Determinisme & Moraal

Discussies in je eigen vakjargon.
Gesloten
Mananas
Posts in topic: 1
Berichten: 4
Lid geworden op: 02 jan 2018, 20:51
Determinisme & Moraal

Bericht door Mananas » 02 jan 2018, 22:23

We leven in een - de ons welbekende term - 'ego-logische' tijd waarin het 'ik' centraal staat. Anders dan in sommige andere tijdsperioden en meer dan ooit acht de mens zichzelf als een autonome entiteit die als een vreemdeling is tov het universum in plaats van het 'ik' in vraag te stellen en zich te zien als een klein onderdeel van een grote machine.

Wat ook voor zich spreekt is dat we met ons gelimiteerde brein en de manier waarop het werkt de realiteit extern aan ons maar ook onszelf niet kunnen kennen zoals deze is los van hoe beperkt wij de dingen ervaren - daarbij komt dat de meeste gedachtenprocessen zich in het onderbewustzijn vormen.

Velen denken over vrije wil te beschikken, maar al dit voor de hand liggende sluit dat uit; we maken enkel de keuzes die we maken door de persoon die we toevallig zijn, maar we hebben niet gekozen te zijn wie we zijn, ergo zijn de keuzes die we maken gedetermineerd door een noodzakelijkheid, die enkel de conclusie vooruit stelt gedetermineerd te zijn. Ook andere factoren spelen een rol in deze determinatie.

Het probleem is dat ik op Kantiaanse wijze graag moraal wil integreren in dit deterministisch geheel als zijn apodictisch geldende natuurwetten zoals bv. de zwaartekracht, het enige probleem is dat als moraal evenwaardig is aan het determinisme, er geen onrecht zou zijn in de wereld, en aangezien er veel onrecht is in de wereld is een unificatie van beide hypotheses contradictorisch op deze wijze.

Als men echter aanneemt dat moraal een sub-categorie van het deterministisch geheel is, en dit omdat door de noodzaak van een deterministisch geheel dit determinisme net zoals het mathematisch principe van een rechte lijn is de kortste weg te werk zou gaan, de moraal voor deze kortste weg moet wijken en vandaar vaak faalt in de praktijk zonder zijn apodictische karakter te verliezen.

Op deze manier is een unificatie van een gedetermineerd wereldbeeld en een apodictisch geldende metafysische moraal een coherent geheel.

Dit kan misschien heel simpel overkomen, maar de implicatie dat determinisme moraliteit zou uitsluiten heeft diepgaande gevolgen, tevens het denkbeeld van een deterministisch geheel dat het ego en de autonomie en daarmee vooral de vrije wil elimineert heeft eveneens diepgaande consequenties: men ziet dan ook in, omdat het hier gaat om vrije wil, waarom er een unificatie moet bestaan tussen moraal - willen we aannemen dat zoiets bestaat - zonder dat er een niet gedetermineerde gedachte bestaat: ergo moet de moraal wel extern aan de niet autonome entiteit zonder ego zijn, anders zou het bestaan ervan zijn uitgesloten. En dat vrije wil niet bestaat lijkt mij te voor de hand liggend om te verwerpen; een deterministisch geheel is volgens mijn inziens de enige logische conclusie wanneer men analyseert waar de oorsprong ligt van de keuzes die we maken.

Dit is een vorm van een (niet exact, maar deels) dialectisch denkbeeld waarbij apodictisch geldende metafysisch tot natuurwet verheven (omdat anders moraal niet zou bestaan omdat ieder door de mens bedachte regel tot het sociaal contract zou behoren en elke ethiek relatief zou maken) als synthese geldig is, als anti-these dat het de vrije wil uitsluit, en als holistische synthese het determinisme als overkoepelend principe dat alles doet gelden.

Niet enkel Kant, in de eerste plaats fysicus, zag geen contradictie tussen exacte wetenschap en metafysica, ook Wittgenstein werd woedend toen de Wiener Kreis dacht dat hij met zijn Tractatus Logico Philosophicus komaf had gemaakt of wilde maken met de metafysica, echter integendeel: dat wat we niet kunnen kennen is het belangrijkste om over na te denken, zei hij, alsmede: de zin van dit leven is niet in deze wereld gelegen...

Het is een verarming van ons denken dat filosofie en wetenschap van elkaar gescheiden zijn vandaag de dag, terwijl de algebra van de drie gravitatie-wetten van Newton nog onder de titel Principia Mathematica Philosophiae Naturalis is uitgegeven, erger nog is de verarming in het denken wanneer binnen de filosofie de wetenschapsfilosofie de metafysica uitsluit of omgekeerd - in tegenstelling tot de scheiding tussen filosofie en wetenschap is dit een keuze van de wetenschap en niet van de filosofie, het andere probleem speelt zich af binnen de filosofie, maar kan geëxtrapoleerd worden naar de wetenschap evenwel, waar tevens geen aandacht voor metafysica is en ook een verarming van het denken betekent.

Filosofie is overkoepelend moeder van alle wetenschap, en waar zij geboorte aan heeft gegeven, ontkent haar nu als schepping en verwerpt haar. Einstein was de laatste, en nog steeds grootste, fysicus die op filosofische manier zijn theorie deduceerde alvorens haar wiskundig te benaderen (zoals de nieuwe gebieden mathematica die uitgevonden worden om quantummechanische tekortkomingen in de theorie te altereren; dit terwijl Gödel heeft aangetoond dat hoe meer wiskunde we bezitten, hoe minder consistent deze zal zijn; hoe representatief is de wetenschap vandaag de dag dan nog voor ons beeld van de realiteit, wat dus volgens het deterministisch geheel, geheel en al onkenbaar is en altijd zal zijn).

Dit is heel kort door de bocht, ik weet het, maar als men tegen-argumenten aanbrengt dan kan dit geheel ten onder gaan aan falsificatie en een paradigma wissel in mijn gedachten tot stand brengen, ofwel is het zo voor de hand liggend dat er geen vrije wil, geen ik, etc... bestaat maar dat alles gedetermineerd is en moraal geldende is zoals beschreven dat deze post eigenlijk overbodig is.

We zullen zien, moesten er tegen-argumenten komen gaat dit het te kort door de bocht karakter van deze hypothese tot op zekere hoogte opheffen.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 03 jan 2018, 09:16

Mananas schreef:
02 jan 2018, 22:23
We leven in een - de ons welbekende term - 'ego-logische' tijd waarin het 'ik' centraal staat. Anders dan in sommige andere tijdsperioden en meer dan ooit acht de mens zichzelf als een autonome entiteit die als een vreemdeling is tov het universum in plaats van het 'ik' in vraag te stellen en zich te zien als een klein onderdeel van een grote machine.

Wat ook voor zich spreekt is dat we met ons gelimiteerde brein en de manier waarop het werkt de realiteit extern aan ons maar ook onszelf niet kunnen kennen zoals deze is los van hoe beperkt wij de dingen ervaren - daarbij komt dat de meeste gedachtenprocessen zich in het onderbewustzijn vormen.
Op zich is de "wij/we"-vorm van schrijven discutabel. Er is geen enkel standpunt waarin die vorm gerechtvaardigd is. 'For the sake of the argument', meedenkend in de lijn van het betoog, is het hierbij toch lastig instemmend te zijn.
Mananas schreef:
02 jan 2018, 22:23
Velen denken over vrije wil te beschikken, maar al dit voor de hand liggende sluit dat uit; we maken enkel de keuzes die we maken door de persoon die we toevallig zijn, maar we hebben niet gekozen te zijn wie we zijn, ergo zijn de keuzes die we maken gedetermineerd door een noodzakelijkheid, die enkel de conclusie vooruit stelt gedetermineerd te zijn. Ook andere factoren spelen een rol in deze determinatie.

Het probleem is dat ik op Kantiaanse wijze graag moraal wil integreren in dit deterministisch geheel als zijn apodictisch geldende natuurwetten zoals bv. de zwaartekracht, het enige probleem is dat als moraal evenwaardig is aan het determinisme, er geen onrecht zou zijn in de wereld, en aangezien er veel onrecht is in de wereld is een unificatie van beide hypotheses contradictorisch op deze wijze.
Er volgt niet logisch uit "geen onrecht" dat er evident "wel onrecht" zou zijn, of andersom. Eerder zou met de "ervaring van onrecht" aangevuld kunnen worden dat het om beschouwingswijzen gaat. Als het dan de bedoeling is die beschouwingswijze te vervangen, vraag ik mij af of hiervoor een "keuze" zou zijn voor iedereen binnen het deterministische wereldbeeld. Mij lijkt dan deze alternatieve beschouwingswijze, en de glorie daarvan, niet noodzakelijk is. Hoogstens zou je de optimalisatie van begrip kunnen zien culmineren in deterministisch denken, maar helemaal zeker is dat niet.

Mananas schreef:
02 jan 2018, 22:23
Als men echter aanneemt dat moraal een sub-categorie van het deterministisch geheel is, en dit omdat door de noodzaak van een deterministisch geheel dit determinisme net zoals het mathematisch principe van een rechte lijn is de kortste weg te werk zou gaan, de moraal voor deze kortste weg moet wijken en vandaar vaak faalt in de praktijk zonder zijn apodictische karakter te verliezen.

Op deze manier is een unificatie van een gedetermineerd wereldbeeld en een apodictisch geldende metafysische moraal een coherent geheel.
Ik neem aan dat je dit als de kern van het betoog ziet.

Mijn begrip is hier niet onmiddellijk. Ik zie best in dat moraal een sub-categorie in een cultuur kan zijn, toevallig in staat om groepscohesie en samenwerking te verbeteren, en aldus evolutionair te overleven. Als echter de morele insteek ook niet echt voor betere groepssamenwerking zou zorgen, zou ze weinig effect hebben. Het is dus niet zo (mijns inziens) dat determinisme en moraal toevallig ook wel parallel lopen, maar moraal logisch noodzakelijke gevolgen heeft. Net zo logisch noodzakelijk moet een te groot succes van de mensensoort de leefomgeving aantasten.

Moraal is dus NIET overbodig, maar functioneert als determinerende factor.
En het kenvermogen of verstand laat logische consequenties zien van een determinerende moraal die de groepssuccessen mogelijk maakt, waarbij een herdefinitie van "succes" mogelijk wordt.

Als je "moraliteit" minder als "vaste bedrading" en meer als "veranderlijk programma" ziet, kan een inzicht in de relativiteit van "succes" mogelijk nog weer andere gevolgen hebben.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 10 jan 2018, 12:12

Ondanks het gevoel beïnvloed te zijn, dacht ik te beginnen aan "Fundering van de metafysica van de zeden" van Immanuel Kant. Het toeval wil dat ik hiervoor de Openbaringen van Johannes in de Bijbel doornam, en het getal van het beest 6-6-6 tegenkwam, dat volgens Johannes door tellen te herkennen zou zijn.

Ik sla vandaag het boekje van Kant open en begin te lezen en word direct geconfronteerd met drie kapitaal gedrukte begrippen:

FYSICA(6) - ETHICA(6) - LOGICA(6)

Ik ben nu in grondige verwarring.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 13 jan 2018, 01:12

Natuurkunde(11) - Sociaalrelativeringsvermogen(28) + Redenatievermogen(17) = 666(Zeshonderdenzesenzestig(23))?
(Let op het plusje, dat wordt nog onbelangrijk.)

Ik kom op 0 uit. (11-28 = -17 + 17 = 0)
Of op -34, met Meneer van Dalen's: "Optellen voor Aftrekken": 11 - (28+17) = -34

Tenzij:
Natuurkunde(11) - Sociaalrelativeringsvermogen(28) - Redenatievermogen(17) = -34 geldt.

Huh?

Werkt numerologie ook met negatieve getallen?
Dan wordt dat dus -7
-(3+4)

De negatie toch van dit dan eigenlijk:
wikipedia, lemma: numerologie schreef:7. De heptade - eveneens een getal dat bij de pythagoreeërs in aanzien stond. Het is het getal van de godsdienst en tevens het getal van het leven, omdat de pythagoreeërs geloofden dat zevenmaands-baby's meestal in leven bleven terwijl baby's die in de achtste maand geboren werden vaak stierven.
?

Alle 7e maand babies moeten sterven? (Hé ... waar heb ik dat eerder gehoord/gelezen..)

"Wie tot tien kan bellen, kan de hele wereld bellen!" (Slogan van de KPN, ergens eind of vroeg jaren 80 90 van de vorige eeuw, herinner ik me.)

Volgens Pythagoras is 10 gelijk aan 0 en niet aan 1+0.
10. De decade - het belangrijkste der pythagorische getallen - de 'tetractys' die alle harmonische en rekenkundige verhoudingen omvat. Pythagoras beschouwde de tien als de natuur van het getal.
6+6+6=18=1+8=9
eveneens in dat lemma schreef:9. De enneade - het eerste kwadraat van een oneven getal (3 x 3). Omdat het slechts één cijfer van het volmaakte getal af lag, werd het beschouwd als onvolmaakt. Verbonden met de oceaan, die door de pythagoreeërs als onbegrensd werd beschouwd.
Onvolmaakt, dus: des Duivels.
(Want alleen de monade van God is volmaakt)

Of wacht:
Natuurkunde(11) - Sociaalrelativeringsvermogen(28) - Redenatievermogen(17) = -34
(-3)+4=1

Hey!! Gelukkig maar!
U weet wel waar schreef:1. De monade - vereerd door de pythagoreeërs als een tweeslachtig getal dat noch geheel mannelijk, noch geheel vrouwelijk was. Symbool voor de wijsheid omdat het verstand stabiel is, en van God omdat de monade alle dingen begint.
Maar je moet je er wel voor in bepaalde bochten kunnen wringen.

En bovendien: binair, of dualistisch gezien, staat 10 voor 2:
jeweetwel schreef:De duade (of 'dyade') - verbonden met stoutmoedigheid omdat het het eerste getal is dat zich van de 'Goddelijke Eén' afscheidde. Symbool van onwetendheid en teken van polariteit. Staat ook bekend als het 'genius', het kwaad, de duisternis, de moeder.

::

Mananas schreef:
02 jan 2018, 22:23
We zullen zien, moesten er tegen-argumenten komen gaat dit het te kort door de bocht karakter van deze hypothese tot op zekere hoogte opheffen.
Welke hypothese?

Ik zie een discrepantie in de vorm van een -oxymoron-achtige- paradox verschijnen.

Niet alleen bij het gedetermineerd kunnen zijn van een moraal.
Maar ook bij het moralisme achter een determinatie.

Het zal wel met relativiteit te maken hebben.
Een losse moraal is een moraal, niet-gedetermineerd is gedetermineerd.

Schrijf ik dit bericht als reactie, of als preactie?

Op welk getal kom je uit, als je het aantal letters optelt?

Klopt het nu ook nog?

Met deze erbij?

(Dan zou ik -onbewust- toch heel harmonisch bezig zijn geweest!)

Maar ach, het enige dat je van heel dit bericht kan afleiden, is dat vertalingen toch vooral roet in het eten gooien.

:greins:

6-6-6=(0)-6=-6
6-6-6=6-(0)=6
(6-6)+6=(0)+6=6
6-(6+6)=-6

HM, misschien was dat plusje niet helemaal onbelangrijk, of de vertalingen verpesten de boel.
666 schreef:6. De hexade - door de pythagoreeërs de volmaaktheid van alle punten genoemd. Het werd gezien als de schepper van de ziel en de structuur van het universum.
Het is gewoon een geroteerde negen. Staat er een min voor, kun je ook nog spiegelen. (-6=9-, -9=6-)

Een nieuwe verzameling getallen?
1-, 2-, 3-, .. , n-?

Ik doop ze bij deze tot: "Operationele getallen". Moraaldeterministisch gezien zouden die ook moeten kunnen bestaan.

::

PS

Er is nog een verborgen grap:
Natuurkunde(11) - Sociaalrelativeringsvermogen(28) - Redenatievermogen(17)
1+1=2, 2+8=10, 1+7=8

Wat is: 2-10-8=?
Laatst gewijzigd door memeticae op 13 jan 2018, 01:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 13 jan 2018, 01:22

Ik bedenk me nog:
Datzelfde geldt ook voor de andere vorm van van operationele getallen: "1+, 2+, 3+, n+".
Maar dat zou je als gedetermineerd door de moraal kunnen invullen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 13 jan 2018, 09:08

De verwarring wordt alleen maar groter (profetische uitspraak)

Leonardo
Posts in topic: 1
Berichten: 523
Lid geworden op: 19 apr 2014, 22:10

Bericht door Leonardo » 14 jan 2018, 12:33

Wiskunde kan leuk zijn. [22]
De waarheid is dat er geen waarheid is.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 14 jan 2018, 16:09

- -> +
+ -> -
- = -
+ = +

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 14 jan 2018, 21:22

neus schreef:
14 jan 2018, 16:09
- -> +
+ -> -
- = -
+ = +
boekenwijsheid kan zijn:
zwak begrip wordt sterk begrip
sterk begrip wordt zwak begrip
zwak begrip blijft zwak begrip
sterk begrip blijft sterk begrip

Bij het lezen van boeken heb je dus de mogelijkheid positief te worden of blijven, of negatief te worden of blijven
50% kans

Het boek van Immanuel Kant blijkt een boek om van zwak naar sterk begrip te gaan, maar heeft puur door haar aanwezigheid al dus de afdwingende werking zwakkeren tegenover zich te hebben.

Ik besef me zwak te staan, en kan dus naar sterk gaan om het boek te lezen, maar ik kan ook mijzelf behouden in zwakheid. Aangezien elke wisseling door mij als nadelig wordt opgevat, houd ik mij vast aan uitsel of afstel.

Na soortgelijke, misschien onnavolgbare analyses lijkt het mij bijkans onmogelijk nog wijsheid uit boeken te kunnen halen.

Ik heb namelijk voor gelijk welke smaak geen goede reden om deze te verkiezen. - -> +, dan ben je nu dus gedwongen tot -, hou je verre van dit soort boeken. + -> -, de afloop is niet gewenst. - = -; zinloze besteding van tijd evenals + = +, ga dan maar wat anders doen.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 17 jan 2018, 02:44

Het schijnt dat Descrtaers het verschil tussen 1-1-1<>1-(1-1) heeft bepaald:
1-1+1=1-1-1.
"Ik zie en beredeneer, daarom kan ik beredeneren wat ik zie."
(Of het nou klopt of niet.)

Zo kom je ook aan 1+2+3+4+ .. (n-1)+(n)=-1/12.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 17 jan 2018, 04:52

Begrijp je nu waarom ik die vent haat?

1+1-1-1+1-1+1-1 ... = 1/2? Zou net zo goed 1-/2- kunnen zijn.

sqrt(sqrt(sqrt(srqt(sqrt( ... = ? (Wortel van wat?)

1/1/1/1/1/1/1/1... = ? (Hoelang wil je delen?)

De SOM voor elke n waarvoor geldt {(e^n) : n= e^n} = ? (Kun je het je voorstellen?)

Geen wonder dat wiskundigen niets met filosofie te maken willen hebben: zodra ze gaan nadenken over wat er staat, wordt heel hun begrijpbare wereld overhoop gehaald.
:anon:


Ik ben dus ik denk, dat ik denk te zijn.
Ik ben niet: denk ik, derhalve is mijn denken zinloos.

Code: Selecteer alles

To be or Not to be
1 or 0 = 1
0 or 1 = 1
0 of 0, en 1 of 1, worden niet bevraagd.

Een mooi staaltje retorica:
"Wij willen allemaal overleven, daarom moeten anderen sterven"
"Willen jullie minder belasting betalen?"
Word een populaire partij.
Willen jullie minder aardbevingen in Groningen?
Dan komen er al grenzen in zicht.
(Deze partij kan het programma niet handhaven)

(Het schijnt dat sommige mensen meer aardbevingen willen, omdat al het gas onder Groningen al verkocht is. Ik hoop maar dat ze verzekerd waren van/voor/tegen contractbreuk en dat er compensatiegelden in waren besproken. Toen met de NAM en die andere partij.)
(Iets met Ukraïne en Krim, en een referendum. Maar dat had niets met Groningen te maken. Ben jij gek?)

Hé! Een mens mag dromen, toch?

(Verzekerd van/voor/tegen natuurlijk: Al het gas uit de bodem = een holte => instorting.)

Moet je als gewone sterveling eens proberen: onverzekerd door de maatschappij proberen te lopen:
- "Ik ben een lopend gat, de zwaartekracht heeft op mij geen invloed, dat is slechts uw vermoeden."

"Paria", zo noemen de verzekerden je dan: "Parasiet!"

Maar zij begrijpen dan weer niet wat een "dalit" is.

Onverzekerbaar, onaantastbaar.
Het gas onder je bodem uitgenomen.

(Als je jezelf in het gat hebt laten vallen, heb je geen recht van speken, moralistisch gezien. Maar dan is er ook sprake van zelf-determinatie.)

-1+

Zelfs Boedhha vroeg zich af of de Aharant zich daarmee bezig moest houden.

(Maar, vlak de maatschappij niet uit: ik krijg meer tegemoetkoming aan ziektekostenverzekering, dan wat ik er voor betaal. Ik maak winst, door verplicht verzekerd en een laag inkomen te hebben. Ik heb dan wel voor het hoogste eigen risico gekozen. Als ik echt ziek word, kan ik het toch niet betalen.)

::

1+1=3
Oh nee, ik heb een deterministische fout gemaakt!
1+1+1=6
Niet-deterministisch gezien, bestaan er geen fouten, enkel discrepanties.
n+n+n=3n
n-n-n=-n(n)
n-n+n=

Ik houd van Wiskunde.
Het is namelijk te enige wetenschap zie ik ken, die zich op dergelijke wijze laat misbruiken.
(Het is aan archeologen/filosofen om aan te tonen dat een dergelijk gebruik van notatie uit de mode is geraakt: iedereen, binnen een natuurkundige opleiding stelt: 6/2(1+2) gelijk aan 1.
(en niet 9)

::

Moraaltechnisch kun je afleiden:
"Wat er nu staat is waar"
Technisch gezien valt een moraal aan te wijzen:
"God beschikt"

Het Leven is wat dat betreft dan toch Keizerlijk: "De Keizer determineert".

Maar dat is al zou oud als de weg naar Atlantis, daarom hebben zowel de paus als de koningin van Engeland een drievoudige kroon.

Gelukkig begint die macht zich een beetje te verdelen: tegenwoordig denkt iedereen drie kronen op zijn hoofd te hebben.

(Althans, naar moderne computerspelen.)

En dan?

Het kan mij voorkomen dat dan vanzelf een democratie geboren wordt.

Maar welke?

Die voor het behoud van de Holon, of de familie (het Ras, de Genus)
Die voor het behoud van de omgeving en de natuur (de Rassen, de Genialiteit)
Die van het behoud van de wereld (De ontkenners, ultra-conservatief, en eigenlijk enkel nog maar in gedachten bestaand.)

HM

Kent U Uw keuze?

Of determineer ik teveel, zodat het buiten de moraal valt.

(Lekker vinden wat je zelf lekker vind, en net doen of een ander het doet: de autohomo.
Dat is natuurlijk uit den boze. Laat staan dat je er uiting aan geeft in de vorm van: "Ik wil mijn hand in een kut laten maken", een bepaalde vorm van plastisch chirurg zou daar een uitdaging in zien, en het mogelijk kunnen maken.

"Nu wil ik in mijn hand ook een baarmoeder en eierstokken, zodat ik mezelf kan bevruchten."

Voorlopig is dan een grens bereikt.

Die van het mogelijke, zowel als die van het morele.

"De mens als slak?" als hermafrodiet?

Het is erger dan dat: een mens heeft geen geslacht.
Als er 2 bij elkaar komen, die passen, ontpopt de ene zich als vrouw en de ander zich als man.

Borsthaar schijnt geen garantie meer te zijn.

Daarom gaan er ook zowel jongeren dood, en lijkt "het mens zijn" ten dode opgeschreven.
XTC/MPPA/GHB/UVW.

Allemaal drugs die, raar genoeg, vrijwillig ingenomen worden.
Tsja, dat krijg je van al die plaatjes op tabakproducten.

Ik vraag me toch af wat ernstiger is:
Een jongedame met het equivalent van plexiglas in d'r neus
Of een jongeman die door de liefde die hij voelt niet eens meer weet hoe het te bedrijven?

Een hartaanval krijgt, als hij het fysiek eens probeert, en dan ook nog door de tegenpartij als #metoo wordt weggezet.

Als je aan mij zou vragen, ligt er schuld.

Bij de ouders.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 17 jan 2018, 09:40

Schuld...

Ik gaf al aan dat schuld iets van een rol is in een scheldscenario. Taalspel met schelder en uitgescholdene.

Buiten het taalspel heeft het verder weinig relevantie, al kan je er om gekruisigd worden...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 17 jan 2018, 20:54

Ik begrijp het idee niet van een tot veel macht en machtmisbruik komende mens en daarvoor dan de nog veel machtiger duivel bellen. Het lijkt mij dat de duivel het machtmisbruik juist veilig wil stellen.


Of heb je een ander idee van duivel?

Een banaliteit van het kwaad?

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 18 jan 2018, 18:45

Pink Panter schreef:
18 jan 2018, 16:34
neus schreef:
17 jan 2018, 20:54
Ik begrijp het idee niet van een tot veel macht en machtmisbruik komende mens en daarvoor dan de nog veel machtiger duivel bellen. Het lijkt mij dat de duivel het machtmisbruik juist veilig wil stellen.


Of heb je een ander idee van duivel?

Een banaliteit van het kwaad?
Ik denk niet dat er een idee is. God rommelt maar wat aan. Een meteoriet en het bord is weer gewist. Opnieuw beginnen dan maar en dan maar hopen dat het wel wat wordt. Het zou volgens de bijbel niet de eerste keer zijn. Of volgens de wetenschap waren de dino's de klos. Enig idee hoe al die proto-homo's zijn verdwenen?

De duivel hoef je niet te bellen; die zit in ieder mens. Maar niet iedereen weet 'm te temmen.
Het demonische en engelachtige zijn natuurlijke verschijningen. In extreme vorm ken ik het niet, alleen het idee dat ik voor de duivel verschijn en met de mimetische gaven van de mens een stukje ziel van de duivel overneem. Waarna de duivel tot grondige ontleding overgaat die in omgekeerde tijd als schepping zal kunnen gelden, de creatie van de mens. Waarbij God dan niet "rommelt" maar netjes, stapje voor stapje de schepping in omgeeerde tijd op laat gaan in natuur. Volkomen ketterse gedachte natuurlijk.

Ik snap het best als dit soort krankzinnigheid verworpen wordt. Maar ooit staat er een mens tegenover de duivel. De Mensch misschien.

Het kan geen minderwaardig proto-type zijn natuurlijk...

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 18 jan 2018, 19:37

Pink Panter schreef:
18 jan 2018, 19:22
Misschien dat de duivel de mens als minderwaardig beschouwd omdat hij zo hoog opgeeft over zichzelf. Dat er altijd iets beter is dan de mens die in zijn dierlijkheid weinig zinnigs te berde heeft te brengen. Nietzsche als de duivel is zo slecht nog niet maar moeilijk te evenaren. We kunnen daarom alleen het dierlijke van de duivel overnemen, niet zijn gaven. Dat is het gemakzuchtige van de mens. En dat is ook waarom de mens de duivel niet kan verslaan. Het is eenvoudiger te schijten als de duivel dan te spreken als de duivel. Wanneer we onze dierlijkheid kunnen overstijgen, komt het goddelijke licht in de mens. Als god werkelijk dood is dan er is er alleen nog het beest.

Had ik niet beter dominee kunnen worden?
Watik denk is dat elke "schepping" een soort "namaak" is. Niet het "echte" of "origineel".

Wat mij betreft is de aarde vernietigd, een deel van de mensheid nog aanwezig in virtualiteit, en op reis naar de burcht waardan die Mensch voor de duivel moet verschijnen. Ik vrees voor het perfectionisme van de duivel.

Wat een verhalen vertellen we elkaar toch?

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 18 jan 2018, 22:23

Pink Panter schreef:
18 jan 2018, 20:36
neus schreef:
18 jan 2018, 19:37

Watik denk is dat elke "schepping" een soort "namaak" is. Niet het "echte" of "origineel".

Wat mij betreft is de aarde vernietigd, een deel van de mensheid nog aanwezig in virtualiteit, en op reis naar de burcht waardan die Mensch voor de duivel moet verschijnen. Ik vrees voor het perfectionisme van de duivel.

Wat een verhalen vertellen we elkaar toch?
Waarvan zou het nagemaakt moeten zijn? Geldt hetzelfde dan ook niet voor de virtualiteit?

We zouden het de duivel moeten vragen. Een wezen dat huist in de boom der kennis?
Namaak van het origineel dat maakt.

Ik denk dat er verder weinig in deze fantasievoorstelling zinnig is om over na te denken.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 19 jan 2018, 08:43

of misschien: de duivel kan zich in de scheppingen overtreffen, God kan dat niet.

soms pluk je er de vruchten van, soms niet.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 20 jan 2018, 10:58

Bedankt voor het geduld met mij. Ik heb het wat absurd gemaakt, maar dat was even de terminologie waarin ik dacht.

Hegel in FdG heeft het over natuurlijke ontwikkelingen, misschien ergens wel deterministisch gedacht.

Ik las op een ander forum hoe mensen zich vragen stellen wat moraal, of morele regels nu precies zijn, of wat hun doel is. Dit "doel" of een "richting" verlies je bij uitgaan van determinisme. Dat kan fijn zijn of niet. Al denk ik dat uiteindelijk het zonder enige (gegeven) richting moeten doen niet wenselijk is.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 20 jan 2018, 13:39

Pink Panter schreef:
20 jan 2018, 12:18
neus schreef:
20 jan 2018, 10:58
Bedankt voor het geduld met mij. Ik heb het wat absurd gemaakt, maar dat was even de terminologie waarin ik dacht.

Hegel in FdG heeft het over natuurlijke ontwikkelingen, misschien ergens wel deterministisch gedacht.

Ik las op een ander forum hoe mensen zich vragen stellen wat moraal, of morele regels nu precies zijn, of wat hun doel is. Dit "doel" of een "richting" verlies je bij uitgaan van determinisme. Dat kan fijn zijn of niet. Al denk ik dat uiteindelijk het zonder enige (gegeven) richting moeten doen niet wenselijk is.
Dat is het beroerde van dat determinisme: het zit een q-bit in de weg.

Om de analogie van (de boom van) kennis nog even aan te houden.

De één zegt ‘het is nuttig’, de ander zegt ‘het is gevaarlijk’. Ze hebben allebei gelijk.
We hoeven ons niet met de "stof" bezig te houden.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 21 jan 2018, 11:20

De vraag is of "kennis" nodig is voor harmonie, of welke mate van dis-harmonie nodig is om eerste de kennis op te doen.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 21 jan 2018, 17:07

balans van tegengestelde krachten toch?

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 21 jan 2018, 23:48

neus schreef:
17 jan 2018, 09:40
Schuld...

Ik gaf al aan dat schuld iets van een rol is in een scheldscenario. Taalspel met schelder en uitgescholdene.

Buiten het taalspel heeft het verder weinig relevantie, al kan je er om gekruisigd worden...
Zo bezien is een "kruisiging" dan ook meer de actie van een individu.
En scheelt het met "gijzelaar" zijn ook enkel maar op semantische en contextuele wijze.

Ik meen dat dat uiteindelijk ook botste met de pax romana: de rechters konden geen uitspraak meer doen.
En dat we daarom leven in de tijd waarin we leven: "Iedereen geeft justitie, maar niemand wil rechter zijn."
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 01 feb 2018, 20:18

Helaas laat de berichtplaatser van zich afweten, daar heeft hij/zij vast een gedetermineerd excuus voor.

Ik ben nog wel gaan denken over je niet schuldig willen voelen.

Je kunt dan:

1) ophouden met gedrag dat je schuldig laat voelen
2) een filosofisch systeem aannemen waaronder je geen schuld hebt

Er valt bij beide iets te zeggen:

Ad 1) je bent zwak en slecht als je toch in het gedrag volhardt
Ad 2) je bent zwak en slecht als je toch in het gedrag volhardt

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 03 feb 2018, 03:31

memeticae schreef:
21 jan 2018, 23:48
Ik meen dat dat uiteindelijk ook botste met de pax romana: de rechters konden geen uitspraak meer doen.
En dat we daarom leven in de tijd waarin we leven: "Iedereen geeft justitie, maar niemand wil rechter zijn."
Ad 3) Niemand kan schuld op zich nemen.
(Er is geen schuld.)

"Verkeerd doen", is een narcistische illusie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 03 feb 2018, 10:53

sorry maar dat is toch gewoon een ad 2.

de tegenhanger van narcistische illusie is een filosofisch denken waaronder je geen schuld hebt.

de narcistische illusie is een ad 1.

Maar mocht je nu echt willen ontsnappen, dan kan je het gewoon afdoen als fake-news als ze je de schuld geven

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 04 feb 2018, 23:16

Neen.

Dat is niet waar.

Ik kan een systeem aannemen waarin degene die het systeem volgde niet aansprakelijk gemaakt kan worden voor het volgen van dat systeem. (Het "nieuws", nep of niet.)

Advocaat.

En het verschil zit tussen regel 2 en 3.

(Welke wil jij als eerste laten gelden?)

::

(Zie je?)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 05 feb 2018, 08:32

Ik gooi gemakshalve alle systemen op 1 hoop. Denken dat jouw systeem anders is dan andere systemen is in mijn ogen niet valide.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 08 feb 2018, 02:19

Mijn systeem is zwartachtig.

Met welke kleur kom jij?

Wil je daar over praten?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 08 feb 2018, 10:13

Een soort glans-geel systeem, maar toch ook weer geen goud.

Hoewel ik dus zelf blue ben.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 10 feb 2018, 01:36

Witgoud met een laagje rhodium?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 10 feb 2018, 01:37

chroom-vanadium?

(Maken wel de beste werktuigen.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 10 feb 2018, 08:54

Stuff, in ieder geval niet, licht namelijk, het residu van beweging...

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 12 feb 2018, 00:23

Licht als residu.
Een leuk gegeven.

(Werpt alleen meer vragen op dan het als verklaring kan geven.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 12 feb 2018, 00:24

-"Waar komt licht vandaan?"
Is de eerste.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 12 feb 2018, 00:31

(Ik raad je toch aan eens elektronische artikelen raad te plegen. Het antwoord staat er weliswaar niet in, maar je begrijpt op een gegeven moment wel de vraag beter.)

En met elektronica kun je alles bewijzen.

(Het meest enge is, dat binnen de theorie aantoonbaar gemaakt kan worden hoe bepaalde situaties af kunnen wijken van de theorie en de theorie niet aangepast hoeft te worden, omdat zij zichzelf daarmee bewijst.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 12 feb 2018, 09:34

memeticae schreef:
12 feb 2018, 00:23
Licht als residu.
Een leuk gegeven.

(Werpt alleen meer vragen op dan het als verklaring kan geven.)
Alleen met meer vragen komt een antwoord, het is net een bevalling...

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 15 feb 2018, 02:11

Een bevalling geeft zelden antwoord op de vragen.
Het gedrocht lijkt nergens op, pas als het ouder wordt kan men ons erin gaan spiegelen.

Sorry.
Het spijt me.
Dat het zo werkt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 15 feb 2018, 08:22

memeticae schreef:
15 feb 2018, 02:11
Een bevalling geeft zelden antwoord op de vragen.
Het gedrocht lijkt nergens op, pas als het ouder wordt kan men ons erin gaan spiegelen.

Sorry.
Het spijt me.
Dat het zo werkt.
Je hebt geen gevoel voor Socrates Diotima idee?

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 19 feb 2018, 22:13

Ik ben gevoelloos, totdat het mij betreft.
Volgens mijn zijn ben ik dan nog eerlijker dan Socrates.
Als het gevoel mij weet te bevatten heb ik de gifbeker reeds gedronken.
Ik voel. En maar voor 1 iemand.

Dat is mijn probleem.

Daar hoef ik verder niemand mee lastig te vallen. Zelf het object van mijn liefde niet.
"Werkt alleen maar averrechts" valt zelfs uit de Bijbel te leren.

::

Hoe maak ik degene van wie ik houd duidelijk dat ik het doe?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 19 feb 2018, 22:15

Dat is filosofie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 19 feb 2018, 22:16

Dat gevoel tenminste.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 20 feb 2018, 00:29

"Peer-pressure"

Maar vooral als het niet komt, geeft de adel borst.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Leon
Posts in topic: 23
Berichten: 2251
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door Leon » 20 feb 2018, 08:03

je bedoelt te zeggen dat we ons in vagevuur bevinden (dat is filosofie, of daar komt filosofie pas echt tot zijn recht)?

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 22 feb 2018, 06:15

Wellicht wel.

Filosofie is altijd al meer beschrijvend dan voorspellend geweest.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 20
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 22 feb 2018, 06:18

Vagevuur?
Welnee!
Schaduwen op de rotsen!

Maar zo bezien zou je kunnen concluderen dat filosofie altijd achter de feiten aanholt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Gesloten