instrument brein is een existentiële angst. Een taboe dat agressie oproept.

De mensheid zit diep in de toenemende shit.

Jij Koert denkt kennelijk te weten dat het testen van de Orakel Senaat niet nodig is omdat jij al weet dat dat niet gaat werken. Of dat al of niet gaat werken is onpeilbaar complex en enkel te vereenvoudigen door het te testen. Een schijnbare tegenstelling. Zijnde dat laatste onnavolgbaar voor de meeste wis- en natuurkundigen. En desondanks eenduidig toetsbaar boven elke redelijke twijfel verheven zelfs absoluut waar als werkelijkheid. Je treedt daarmee buiten de grot van Plato.

In elk geval heb ik hiermee eenvoudig bewezen dat jij al in focusstapje één een faux pas gemaakt hebt.

QED!

Gebruikersavatar
Koert
Posts in topic: 4
Berichten: 32
Lid geworden op: 08 jun 2020, 18:09
Contacteer:

Bericht door Koert » 13 mar 2024, 22:31

Dag Gerhard,

Een separaat draadje is wat mij betreft niet nodig maar ik schik me naar het fait accompli. Ik zal echter eerst even ingaan op je eerste reactie op mijn laatste schrijven uit het versleten draadje. Hieronder een poging om je taal te vertalen naar voor mij begrijpbare proporties, je moet begrijpen dat dit niet pedant bedoelt is; het is een noodzakelijke stap voor mij om in gesprek met je te gaan.
Hoe dat ook zij, de werkelijkheid gedefinieerd als oneindig waar bestaat in mijn model als axiomatische aanname. Dat is zo omdat absoluut bewijs daarvan anders dan als reductio ad absurdem bewijs aangevuld met omstandigheden bewijs als bewezen best practice het hoogst haalbare is. Dat bewijs claim ik geleverd te hebben. Ondanks dat het een falsificeerbare claim is, is er geen blijk van tegenbewijs. Ondanks uitdaging daartoe.
Ik was onder de indruk dat een axioma niet te bewijzen valt of bewijs behoeft; het is een aanname. Hoe kan je axioma's bewijzen? Als ik je welwillend probeer te begrijpen dan zeg je dat je dit - werkelijkheid is oneindig waar - als axioma hanteert omdat al het andere leidt tot een reductio ad absurdum? Maar omdat een gevolg niet gewenst is - omdat je dan bijvoorbeeld geen alomvattende modellen kunt construeren - betekent toch niet dat het ook klopt? Ten tweede voor wat betreft dit punt is dit/een axioma juist zeer zeker betwistbaar, ik zou zelf zeggen dat dit de katalysator is van veel filosofieën. Zelfs de axioma's van de wiskunde - die andere pure wetenschap - zijn betwistbaar en in het geval van jouw axioma: veel mensen zouden juist zeggen dat het leven absurd is! Ten derde zou ik willen vragen hoe de relatie zit tussen werkelijkheid als oneindig waar en wat wij daar vervolgens over zeggen kunnen? Waar als in 'het werkt'/'het is zo en kan niet anders zijn' ? Voor een tweedimensionaal wezen zijn onze drie dimensies onvatbaar, ook al zijn die drie dimensies "meer waar".
Daarnaast heb je het meerdere malen over 'omstandigheden bewijs', is dit een anglicisme en bedoel je zoiets als indirect bewijs (circumstantial evidence) ? Je zegt dus, mits voorgaande aanname klopt, dat redeneren vanuit een reductio ad absurdum, wat volgens jou al het andere is, sowieso minder oplevert dan redeneren/opereren vanuit jouw axioma en dat er allerlei indirect bewijs is dat dit vermoeden staaft? Je doelt dan op de vooruitgang van de wetenschap naar ik aanneem (als "indirect bewijs")? Jouw model, maar ik kan het mishebben, lijkt me voorbij te gaan aan de grenzen van ons kenvermogen. Kennis van wat we niet kunnen weten is net zo waardevol, zo niet waardevoller, dan de positieve kennis.
Tot slot, en dan zal ik deze alinea met rust laten, zeg je dat dit een falsifieerbare claim is. Hoe is de claim dat de werkelijkheid oneindig waar is, falsifieerbaar? Als ik zeg dat de werkelijkheid absurd is, dan zeg jij dat dit niet voldoet aan de 'best practice'. Maar best practice != waarheid toch?

Gebruikersavatar
Koert
Posts in topic: 4
Berichten: 32
Lid geworden op: 08 jun 2020, 18:09
Contacteer:

Bericht door Koert » 13 mar 2024, 22:48

Ik zal later reageren op je laatste schrijven, ik ben bang dat ik minder frequent reageren kan dan jij.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 14 mar 2024, 11:43

Beste Koert,

Een axioma is een aangenomen fundamanteel uitgangspunt dat * bewezen * niet uit andere axiomas is af te leiden. Het is dus een in potentie falsificeerbare stelling of te wel een these. Elke these heeft op grond van de tweede wet van alles de waarschijnlijkheidsleer (Bayes' zijn natuurkundige interpretatie van de bewezen wiskundige stelling ( theorem) van Pierre Laplace) een anti these. Dat op z'n beurt veronderstelt wel dat de kosmos bestaat en homo spapiens en diens wiskunde ook bestaat als meest fundamantele aanname in de kosmos.

In getalswiskunde 90% pro (these) = 10% con (anti these). Uitgaande van 100%.

Mijn model gaat uit van enkel data en logica.

Als jij zoals de Copenhagen Interpretatie en met de Big Bang zou geloven in iets van niets. Dus dat de wiskunde zou aangeven dat ons zichtbaar heelal is ontstaan uit een oneindig kleine singulariteit dan is dat al direct gefalsificeerd als absurd MITS je he bestaan van één kosmos als grootste verzameling aannneemt. Dus als 100%. Het sterkste bewijs in de wiskunde is de reductio ad absurdum. welnu iets van niets is absurd. De stelling dat de wiskunde dat aantoont is ene leugen, want de meetkunde klopt niet. De meetkunde is onderdeel van de wiskunde. Alles moet wiskundig logisch kloppen. Dat doet het bewezen bij theorem van John Bell niet.

Een axioma bewijs je door allereerst de juiste mindset van het instrument brein te kiezen. Te weten DSM-8 het hebben van een vrije wil en een zinvol leven annex een doel want anders is geen probandum als te bewijzen doelstelling mogelijk. Dat de werkelijkheid DSM-0 behelst het niet hebben van een vrije wil of enige zingeving maakt niet uit. Die werekelijkheid bestaat als axiomatische aanname wel, maar is niet verder dan als hoogste mate van waarschijnlijkheid bewijsbaar.

De redelijke bewijslast verdeling die hier uit volgt maakt dat nu mijn anti these bij theorem is gefalsificeerd e elk mens zelf kan observeren dat de klassieke mechanica in elk geval in ons voor de meeste mensen direct waarneembare deel van de kosmos gewoon klassiek mechanisch is. Dat is dus de bewezen fail safe positie. Ergo de kosmos is vooralsnog door falsificatie van de anti these bewezen these klassiek mechanisch. Dat behelst dat deze door voor een ieder observeerbare eenvoudige wetmatigheden wordt beheerst waarvan niet aan te nemen valt dat die wetmatigheden overal in de kosmos ten alle tijden zullen gelden.

Dan ontstaat het probandum hoe die wetten dan luiden? Wetten, die tezamen dus één wet moeten oplveren die consistent is. Dat wil zeggen compleet en absoluut geen contradicties waarbij alle data in evidentie genomen moet worden.

Om vervolgens de oneindigheid te bewijzen bij afwezigheid van absoluut bewijs voor homo sapiens gaat via postulaten. Een postulaat is een intuitief uitgangspunt dat in de juiste procedure een bij theorem bewezen these, met een bij theorem bewezen gefalsificeerd anti-these kan opleveren. Danwel in een of meer axiomatische aannames blijft hangen die bewezen zich niet verder laten reduceren of te wel laten uitsplitsen. De reductio ad absurdum.

Bij een evident te kost aan data voor volledig an absoluut bewijs blijft enkel de waarschijnlijkheidsleer als voledig alle menelijke bewijsomvattende bewijsvoering over. Inherent is dat een circumstancial evidnece of te wel omstandigheden bewijs. Dus, gegeven alle omstandigheden dus alle data voorzever wij die kennen is er maar één mogelijkhed over dan dat de kosmos oneindig is. De gekromde ruimte als gekromd niets was al absurd maar dat is nu ook bij theore van John Bell bewezen gefalsificeerd. Dan blijft enkel de inverse mijn gepostuleerde these van een oneindig heelal over.

Voor het overige toets je de trackrecord van de inherente cirkel redenering. Welk model pakt de meeste of beter in mijn geval alle bekende data compleet en zonder contradicties mee? Dat doet mijn model.

De bewijslast ligt bij jou naast een ieder. De reden dat dit falsificerende bewijs niet te leveren is is dat het klopt. Dit is de overigens inderdaad meest zwakke vorm van bewijsvoering maar desondanks een noodzakelijke aanvulling van het sterkste bewijs. De toests is de afgeleide wet van alles van Okhams razor. Dat model wint als bewezen best practice dat de minste elementare aannames of te wel elementare axiomas kent. Welnu, ik heb er maar vijf nodig.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 14 mar 2024, 13:11

Beste Koert,
Een in aanvulling. Neen, je kunt inderdaad vrijelijk axioma's postuleren. Bijvoorbeeld de regels van het schaakspel zijn de axioma's daarvan. Als je axiomatisch aanneemt dat de kosmos twee dimensionaal is best. Enkel is het doen van een wetenschappelijke claim in scholen of rechtszalen of in de wetenschap dat die axioma's elementair zijn gefalsificeerd in zo verre deze afwijken van mijn vijf geclaimde axiomatische aannames.

Ook absurditeit is niet vrijelijk te bepalen. Absurd is gedefinieerd als tegenstrijdig of een bewezen probandum claimen terwijl er gaten in het verhaal zitten. Dat laatste betekent dat het niet compleet is.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 14 mar 2024, 13:21

Beste Koert,

En nog een nabrander.

Euclides zijn vijfde postulaat is het parellel postulaat. Daar is in de wiskunde naar verluid al 5000 jaar twijfel over. Ik bewijs met reeds lang bewezen stellingen dat het parallel postulaat dat een gekromde ruimte van de niet Euclidische meetkunde niet een elementaire werkelijkheid behelst. Het is een locaal gemeten realiteit vanuit een beperkte topologie zoals de Hilbert ruimte. Dit hangt samen met de vraag of de kosmos oneindig is.

Middels de dubbele tertraheader als diamand is een oneindige 3D kosmos te betegelen zonder overlappingen of gaten. Een klassiek mechamnische kosmos is 3D.

Toon jij of een ander nu eens aan dat de kosmos niet oneindig is. Logischerwijze is de kosmos of onneindig danwel locaal. Dat laatste is het niet ondanks dat de meerderheid wis- en natuurkunde hoogleraren de grootste baas van god willen zijn door een lokale kosmos te willen van gekromd niets.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 15 mar 2024, 20:55

De "kosmos" is evident oneindig.
De lichtsnelheid bepaalt de grootte ervan.

Als de lichtsnelheid op een grens zou raken, dan is de kosmos eindig.

Met andere woorden:

De grootte van het heelal wordt berekend aan de hand van de lichtsnelheid.
Op dit moment 13,8 miljard lichtjaar groot.

Daarbuiten kunnen we niet "kijken", omdat dat licht ons niet bereikt heeft.

Hubble beweert dat dat licht ons nooit bereiken zal, omdat het heelal zich uitdijt.

Waarin, echter, heeft hij nog nooit weten aan te tonen.

Speculaties hierover leiden tot theorieën

Speculaties over theorieën leiden tot niets.

::

Begrijp me niet verkeerd!

Het kan zijn dat een speculatie over een theorie het "bij het rechte eind" heeft, alleen zal ze als dusdanig nooit worden herkend en enkel als speculatie worden weggezet, om pas jaren later weer eens opgepakt te worden, omdat dan de meettechniek eindelijk zover is.

Het is niet eens kip en ei.

Het is spanning en voltmeter.
(Hoe meet je spanning? Door te kijken hoeveel stroom er door een weerstand loopt: V=IxR)

Door meten wordt de opstelling beïnvloed.

Door niet te meten kan er van alles gebeuren.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 15 mar 2024, 21:11

Ehm ...

Ik wilde bovenstaande bericht naar een andere draad verplaatsen ... maar hogere machten weerhouden mij.

Vandaar dat het hier is blijven staan.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Leon
Posts in topic: 5
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2021, 19:58
Contacteer:

Bericht door Leon » 15 mar 2024, 21:15


Leon
Posts in topic: 5
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2021, 19:58
Contacteer:

Bericht door Leon » 15 mar 2024, 21:21

Zit er trouwens niet een fout in de bepaling van 13,7 miljard jaar vanwege diezelfde uitdijing?

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 15 mar 2024, 21:48

Leon schreef:
15 mar 2024, 21:21
Zit er trouwens niet een fout in de bepaling van 13,7 miljard jaar vanwege diezelfde uitdijing?
De grootste fout schuilt zich in het feit dat er uitgegaan wordt van een "Big Bang" op t=0

Niets wijst daar namelijk op en maakt de wiskunde, om het zo te laten zijn, enkel lastiger.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 15 mar 2024, 21:49

De "fout" in de uitdijing is inherent aan de (verkeerde) aanname.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Leon
Posts in topic: 5
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2021, 19:58
Contacteer:

Bericht door Leon » 15 mar 2024, 21:59

Ja met kwantumvelden is er geen begin, sowieso kan tijd ook een illusie zijn.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 15 mar 2024, 22:03

Leon schreef:
15 mar 2024, 21:59
Ja met kwantumvelden is er geen begin, sowieso kan tijd ook een illusie zijn.
Tijd hoeft geen illusie te zijn.

De richting ervan wel, indien tijd complex wordt opgevat.

Een consequentie van complexe tijd: t(a+ib), is dat er ook meerdere "kosma" mogelijk zijn.

Dus wat er beweerd wordt kan wel degelijk gelden in 1 "Kosmos", maar niet dwingend in allemaal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Koert
Posts in topic: 4
Berichten: 32
Lid geworden op: 08 jun 2020, 18:09
Contacteer:

Bericht door Koert » 23 mar 2024, 01:07

Beste Gerhard,

Bij deze dan mijn, door u, nooit verwachte reactie op uw schrijven. Ik wil u waarschuwen uw verwachtingen te temperen voor wat betreft mijn eventuele reactie op uw onvermijdbare reactie daar u aantoonbaar productiever bent dan ik en ik dat verschil noch overbruggen kan noch wil. Daarnaast moet u mij mijn toon maar vergeven daar het wat aanmatigend op u overkomt, aangezien u zelf heeft aangegeven graag antagonistisch en dialectisch in debat te willen treden en ik enigszins terughoudend hieraan tegemoet ben gekomen in vorm. Let wel: ik heb die intentie in het geheel niet v.w.b. inhoud want mijn belangen zijn de uwe niet en mij kan het in feite geen snars interreseren wat er met uw model gebeurt. U bent voor mij een man met een model. Akkoord, er zijn zoveel mannen met modellen en ze zullen allemaal enige solipsistische waarheid bevatten, maar u publiceert uw model op een filosofisch forum en dus kan ik u alleen maar wijzen op filosofische haken, ogen en valkuilen. U kunt dat allemaal naar hartelust negeren, zoveel 'wetenschap' doet dat.

Allereerst wil ik bevragen of u mijn potentiële bezwaren wel goed interpreteert. U dendert graag voort en bent duidelijk bezwangert van een zekere overtuigingsdrang.(Dat valt u niet aan te rekenen, je zult immers maar stuiten op een model van het al!) Ik merk bij u namelijk een neiging om mijn filosofische bezwaren te lijf te gaan met wiskundige en statistieke verweren. Dat is irrelevant want mijn bezwaren zijn meta-wiskundig en meta-statistisch. Het zijn in sommige opzichten metafysische bezwaren. Ik probeer hier te zeggen dat we langs elkaar heen praten. Laat me u er nogmaals aan herinneren dat u uw model publiceert op een filosofieforum. Niet op een psychologisch, natuurkundig, of wiskundig forum. Op dergelijke fora -mits ze bestaan, geen idee - kunt u terecht voor wat betreft het toetsen van die aspecten alsook de coherentie van de interne logica op die terreinen.

Voor wat betreft mijn eerste obstakel/uitdaging: Ik ga hier niet Kants kritiek van het zuivere verstand herhalen in al zijn facetten. Het komt erop neer dat Kant een radicale grens opwerpt v.w.b. wat we kunnen kennen. Kant beperkt de metafysica op epistemologische gronden. Kant beschrijft de kenvermogens van het subject; die zijn beperkt en kunnen alleen gaan over de phenomena en niet over de noumena, de objecten buiten zichzelf. Dit is de dood in de pot voor de bijzondere metafysica maar ook de algemene metafysica wordt ernstig beperkt: we kunnen alleen nog onderzoeken wat we kunnen kennen over de objecten maar nooit meer de substantia van de zijnden zelf. Ons rest dus een constitutief onderzoek.
Allereerst de dubbele omkering van de Platoonse metafysica: de omkering van zijn-schijn en die van theorie-praktijk. Bij Plato zien we bijvoorbeeld dat de ideeën - noumena bij Kant dus - het hoogste zijn constitueren, de verschijningen/concrete dingen zijn afgeleiden hiervan. Die afgeleiden kunnen dus niet zelf iets waars uitdrukken, men moet zich richten op de ideeën. Kant zegt dat die ideeën op z’n best fundamenteel onkenbaar zijn; dit is de epistemologische begrenzing van de metafysica. We kunnen ons louter bezighouden met de verschijningen, de phenomena. Dat kunnen we doen doordat we de veelvoud aan indrukken ordenen middels apriori constructen (causaliteit, kwantiteit, kwaliteit, etc). Zie daar de verschuiving van zijn als hoogste goed naar schijn als hoogst haalbare. U lijkt soms iets dergelijks te zeggen wanneer u toegeeft dat uw model het hoogst haalbare is, of voldoet aan de best practice. Akkoord, akkoord. We zijn niet in tegenspraak dan, dat is uw spelletje. Nogmaals; u komt naar een filosoof dus mag u filosofische tegenwerpingen verwachten. U biedt schijn, ik noem het schijn. De natuurkundige noemt het wellicht het hoogst haalbare maar noem het niet het zijn hier.

Ik ga trouwens verder niet inhoudelijk in op uw inhoud omdat deze voor mij niets in zich houdt. Voor mij is uw taal inhoudsloos. Het is geraaskal. Ik was dat aanvankelijk wel van plan maar er is werkelijk geen touw aan vast te knopen voor mij. Daarnaast klopt het grammaticaal niet en het sluit zo weinig aan bij mijn referentiekader dat ik afhaak. Ik ben niet zo'n grote sadomasochist dat ik het aanvaard dat alle interpretatieve moeite van mij moet komen. U doet geen enkele moeite zich dialogisch tot mij te verhouden, u legt mij allerlei dingen in de mond en u wil voornamelijk punten maken.

PS: uw voorstel om u te tutoyeren heb ik een bericht-lang gehonoreerd maar uw toon in andere draadjes heeft me genoopt onze relatie te herzien. Vandaar het vousvoyeren.

Leon
Posts in topic: 5
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2021, 19:58
Contacteer:

Bericht door Leon » 23 mar 2024, 12:38

@Koert, de inhoud van Gerhard’s teksten is warrig en springerig, maar volgens mij niet inhoudsloos. Ik voel me persoonlijk niet geroepen om een visie met een traditioneel deterministisch universum te bestrijden. Ben blij dat jij dat wil doen, al lijk je niet in te gaan op juist dit gegeven, een “bewijs” van een traditioneel deterministisch universum ondanks sommige experimentele uitkomsten in de kwantumfysica.

De cognitieve/rationele benadering van deze materie lijkt wel het duidelijkst zijn tegenvoorbeeld te vinden in de ondoorgrondelijke teksten. Maar misschien mis ik een stukje begaafdheid om dat soort teksten te verwerken.

Leon
Posts in topic: 5
Berichten: 82
Lid geworden op: 25 sep 2021, 19:58
Contacteer:

Bericht door Leon » 24 mar 2024, 09:33

Persoonlijk vind ik de teksten van Gerhard dus warrig en springerig, maar dat is een persoonlijke mening. Zoals gezegd, misschien mis ik de focus om juist te lezen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 25 mar 2024, 14:12

Beste Koert en met dank aan Leon,

Inderdaad wij filosoferen langs elkaar heen.

Dat komt mede omdat de termen die ik de door jou zo eerder aangeduid als mijn “woordsalade” anders zijn dan die passen bij jouw referentiekader. Dat komt dan inherent als springerig en warrig over. Als ik snel met mijn dikke vingers via mijn gsm reageer gaat er veel voor mij onherstelbaar fout. Maar goed, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig en jij bent ongetwijfeld de Engelse taal voldoende machtig om de elementaire begrippen lijst op z’n minst te scannen.

Jij geeft aan dat ik met mijn wis- en natuurkundige benadering onder andere ook over de psychologie als menselijke natuurkunde niet op een filosofie forum moet zitten.

Nu heb ik even mijn 1000 eenduidige elementaire woordenlijst erbij gepakt.

https://zenodo.org/me/uploads?q=&l=list ... ort=newest

Geestig genoeg is de term filosofie er nog niet expliciet maar wel impliciet in opgenomen. In de toelichting op de lijst is gegeven dat de lijst inherent nooit af zal zijn. En voorts is het ook niet mijn eer en taak als jurist dit soort lijsten te maken anders dan als overtuigend bewijs dat het kan en dus ook het bewijs dat het noodzakelijk is voor elk goed mens.

Gegeven het weerlegbaar tegenbewijs dat zo’n lijst er wel is, dat zo’n lijst niet nodig is of onmogelijk is. Een goed mens houdt zich aan de ene Wet van God. Dus, een goed mens negeert geen claim van een model dat pretendeert internationale wereldvrede te kunnen bewerkstelligen in de praktijk. In dier voege dat alle religieuze wereldreligies en hun volgelingen daadwerkelijk volgens hun eigen leerstelligheden zich gaan gedragen. Dit met instandhouding van die religies zonder godsdienstoorlogen. Dat valt namelijk wel af te dwingen nu, voor het eerst sinds 5000 jaar. Dankzij nieuwe ontwikkelingen is dat nu pas mogelijk en helaas waarschijnlijk te laat om de technologische vernieuwing die ons biotoop sneller verandert dan ons instrument brein kan bijhouden.

Jij geeft aan dat jouw filosofie de metafysica behelst. Daarbij implicerend dat mijn model * dat jij niet bestudeerd of zelfs ook maar gescand hebt * niet zou doen.

Op pagina 10 van de lijst vind je mijn daar gegeven stipulatieve definitie van Meta Physics.

'Meta fysica' betekent: theoretische wetenschap zoals de zuivere wiskunde.

De definitie omvat dus ook de filosofie. Dit soort takken van sport kunnen net als het ontwikkelde schaakspel nieuwe axioma’s (verzonnen uitgangspunten) voor lokale spelvormen bedenken. Welke zoals de zuivere wiskunde van Pierre Laplace ontdekt kunnen worden door filosofen zoals dominee Thomas Bayes. Veel wiskundigen duiden de Bayesiaanse waarschijnlijkheidsleer en Bayesiaanse statistiek aan als ‘filosofie’ en niet als ‘wiskunde’. Dat komt omdat de Bayesiaanse waarschijnlijkheidsleer pas praktisch werkt als er een artistiek creatief gecomponeerde input aan gegeven wordt.

Dat is ook de fundamentele reden dat er artistiek creatieve componist scenarioschrijvers zijn die allemaal terecht ex het psychiatrisch DSM model ADHD (alle dagen heel druk (in het hoofd)) gediagnosticeerd krijgen als ze emotioneel controle verlies lijden en daarin in burn-out blijven hangen. Een evident volgens DSM ongeveer 20% minderheid van de mensheid.

Daaraan voorafgaand heb ik Physica Mayor (spreek uit maior of major) de betekenis gegeven van fatsoenlijke R&D, productie en verkoop van wetenschap in dit model. Dat omvat ook de filosofische wetenschap dus. Het is namelijk alomvattend.

Het object als grootste verzameling is te duiden met identieke termen als ‘Kosmos’ ‘God’ (in die alomvattende context/ verzameling) ‘Natuur’ als elementair zuivere synoniemen. Je kunt dit aanvullen met de termen zoals het ‘Alles’.

Mijn Grote Axioma van één consistente Kosmos is hetzelfde als wat veel Christenen verstaan onder het geloof in één God en veel fysici die kennelijk onwetend religieus in één Moeder Natuur geloven.

Dit is dus filosofisch bezien het religieus subjectief geloof in één alomvattend object. Dat dus ook dat religieus subject van metafysisch geloof omvat. Welk metafysisch subjectieve omgekeerd tracht dat object volledig filosofisch te omvatten. De inherente niet kenbaarheid van alle data, terwijl wel alle data in evidentie genomen moet worden op een elementair probandum is met de aangepaste definitie van de Bayesiaanse interpretatie opgelost.

De fysica die jij kennelijk bedoelt, heb ik stipulatief gedefinieerd als 'Physica Minor' means Production and Sales of applied science of all that of which sufficient science is thought to be in, including a literature search. Hieronder valt dus de natuurkunde die wij kennen van school. Maar ook de kroniek van de filosofie. Bijvoorbeeld wat Kant allemaal precies heeft geschreven.

Het klagen over het door mij fout hanteren van begrippen die kennelijk volgens jou/ voor jou in de filosofie allang vaststaan als religieus vastgeroeste ankers. De term ‘anker’ komt uit de gedragswetenschap en is een prachtige metafoor voor wat ik meer elementair systematisch als pseudo axioma op een elementair probandum aanduid.

Nu denkt jouw instrument brein wellicht voor jou onbewust heel sterk “Ik laat mij lekker niet vangen, ik duik de meta fysica in van een transcendente god in en wil niets hebben van een immanente god waarvan in dit eenvoudig te weerleggen model geclaimd wordt dat die exact wetenschappelijk deterministisch is.” Dan negeer je het feit dat wegens het erkend niet hebben van het vereiste absolute bewijs dat de werkelijkheid deterministisch is religieuze vrijheid dicteert. Je mag dus occult gaan. Als onderdeel daarvan mag je dus ook in echte magie als innerlijke tegenstrijdigheden of een onvolledige kosmos geloven. Alles zolang je maar niet pest.

Als je stelt dat ik door te stelen dat de kosmos bewezen deterministisch is als de werkelijkheid en dus niet twijfel, dan maak je een zogenaamde stroman drogredenering. Het is voorwaardelijk best practice op de hoogst mogelijke bewijsnorm inderdaad bewezen. Dat is dus niet de claim van absoluut bewijs. De zuivere wiskunde redt zo’n bewijs ook niet. Althans enkel schijnbaar in een axiomatisch afgeschermde lokale ruimte lijkt het van wel.

Laat een wiskundige namelijk maar eens bewijzen dat deze zelf en de wiskunde geen psychotische zieke illusie is. De enige manier om zo’n bewijs te leveren is juridisch. Net als bij de onschuld presumptie moet je er dwingend vanuit gaan dat iemand onschuldig en ook mentaal gezond is, waarbij het tegendeel op basis van evidentie overtuigend bewezen moet worden. Deze aannames zijn afgeleid uit het Grote Axioma op het Grote Doel. Anders hangt elke bewijsvoering in de lucht als pseudo axiomatisch anker.

Als wellicht verhelderende video als introductie hierbij een alleraardigste voordracht van de filosoof en theoretisch fysicus Sean Carroll van zeven jaar geleden.Hij legt heel mooi uit te beginnen met de Lucia de B. moordzaak Pierre Laplace’s zijn Duivel uit. Sean is duidelijk niet goed op de hoogte van Bayesiaanse waarschijnlijkheidsleer en de Bayesiaanse statistiek.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sean_M._Carroll

Koert, ik begrijp dat jij he niet als een waar filosoof ziet, die niet op dit forum thuishoort?

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 26 mar 2024, 22:19

Gerhard Ris schreef:
25 mar 2024, 14:12

Koert, ik begrijp dat jij he[m] (red.) niet als een waar filosoof ziet, die niet op dit forum thuishoort?
Wat een rare vraag ...

U laat nu aan Koert de bewijslast over wat wel en niet op dit forum thuishoort?

Terwijl U tegelijkertijd veinst te weten wat wel?

Koert is geen moderator, dus kan daarover niet beslissen.
Zijn, eventuele: "Ja", of, "Neen" zijn derhalve, per se, betekenisloos.

Er is er maar 1 die beslist, over wat er op dit forum wel en niet thuishoort, en dat ben ik: De eigenaar.
Niet U, heer Ris, bepaalt wat hier geschreven kan en mag worden.

Onthoud dat.

NB
U vergeet, blijkbaar, dat ook U Uw ideeën hier vrijelijk spuiten mag, ongehinderd door reclames en financiële bijdragen.

Het zou U sieren eens het beneficiaire aspect van dit forum mee te wegen in Uw berichten, in plaats van het enkel als gratis preekstoel te gebruiken.

Bij voorbaat dank.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 27 mar 2024, 11:58

Beste Yip A & M,

Ik meende dat er twee moderatoren te weten Yip B en jij zijn?

Jouw kritiek omtrent de in jouw ogen bevreemdende vraag van mij behoort zich op Koert en niet op mij t erichten. Koert stelt immers: "Laat me u er nogmaals aan herinneren dat u uw model publiceert op een filosofieforum. Niet op een psychologisch, natuurkundig, of wiskundig forum. Op dergelijke fora -mits ze bestaan, geen idee - kunt u terecht voor wat betreft het toetsen van die aspecten alsook de coherentie van de interne logica op die terreinen."

Ik heb vervolgens niet bij wijze van reclame maar gewoon feitelijk aangegeven wat ik onder filosofie versta en waar dat staat vermeld in mijn elementaire lijst.

Vervolgens en in aanvulling daarop heb ik geen reclame willen maken voor professor Sean Carroll die breed gezien wordt als een filosoof en wis- en natuurkundige. Het enige dat ik stel * en middels de video met evidnetie onderbouw * is dat deze bekende filosoof en theoretisch natuurkundige voor wat betreft zijn wijze van benadering van het probleem in aanvang op dezelfde ijn zit als ik. Echter, hij negeert dominee Bayes met wat velen ten onrechte Bayes theorem noemen en hij correct duidt als de "Duivel van Laplace". Carroll is degene die jij voor mij gecorrigeerd hebt met he(m) waarvoor dank.

Bayes heeft helemaal geen theorem maar wat vele wiskundigen als een filosofisch religieuze interpretatie zien van de "Duivel van Laplace." Ik laat zien dat zoiets het alomvattende is. Dat mag je dus ook als alomvattende filosofie noemen ingevuld als zijnde identiek aan de Physica Mayor. Een kwestie van welke stikker je het prettigst vindt. Inhoudelijk maakt het niet uit. Het gaat mij om de inhoud met een practisch doel. vele filosofen zijn mij daarin voorgegaan. Dat zegt niets omtrent wat ik van de meta fysica en wat dies meer is vind. Dat zijn lokale vrijheden. De meeste mensen lijken mij te vinden dat filosofie het ruimste begrip is en daar kan ik in meegaan. Koert is degene die het wil beperken niet ik.

Geenszins ben ik op de stoel van enige moderator gaan zitten.

Gebruikersavatar
Koert
Posts in topic: 4
Berichten: 32
Lid geworden op: 08 jun 2020, 18:09
Contacteer:

Bericht door Koert » 29 mar 2024, 11:41

Jij geeft aan dat ik met mijn wis- en natuurkundige benadering onder andere ook over de psychologie als menselijke natuurkunde niet op een filosofie forum moet zitten.
Nee, ik zeg u dat u filosofische antwoorden dan wel bezwaren mag verwachten hier, althans van mij. U kunt ook wis- of natuurkundige antwoorden krijgen maar niet van mij.
Jij geeft aan dat jouw filosofie de metafysica behelst. Daarbij implicerend dat mijn model * dat jij niet bestudeerd of zelfs ook maar gescand hebt * niet zou doen.
Nee, ik denk dat alles een metafysica veronderstelt, inclusief uw model. Ik probeer de metafysica van uw model bloot te leggen en te verkennen wat de specifieke metafysische problemen zijn maar ook welke problemen aan alle metafysica kleven.
Het klagen over het door mij fout hanteren van begrippen die kennelijk volgens jou/ voor jou in de filosofie allang vaststaan als religieus vastgeroeste ankers. De term ‘anker’ komt uit de gedragswetenschap en is een prachtige metafoor voor wat ik meer elementair systematisch als pseudo axioma op een elementair probandum aanduid.

Nu denkt jouw instrument brein wellicht voor jou onbewust heel sterk “Ik laat mij lekker niet vangen, ik duik de meta fysica in van een transcendente god in en wil niets hebben van een immanente god waarvan in dit eenvoudig te weerleggen model geclaimd wordt dat die exact wetenschappelijk deterministisch is.” Dan negeer je het feit dat wegens het erkend niet hebben van het vereiste absolute bewijs dat de werkelijkheid deterministisch is religieuze vrijheid dicteert. Je mag dus occult gaan. Als onderdeel daarvan mag je dus ook in echte magie als innerlijke tegenstrijdigheden of een onvolledige kosmos geloven. Alles zolang je maar niet pest.
U legt me wederom teveel in de mond. Het zijn geen ankers, het is ook niet religieus. Ik zou ook zeggen dat het wetenschappelijk wellicht een best practice is - niemand kan ontkennen dat door het negeren van de filosofische haken en ogen de wetenschap veel heeft weten te bewerkstelligen - maar filosofisch "zuiverder" is om een openheid te bewaken.
Koert, ik begrijp dat jij he[m] (red.) niet als een waar filosoof ziet, die niet op dit forum thuishoort?
Filosoof, geen filosoof, wie ben ik om dat te bepalen? Dat wat hij zegt kan ik 'filosofisch' duiden, makkelijker dan wiskundig. Dit duiden kan goed of slecht uitpakken, maar wel filosofisch. Daarom zit ik hier, dat heeft mijn interesse.

Als u zegt '1 + 1 = 2' dan zou ik willen kijken naar het zijnde van die claim, niet naar het recept.

PS: ik kan niet meer bij uw Zenodo-linkjes geraken, het verreist een inloggen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 29 mar 2024, 13:16

https://zenodo.org/records/10727529

Dank Koert, Werkt deze zonder inloggen?

Gerhard

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 30 mar 2024, 22:44

Laat mij trachten te omschrijven wat ik bedoel.

Koert zegt: dit is de omtrek van de cirkel
Ris zegt: dit is de diameter.
(Of vice versa, dat maakt niet zoveel uit.)

Ik tracht pi te bepalen door Koert per Ris te nemen.

Irrationaliteit is mijn deel, transcendentie zelfs.

Weet U wat?

Ga beiden Uw gang, en laat mij weten wanneer U Eulers constante hebt bereikt.

Pas als pi = e is Hubble tevreden en heeft Einstein geen constante meer nodig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 31 mar 2024, 03:06

En kan de hoofdstelling van de algebra ook gelijk de prullenbak in.

Net goed, ik had er toch al moeite mee.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 31 mar 2024, 03:27

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 01 apr 2024, 13:32

Beste Yip M voorheen A,


Als je de lijst had bestudeerd dan had je gezien dat de bewezen Eén Wet van Natuur als onsplitsbare uit de tien wetten van alles als de 5de Wet van Alles Eulers identiteit heeft. Eulers Identiteit; e^(iPi)+1=0. Dat is dus -1+1=0. Dat lost de dualiteit op tussen golven en deeltjes. Het lost ook het probleem op voor veel natuurkundigen die niet precies weten wat een meting is. Een meting is een lengte ratio. Een lengte wordt altijd uitgedrukt als een virtuele vector in een 3D veld in de klassieke mechanica.

Een virtuele gedachte is gewoon een spiegeling van massa in beweging tussen object en subject.

Dat de kosmos bewezen klassiek mechanisch is, heeft John Bell met zijn QM theorem gedaan.

Het getal 0 is heeft dus een lengte van 1-1 quantum lengte aan massa in de werkelijkheid van een oneindige topologie. Dat is volstrekt consistent met alle algebra dus ook de hoofdstelling.

Pi en e zijn irrationele getallen die pas in het oneindige reëel worden. Het imaginaire getal i betreft geen lengte. Mijn ongekromde tevens grootste te weten oneindige lege ruimte verzameling als één ether van absoluut niets dat is gevuld met een oneindig aantal interactieve elementen als uit enkelvoudige elementen 3 dimensionale van beweegbaar onsplitsbaar verbonden massa.

Doordat de vorm en beweegbaarheid van deze massa is zoals zij al altijd geweest is en altijd zal zijn, ontstaan wij telkens als logisch gevolg. De vervorming is echter absoluut uniek. Je leeft dus maar één keer ook al lijk ik dit in werkelijkheid op dit moment als op elk ondeelbaar tijdsmoment een oneindig aantal keren ongeveer net zo te typen gelijk ik altijd al gedaan heb, en altijd zal blijven doen. Ook al ben ik dat niet. Dit is met mijn model boven elke redelijke twijfel verheven. En blijkt op diverse geteste terreinen bij verre het beste te werken in de praktijk met enkel data voor en niets aan data tegen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 04 apr 2024, 23:12

Uw model werkt voor U, in Uw wereld.
Gefeliciteerd!

Waarom vindt U het nodig Uw wereldmodel los te laten op hen die het nog niet kennen?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 08 apr 2024, 08:32

Beste Yip M, voorheen ook A,

Omdat ik een kwetsbaar en feilbaar mens ben benevens een zwakzinnig niet leerbare incompetente onbenul ben als hersenchirurg, banketbakker en zo voor de meeste beroepen en zaken, en niet zoals jij een grootste baas van god, maar een kleinst mogelijk baasje van god. Ik leef op planeet aarde en gebruik mijn gezonde verstand.

Op 1/64 van het speelveld heb ik het DNA dat 1/125 op 8 miljard mensen voorkomt om in potentie hoogbegaafd te zijn als artistiek creatief out of the box ontwikkelaar van toetsbare composities.

Op 1/1000 ben ik ook bewezen hoogbegaafd als zeer ervaren
litigator om op te kunnen treden tegen pesten. Je moet je licht immers niet onder de korenmaat zetten en doen waarvoor je in de wieg gelegd bent.

De werkelijkheid is dat alles gepredestineerd is en wij daar totaal geen invloed op hebben. De logica dicteert dat om daar van uit te mogen gaan dat het leven zinloos is en wij geen vrije wil hebben we van het omgekeerde uit moeten gaan. Door evident data tekort zitten wij met onkenbaarheid van de kosmos zijnde voor mij de god moeder natuur. Dat dwingt tot het maken van axiomatische aannames. En een bewijsnorm stelling op het waardevolste doel van het niet vroegtijdig op onfatsoenlijke wijze uitsterven van homo sapiens waar ik toe behoor.

Sinds het ontstaan van landbouw zo'n 5000 jaar geleden is homo sapiens in oorlog met zichzelf via legers.

Jij blijft doen wat de mensheid al 5000 jaar doet. Ik tracht dat te doorbreken als bewezen elementair wetenschapper met een bewezen best practice oplossing. Een die de Jezus kenbaar uit de Bijbel serieus zou hebben getest ook bij zichzelf. Iets dat jij niet durft.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 09 apr 2024, 21:17

Gerhard Ris schreef:
08 apr 2024, 08:32
Jij blijft doen wat de mensheid al 5000 jaar doet. Ik tracht dat te doorbreken als bewezen elementair wetenschapper met een bewezen best practice oplossing. Een die de Jezus kenbaar uit de Bijbel serieus zou hebben getest ook bij zichzelf. Iets dat jij niet durft.
Beste Ris,

Ik ben mij volkomen onbewust van hetgeen U mij beticht.
Leg dan tenminste eens duidelijk uit wat ik al 5000 jaar verkeerd doe, in Uw ogen.
Dan heb ik tenminste nog eens een kans mij te verweren/verbeteren/verontschuldigen.

Vooralsnog begrijp ik ook niet wat ik, volgens U, niet durf.

Me dunkt dat ik meer lef heb dan menigeen door zelfs maar dit forum te laten bestaan, voor niets, voor niemand, en voor iedereen.

Stel u eens voor iedereen had zulk een forum, waar kon men zich dan nog verzamelen?

::
De werkelijkheid is dat alles gepredestineerd is en wij daar totaal geen invloed op hebben.
HM

Als ik dan al gepredestineerd ben, waarom neemt U dan toch zoveel moeite om mij in mijn "klasse" te drukken?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 09 apr 2024, 22:02

De logica dicteert dat om daar [er, red.] van uit te mogen gaan dat het leven zinloos is en wij [daarom, red.] geen vrije wil hebben(, red.] we [wij, red.] van het omgekeerde uit moeten gaan. Door evident data tekort zitten wij met onkenbaarheid van de kosmos zijnde voor mij de god moeder natuur.
AH!
Verstand.
zijnde voor mij de god moeder natuur.
U heeft dus ook een agenda, in plaats van enkel een observerende functie.

Nu begrijp ik U beter: U kunt pas tevreden zijn in een wereld die "werkt" zoals ze volgens U dient te "werken".
Elke andere manier, dient verslagen te worden.

Welnu, velen delen Uw gedachtegoed, maar het is niet zo nieuw als U denkt.
Het is zo oud als de mensheid zelf (in ieder geval tenminste zo oud als toen de Homo Sapiens zichzelf zo noemde.)

Natuurlijk is Natuur de Grootste Aanwezige, en natuurlijk gedraagt Zij Zich zoals Zij Zich gedraagt.

Het is echter hoogmoed te veronderstellen dat Homo Sapiens Natuur kan beïnvloeden.
Homo Sapiens zou beter moet luisteren naar wat Natuur kan vertellen teneinde zo beter met Haar om te gaan, in plaats van door onbegrip onder te gaan.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 09 apr 2024, 22:45

Beste Yip M voorheen A,

Je bent er bijna.

Inderdaad de > 99,9999....iets bewezen werkelijkheid die per definititie 100% als probatio diabolica voor homo sapiens niet kenbaar is maar wel rationeel ondersteld moet worden, omdat die gedachte in de praktijk het beste werkt.

Dat dwingt tot de gedachte dat homo sapiens in werkelijkheid geen vrije wil heeft of zingeving om ook maar iets te kunnen veranderen aan de pre destinatie. (Ga er maar voor het gemak van uit dat ik zeer veel weet over de oudheid en zoals een ieder er nagenoeg niets van weet.)

De derde wet van alles geeft het grootste deel van het antwoord: ga uit van het omgekeerde. Dat de mens wel een vrije wil en zingeving heeft ondanks dat het toch al vaststond vaststaat.

Rest in dat geval enkel het minisculle risico volgend uit die niet kenbaarheid dat het antwoord toch occult is. Maar dat is dus voorbij elke redelijke twijfel in mijn school van de inherente religieuze kerk overtuigend bewezen onzin.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 11 apr 2024, 23:11

Je bent er bijna.
Gôh, prijs van U ... zeldzaam, ik ga het koesteren voor wat het waard is.
(Ga er maar voor het gemak van uit dat ik zeer veel weet over de oudheid en zoals een ieder er nagenoeg niets van weet.)
Mijn genen zijn net zo oud als die van U, en ik heb er evenveel begrip van als U.
Inderdaad de > 99,9999....iets bewezen werkelijkheid die per definititie 100% als probatio diabolica voor homo sapiens niet kenbaar is maar wel rationeel ondersteld moet worden, omdat die gedachte in de praktijk het beste werkt.
U verliest me, het kan uw technische en/of professionele manier van taalgebruik zijn, maar ik kan er geen begrip uit vormen.
Ik lees Uw zin hierboven als: "Omdat iets niet begrepen wordt, moet het als begrepen worden verondersteld".

Een contradictie toch, dunkt mij.
Dat dwingt tot de gedachte dat homo sapiens in werkelijkheid geen vrije wil heeft of zingeving om ook maar iets te kunnen veranderen aan de pre destinatie. (Ga er maar voor het gemak van uit dat ik zeer veel weet over de oudheid en zoals een ieder er nagenoeg niets van weet.)
Als vrije wil predestinatie verkiest, wat is er dan mis met de predestinatie van vrije wil?

Pas als predestinatie wordt opgelegd, zoals in de oudheid gebruikelijk was (en in diverse hedendaagse religieuze opvattingen nog steeds gebruikelijk is), en tegenwoordig in diverse samenlevingen nog als de facto geldt, dan kan er van vrije wil geen sprake zijn, mits men aanneemt dat de dogmata uit vrije wil geaccepteerd werden/worden, dan wel met de paplepel ingeslagen.

Wat natuurlijk leidt tot de paradox:
"Men wil dat men zelf nadenkt"
(Meer een oxymoron bij nader inzien: "Men wil niet, dat men nadenkt.")
De derde wet van alles geeft het grootste deel van het antwoord: ga uit van het omgekeerde. Dat de mens wel een vrije wil en zingeving heeft ondanks dat het toch al vaststond vaststaat.
Wet? Welke wet? Derde wet van de thermodynamica wellicht?

In die zin kan ik U begrijpen, vermits er ooit een toestand bestond waarin alles stilstond: d.i. bij 0 Kelvin.
Vanuit die toestand valt dan elk deeltje af te leiden en te interpoleren.

In die zin kan er sprake zijn van "prodestinatie", op die manier dat dan van elk deeltje het pad bekend is.
Echter enkel en alleen voor de observator die er vanaf "het begin" bij was.

Het nadeel/voordeel is dat wijzelf (of de Natuur) die "Observator" zijn(is).

Een nog groter nadeel is, dat bij 0 Kelvin er geen onderscheid valt te maken tussen deeltjes.
De golffuncties overlappen (cf. "Bose-Einstein condensaat")

En dat er dan dus ook geen voorgeschiedenis bestaan kan tussen Observator en Observant.

Zodra entropie toeneemt, is het hek van de dam.

Ik fantaseer weleens dat er mensen bestaan die over entropie kunnen heersen.

Dan kijk ik om mij heen, en zie dat heel de natuur gericht is op een zo groot mogelijke entropie.

De antropomorfische variant is enkel: "Dat kan veel sneller", en dus is er de atoombom ontwikkeld.

"Een zo groot mogelijke deltaS is bereikt"
Rest in dat geval enkel het minisculle risico volgend uit die niet kenbaarheid dat het antwoord toch occult is. Maar dat is dus voorbij elke redelijke twijfel in mijn school van de inherente religieuze kerk overtuigend bewezen onzin.
Ik ben U weer verloren ...

Occult? Wat is Occult? Geloven in natuurfenomen zoals de zonnewende?

Of geloven in een Almacht, een Iluvatar, zoals ook door Tolkien benoemd?

Welnu, als geloven in sprookjes welzijn kan bevorderen, wat is er dan mis met sprookjes?

Zelfs als ze onzinnig zijn, en totaal geen reëele impact hebben, kunnen ze toch empirische verschijnselen teweeg brengen.

Vergeet niet het vermogen van de menselijke geest om rond elke empirische werkelijkheid, een nieuwe wereld te scheppen.

Tracht hen dat ook niet te ontnemen, dat is immers Uw lot niet.

Uw doel is de wereld te begrijpen, en uw begrip met anderen te delen.
Uw doel is niet Uw begrip aan anderen op te leggen.

Welke functie U vervult is een andere vraag ...

::

Ik heb mij altijd verbaasd over het menselijk lichaam ...

Hoe weten cellen dat ze hart moeten worden, of nier of lever?
Welke cellen bewaken de grenzen?

Waarom zijn er niet gewoon stukjes lever, nier en hersen door het hele lichaam?

Ik zou graag eens een gesprek willen hebben met de ontwerper die vanaf 0 Kelvin besloot: "Zo moet het zijn".
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gerhard Ris
Posts in topic: 11
Berichten: 98
Lid geworden op: 12 okt 2023, 09:58
Contacteer:

Bericht door Gerhard Ris » 15 apr 2024, 13:04

Beste Yip M, voorheen A,

Ik heb om een eindeloze verhandeling van het langs elkaar heen praten een nieuw ontwikkeld elementair wetenschapper examen gemaakt. Deze heeft maar vijf vragen en vergt 2,5 minuten leestijd. Het is een Google translate van de Engelse versie. Het punt is dat al de door jouw genoemde punten uitgebreid behandeld zijn in beide publicaties.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 14
Berichten: 6610
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30
Contacteer:

Bericht door memeticae » 17 apr 2024, 21:33

Ik heb met Uw Publicaties niets te maken, wil ze zelfs niet eens meer lezen, omdat ik bij voorbaat de inhoud reeds kan vermoeden, en nu al weet dat ik er onpasselijk van zal worden.

Ik praat met U op dit forum, volgens de op dit forum geldende regels.

Dat U desondanks meent dat ik Uw "buitenforumlijke" teksten dien te lezen teneinde U te begrijpen, is op zijn minst aanmatigend.

Vooraleerst omdat ik daar geen zin in heb, en daarnaast omdat U blijkbaar niet duidelijk weet aan te geven waar de kernpunten van Uw betoog liggen,

Uw betogen komen op mij over als verbale diarree.

::

U zult ongetwijfeld een punt trachten te maken, of proberen iets te bewijzen, maar door Uw manier van aanspreken bent U de enige die U overtuigen kunt.

"Zoals het een oprecht Narcist betaamt"
Ongetwijfeld.

Ik vraag mij enkel af:
- Wat heeft Uw manier van communiceren gevormd?
- Waarom bent U zo hard in Uw eigen mening gekeerd?

Is er dan niets dat U op andere gedachten kan brengen?
Of is dat juist Uw angst: Uw eigen geloof te kunnen verliezen, en vecht U daarom zo hard voor hetgeen waarin enkel U in kan geloven?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast