Terug in de tijd.

Waar hebben we het eigenlijk over?
ghwilbrink
Posts in topic: 5
Berichten: 173
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46
Contacteer:

Terug in de tijd.

Bericht door ghwilbrink » 10 mei 2020, 15:17Terug in de tijd.

Inleiding.

Naarmate we ouder worden, wordt het verleden steeds omvangrijker; er komen immers steeds nieuwe gebeurtenissen bij.
Onze herinneringen, aan het verleden, zouden daardoor ook omvangrijker moeten worden.
Echter niet alle gebeurtenissen in ons geheugen blijven bewaard. Veel gebeurtenissen vervagen, totdat ze voor onszelf niet meer te bereiken zijn.
Dit geldt veelal voor routinegebeurtenissen.
Persoonlijk belangrijke of ernstige gebeurtenissen blijven langer, of gedurende ons hele leven, in ons geheugen bereikbaar.


Denken.

Ons denken bestaat uit 4 niveaus nl. denken aan het verleden, het heden, de toekomst en dagdromen.
Het is niet mogelijk om tegelijkertijd aan het verleden, het heden, de toekomst of aan dagdromen te denken.
Wel kan het heden, het *hier en nu, samengaan in combinatie met het verleden, de toekomst en dagdromen.
Het is b.v. heel goed mogelijk om op een mooie zomeravond met z’n tweeën in de tuin te vertoeven met een heerlijk drankje, en te genieten van een weldadige avond, en tegelijkertijd te praten over de plannen voor de toekomst.
We praten over onze toekomst en we beleven optimaal de avond in het *hier en nu.
Praten over de toekomst en het beleven van het hier en nu kunnen samengaan, in tegenstelling tot tegelijkertijd denken aan verleden, heden, toekomst en dagdromen.
Het denken in de verschillende denkniveaus staat los van elkaar, het zijn, als het ware, aparte “vakken” die onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangesproken.

Het heden.

Bij het heden zijn we bezig met de actualiteit op een bepaald leef-moment.
Dit leef-moment is het hier en nu.
We zijn dan geconcentreerd op datgene waar we op dat moment mee bezig zijn.
Daarbij sluiten we ons onwillekeurig af voor het verleden, de toekomst en dagdromen omdat dit moment ons nu bezighoudt.
Naarmate we minder geconcentreerd raken, kunnen onze gedachten afdwalen naar het verleden, de toekomst, of dagdromen.
Dit gaat echter, in deze situatie, ten koste van het moment in het hier en nu.

Het verleden.

Er wordt weleens beweerd, dat denken aan het verleden, en genieten van het hier en nu, elkaar zouden belemmeren.
Maar is dat ook zo?

Prettige herinneringen.

Een groot aantal herinneringen koesteren we, omdat het prettige gebeurtenissen zijn geweest.
Deze herinneringen staan het genieten van het leven in het hier en nu, lijkt mij, niet in de weg.
Integendeel, op dat moment ervaren we dat als prettig.
We kunnen genieten van het hier en nu, omdat de omstandigheden prettig zijn, en afwisselend genieten van de fijne herinneringen.

Onprettige herinneringen.

Als we daarentegen aan vervelende of ernstige gebeurtenissen denken dan zullen we, op die momenten, niet echt van het hier en nu kunnen genieten, integendeel, het geeft ons een somber gevoel.
Echter, deze gedachten kunnen toch wel nuttig zijn en functie hebben.
Waarschijnlijk helpen ze mee om nare gebeurtenissen beter te kunnen verwerken.
Daardoor kan het zijn, dat zulke gedachten belastend voor ons overkomen en het genieten van het leven op dat moment in de weg staan, maar ons toch onbewust door een moeilijke periode heen helpen.

Toekomstgedachten.

Gedachtes, gericht op de toekomst, zijn mede bepalend hoe ons leven er in de toekomst uit zal gaan zien.
Vooral als we nog jong zijn, zijn deze gedachtes richtingbepalend.
Het zijn dikwijls scenario’s die gaandeweg een andere wending nemen.
Meestal lopen de dingen anders dan we hadden verwacht.
Als deze toekomstgedachtes zware gesprekken inhouden, dan staan ze het genieten van het hier en nu in de weg.
Toch hebben deze gedachten voor de toekomst nut, ze kunnen leiden tot het opstellen en uitvoeren van een plan.
Hebben deze gesprekken functie?
Jazeker, ze hebben uiteindelijk een gunstig effect op onze gemoedsrust.

Dagdromen.

Het kan voorkomen, dat we in een toestand van dagdromerij terecht komen en onze fantasie de vrij loop laten over toestanden die eigenlijk een utopie voor ons zijn en daarom niet uitvoerbaar zijn.
We zijn daarin dan meestal zelf de hoofdpersoon.
Dikwijls ontstaat dit als we niets te doen hebben, of aan leuke dingen denken die voortkomen uit onze fantasiewereld.

Als we ouder worden.

Naarmate we ouder worden, héél actieve ouderen uitgezonderd, zijn we niet meer zo gefocust op de toekomst en daar zijn een aantal redenen voor.
Een belangrijke reden is, dat we het, over het algemeen, niet prettig vinden om over onze toekomst na te denken, omdat er veel meer tijd achter- dan voor ons ligt. We kunnen ons dan “gevangen” voelen door de tijd.
Voor de toekomst denken we, als we reëel zijn, in kleinere tijdvakken want de tijd, heeft onze tijd, als we eerlijk tegen onszelf zijn, al voor een heel groot deel reeds verbruikt. Ook daar zijn gelukkig weer uitzonderingen op; sommigen onder ons mogen nog even blijven.
Daarnaast is ook meestal de interesse aan het teruglopen over het reilen en zeilen van de maatschappij.
De wereld, vinden we, is op allerlei gebied zo veranderd, en dikwijls kunnen we het ook allemaal niet zo meer volgen en omdat we het niet echt nodig hebben, haken we af.

De werkelijkheid.

Na de lente, zomer, en herfst, van ons leven, nadert als vervolg voor velen, de wintertijd des levens.
Terugkijkend op de voorbije tijd, passeert ons leven; in de verte steevast begeleid door een zachte melodie van weemoed en melancholie en waarvan de gezongen woorden verhalen over toen.

Terug in de tijd.

Terug in de tijd, een veilige haven.
Het verleden is niet meer, enkel de herinnering.

Gedachten wellen op, over het leven van toen.
Gevoelens van vervlogen tijden, niet uit te leggen.

Mijmerend kan het verleden naar eigen beeld worden ingekleurd.
De sfeer, de omstandigheden, de rust van toen, de aandacht voor elkaar en tevens het besef dat die wereld er voorgoed niet meer is.

Een virtuele wereld, waarbinnen steeds meer is opgehouden te bestaan.
Mengeling van gedachten en gevoelens samen geklonken tot melancholie.

Ons lichaam en geest, ze zijn niet meer als van weleer, maar toch blijven we denken en zeggen “Old soldiers never die”.
Met melancholie, zoekend naar rust en geborgenheid, en ons lavend en genietend van het daadwerkelijke moment van het hier en nu.

Wat een geluk, om geluk zo te mogen voelen en ervaren als het ultieme geluksgevoel tijdens kostbare spaarzame geluksmomenten.
Een rijk en uniek bezit van ieder mens om tot in lengte van dagen te blijven koesteren.


George Wilbrink
mei 2020*Het verleden is voorbij, onomkeerbaar, de toekomst nog niet daar, onvoorspelbaar.
Nu telt alleen het daadwerkelijke moment van: het hier en nu.


ER IS NIET ALLEEN HET: HIER

ER IS NIET ALLEEN HET: NU

ER IS ALLEEN HET: HIER EN NU

VOOR IEDER MOMENT GELDT: NU EN WAAR OOK TER PLEKKE: HET HIER EN HET NU.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 10 mei 2020, 20:49

ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17


Terug in de tijd.

geplaatst op: 10 mei 2020, 15:17 MET(zomertijd)

U bent "eng" Ome George ... sta me toe uit te leggen waarom ik die mening behelzen kan.

Toen U Uw bericht plaatste, was ik juist over deze materie aan het denken: "Hoe Einstein Newton op zijn plek zette, en hoe Schrödinger (en Feynman na hem) hém weer op zijn plek zette ... En hoe uiteindelijk zelfs de quantummensen het niets eens kunnen worden met elkaar.)

En vervolgens komt U met dit bericht, dat ik een paar uur naar plaatsing lezen kan.

Magisch!

Is hier verstrengeling aan het werk?

::

Kwam U tot Uw bericht omdat ik aan het onderwerp liep te denken?
Of
Kom ik erop, nog vóór U Uw bericht componeerde?
Of
Is elke andere reden ook geldig?

Het voelt als het laatste, maar dat is zo contraintuïtief, dat het haast onnatuurlijk lijkt.

Niettemin wil ik U graag op het volgende wijzen:
ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
VOOR IEDER MOMENT GELDT: NU EN WAAR OOK TER PLEKKE: HET HIER EN HET NU.
Hoe waar ook Uw bewering: "U HOEFT NIET TE SCHREEUWEN, ONS SCHERM IS NIET DOOF!"

(Dat geeft maar hakken in het zand, en kweekt onwillekeurige onwil.)

::

Eigenlijk lijkt "waar" antwoorden mij een stuk simpeler: "Wij bedoelen hetzelfde, gebruiken enkel andere taal om het tijdsidee mee uit te drukken."
ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
Hebben deze gesprekken functie?
Jazeker, ze hebben uiteindelijk een gunstig effect op onze gemoedsrust.
(Formidabel! Wat een fijnzinnige verwijzing naar de narcist die wij in ons allemaal vermoeden.)

Wat kunnen we leren uit de afgeleiden van deze functies?
Hun afgeleiden zijn altijd negatief.

dwz dat de helling van de afgeleide van de functie altijd afneemt.

Wat inhoud dat we de top (het -al dan niet lokale- maximum) aan het naderen zijn.


Afbeelding
artikel schreef:In this Feynman diagram, an electron (e⁻) and a positron (e⁺) annihilate, producing a photon (γ, represented by the blue sine wave) that becomes a quark–antiquark pair (quark q, antiquark q̄), after which the antiquark radiates a gluon (g, represented by the green helix).
Van links naar rechts gelezen, lezen wij vooruit in de tijd, van boven naar beneden geeft een plaats in de ruimte weer.

Stel U eens een as voor, die loodrecht op het plaatje staat.
Noem die as imaginaire tijd, en beschouw tijd als een complex getal.
t0=a0+ib0

Dan leven wij in de reële wereld a, maar heeft (misschien ook de anticipatie van Uw Mei-bericht) b, behoorlijk wat invloed op het: "Hier en Nu".

Totdat |psi> gemeten wordt, of meetbaar wordt(!), valt er nog niets te bewijzen. <phi|psi>
ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
Waarschijnlijk helpen ze mee om nare gebeurtenissen beter te kunnen verwerken.
Nare gebeurtenissen, die waar je geen invloed op kunt uitoefenen, gebeuren.
Nare gebeurtenissen, die waar je invloed op had kunnen uitoefenen, gebeurden.

Nare gebeurtenissen die gebeurden, hebben enkel dan nog invloed als je ze meetelt met het geheel.
Ik ken geen (natuur-, of überhaupt welke andere) wet die mij dat verplichten kan.

Natuurlijk!
Ook ik ben onderhevig aan het hier en nu.
En onderhevig geweest aan het daar en toen.

Maar net zo goed ben ik onderhevig aan het straks en ergens.

Waar dat ligt?

Sommige mensen schijnen dat tot in de finesse te kunnen becijferen, en hebben daarom ook maar daar hun werk van gemaakt:
"Voor een x bedrag per tijdseenheid, ben jij verzekerd voor de gevolgen van jouw gedrag."

Welke zekerheid je koopt weet eigenlijk niemand: "Verzekert U mij van/voor of juist tegen het verzekerde goed?"

De crux is dat het verplicht is (geworden).

Dus als je veel geld hebt, kun je je overal van voor en tegen verzekeren.
Als je weinig geld hebt, bent je onverzekerd.

Enter: coronavirus.

En dan zijn opeens de verzekerden en de onverzekerden gelijk.
ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
Terug in de tijd.

Terug in de tijd, een veilige haven.
Het verleden is niet meer, enkel de herinnering.

Gedachten wellen op, over het leven van toen.
Gevoelens van vervlogen tijden, niet uit te leggen.

Mijmerend kan het verleden naar eigen beeld worden ingekleurd.
De sfeer, de omstandigheden, de rust van toen, de aandacht voor elkaar en tevens het besef dat die wereld er voorgoed niet meer is.

Een virtuele wereld, waarbinnen steeds meer is opgehouden te bestaan.
Mengeling van gedachten en gevoelens samen geklonken tot melancholie.

Ons lichaam en geest, ze zijn niet meer als van weleer, maar toch blijven we denken en zeggen “Old soldiers never die”.
Met melancholie, zoekend naar rust en geborgenheid, en ons lavend en genietend van het daadwerkelijke moment van het hier en nu.

Wat een geluk, om geluk zo te mogen voelen en ervaren als het ultieme geluksgevoel tijdens kostbare spaarzame geluksmomenten.
Een rijk en uniek bezit van ieder mens om tot in lengte van dagen te blijven koesteren.

George Wilbrink
mei 2020
Mooi.
Mooi voor hen die zich daarin vereenzelvigen kunnen, en zo hun bitterheid eens kunnen laten varen.

Niet mooi voor hen die het verleden liever willen vergeten, vanwege geestelijk molest.
(Bij een verkeerde werkgever in dienst gekomen en nooit meer weg te kunnen zonder sterven, of zoiets dergelijks...)

::

PS EN NB

Dit soort redeneren kan tot kwalijke gevolgen leiden.
memeticae schreef:Zonder toetsing weet elk experiment zichzelf uit te leggen.
Dank je. Die woorden zocht ik.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 10 mei 2020, 21:14

Ik voor mij schilder mijn verleden altijd rooskleuriger voor dan het was.
Ik kan liegen over mijn verleden.

Voor mijn toekomst speelt het dan opeens een andere rol.

In een simpele formule gevat:
f(eerlijk) = gemeen

f(Verleden) EXNOF f(Toekomst) ? Eerlijk : Gemeen.

Je kunt het spelen net zo je wilt.
(Binnen je eigen moraliteit natuurlijk)

QED

ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17

De werkelijkheid.

Na de lente, zomer, en herfst, van ons leven, nadert als vervolg voor velen, de wintertijd des levens.
Terugkijkend op de voorbije tijd, passeert ons leven; in de verte steevast begeleid door een zachte melodie van weemoed en melancholie en waarvan de gezongen woorden verhalen over toen.
Tegen die tijd weet men "Bitterzoet" ook op waarde te schatten.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 11 mei 2020, 14:43

Ik heb door “het proces” (niet dat van Kafka, maar dat van bewustwording op de weg van zelfonderzoek naar zelfkennis) mijn verleden leren bekijken met een helikopterview. Daarom kan ik dankbaar zijn om de funktie die de narigheid heeft gehad. Ik heb al vroeg de ware aard van deze wereld leren kennen. En het heeft me wel kapot gemaakt maar niet vernietigd. Omdat er in deze duistere wereld ook lichtpuntjes aanwezig waren in de vorm van mensen die mij wel hielpen. En het licht in mijzelf dat mij deed leren. Deze reis is dan ook niet voor herhaling vatbaar. :grijns:
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 11 mei 2020, 14:46

Als je een mandala bekijkt of aan het maken bent, dan moet je tussendoor het ding altijd van een afstand gaan bekijken. Dan ontdek je patronen, hoe het geweven is, kun je harmoniërende kleuren aanbrengen, enzovoort. Dat is ook een soort helikopterview. Het is een oefening in anders leren kijken. :grijns:
Hermetisch geschakeld

ghwilbrink
Posts in topic: 5
Berichten: 173
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46
Contacteer:

Bericht door ghwilbrink » 11 mei 2020, 17:10


Beste Bärbel,
Het valt in het leven niet altijd mee.
Jezelf blijven, onder moeilijke omstandigheden, is kritisch naar jezelf te kijken en bij jezelf wat veranderen waar je een goed gevoel bij hebt.
Het is een leerproces dat je verrijkt en je langzaam boven jezelf laat uitstijgen.
Een soort van helikopterview zoals jezelf beschrijft.
Groetjes van George.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 10:17

arkhétupos schreef:
10 mei 2020, 20:49

ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
Hebben deze gesprekken functie?
Jazeker, ze hebben uiteindelijk een gunstig effect op onze gemoedsrust.
(Formidabel! Wat een fijnzinnige verwijzing naar de narcist die wij in ons allemaal vermoeden.)
Ja. In ons allemaal. Als groeipotentieel met altsheimer. Als paard dat denkt een muilezel te zijn. Als Rip van Winkle.
De graal van de individuatie.
Hermetisch geschakeld

ghwilbrink
Posts in topic: 5
Berichten: 173
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46
Contacteer:

Bericht door ghwilbrink » 12 mei 2020, 10:26
ghwilbrink schreef: ↑zo mei 10, 2020 2:17 pm
Hebben deze gesprekken functie?
Jazeker, ze hebben uiteindelijk een gunstig effect op onze gemoedsrust.
(Formidabel! Wat een fijnzinnige verwijzing naar de narcist die wij in ons allemaal vermoeden.)

Narcist? Vertel!
G.W.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 11:15

ghwilbrink schreef:
12 mei 2020, 10:26ghwilbrink schreef: ↑zo mei 10, 2020 2:17 pm
Hebben deze gesprekken functie?
Jazeker, ze hebben uiteindelijk een gunstig effect op onze gemoedsrust.
(Formidabel! Wat een fijnzinnige verwijzing naar de narcist die wij in ons allemaal vermoeden.)

Narcist? Vertel!
G.W.
In dit leven is het hoogste wat je als mens kunt verkrijgen het transformatieproces naar zelfrealisatie. Zelfrealisatie is een ommekeer in het denken en in mentaliteit. Het heeft ethische implicaties en consequenties. Metanoia, zoals Jezus het benoemde, is verandering van het uiterlijke leven naar het innerlijke. Het hoger Zelf staat voor het totaal van de mens die enerzijds uitdrukt van wat hem bewust is en aan de andere kant van de inhoud van het onbewuste. De mens zit voortdurend in een proces dat hem dichter bij hemzelf moet brengen: het individuatieproces (Carl Jung). Het Zelf is transcendent en “der Gott in uns”. Jung verbindt het Zelf met het zielprincipe. Jung geeft het zelfrealisatieproces een transcendent karakter en verbindt het met het numineuze. Door het individuatieproces wordt een mens dienstbaar.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 11:32

Het gaat erom te transcenderen uit het niveau van geven en ontvangen. We hebben het over een ander zijnsbegrip, je wordt je bewust dat je een zijnde bent met een kosmische bestemming. We moeten loskomen van de causaliteit. Je dient dan in te voelen waarheen de kosmos je stuurt. Als een mens aankomt op een bestemming en is bezig met zijn levenswerk, dan doe je iets waarvan je houdt. Je hebt er ook rust in gevonden. Je weet zeker dat dat wat je doet een bijdrage levert aan het groter goed van de samenleving. In kosmische wetgeving is geld een absoluut bijproduct. Succes betekent kosmisch gezien dat je een bijdrage hebt geleverd aan de samenleving. Uitgangspunt is respect voor anderen en vooral voor jezelf. Dat wil zeggen dat sommige keuzes in je leven hebben geleid tot groei (cognitief, spiritueel) en sommige hebben geleid tot veranderingen, pijn, lijden. Maar kosmisch gezien heb je die keuzes gemaakt omdat dat de beste keuzes waren voor dat moment. En ze hebben je allemaal geholpen op de weg naar een bewust zijn.

Kwaad is een kracht en een realiteit (Edgar Cayce). Het kwaad wordt gevoed door de mensheid zelf. God = oneindig bewust zijnde. Het bewustzijn speelt een belangrijke rol in de kosmos. Als kwaad een zelfstandige realiteit is dan

a) wordt het gevoed door een kwaad bewustzijn. Door iedere kosmische misdaad wordt het kwaad gevoed.
b) leven er teveel mensen met een afstemming - onbewust - op het kwaad.

Dit absolute kwaad zendt signalen uit om het kwade te doen naar je naaste. Paulus zegt in zijn Korinthebrief “We hebben een strijd te leveren tegen de overheden des hemels”. Wij hebben een afstemming soms ten goede en soms ten kwade. Emotie is de humor van de kosmos (God). Bijvoorbeeld na een moord crime passionel, de kosmos laat je later zien:” kijk, dit was toch een emotie, die heb je verkeerd gebruikt.” Moorden is een kosmische misdaad die zeer zwaar bestraft wordt.

Wij kunnen dat kwaad voeden. Wordt er maar genoeg kwaad gedaan dan groeit dat kwaad. Het kwaad dient het doel van spirituele groei: door bewustzijn komen tot schaamte.

Het is bekend in Amerikaanse gevangenissen dat mensen in de dodencel veranderen in absolute liefde. Wij komen uit het licht, wij zijn kinderen van het licht, en wij zijn de verkozenen van de vader.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 12 mei 2020, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 12:21

Op dat pad van het individuatieproces heb je je egodrive nodig. Het is schandalig dat mensen hun latente gaven verspillen als mensen hun bestemming willen bereiken. Belangrijk is

1. een heel gezonde egodrive ontwikkelen: de wil om te slagen, die ontwikkel je omdat je gedreven bent.

2. het is noodzakelijk dat je gebruik maakt van je talenten (Cfr. Matteüs 25)

3. je moet je mee laten voeren op de stroom van het leven en je moet vanuit een helikopterview kijken op je leven

4. uitdagingen moet je oppakken.

Pakketjes die in de rivier drijven met je naam erop moet je oppakken. Gaan voor wat je op dit moment boeit is heel belangrijk. Als je op je bestemming wilt aankomen moet je doen waar je van houdt, waar je hart ligt (werk, sport, samenleving). Dan vind je daar rust in. Op een of andere manier draagt dit bij aan het grotere goed van de samenleving. Het is zéér belangrijk dat je bijdraagt aan het groter goed van de samenleving. Geld dien je altijd te beschouwen als een bijproduct van het doen wat je leuk vindt (voorlopig, vooralsnog).

Een hulpmiddel om te raadplegen is onze intuïtie:

1) door het doen en formuleren van je doelstellingen. Sommige op korte termijn; sommige word je toe gedwongen.

2) intuïtie of innerlijke leiding= dat je ziel tot je spreekt door je intuïtie. Intuïtie = het spreken van je ziel. Je ziel is samengesteld uit kosmische stof, staat rechtstreeks in verbinding met de kosmos. Als je iets doet wat je ziel niet wilt, kun je dat voelen in je buik (bv. darmaandoeningen). Bijvoorbeeld een mens bouwt een huis, zijn intuïtie was: dat is goed. Toen heeft hij een aannemer opdracht gegeven nog iets bij te bouwen. Toen een hele periode buikpijn. Later bleek er van alles mis te zijn met het bijgebouwde. Pas in het traject waarschuwt die ziel pas, soms kan je dan niet meer terug.

De mens moet zich ervan bewust zijn dat hij zijn leven niet alleen leeft. De kosmos is op vele manieren bezig om die mens te waarschuwen. Als bewust levende mensen moeten we veel aandacht schenken aan onze gedachten maar vooral aan onze gevoelens als ze ongewoon zijn. Als je dat doet en er ook naar handelt, dan wordt het steeds makkelijker te onderscheiden wat goed voor je is en wat niet. Luister je naar die innerlijke leiding, dan volg je gewoon je natuurlijke energiestroom. Die dien je te volgen doordat je de kennis en de wetenschap nu hebt dat je ziel tot je spreekt via je
- intuïtie
- gevoelens
- gedachten

Je intuïtie geeft je inzicht, informatie en inlichtingen over een toekomstige richting; maar daarvóór heb je al heel veel onzin gedaan (wat dan geen onzin was). Je innerlijke leiding helpt je om op het goede moment op de goede plek te zijn. Je innerlijke leiding geeft signalen als een bepaald project, zaak, werkkring, relatie, etc. niet goed voor je is. Soms zegt de kosmos: “dan maak ik je zodanig dat je lichamelijk het niet meer aankunt”. Iedere keer als we een zwaar gevoel voelen of angstig worden is dat een waarschuwing dat je niet je bestemming volgt.

Belangrijk is dat je je energie niet kunt gebruiken om anderen te veranderen. Ze hebben zelf de verantwoordelijkheid. Kosmische intuïtie is juist, wanneer je daden doet die in het belang zijn van iedere betrokkenene.

Als je je doelstelling hebt geformuleerd, bezig bent met je levenswerk, dan houdt dat in dat je doet waar je van houdt en waar je rust in hebt gevonden, dan krijg je de beschikking over voldoende materiële middelen. Ook als het economisch minder gaat.
Hermetisch geschakeld

ghwilbrink
Posts in topic: 5
Berichten: 173
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46
Contacteer:

Bericht door ghwilbrink » 12 mei 2020, 19:48Niettemin wil ik U graag op het volgende wijzen:
ghwilbrink schreef: ↑zo mei 10, 2020 2:17 pm
VOOR IEDER MOMENT GELDT: NU EN WAAR OOK TER PLEKKE: HET HIER EN HET NU.
Hoe waar ook Uw bewering: "U HOEFT NIET TE SCHREEUWEN, ONS SCHERM IS NIET DOOF!"

(Dat geeft maar hakken in het zand, en kweekt onwillekeurige onwil.)

::
Beste Arkhétupos,

Schreeuwen is niet mijn bedoeling geweest en het is ook niet voor jullie bedoeld.
De lezer van dit forum overtuigen, dat wilde ik laten overkomen.
Ik weet inmiddels wel dat jullie schermen niet doof zijn.
Groeten Ome George

Eigenlijk lijkt "waar" antwoorden mij een stuk simpeler: "Wij bedoelen hetzelfde, gebruiken enkel andere taal om het tijdsidee mee uit te drukken."

Beste Arkhépopos,

"waar" is zo gek nog niet, ik kan er mij wel in vinden.
Groeten van Ome George.

ghwilbrink
Posts in topic: 5
Berichten: 173
Lid geworden op: 03 feb 2018, 19:46
Contacteer:

Bericht door ghwilbrink » 12 mei 2020, 20:08
ghwilbrink schreef: ↑zo mei 10, 2020 2:17 pm


Terug in de tijd.

geplaatst op: 10 mei 2020, 15:17 MET(zomertijd)

U bent "eng" Ome George ... sta me toe uit te leggen waarom ik die mening behelzen kan.

Toen U Uw bericht plaatste, was ik juist over deze materie aan het denken: "Hoe Einstein Newton op zijn plek zette, en hoe Schrödinger (en Feynman na hem) hém weer op zijn plek zette ... En hoe uiteindelijk zelfs de quantummensen het niets eens kunnen worden met elkaar.)

En vervolgens komt U met dit bericht, dat ik een paar uur naar plaatsing lezen kan.

Magisch!

Is hier verstrengeling aan het werk?

::

Kwam U tot Uw bericht omdat ik aan het onderwerp liep te denken?
Of
Kom ik erop, nog vóór U Uw bericht componeerde?
Of
Is elke andere reden ook geldig?

Het voelt als het laatste, maar dat is zo contraintuïtief, dat het haast onnatuurlijk lijkt.

Beste Arkhétupos,
Dikwijls publiceer ik niet direct maar leg ze enige tijd opzij om er later weer naar te kijken.
Ik schreef dit bericht in april 2019.
Groeten van Ome George.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 20:50

ghwilbrink schreef:
12 mei 2020, 20:08ghwilbrink schreef: ↑zo mei 10, 2020 2:17 pm


Terug in de tijd.

geplaatst op: 10 mei 2020, 15:17 MET(zomertijd)

U bent "eng" Ome George ... sta me toe uit te leggen waarom ik die mening behelzen kan.

Toen U Uw bericht plaatste, was ik juist over deze materie aan het denken: "Hoe Einstein Newton op zijn plek zette, en hoe Schrödinger (en Feynman na hem) hém weer op zijn plek zette ... En hoe uiteindelijk zelfs de quantummensen het niets eens kunnen worden met elkaar.)

En vervolgens komt U met dit bericht, dat ik een paar uur naar plaatsing lezen kan.

Magisch!

Is hier verstrengeling aan het werk?

::

Kwam U tot Uw bericht omdat ik aan het onderwerp liep te denken?
Of
Kom ik erop, nog vóór U Uw bericht componeerde?
Of
Is elke andere reden ook geldig?

Het voelt als het laatste, maar dat is zo contraintuïtief, dat het haast onnatuurlijk lijkt.

Beste Arkhétupos,
Dikwijls publiceer ik niet direct maar leg ze enige tijd opzij om er later weer naar te kijken.
Ik schreef dit bericht in april 2019.
Groeten van Ome George.

Ah! Dan had ik het waarschijnlijk al eens gelezen ... (kunnen hebben)

::

Hier is iets dat ik vanavond "uit de losse pols" heb weten te "componeren":

Waar woorden waarwoorden

Waar om waarom?
Waar heen waarheen?
Waar toe waartoe?
Waar naar waarnaar?
Waar neer wanneer?

Waar empel warempel!

https://onzetaal.nl/taaladvies/wanneer-waarneer/

Waarneer is fout. Het enige juiste gebruik is: "Wanneer zet ik mijn helikopter waar neer?"

Voor mij klinkt dat hetzelfde als: "Wan eer zet ik mijn helikopter waarneer!"

Maar ja, ik heb het blijkbaar fout. Blijkbaar vlieg ik nog steeds sinds mijn moeder mij, sinds ik mij maar herinneren, kan dat het: "wanneer" is en niet: "waarneer".

(Op een gegeven moment is het een soort van groeigrap geworden, en ben ik het expres gaan gebruiken. Wanneer(!) dat was weet ik niet meer, waarneer het was nog wel: "nu namelijk", nu besef ik mij dat pas.)
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 20:54

Bärbel schreef:
11 mei 2020, 14:43
mijn verleden leren bekijken met een helikopterview.
Wat grapppig, ik ken het tegengestelde ...

Toen ik 19 was wist ik mijzelf in een helikopter te zitten, en zag mijn lichaam besluiten wat te doen.
Ik mis die helikopterview tegenwoordig, nu ik geland ben in mijzelf.
memeticae schreef:De film is lang zo spannend niet meer?
Zoiets.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 21:23

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 20:54
Bärbel schreef:
11 mei 2020, 14:43
mijn verleden leren bekijken met een helikopterview.
Wat grapppig, ik ken het tegengestelde ...

Toen ik 19 was wist ik mijzelf in een helikopter te zitten, en zag mijn lichaam besluiten wat te doen.
Ik mis die helikopterview tegenwoordig, nu ik geland ben in mijzelf.
Dat is niet kijken met een helikopterview, dat is zweven. :grijns:
arkhétupos schreef:
memeticae schreef:De film is lang zo spannend niet meer?
Zoiets.
Je kunt juist pas met een helikopterview je leven beschouwen als je bent ingedaald. En als je helemaal geland bent in jezelf is het verleden overzien en geïntegreerd.

Het stukje van Ome George kwam voor mij ook op een moment van een zekere betekenisvolle toevalligheid cq geestelijke begeleiding. :grijns: Het artikel van Ome George geeft wat behulpzame verduidelijking van de funktie die positieve dingen uit het verleden kunnen hebben voor het heden van bijvoorbeeld ouderen.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 21:41

Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:23

Dat is niet kijken met een helikopterview, dat is zweven. :grijns:
Neen, ik zag mij daadwerkelijk in een helikopter zitten, en wist het ding zo te besturen dat ik die gozer kon volgen.

::
Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:23
Het stukje van Ome George kwam voor mij ook op een moment van een zekere betekenisvolle toevalligheid cq geestelijke begeleiding. Het artikel van Ome George geeft wat behulpzame verduidelijking van de funktie die positieve dingen uit het verleden kunnen hebben voor het heden van bijvoorbeeld ouderen.
Dat is jouw invulling, maar daarmee maak je van Ome George opeens een prodeo/gratis psycholoog.
Dat is niet eerlijk.

Ome George heeft ideeën samengesteld uit het hier en nu.
Zijn verleden of zijn toekomst doen er verder niet toe.
Dat hij af en toe wat traag is van reageren komt omdat hij nadenkt.

Maar iemand die reeds 50 jaar heeft nagedacht komt ad-rem over op iemand bij wie die vragen net komen opwellen.

Ik geef de schuld aan wan-educatie, dat wil zoveel zeggen als: "Er wordt nooit vertelt wat de vervolgopleiding inhoudt"
memeticae schreef:Dat mag je lekker zelf ontdekken?
Precies.
Hetzelfde geldt voor zowel de "kluizenaar" als de "wetenschapper": als je je gedachten niet (ver-)delen kan, blijf dan alleen en heb daar vrede mee.

Publiceer je werk desalniettemin!
Wellicht wordt het opgepakt?

Dat schept hoop, hoop op het eigen voortbestaan in andermans gedachten.

QED
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 21:42

verteld?
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 21:57

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 21:41
Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:23

Dat is niet kijken met een helikopterview, dat is zweven. :grijns:
Neen, ik zag mij daadwerkelijk in een helikopter zitten, en wist het ding zo te besturen dat ik die gozer kon volgen.

Oh zo. Ik snap het nu. Ja. Treurig. :?

arkhétupos schreef:
Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:23
Het stukje van Ome George kwam voor mij ook op een moment van een zekere betekenisvolle toevalligheid cq geestelijke begeleiding. Het artikel van Ome George geeft wat behulpzame verduidelijking van de funktie die positieve dingen uit het verleden kunnen hebben voor het heden van bijvoorbeeld ouderen.
Dat is jouw invulling, maar daarmee maak je van Ome George opeens een prodeo/gratis psycholoog.
Dat is niet eerlijk.
Dat is gewoon synchroniciteit en dat weet jij best.
arkhétupos schreef:Ome George heeft ideeën samengesteld uit het hier en nu.
Zijn verleden of zijn toekomst doen er verder niet toe.
Dat hij af en toe wat traag is van reageren komt omdat hij nadenkt.

Ik bedoelde met ouderen niet Ome George en dat weet jij best. :smt061 Jij doet nu het archetype van de narcist na.
arkhétupos schreef:Maar iemand die reeds 50 jaar heeft nagedacht komt ad-rem over op iemand bij wie die vragen net komen opwellen.

Ik geef de schuld aan wan-educatie, dat wil zoveel zeggen als: "Er wordt nooit vertelt wat de vervolgopleiding inhoudt"
memeticae schreef:Dat mag je lekker zelf ontdekken?
Precies.
Hetzelfde geldt voor zowel de "kluizenaar" als de "wetenschapper": als je je gedachten niet (ver-)delen kan, blijf dan alleen en heb daar vrede mee.

Publiceer je werk desalniettemin!
Wellicht wordt het opgepakt?

Dat schept hoop, hoop op het eigen voortbestaan in andermans gedachten.

QED
Done. ;)
Laatst gewijzigd door Bärbel op 13 mei 2020, 11:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 22:09

Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:57
Done. ;)
Nou, hoe eng was dat nu helemaal?

Zo eng was het helemaal niet, toch?
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 22:15

Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:57
arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 21:41
Neen, ik zag mij daadwerkelijk in een helikopter zitten, en wist het ding zo te besturen dat ik die gozer kon volgen.
Oh zo. Ik snap het nu. Ja. Treurig. :?
Treurig?

:krabkrab:

HM

Treurig is dan denk ik relatief; ik zou het treurig vinden voor jou als jij, naarmate je ouder wordt, meer en meer je lichaam zou moeten verlaten en vanuit de helikopter moet zien hoe jij datgene dat je dacht te besturen niet meer besturen kan.

Dat is pas treurig!

Neen.

Ik prefereer mijn versie van de visie.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 22:17

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 22:09
Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:57
Done. ;)
Nou, hoe eng was dat nu helemaal?

Zo eng was het helemaal niet, toch?
Om jouw werk in mij te publiceren? Niks eng. Dat doe ik al jaren immers. :grijns:
Laatst gewijzigd door Bärbel op 12 mei 2020, 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 12 mei 2020, 22:18

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 22:15
Bärbel schreef:
12 mei 2020, 21:57
arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 21:41
Neen, ik zag mij daadwerkelijk in een helikopter zitten, en wist het ding zo te besturen dat ik die gozer kon volgen.
Oh zo. Ik snap het nu. Ja. Treurig. :?
Treurig?

:krabkrab:

HM

Treurig is dan denk ik relatief; ik zou het treurig vinden voor jou als jij, naarmate je ouder wordt, meer en meer je lichaam zou moeten verlaten en vanuit de helikopter moet zien hoe jij datgene dat je dacht te besturen niet meer besturen kan.

Dat is pas treurig!

Neen.

Ik prefereer mijn versie van de visie.
Ja treurig is relatief. Ik prefereer jouw versie van de visie ook. :smt055
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 22:46

Bärbel schreef:
12 mei 2020, 22:18

Ja treurig is relatief. Ik prefereer jouw versie van de visie ook. :smt055
Pas op!
Ik heb enkel versie, geen visie.

Visionair gezien geldt:
ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
Wat een geluk, om geluk zo te mogen voelen en ervaren als het ultieme geluksgevoel tijdens kostbare spaarzame geluksmomenten.
Een rijk en uniek bezit van ieder mens om tot in lengte van dagen te blijven koesteren.
Soms moet je werkelijk niet proberen terug te keren naar de momenten van geluk.

"Laat de fles eens staan!": hoor je dan te luisteren.
"Maar de fles geeft mij geluk buiten geluk!", ageer ik.

"Zuip je dan maar dood!", zegt de empathie: "Als ik jou was, zou ik het anders aanpakken."

"Hoe dan?": vraag ik.
- "Nou, in ieder geval niet zo!": is het antwoord dan vaak, het: "Hoe dan wel", mag je blijkbaar lekker zelf volledig uitzoeken.

En dat begint bij je eten.

Wat eet je? Energie? Neen, entropie.

Door het eten probeert "de mensnatuur" te blijven bestaan, als een vorm van energieomzettend wezen dat meent: "entropie te kunnen verslaan".
(enthalpie, immers!)


Maar laat nu het hele heelal daaruit bestaan?

Dat is te gek!

Donkere energie, dat tegen het coronavirus kan zijn, is als een contradictio in terminis, ergo: het coronavirus kan bestaan omdat de omstandigheden ervoor gunstig zijn.

Als wij nu eens energie stoppen in de donkere energie, lees: "we maken een minder vatbare variant", dan hebben we alweer anders verspilde energie teruggewonnen."

Ehhmmm .....

Hmm, nu ben ik zelf mijn eigen spoor bijster ....

effe de infraroodzoeker aanzetten ...

Ah! Ja! Daaristie!

::

Desalniettemin:

Hallejula: Wetenschap komt met feiten.
Wetenschap: Niks halleluja, feiten zijn relatief.

HM

Mooi is dat?!

Nou Moe?!


Afbeelding
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 22:51

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 22:46
Hmm, nu ben ik zelf mijn eigen spoor bijster ....
Edward Jenner

Die deed iets soortgelijks.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 12 mei 2020, 22:52

DKTPC voor de nieuwe babies.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 13 mei 2020, 00:07

Hoef je nooit meer in je eigen wang te bijten tijden het eten.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 13 mei 2020, 00:13

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 22:52
DKTPC voor de nieuwe babies.
DKTPHibHepBC dan. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vac ... p-hib-hepb
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 14 mei 2020, 16:56

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 21:41

Dat is jouw invulling, maar daarmee maak je van Ome George opeens een prodeo/gratis psycholoog.
Dat is niet eerlijk.
Er is trouwens niks mis met prodeo. Ik ben/was van alles prodeo. En jij ook. Jij bent ook prodeo.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 14 mei 2020, 21:01

Bärbel schreef:
14 mei 2020, 16:56
Jij bent ook prodeo.
Niks van, ik ben antideo.
(ik heb een hekel aan de geur ervan ook. Bovendien heb ik niets te verbergen, dus waarom zou ik het gebruiken?)

Ik ben eerder promille, of prohullie, dan prodeo.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 14 mei 2020, 21:18

arkhétupos schreef:
14 mei 2020, 21:01
Bärbel schreef:
14 mei 2020, 16:56
Jij bent ook prodeo.

Ik ben eerder promille, of prohullie, dan prodeo.
Dat is hetzelfde. XNOF.

Als je alles alleen voor geld doet ben je een hoer (m/v).
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 15 mei 2020, 12:56

arkhétupos schreef:
12 mei 2020, 22:52
DKTPC voor de nieuwe babies.
Overigens heb ik niets tegen inentingen an sich. Heb ik nooit iets op tegen gehad. Waar ik wel iets op tegen heb is de overdrijving daarin. Inenten tegen griep zus en griep zo. En dat moeten de mensen ook zelf weten, maar ik (en mijn mams en vroeger ook mijn oma) wil dat niet en dat moet ik ook zelf mogen weten. En ik heb bijna nooit griep. Veel minder dan al die mensen die zich lieten inenten. En mijn oma had vroeger ook bijna nooit griep, behalve 1 keer, toen was ze zooo ziek. Dat was nadat ze voor het eerst toch maar een griepprik had genomen omdat de artsen zo aandrongen. Mijn oma was zeer zwaar hartpatiënt (en nierpatiënt - chronische nierbekkenontsteking had ze - en bijna blind). Die griepprik heeft haar toen doodziek gemaakt. Nooit meer genomen, nooit meer griep gehad. Een kennis (85) van ons liet zich tot een paar jaar geleden elk jaar inenten en zat vervolgens elk jaar direct na die prik onder de uitslag en de zweren in haar gezicht. Het leek dan wel of ze schurft had, zo zag het eruit. “Die rotprik” zei ze dan, en dan zei mijn moeder “waarom neem je die dan???” Uiteindelijk heeft ze hem niet meer genomen en is nooit meer ziek geweest en geen lelijke en pijnlijke plekken meer in haar gezicht gehad. Een andere buurman die COPD heeft is ronduit promotor van inenting. Laatst zei hij tegen me: “als ik die prik heb gehaald ben ik twee weken ziek maar ik heb nooit meer griep gehad”. En dat zegt ie met droge ogen en een serieus gezicht. Daar ga ik al niet meer tegenin. Die hebben in mijn optiek niet genoeg werkende hersencellen meer over. Die horen niet eens meer wat ze zelf zeggen. En het is zijn goed recht om zo te willen denken en leven. Zijn leven, zijn vrije wil, zijn eigen verantwoordelijkheid.

Niks op tegen, tegen inentingen, maar wel tegen het kritiekloos overdrijven daarin en het anderen door de strot wringen.

In de eerste (en als ik me goed herinner ook tweede) klas van de lagere school zat er een meisje in mijn klas die polio had. Thérèse heette ze. Ze zat in een rolstoel en had ijzeren beugels om haar benen. En ze had ook een looprekje waarmee ze, met de beugels om haar benen, moest lopen. Ze kwam duidelijk oorspronkelijk uit een ander deel van Nederland, wellicht de bijbelgordel. Het was een bijna engelachtig uitziend meisje, heel broos van lichaam en ledematen, draadmager, met een porceleinen huidje met rozerode wangetjes en spierwit dun glanzend engelenhaar. Ze leek oh zo lief maar was een draak van humeur en karakter. Een übernarcist in de dop, leek wel. Daar kwam je spoedig achter als je vriendelijk voor en met haar was. In de pauze werden er altijd twee kinderen aangewezen die de rolstoel van Thérèse moesten duwen. Dus je leerde haar wel kennen. Het was absoluut niet leuk om bij haar te moeten zijn. En dat was niet vanwege de rolstoel of de handicap maar vanwege haar humeur, karakter en manipulatieve gedrag.

In de klas vroeg ze vaak of ze naar het toilet mocht. Ze speelde dan dat ze echt moest. In het begin werd ze dan door de juf gedragen maar na een tijde mocht (moest) ze zelf kruipend naar het toilet. Want het was de bedoeling dat ze zou gaan lopen. Daar had ze die beugels voor, daarmee kon ze, zij het moeizaam, lopen. Maar ze vertikte het. We hadden vloerbedekking in de klas en het hele gebouw destijds en de kinderen droegen slofjes over hun schoenen als ze de school binnenkwamen. Het was een nieuwe wijk waar wij woonden, midden in de polder in het land, zonder veel bebouwing in de buurt toen nog. Dus ook nog niet zo druk. Anyway, toen ze eenmaal zelf naar het toilet mocht, deed ze steevast op het toilet haar ijzeren beugels die om haar benen zaten af en kwam dan kruipend met de beugels in haar hand meeslepend over de vloer terug. De juffrouw werd daar moedeloos van. En telkens weer vroeg ze of ze naar het toilet mocht en telkens was het dan een strijd met de juf. Thérèse stelde zich dan enorm aan, kon heel goed heel zielig doen, en ze moest echt plassen zogezegd. En steevast kwam ze dan met een uitgesproken triomfantelijke blik haar beugels met de hand met zich meeslepend over de vloer terug de klas in. Machtshonger, machtsstrijd, dat sprak voortdurend uit het lievige gezichtje van dat engelachtige kreng. Op den duur kon geen kind het nog met Thérèse uithouden. Ze leek zo lief maar dat lieve was zo toxisch. En dat al op haar zesde/zevende jaar. Ik kan mij uit die tijd amper nog kinderen herinneren maar Thérèse zou ik gedetailleerd kunnen schilderen of tekenen als ik schilderen of tekenen kon (en dat kan ik niet).

Na de tweede klas - of al na de eerste, ik weet niet meer of ze nou een of twee jaar bij ons was -, was ze er ineens niet meer. Ik denk dat ze maar weer verhuisd zijn, omdat geen kind het met haar uithield.Zielig genoeg, die beentjes in die ijzeren beugels en dat magere lijfje. Maar haar humeur en karakter was toxisch. Als dat niet zo was geweest dan was er geen probleem geweest in de klas want iedereen wilde haar wel helpen. Alles draaide bij Thérèse uitsluitend om Thérèse en om mensen, groot en klein, traineren.

Niks mis met dktp. Heb ik ook nooit beweerd. Maar er zijn wel grenzen aan alles en ik vind dat je ook de nadelen van almaar meer inentingen goed moet (mogen) onderzoeken en benoemen. Je kunt op je vingers natellen dat je het immuunsysteem van een mens niet tot in het oneindige kunt pesten.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 15 mei 2020, 17:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 15 mei 2020, 16:47

arkhétupos schreef:
14 mei 2020, 21:01

(ik heb een hekel aan de geur ervan ook. Bovendien heb ik niets te verbergen, dus waarom zou ik het gebruiken?)
De geur van deo uit een flesje is vies inderdaad, maar Deo ruikt ontzettend lekker. Er is niets op aarde wat zo Heerlijk geurt als Deo. :yeehaw:

P.S. die hoofdletter van heerlijk verscheen vanzelf. Ik heb hem lekker laten staan. O:)
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 mei 2020, 20:50

Als het er niet is ruikt het het lekkerst?
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 mei 2020, 20:52

arkhétupos schreef:
15 mei 2020, 20:50
Als het er niet is ruikt het het lekkerst?
memeticae schreef:Als ik er niet meer ben ga ik stinken
Mijn idee.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 mei 2020, 20:53

memeticae schreef:Als jij er niet meer bent ga jij stinken
God stonk?
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 15 mei 2020, 22:30

arkhétupos schreef:
15 mei 2020, 20:50
Als het er niet is ruikt het het lekkerst?
Geen idee. Het enige wat ik absoluut zeker weet is dat die Geur de Geest van God is. En tegenwoordig ruik ik Het niet meer, maar ik ben daar niet in het geringst onzeker over. Dan zal Het wel een andere functie hebben gekregen, op een andere manier werkzaam zijn in mezelf. Of wat dan ook. Wordt vanzelf duidelijk. Ik ruik nog wel wat soms maar dat lijkt meer van binnenuit te komen dan en is anders van toon.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 15 mei 2020, 22:59

God stonk.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 16 mei 2020, 00:56

arkhétupos schreef:
15 mei 2020, 22:59
God stonk.
Nee. Absoluut niet. Dat is denk ik gewoon een onjuiste interpretatie van de Geur van Christus. Het heet ook niet voor niets de Goede Reuk van Christus. Het is de Geur waarmee we worden opgebouwd tot Zijn Geestelijk Huis. Het is de goede reuk van Christus die ons bekwaam maakt.

In 2 Korinthe 2:14-17 spreekt de apostel Paulus over "een goede reuk van Christus".

14. En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
15. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;
16. Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?
17. Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

De goede reuk van Christus maakt ons bekwaam. Paulus zegt in 2 Kor. 3:5 " Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God". Het is GOD Die ons doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, zegt hij dus. Vers 6 zegt dat God heeft hem bekwaam gemaakt om dienaars des Nieuwen testaments te maken, niet naar de letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend”.

Als wij een goede reuk van Christus willen zijn, moeten we "veranderd" worden naar hetzelfde beeld van Christus , d.w.z. onze inwendige mens, onze aard of ons wezen. Dat betekent niet dat onze buitenkant veranderd zou worden maar het heeft betrekking op onze inwendige mens. Het gaat dus om de binnenkant van de mens.
God ziet niet aan wat voor ogen is (de uitwendige mens), maar God ziet het hart aan (de inwendige mens).
Paulus predikt die boodschap in de tegenwoordigheid Gods, en heeft het lef niet om ook maar iets van dat Woord te vervalsen of te verdunnen. Het is de bedoeling dat we meer en meer naar de inwendige mens veranderd worden om een goede reuk van Christus te kunnen zijn, namelijk dat wij het Beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. ( Rom. 8:29).
Het is de bedoeling dat wij in het Licht zouden wandelen en dat Licht ook zouden verspreiden ( 1 Joh. 1:7) in samenhang met een goede reuk van Christus te zijn.

Door de hele Bijbel heen wordt gesproken over reuk, reukoffer, reukwerk. In Genesis 8:21 staat al dat De HEERE de lieflijken reuk rook van het offer dat Noach aan Hem bracht.

Als het om de goede reuk van Christus gaat, is dat uiteraard overdrachtelijk bedoeld, dan wel een geestelijke geur verspreiden. Die kun je evenwel letterlijk ruiken en zelfs proeven op je tong en in je mond. Het doordringt alles en is een heerlijke Geur.

In Johannes 12: 3 wordt verteld dat Maria een pond zalf van onvervalste (= pure) zeer kostbare nardus meebracht waarmee zij de voeten van de Here Jezus zalfde; en dat het huis werd vervuld van de reuk van de zalf. De reuk van Christus noemt de apostel in 2 Kor. 2:14 "de reuk Zijner kennis” , “ die door ons openbaar gemaakt wordt in alle plaatsen”.

Paulus vergelijkt de geur van Christus met het Woord van God wat hij verkondigde, Gods Woord dat puur en onvervalst is.

In het Hooglied van Salomo wordt ook gesproken over geuren te beginnen bij vers 3: " Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief". Heel Hooglied gaat over de bruid en de bruidegom, en het moge duidelijk zijn met Wie die Bruidegom bedoeld wordt. Christus.

Enkele teksten uit Hooglied die over de geuren spreken:
In vers 13 van hoofdstuk 1 staat: "mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht".
Hoofdstuk 2:1 begint met te zeggen: " Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen".
Hoofdstuk 3:6 zegt: " Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers?"
Hoofdstuk 4:10 zegt: "...hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer olien dan alle specerijen”.
Vers 14: “Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloe, mitsgaders alle voornaamste specerijen".
Hoofdstuk 5:1: ...." Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij...".

In Hooglied 5:11-16 wordt de Bruidegom (Christus) als volgt beschreven:
" Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande in kasjes der ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre.
Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois; Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmenen pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud; Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja Zulk "1" is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!".

Jesaja 62:5 "Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn".

Hosea 2:18 "Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig".

In Romeinen 12:1 staat dat het enige "offer" wat wij nu nog hoeven te brengen is, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke onze redelijke godsdienst zou zijn.

Paulus zegt ook in Filippenzen 4:18 : " Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk".

Petrus roept ons op in 1 Petrus 2:5 : " Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offerranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus".

In Hooglied wordt de [wederzijdse] liefde beschreven, uitgebeeld door de Bruidegom (Christus) voor de Bruid (de gelovigen). Opvallend is dat de Myrtebloemen daar ook beschreven worden als een "bundeltje tussen de borsten van de bruid" . Myrtebloemen werden ook gebruikt voor bruidsboeketten. Deze bloem verspreidde ook een sterke geur. De bladeren en takken van de Myrte worden in de Bijbel bijv. ook gebruikt bij het Loofhuttenfeest.

In Hooglied 2:1 wordt ook gesproken over "een Lelie der dalen". Dit heerlijk geurende bloemetje is ook een mooi beeld van de "goede reuk van Christus" .

Over die “zeer kostbare Nardus" die Maria uitgoot over de voeten van de Here Jezus [Joh. 12:3] stond eens een artikeltje in het Friesch Dagblad van zaterdag 6 maart 2010.

Ik citeer:

"De Nardusgeur van de liefde en toewijding verspreidt zich waar het Evangelie wordt verspreid. In de kanttekeningen bij de SV staat dat Nardus ook wordt gebruikt om de Geest mee aan te duiden. Overal waar het Evangelie van Christus verkondigd wordt, is de Geest die doet getuigen en die doet verstaan".

Paulus vergeleek de " goede reuk van Christus" met Gods Woord dat puur en onvervalst is. Ook de Nardusgeur is dan een beeld van de Heilige Geest die doet getuigen van het Woord van God.

In Johannes 19:39-40 staat dat ook Nicodemus kwam [ die des nachts tot Jezus eerst gekomen was], brengende een mengsel van Mirre en Aloe , omtrent honderd ponden gewichts. Het lichaam van de Here Jezus werd gebonden in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.

Naast de dure Mirre gebruikte Nicodemus ook de Aloe (Aloe Vera). Het is de enige plek in de Bijbel waar deze plant wordt genoemd. Het sap uit de bladeren is direct herkenbaar, want deze worden veel gebruikt in de parfumerie en verschillende soorten zeep. In Israel komt de Aloe Vera vooral voor in het noordelijke gedeelte en in het gebied waar vroeger Edom lag.

Romeinen 12:1 . "Ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot een Gode welbehaaglijke, welriekende offerande". Door een offer komt men tot God. We hebben uiteraard in de eerste plaats de Here Jezus Christus als offer en voor zover wij nu offeren, offeren wij gewoon onszelf.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 16 mei 2020, 14:11

Dat de Geur die ik de rozengeur ben gaan noemen puur goddelijk is, van God is, uit God is, dat staat voor mij 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 % vast. Ofschoon het niet naar rozen ruikt, ga je het automatisch de rozengeur noemen. Er is niets op aarde dat die Geur heeft. De roos is in onze wereld het symbool voor de allerhoogste liefde en perfectie. En die liefde en die perfectie (die is dus niet ván die mens maar die mens wordt daarvan doordrongen) omgeven en doordringen die mens, wanneer God hem of haar Zijn Geest schenkt en die mens zijn of haar lichaam aan God beschikbaar heeft gesteld. Er is niets fijners dan dat.

Maar voor zover ik überhaupt ooit ook maar enige twijfel heb gehad daaraan, was dat voorgoed voorbij toen mijn lieve kater stierf. Joris Goedbloed. Hij was geboren met een zwakte (allergie? immuunziekte? we weten het niet, de dierenarts wist het ook niet) aan de darmen, die hij als kitten ternauwernood overleefde, maar hij is de rest van zijn leven - weliswaar uitsluitend met het allerbeste kattenvoer voor katten met maagdarmproblemen uit de speciaalzaak (er waren maar twee merken die hij kon eten) - kerngezond geweest. Nooit ziek. Tot hij rond zijn 10e begon te kwakkelen met zijn darmen. Ernstig kwakkelen, hij had heel hevige pijn, jammerde dan vreselijk. In een periode van drie en een half jaar ben ik vele malen met hem bij verschillende dierenartsen geweest. Bijna altijd in de avond, de nacht en het weekend. Want dan gebeurde het. De dierenartsen konden niets vinden, behalve dat ze handmatig (bijzonder pijnlijk voor een kat) versteende ontlasting uit zIjn darmen moesten halen. Maar ze zeiden dan meestal “niks aan de hand, hij is verder kerngezond”. Ik heb hem ook door onze eigen dierenarts laten onderzoeken na zo’n gebeurtenis. Bloed geprikt en dergelijke. Daar kwam ook weinig uit. De nierfunctie nam wat af, maar men zei dat dat waarschijnlijk tijdelijk was doordat hij zijn ontlasting niet kwijt kon, en het was niet zo erg dat hij daarvoor medicijnen of dieet moest. Hij kreeg wel voortaan nog specialer voer dat alleen via de dierenarts te krijgen was. Dat hielp niet. Na zo’n crisis wilde hij meestal niet eten. Helemaal niet. Voor een kat is dat gevaarlijk ivm leververvetting, daarom moest ik hem dan van de dierenarts dwangvoederen. Dat houdt in dat je speciaal voedsel met een injectiespuit in zijn mond spuit, achterin de keel, zodat hij slikken moet. Meestal gaan ze daarna vanzelf weer trek krijgen in eten, omdat de vertering weer op gang komt. En dat gebeurde ook. Maar het was verschrikkelijk om te doen want Joris is geboren als straatkatje, met drie maanden bij mij in huis gekomen omdat zijn nestje door mensen bij de dierenarts was afgeleverd, en mede als gevolg daarvan is hij altijd extreem schrikachtig gebleven. Hij was superlief maar ook bijzonder gevoelig, schrikachtig en eenkennig. En bij iedere keer dat ik moest dwangvoederen werd hij daarna ook afkerend naar mij. Dus de laatste keer dat ik moest dwangvoederen had ik dat al niet meer gedaan. Wel deed ik er alles aan om hem spontaan aan het eten te krijgen. Ik heb zelfs biefstuk staan bakken voor hem en in heel kleine stukjes gesneden. Want zijn gewone eigen voer at hij sowieso niet meer, dus wat ie dan at, maakte niet meer uit, áls ie maar iets at. Toen ging hij ineens toch weer zelf eten.

Maar op een gegeven moment, met kerst 2008, zag ik aan hem dat het einde in zicht kwam. We gingen de laatste periode van zijn leven in. Dat zag ik aan hem, voelde ik inwendig, wist ik. Telepathie. Hij lag zoals altijd bij mij op bed, keek me aan, en vertelde het telepathisch. Althans zo heb ik dat beleefd. Ik wilde hem absoluut niet in laten slapen ik gunde hem een natuurlijke dood. Sowieso gunde ik hem een natuurlijke dood, maar eens te meer omdat hij zo ontzettend panisch was van vreemden, niet in de laatste plaats voor de dierenarts. Ik heb toen gebeden en God gevraagd “God, als het inderdaad zo is dat hij moet gaan, laat hem dan alsjeblieft stoppen met eten, want zo ging het bij mijn vader, en dat kan ik met hem aan, maar als hij zo heel erg lijdt en jammert van de pijn omdat er ontlasting in zijn darmen vastzit, dat kan ik niet aanzien en aanhoren, dan ga ik met hem naar de dierenarts, want dat is te erg om aan te zien en ik wil niet dat hij pijn heeft.”

God verhoorde mijn gebed want Joris stopte vervolgens totaal met eten. Maar niet alleen dat, hij was helemaal vergeven van die rozengeur. Zijn vacht rook naar De Geur van Christus, om hem heen rook het naar de Geur van Christus, zijn dekentje waarop hij op de bank lag, rook naar de Geur van Christus, mijn beddengoed, als hij daarop had gelegen, was doordrongen van die Geur. En hij heeft ruim een maand niets gegeten maar hij had alle kracht om te lopen, op de bank te springen, naar de bak te gaan. Hij was vrolijk, tierig, zijn staartje rechtop met de gebruikelijke krul erin, en hij snorde dat het een lieve lust was als ik hem aaide. Hij werd heel mager, dus ik aaide heel voorzichtig maar hij genoot ervan. En aldoor die intense Geur. God was erbij, dat was zo klaar als een klontje. Wat hij in die weken nog wel oplikte was een klein beetje (niet meer dan een klein theelepeltje) danoontje. Daar zit wat glucose in, misschien was dat wel goed. Het was in elk geval het enige dat hij nog wilde. En verder bracht ik steeds overal water naar hem toe. Want hij kon lopen en op de bank springen, en vertoonde zeer weinig tekenen van pijn of lijden, maar alles ging natuurlijk wel moeizamer. Bovendien had ik al vele jaren vaak zijn eten voor hem opgetild. Want waar ik was was Joris ook. En als hij mij aankeek wist ik wat hij wilde. Hij sliep altijd bij mij en ik nam ‘s nachts sowieso altijd zijn eten uit de keuken mee naar bed, dat stond dan naast het bed op de grond. Als hij dan wakker werd en me aankeek dan pakte ik dat voor hem van de grond, zodat hij er niet op en af hoefde te springen (want ik slaap ivm rugproblemen al twintig jaar in een seniorenbed omdat dat extra hoog is). Dat was onze gewoonte altijd al geweest. Dus nu in die laatste vier weken pakte ik steeds het waterbakje voor hem op en dan dronk hij wel.

Op 26 januari 2009 stierf hij. Hij was net naar de bak geweest en wilde op “zijn” stoel (die was speciaal en alleen voor hem ooit neergezet, want waar ik was, was hij ook altijd, werken, slapen, tv kijken, eten, alles deden we samen) in de werkkamer springen. Dat redde hij niet en hij viel op de grond. En ik zag dat hem dit zijn laatste adem kostte. Omdat ik hem niet op de koude vloer wilde laten liggen, tilde ik hem voorzichtig en snel op die stoel waarop hij had willen springen. En ik bleef bij hem zitten. Toen gaf hij 1 langgerekte schreeuw, een soort oerkreet, en gaf de geest.

In al die weken is hij niet weggekropen, iets wat katten in het algemeen wel doen als ze gaan sterven. In al die weken was hij tierig. In al die weken was hij helemaal doordrongen, vergeven van die Rozengeur. En na zijn dood heb ik nog weken die Geur geroken aan zijn dekentjes, etcetera. Pas toen na een aantal maanden die Geur grotendeels vervlogen was, heb ik alles gewassen.

De Geur van Christus stinkt niet :!: Er is niets heerlijkers dan Dat. Een grote zegen.

Zelf stink ik. Naar zweet bijvoorbeeld. Als ik gewerkt heb in het huishouden, of een opvlieger heb, etcetera. Maar als die Geur mij doordringt, me omgeeft, dan komt die Rozengeur uit mijn poriën en/of hangt aan mijn kleding, mijn beddengoed, het toetsenbord, etcetera.

In het begin van mijn eigen proces, toen ik die Geur rook, dacht ik dat ik nooit meer hoefde te douchen en geen parfum meer nodig had (niet dat je parfum per se nodig hebt natuurlijk). LOL Maar na enige tijd verdween de Geur en kwam de stinkende mensengeur weer terug, dus toen wist ik dat ik gewoon moest blijven douchen en zo. In die tijd gebruikte ik echter geen parfum meer, omdat ik veel liever die Geur rook, ook al was het nog zo licht soms, en ik wilde daarom zo min mogelijk verstorende andere geuren gebruiken.

Heden ten dage ruik ik die Geur niet meer, of althans soms nog wel maar dan is het anders. Andere tonen en die lijken meer van binnenuit te komen. Maar slechts heel af en toe. Meestal niet. Zoals gezegd maak ik me daar niet in het geringste druk om, omdat er innerlijk een veel stevigere zekerheid, een zekere rust, is gekomen, en ik nu weet dat alles gaat zoals het zal gaan.

Eine feste Burg ist unser Gott.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 17 mei 2020, 00:36, 6 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 16 mei 2020, 14:27

P.S. En die Geur van Christus is wel degelijk ook stoffelijk van aard. Fijnstoffelijk maar toch in zekere zin stoffelijk. Ik ben hooggevoelig (hsp) en heb daarom een veel sterkere reuk dan gemiddeld. Maar deze Geur is uiteindelijk ook door mensen met een gemiddeld reukvermogen te ruiken. Als het maar lang en sterk genoeg alles doordrongen heeft, dan wordt ie ook ruikbaar voor minder goede neuzen. Mijn familie (moeder bijvoorbeeld) ruikt Het/Hem dan ook. Alleen mijn familie of bekenden weten dan niet wát ze ruiken. Die zeggen dan alleen verwonderd “wat ruik je (of het) lekker”. En het is een Geur die als ie bijvoorbeeld in een dekentje of het beddengoed of je pyjama zit, langzaam soms zeer langzaam maar toch minder wordt. En als je het dekentje wast dan was je het er helemaal of bijna uit. Vaak zit de Geur er na het wassen nog in, maar na meermaals wassen verdwijnt het uiteindelijk wel. Ergo: ofschoon fijnstoffelijk is het dus wel stoffelijk. Op de een of andere manier.

Ik ben echt nog nooit iemand tegengekomen die de Geur vind stinken. Dat zou wat zijn zeg! Als je dat vindt stinken dan hou je kennelijk van stront of zo. Van de Geur kan je niet anders dan houden, als je tenminste van liefde houdt. Hoe kun je nou van iets dat zo heiligend is, zo heelmakend is, zo alles doordringend helend is, niet houden?

Heb je wel eens een kat zich heel gelukzalig zien wentelen bij, door, in de geur van kattenkruid? Nou, minstens zo gelukzalig makend is de Geur van Christus. Alle lentebloesems bij elkaar evenaren dat niet.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 21 mei 2020, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 16 mei 2020, 14:43

Ook in het sterven kan God dus bij ons zijn. Dankzij, door, met, in Christus hebben we het kunnen volbrengen. En God houdt dus net zoveel van dieren als van mensen, want De Geur was al die weken, elk uur, elke dag, in en bij Joris. Zo hevig dat alles waar hij lag of zat helemaal doordrenkt was van de Geur van Christus. Die ik de rozengeur noem maar met geen enkele aardse geur vergelijkbaar is. Heilig is die Geur. En Hij was met en in die kat en daarom behield hij die kracht. Hij deed zelfs tot op het laatste moment zijn behoefte op de kattenbak. En dat terwijl ie vier weken niet, écht niet gegeten had.


Afbeelding
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 20 mei 2020, 22:25

Ik heb voer voor voor 'm


Afbeelding

Dit vogeltje was ook immers.

Wie zegt dat jou witte kat die niet in imaginaire tijd lekker oppeuzelt?

Het arme beest.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 20 mei 2020, 22:29

Net uit het ei, en nu al boos.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 21 mei 2020, 12:39

arkhétupos schreef:
20 mei 2020, 22:25
Ik heb voer voor voor 'm


Afbeelding

Dit vogeltje was ook immers.

Wie zegt dat jou witte kat die niet in imaginaire tijd lekker oppeuzelt?

Het arme beest.
Nee hoor. Helemaal niet. Joris was vegetariër. Geen vogeltje hoefde bang voor hem te zijn. Hij joeg er nooit op. Ook vlinders, vliegjes en muggen deed ie niets. Heel apart. Hij was heel Boeddha. Hij heette ook niet voor niets Joris. :grijns: Het enige wat hij wel deed was tegen vogeltjes mekkeren. Hij lag altijd op de rugleuning van de bank door het raam te kijken. En bepaalde vogeltjes kwamen hem dan express pesten door te gaan zitten kwetteren op de balustrade van het balkons, pal voor zijn neus. En dan mekkerde hij heel zachtjes terug. LOL Verontwaardigd, zo van “hou je kop nou eens, ik zit te genieten van de stilte”.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 25 mei 2020, 22:08

Had ik dit, terug in de tijd gezien, kunnen voorkomen?

Waarschijnlijk niet.

Daarom is het rationeel gezien ook een goede keuze om tijd gewoonweg af te schaffen.

Morgen weer een dag?
Wat is morgen?
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 25 mei 2020, 22:11

(Ik heb vandaag Sloveens gestudeerd, wat een fascinerende taal!)
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 30 mei 2020, 01:35

arkhétupos schreef:
20 mei 2020, 22:25
Ik heb voer voor voor 'm


Afbeelding

Dit vogeltje was ook immers.

Wie zegt dat jou witte kat die niet in imaginaire tijd lekker oppeuzelt?

Het arme beest.
Sylvester heeft hem opgegeten.

Afbeelding

Terug in de tijd hadden we een album van Tweety en Sylvester, waarin dit plaatje stond. En zo ben ik dan weer terug on topic. LOL.
Laatst gewijzigd door Bärbel op 30 mei 2020, 01:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
Bärbel
Posts in topic: 26
Berichten: 2519
Lid geworden op: 08 nov 2019, 20:07
Contacteer:

Bericht door Bärbel » 30 mei 2020, 01:44

arkhétupos schreef:
25 mei 2020, 22:11
(Ik heb vandaag Sloveens gestudeerd, wat een fascinerende taal!)
Wat stom. Klinkt vast Bosnisch. Ik vind die Slavische talen stom.

Omdat mijn oude crocs helemaal versleten zijn bestelde ik een nieuw paar en ook een paar voor moeders want de hare zijn ook helemaal dood. Zodoende had ik vanmiddag ineens drie paar crocs in huis inclusief de oude. Alle drie zijn ze exact hetzelfde, pasvorm, etcetera volkomen identiek. Het eerste, oude paar is “Made in Mexico”, en de twee nieuwe paren zijn “Made in China” en “Made in Bosnia”. En op het oude paar van mijn moeder staat niet waar het gemaakt was.

Crocs classics. Ze zijn spuuglelijk maar oh wat loopt het prettig (in en om het huis).
Hermetisch geschakeld

Gebruikersavatar
arkhétupos
Posts in topic: 31
Berichten: 6244
Lid geworden op: 31 mar 2019, 21:35
Contacteer:

Bericht door arkhétupos » 05 jun 2020, 23:17

ghwilbrink schreef:
10 mei 2020, 15:17
Nu telt alleen het daadwerkelijke moment van: het hier en nu.

Voor U misschien,

Voor een ander kan het anders blijken.
Begrijpen en verstaan is hetzelfde als meten zonder gissen.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast