Als de problemen te groot zijn geworden. Een hart onder de riem voor hen die dit overkomt.

Ooit gedaan? Gewoon beginnen met schrijven wat je nu denkt en je mee laten voeren op de golven van je gedachten en maar zien waar dat toeleidt. Neem de test en begin gewoon te schrijven...
Plaats reactie
ghwilbrink
Posts in topic: 3
Berichten: 84
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46
Als de problemen te groot zijn geworden. Een hart onder de riem voor hen die dit overkomt.

Bericht door ghwilbrink » 03 aug 2018, 22:24


Als de problemen te groot zijn geworden. Een hart onder de riem voor hen die dit overkomt.Inleiding.

Met verwondering luister ik, van tijd tot tijd, naar allerlei kleine meningsverschillen die o.a. veelal ontstaan door misverstanden en miscommunicatie.
Waar je ook kijkt en luistert in je omgeving, veelal zijn het kleine tot wat grotere conflicten en dikwijls, waar gaat het over!
Maar ook kan het leven weldegelijk ontsporen door eigen problemen, of problemen die anderen hebben veroorzaakt en waar jij de dupe van wordt.
Soms lopen problemen zo hoog op dat mensen er volledig verward door raken.
Het lijkt me beangstigend wanneer je leven zo op zijn kop is komen te staan, dat je daardoor de regie volledig kwijtraakt.
Uiteindelijk kunnen daar volwassenen maar, in het verlengde, ook kinderen door getroffen worden.
Het lijkt of problemen, die door allerlei omstandigheden ontstaan; onze samenleving is behoorlijk complex geworden, alleen maar toenemen.
Over problemen, die mensen kunnen overkomen, is al veel geschreven en gesproken, het onderwerp is verre van nieuw. Problemen zijn waarschijnlijk van alle tijden.
Het is echter de vraag, als het je overkomt, of je in staat bent adequaat te reageren want dikwijls speelt emotie een heel grote rol.
Daarom heb ik hier de mens zelf als uitgangspunt genomen.
Wat ik heb opgeschreven geeft zeker geen totaal beeld maar werpt waarschijnlijk een iets ander licht op deze problematiek.
De gevoelens, die een dergelijke situatie bij mensen teweeg kan brengen, komen wat meer op de voorgrond.
Gelukkig kan het, tijdens het leven van een mens, ook goed gaan vooral als er zich o.a. geen al te grote problemen hebben voorgedaan.
Ik maakte een vergelijk tussen een nagenoeg probleemloos leven en een leven met heel veel problemen.

Een probleemloos leven.

Als je leven héél gladjes verloopt, zou dat er als volgt uit kunnen zien:

Je wordt gezond geboren binnen een gesettelde warme familie.

Je bent en blijft gezond, je familie is gezond, je bent intelligent, je kan goed studeren en…. je doet het ook.
Je maakt je opleiding(en) af en vindt een goede baan en maakt de carrière die je graag wilt.

Je zoekt en vindt de partner die bij jou past en je houdt van elkaar.

Wat later komen er kinderen of er wordt, uit humane overwegingen, voor andere kinderen gezorgd.
Ook die zijn gezond, ze zijn eveneens intelligent, ze kunnen goed studeren en werken hard tijdens hun opleiding en gaan later op weg naar een goede carrière.

Je geniet zelf met mate van de geneugten van het leven, dat is goed voor je gezondheid vind je, dat voelt goed en verder ben je zelf ook oké.

Er zijn, in je “eerste schil” door de tijd heen, bij geen van allen ernstige of levensbedreigende ziektes.

De kinderen vinden later, als ze daar behoefte aan hebben, een fijne partner.
Ook zij wonen naar hun zin, ze hebben geen financiële problemen, ze hebben een goede baan die ze leuk vinden (niet onbelangrijk) en werken daarom met veel plezier.

Er ontstaan bij jezelf en bij je kinderen geen echtbreuken en je wordt langzaam ouder en dan oud, wel wat stram en stijf, maar je bent nog steeds psychisch en fysiek in orde.
Je kan op jezelf blijven wonen, dat wil je samen ook, en verder gaat alles naar wens.
De tijd kabbelt rustig verder en je bent nog steeds gelukkig met elkaar.
Wat hulp in huis, zo nu en dan, is ook geregeld, dat is wel zo gemakkelijk.

Je had en hebt nog steeds ruim voldoende financiële armslag, je hebt je schaapjes op het droge.
Je kunt je kinderen en kleinkinderen zo nu en dan wat toestoppen dat geeft je, naast alles wat je hebt, een fijn gevoel.

Ook je sociale contacten zijn naar je zin en je vrienden zijn eveneens oké.
Iedereen zorgt goed voor elkaar, het is geen egocentrische club, ze zijn nooit jaloers over en weer en dat hoeft ook niet want ze hebben het allemaal héél erg goed en daar zijn ze onder elkaar veelvuldig héél erg open over.
Ze zijn gezamenlijk, zo blijkt, met z’n allen héél erg tevreden.
Ook als het leven even tegen mocht zitten kun je rekenen op je vrienden, wat fijn dat ze er zijn, ook als je ze nodig hebt.
Ik zou zeggen, ben er zuinig op, het gaat je voor de wind, je hebt je zaakjes goed voor elkaar.

Als je leven t.z.t. op een normale manier gaat eindigen, waarbij je zonder al te veel strijd deze wereld moet verlaten, jullie hebben het e.e.a. voor jezelf goed geregeld, dan heb je alle geluk van de wereld gehad, einde verhaal.

Ook voor daarna heb je alles voor je nazaten goed achter gelaten.
Je testament is in orde, iedereen komt aan zijn trekken, geen probleem.
Voor de partner die overblijft, wordt, met ondersteuning van je nabije naasten en vrienden, goed gezorgd.
Je familie en je vrienden blijven de overblijvende partner steunen om het verlies zo goed mogelijk te helpen dragen.
Als het leven zo is verlopen, dan kun je toch zeggen dat het voor jullie een bijzonder fijn leven is geweest.
Over zondagskinderen gesproken!

Nadenkend, over wat een mens tijdens zijn/haar leven kan overkomen.

De realiteit.

We weten allemaal, dat het voorgaand geschetste leven, niet voor iedereen is weggelegd.
Over het algemeen, krijgen we, gaandeweg ons leven, veelal te maken met de nodige problemen van allerlei aard.
Dikwijls loopt het leven helemaal anders dan je had verwacht.
Veel mensen zullen, door wat voor omstandigheden dan ook, het eerder geschetste geplaveide pad, niet kunnen aflopen.

Er zijn allerlei situaties, teveel om op te noemen kijk maar om je heen, waardoor het dikwijls mis of nog erger helemaal mis kan gaan, helaas.

Het kan voorkomen dat je, door bepaalde voorvallen, zo vastgelopen bent dat het onmogelijk is om over je problemen te praten, er goed over na te denken en vervolgens op de juiste wijze slagvaardig te handelen.
Je kunt het gevoel krijgen, totaal geen grip meer te hebben op de ontstane situatie en dat alles tegen je werkt.

Geestelijke nood.

Geestelijke nood kan ontstaan door o.a. psychische, fysieke en/of maatschappelijke problemen.
Het kan zijn dat de paniek zodanig toeslaat dat je er radeloos en hulpeloos onder bent geworden en dat je het (bijna) uitschreeuwt om te worden geholpen.
Uiteindelijk loop je vast en kun je niet meer verder.
De noodzakelijke ”Ruimte” in je hoofd is er niet meer.
Het gevoel, geen Ruimte meer in je hoofd te hebben, werkt verstikkend, verlammend en grijpt je naar de keel.

Wat dan, wat kan je zelf doen?

De vraag aan jezelf is dan, hoe krijg ik in vredesnaam mijn leven weer op de rit?
Besef, en schaam je er niet voor, dat je tijdelijk kwetsbaar bent geworden.
Weet, dat zo’n situatie géén schande is en dat het iedereen maar dan ook iedereen kan overkomen.
Belangrijk is, dat je nog voldoende energie hebt om je problemen aan te pakken want uiteindelijk zal je het zelf, met of zonder hulp, moeten gaan doen.
Wacht er niet te lang mee, nu heb je waarschijnlijk nog voldoende energie, wellicht ben je op dit moment nog sterk genoeg.

Hulp zoeken.

Als je er zelf niet meer uit kan komen, is het noodzakelijk om hulp te gaan zoeken.
Blijf er niet mee rondlopen maar maak je probleem (problemen) in een vroeg stadium bespreekbaar.
Het bovenstaande is héél belangrijk.
Kijk waar je het best vertrouwd terecht kunt, bij familie, als je die hebt, en/of bij goede vrienden of bij ter zake deskundige betrouwbare mensen.
Denk ook aan je huisarts, hij of zij kent allerlei professionele hulpverlenende instanties.
Ga in je gemeente naar het betreffende hulpverleningsloket, als je problemen in die richting wijzen.
Denk ook aan informatie op internet.
Wellicht zijn er meer mogelijkheden dan je denkt.
Héél belangrijk, waak voor “open eindjes”, m.a.w. zorg altijd voor een vervolg, voor waar je mee bezig bent, zodat je niet plotseling, met lege handen, buitenstaat.
Laat je niet wegsturen, zorg altijd voor een vervolgafspraak.

Probeer, hoe dan ook, psychische en eventueel fysieke pijn weg te houden of te verminderen, Vraag je huisarts, specialist of hulpverlener om hulp en ondersteuning.
Probeer zo goed mogelijk duidelijk te maken wat en hoe groot de problemen voor je zijn.
Schrijf van te voren op wat je wilt vragen en/of wilt bespreken.
Dikwijls is aan de buitenkant niet te zien dat je van binnen huilt.
Er zijn allerlei instanties die je wellicht verder kunnen helpen, probeer de weg daar naar toe te vinden, al dan niet, met behulp van je hulpverleners.

Het is lastig de juiste dingen te doen omdat de situatie, voor jou op dit moment, niet goed is. Het is moeilijk om je dan scherp op je problemen te blijven concentreren.

Niet bij de pakken neer gaan zitten maar voor iedere nieuwe dag eruit proberen te halen wat er voor jou inzit, hoe moeilijk het ook is.
Het beste van de dag is de vroege morgen, dan ben je het meest helder.
Een valkuil is, in de vroege morgen, niet op te willen staan.

Alleen je problemen proberen op te lossen is, in jouw situatie, niet de beste keuze en is waarschijnlijk nu ook niet te doen.
Zoals gezegd, praat over je problemen met mensen die dichtbij je staan.
Als je die mensen niet (meer) hebt, probeer dan, om je heen, mensen te vinden waarmee het goed klikt of die vertrouwd ter zake deskundig zijn.
Een goede klik met iemand hebben, dat geldt trouwens voor iedere hulpverlener, is héél belangrijk want het gaat immers om vertrouwen.

Besef dat iedere nieuwe dag er ook voor jou is en dat die dag niet meer terugkomt.
Doe je best, want je bent het meer dan waard.
Je bent, besef dat goed, een uniek mens met ook recht op een fatsoenlijk en een zo goed mogelijk probleemloos leven.
Je bent hier niet voor niets op deze aardbol, we hebben, hoe gek het nu voor jou ook mag klinken, het geluk dat we hier, bij toeval, even mogen zijn.
Haal eruit wat er inzit, want zo zal later blijken, het is meer dan de moeite waard.
Het is, in deze problematische situatie voor jezelf, en voor degene(n) die eventueel van je afhankelijk zijn, moeilijk om daar een acceptabele weg in te vinden, het vraagt dikwijls om een gezamenlijke inspanning van de mensen dicht om je heen.

Probeer, dag in dag uit, het beste uit de ontstane situatie naar boven te halen al is het maar een heel klein beetje. Denk in stapje voor stapje.
Misschien, voor je gevoel, een druppel op een gloeiende plaat, maar toch.

Ben een vechter, geen vluchter.
Toon moed en laat niet van alles over je heen komen maar probeer de ontstane situatie te verbeteren en bovenal, probeer je eigenwaarde te behouden.

Stel jezelf doelen.

Ga na waar je wilt staan over een, van te voren, door jezelf te bepalen tijd.
Schrijf je handelwijze, om je doelen te bereiken, op evenals je teleurstellingen.
Je kunt dan teruglezen wat je aan het doen bent (geweest), het is jouw leidraad.
Het zal niet altijd meevallen, dikwijls zul je in je strijd alleen staan, maar als je nauwgezet en systematisch doorzet zul je resultaat boeken, want de aanhouder wint… altijd!

Wellicht krijg je dan het gevoel dat de Ruimte in je hoofd weer langzaam terugkomt zodat het leven niet zo benauwend en beklemmend meer is.

Als je geen voldoende energie meer hebt en het zelf niet meer kunt oplossen.

Als je niet sterk genoeg meer bent, en het zelf niet meer kunt oplossen, is het verstandig om de problemen uit handen te geven, anderen moeten het dan voor jou gaan doen, het is niet anders.
Een goede ingang daarvoor is, zoals gezegd, o.a. de huisarts.
Hij of zij kan de doorverwijzing maken naar verdere hulpverleners.

Samengevat:

Blijf niet met je problemen rondlopen, maar maak je probleem (problemen), in een vroeg stadium, bespreekbaar.
Vlucht niet voor je situatie maar vecht ervoor.
Schakel, met behulp van hulpverleners, alle hulp in die nodig is.
Geef niet op, problemen lossen zich dikwijls niet vanzelf op maar weet ook dat ieder probleem eindig is.

In Zuid-Afrika is een bekend gezegde:

Byt nie vas…
elke hindernis het sy vervaldatum!


Bijt niet vast…
iedere hindernis heeft zijn vervaldatum!

(lees voor “iedere hindernis,” “ieder probleem”).

George Wilbrink
augustus 2018.
Laatst gewijzigd door ghwilbrink op 10 aug 2018, 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.

Verwijderde gebruiker

Bericht door Verwijderde gebruiker » 04 aug 2018, 10:34

Hallo George, je hebt er werk van gemaakt. Dank voor het delen.

Blijft bijzonder hoe men pas kan weten wat men heeft als het weg is...

ghwilbrink
Posts in topic: 3
Berichten: 84
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46

Bericht door ghwilbrink » 04 aug 2018, 23:35

Beste Neus,
Bedankt voor je reactie.

Blijft bijzonder of toch niet, het verlies is te groot.
Groeten van George.
Laatst gewijzigd door ghwilbrink op 05 aug 2018, 08:41, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 2
Berichten: 6403
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 04 aug 2018, 23:50

Mooi beschreven mijnheer.
Hoe 1 leven (ook weer) zijn kan ...

Kudos!

Voortreffelijk romantisch!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ghwilbrink
Posts in topic: 3
Berichten: 84
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46

Bericht door ghwilbrink » 05 aug 2018, 08:51

memeticae schreef:
04 aug 2018, 23:50
Mooi beschreven mijnheer.
Hoe 1 leven (ook weer) zijn kan ...

Kudos!

Voortreffelijk romantisch!
Beste memeticae,

Zou je mij het romantische uit willen leggen als de problemen te groot zijn geworden.

Groeten van George.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 2
Berichten: 6403
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 05 aug 2018, 20:54

ghwilbrink schreef:
05 aug 2018, 08:51
Zou je mij het romantische uit willen leggen als de problemen te groot zijn geworden.

Groeten van George.
Hallo George,

Het lijkt me evident:
"Als de problemen te groot zijn geworden": schrijf je ze van je af, in de hoop een lezer te vinden.
De basis van elke (goede) roman, dunkt me.

(Niet dat ik er veel gelezen heb, maar die, die ik wel las, gingen precies over Uw onderwerp.)

Dat was mijn enige commentaar overigens op Uw -verder voortreffelijke- tekst.
Ik weet nu, dankzij U, wat ik met mijn hachje kan doen.

Met vriendelijke groet,
memeticae.

::

PS.
Ik zag er de romantiek wel van in, U niet?
"Te" grote problemen kunnen enkel maar verhalend zijn, niet overdrachtelijk.

Derhalve eerder alpha-wetenschappelijk dan beta-, en zodoende geesteswetenschap.
Dat is romantisch.
(Althans, in mijn boek. Dat dien ik eerlijkheidshalve wel te vermelden.)

Niet-sentimenteel=romantisch.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

arkhétupos
Posts in topic: 1
Berichten: 4559
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35

Bericht door arkhétupos » 19 mei 2019, 03:43

Hearhear
Kan een strak plan hoop geven ? Als het mooi is wel : anders niet.
ALS A EN NIET B ? A NOT B : UNDEFINED
::
proposition ? oxymoron : paradox


Plaats reactie