Bezit

Waar hebben we het eigenlijk over?
Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00
Bezit

Bericht door Pink Panther » 08 okt 2018, 17:03

Zolang de primitieve mens leefde van de jacht, visserij en het verzamelen van vruchten e.d. dacht hij er niet over om zich zaken toe te eigenen. Als een sociaal dier leefde de mens in stammen. Iedere stam beschermde voor zichzelf een bepaald territorium dat werd verdedigd tegenover andere stammen. De stammen hielden allerlei soorten vee als huisdier die in principe vrij rondliepen. In het Engels wordt dit het Pastoral System genoemd waarvoor ik geen Nederlandse vertaling kon vinden (in het Duits Pastoralismus).

Afbeelding

Wanneer het vee naar de grazige weiden werd geleid door de hoeders kwam het soms of regelmatig tot conflict wanneer het vee terecht kwam op het territorium van een naburige stam. Niet dat er sprake was dat je het land van een ander betrad, want van eigendom hadden onze “wilden” nog niet gehoord. Je kwam gewoon te dicht in de buurt van de ander en dan werd je weggejaagd. Vervolgens ontstond de landbouw. De stam hield een stukje grond waarop zij voor zichzelf allerlei groenten gingen verbouwen. Geleidelijk aan ontstonden er percelen die door families werden bijgehouden. Deze families vormden patriarchaten. Het spreekt voor zich dat de rijkdom voortkwam uit de opbrengst van het land. Omdat het land telkens door dezelfde familie werd bewerkt, werd het stokje automatisch doorgegeven aan de volgende generatie. Hiermee was het eigenlijk het ‘erven’ uitgevonden. Sir Henry Maine vond rond 1875 in het noorden van India dezelfde instituties vergelijkbaar met die van het oude Germanië.

Bezit is dus voortgekomen uit gemeenschap. Een individueel persoon hoeft niets te bezitten omdat alles er is. Wanneer een ander individu zich aansluit dan moet er al gedeeld worden wat in een overvloed geen enkel probleem is. Hoe meer de gemeenschap groeit des te meer moet er gedeeld worden. Tekorten werden uiteindelijk opgelost met landbouw en met het groeien van de bevolking werd de landbouw intensiever. Het bewerken van grond werd de taak van bepaalde personen die de grond in bezit hadden genomen, werden aangewezen, zich ervoor opwierpen of proletariërs waren. Pas met de komst van het Romeinse recht ontstond de behoefte om zaken vast te leggen. In de praktijk bestond het bezit dus al voordat het recht werd uitgevonden.

Met het cultiveren van het land kwamen ook kapitaalmiddelen die ermee samenhingen zoals ploegen en ossen. Deze maakten uiteindelijk een onlosmakelijk onderdeel uit van het land. Naast het “bezit” van grond kwam er dus ook “bezit” van kapitaalmiddelen. Bij gemeenschappelijk bezit kan het land gecultiveerd worden zolang de boer het recht behoudt het land voor zichzelf te kunnen houden voor een langere periode. Recht dat daaruit is voortgekomen is niet ontstaan om tegenstrijdige wensen van individuen te coördineren maar uit economische noodzaak. Het schiet immers niet op wanneer stammen of families strijden om grond terwijl er met die grond in die tussentijd niets gebeurd.

Het Rusland van de 19e eeuw heeft een systeem gekend van gemeenschappelijk grondbezit. Via een speciale raad werd de grond voor 5, 10 of 15 jaar aan bepaalde boeren toegewezen. Een starosta (oudste) hield toezicht op het naleven van de toewijzingen. Officieel was het land van de tsaar (voor de gemiddelde boer een abstracte godheid die ergens op Mars woonde) dus moest er wel belasting betaald worden. Deze belasting zal waarschijnlijk ook wel nodig zijn geweest om de steden te voeden; dus dat een deel van de oogst als belasting werd geheven. Verder valt er wel wat aan te merken op de motivatie wanneer je werd aangewezen om de komende 5 jaar land te moeten bewerken, terwijl de opbrengsten niet opwogen tegen de inspanning. Men was in dienst van de dorpscommunie (de mir). Het systeem was goed om hele gebieden te koloniseren met dergelijke mirs. Ongeveer hetzelfde systeem gold ook op Java, daar later meer over.

Afbeelding

Ook de Kozakken waren oorspronkelijk bekend met gemeenschappelijk bezit. Iedereen kon hout kappen, vissen en verbouwen zonder beperkingen. Pas in 1835, toen de bevolking dermate was gegroeid dat men tegen elkaar opliep, ging men daar ook over op het toewijzen voor een bepaalde periode.

Op Java had men een vergelijkbaar systeem als in Rusland. Volgens de adat (het gebruik) werd 1/5 van de oogst afgestaan aan de soeverein en was 1 dag arbeid per week (herendienst) bestemd voor de soeverein. Sommige inheemse prinsen gingen zover dat zij de helft van de oogst eisten. De Hollanders herstelden het oude gebruik, de adat, en lieten de boeren 1 dag per week (herendienst) werken op de koffie- en suikerplantages (veel later begonnen ook de Hollanders zich meer -of erger- te gedragen zoals de prinsen daarvóór). Net zoals in Rusland behoorde het land wel toe aan een soeverein, maar die deed niets met dat land en was iedereen vrij om ermee te doen zoals het men wilde. De sawa's, zo wordt vermeld, werden verdeeld onder families die om het jaar, of in andere districten om de 2 of 3 jaar, het vruchtgebruik hadden. Alleen de huizen bij de plantages of rijstvelden behoorden tot het privébezit. In bepaalde provincies bestonden de systemen van privébezit en collectief bezit zij aan zij. De sawa’s jassas behoorden toe aan degenen die het land in cultuur hadden gebracht en daarvoor het bezit hadden bedongen. Volgens de kadasters van de Hollandse kolonisten waren er 8884 bouws (collectief bezit) en 43 sawa’s jassas in de provincie Talaga. Aangezien de Javanen het principe van landbezit niet kenden, op enkele uitzonderingen na, concludeerden de Hollanders dat zij nu de grond bezaten als opvolgers van de inheemse prinsen die zij inmiddels hadden verdreven. De Hollanders behielden echter het systeem van collectief bezit dat zelfs door een liberaal als Thorbecke werd verdedigd. Er was zelfs geopperd dat wanneer de Javanen grond zouden kunnen kopen, zij het zouden doorverkopen aan de Chinezen.

Het collectieve systeem bracht weinig bevolkingsgroei in Rusland in tegenstelling tot Java waar de bevolking van 2.029.500 in 1780 naar 5.400.000 in 1826 tot 17.298.200 in 1872 groeide (vandaag de dag leven er ongeveer 145 miljoen mensen op Java). Het spreekt voor zich dat vooral het verschil in opbrengst van het land hiertoe heeft bijgedragen.

In Frankrijk, Duitsland en Engeland ging de commune gebukt onder het feodalisme. Dit was anders in Zwitserland waar de kantons over zelfbestuur beschikten. Men was vrij om te jagen, te vissen, hout te sprokkelen voor vuur en het weiden van vee (recht van klauwengang in Nederland). Het was echter verboden om sprokkelhout e.d. te verkopen buiten de gemeenschap. De grond die men bewerkte en in cultuur bracht, kreeg men in bezit maar nooit langer dan een mensenleven. Afspraken werden gemaakt in democratische raden, zoals de verdeling van de grond om in cultuur te brengen. Deze georganiseerde vorm van gemeenschappelijk bezit komt in economisch opzicht dicht in de buurt van privébezit. Omgedraaid kan privébezit dicht in de buurt komen van het feodale stelsel wanneer er zoveel restricties zijn van de overheid dat de beschikking erover beperkt is.

Afbeelding

Het is dus de vraag in hoeverre het in de praktijk uitmaakt hoe we iets noemen: collectief bezit, gemeenschappelijk bezit of privébezit. Alleen de dieren hebben in dit opzicht geen woorden nodig maar kennen ook niet de zorgen van de mens.

Absoluut bezit bestaat niet. Zodra een individu de aarde moet delen met een ander ontstaan er afspraken. Alleen wanneer er zoveel land is dat er niets gedeeld hoeft te worden, zijn afspraken niet nodig. Wanneer er geen afspraken zijn over het gebruik van land dat gedeeld moet worden dan is er oorlog totdat duidelijk is wie over het land kan beschikken. Deze beschikkingen kunnen niets anders dan tijdelijk van aard zijn zolang het ene tijdperk verschilt van het ander door bijvoorbeeld bevolkingsgroei of verandering van bestuurlijke organisatie. Naties kunnen uiteenvallen of juist een unie vormen. Naties kunnen zich onafhankelijk verklaren maar kunnen ook geannexeerd worden. Ik zal daarom niet vreemd opkijken dat met het groeien van de wereldbevolking ook de zeeën bevochten zullen gaan worden, in zoverre dit niet reeds aan de gang is.
Het romantische idee dat we in een wereld van overvloed leven waar niemand een ander in de weg loopt is verleden tijd. Daarvoor bestaat nog slechts de droom van het paradijs.

Geraadpleegde literatuur over de verschillende vormen van bezit: Primitive Property van Emile de Laveleye.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 08 okt 2018, 18:25

Jij hebt er werk van gemaakt! Fijn leesvoer, dank je.

Ik zou willen aanvullen met gedachten die ik had om voor mijzelf aannemelijk te maken dat nomaden hun trekkend bestaan opgaven. Ze kregen teveel huisraad, en het vervoer daarvan was lastig. Die huisraad (potten en pannen van gebakken klei, maar ook sierraden, meubels, tapijten).

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 08 okt 2018, 19:04

neus schreef:
08 okt 2018, 18:25
Jij hebt er werk van gemaakt! Fijn leesvoer, dank je.

Ik zou willen aanvullen met gedachten die ik had om voor mijzelf aannemelijk te maken dat nomaden hun trekkend bestaan opgaven. Ze kregen teveel huisraad, en het vervoer daarvan was lastig. Die huisraad (potten en pannen van gebakken klei, maar ook sierraden, meubels, tapijten).
Iedere aanvulling is welkom. Jouw hypothese klinkt zeer aannemelijk. De Mongolen hebben het toch nog lang volgehouden met hun joert maar waarschijnlijk ook uit noodzaak vanwege het schrale gebied. Nu zijn ze zeldzaam.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 08 okt 2018, 19:12

Pink Panther schreef:
08 okt 2018, 19:04
neus schreef:
08 okt 2018, 18:25
Jij hebt er werk van gemaakt! Fijn leesvoer, dank je.

Ik zou willen aanvullen met gedachten die ik had om voor mijzelf aannemelijk te maken dat nomaden hun trekkend bestaan opgaven. Ze kregen teveel huisraad, en het vervoer daarvan was lastig. Die huisraad (potten en pannen van gebakken klei, maar ook sierraden, meubels, tapijten).
Iedere aanvulling is welkom. Jouw hypothese klinkt zeer aannemelijk. De Mongolen hebben het toch nog lang volgehouden met hun joert maar waarschijnlijk ook uit noodzaak vanwege het schrale gebied. Nu zijn ze zeldzaam.
ik denk dus dat boeddhisme als onthechting in uiterste consequentie een nomadisch leven zou moeten impliceren, in plaats van in huizen, met tempels etc.

godsdienst of tempeldiensten hebben de Hebreeën waarschijnlijk ook van hun nomadisch bestaan af geholpen, ook het idee van "beloofde land"

maar praktisch dus "bezit" dat nomadisme eindigde

De Roma als pseudo-nomaden hebben nog caravans vol en dikke auto's,

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 08 okt 2018, 19:47

neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
ik denk dus dat boeddhisme als onthechting in uiterste consequentie een nomadisch leven zou moeten impliceren, in plaats van in huizen, met tempels etc.
We zijn te zeer aan het aardse bestaan gehecht geraakt dat het moeilijk is Gautama Boeddha na te volgen. Misschien wanneer men het aardse bestaan echt spuugzat is?
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
godsdienst of tempeldiensten hebben de Hebreeën waarschijnlijk ook van hun nomadisch bestaan af geholpen, ook het idee van "beloofde land"
Dat weet ik niet. Ze hadden toch een tabernakel die ze overal meezeulden?
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
De Roma als pseudo-nomaden hebben nog caravans vol en dikke auto's,
Ha, ha, ha, Koko Petalo met zijn Rolls Royce Silver Shadow voor zijn sleurhut!

Afbeelding

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 08 okt 2018, 20:23

Pink Panther schreef:
08 okt 2018, 19:47
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
ik denk dus dat boeddhisme als onthechting in uiterste consequentie een nomadisch leven zou moeten impliceren, in plaats van in huizen, met tempels etc.
We zijn te zeer aan het aardse bestaan gehecht geraakt dat het moeilijk is Gautama Boeddha na te volgen. Misschien wanneer men het aardse bestaan echt spuugzat is?
halfslachtig hoor, ik doe niet alsof ik boeddhist ben en zit lekker thuis met al mijn prulletjes
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
godsdienst of tempeldiensten hebben de Hebreeën waarschijnlijk ook van hun nomadisch bestaan af geholpen, ook het idee van "beloofde land"
Dat weet ik niet. Ze hadden toch een tabernakel die ze overal meezeulden?
ja, een tent voor samenkomst om dichtbij God te zijn, misschien wilden ze uiteindelijk wel meer eer aan God geven met een gebouwtje
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
De Roma als pseudo-nomaden hebben nog caravans vol en dikke auto's,
Ha, ha, ha, Koko Petalo met zijn Rolls Royce Silver Shadow voor zijn sleurhut!
Mooi voorbeeld

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 08 okt 2018, 20:44

neus schreef:
08 okt 2018, 20:23
halfslachtig hoor, ik doe niet alsof ik boeddhist ben en zit lekker thuis met al mijn prulletjes
Groot gelijk! Je ziet tegenwoordig wel steeds meer mensen met een Boeddhabeeldje in huis om te laten zien dat ze niet christelijk zijn. Ik weet niet of dat de bedoeling van boeddha was maar het is in ieder geval een aparte functie.
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
ja, een tent voor samenkomst om dichtbij God te zijn, misschien wilden ze uiteindelijk wel meer eer aan God geven met een gebouwtje
Goed bedoeld, maar voor het vrije bestaan weer funest. Tegenwoordig zijn het mensen die nog rondtrekken voor een beter bestaan. Ik denk dat de Hebreeën net zo lang bleven rondtrekken totdat zij in minder woestijnachtig gebied terecht kwamen.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 08 okt 2018, 21:11

Pink Panther schreef:
08 okt 2018, 20:44
neus schreef:
08 okt 2018, 20:23
halfslachtig hoor, ik doe niet alsof ik boeddhist ben en zit lekker thuis met al mijn prulletjes
Groot gelijk! Je ziet tegenwoordig wel steeds meer mensen met een Boeddhabeeldje in huis om te laten zien dat ze niet christelijk zijn. Ik weet niet of dat de bedoeling van boeddha was maar het is in ieder geval een aparte functie.
je hebt ook de welvaart-Christen die de genade va God uitlegt als dat hij/zij luxueus kan leven, dat is eigenlijk meer gericht op materiele verlichting van lijden, dan op acceptatie van lijden. Wat is dat toch voor loopje dat men neemt met het oorspronkelijke gedachtengoed? Of zie ik het verkeerd?
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
ja, een tent voor samenkomst om dichtbij God te zijn, misschien wilden ze uiteindelijk wel meer eer aan God geven met een gebouwtje
Goed bedoeld, maar voor het vrije bestaan weer funest. Tegenwoordig zijn het mensen die nog rondtrekken voor een beter bestaan. Ik denk dat de Hebreeën net zo lang bleven rondtrekken totdat zij in minder woestijnachtig gebied terecht kwamen.
Klinkt aannemelijk, het morren over woestijnleven staat al in het OT, na de vlucht uit Egypte met Moses

Ik denk dan echter dat gedurende de historie nomadisch afgewisseld werd met gesetteld, wantonder David hadden ze toch verblijf in steden en zo.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 09 okt 2018, 10:49

neus schreef:
08 okt 2018, 21:11
je hebt ook de welvaart-Christen die de genade va God uitlegt als dat hij/zij luxueus kan leven, dat is eigenlijk meer gericht op materiele verlichting van lijden, dan op acceptatie van lijden. Wat is dat toch voor loopje dat men neemt met het oorspronkelijke gedachtengoed? Of zie ik het verkeerd?
Dat is ook precies de kritiek van protestanten ten opzichte van de katholieken.
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
Klinkt aannemelijk, het morren over woestijnleven staat al in het OT, na de vlucht uit Egypte met Moses

Ik denk dan echter dat gedurende de historie nomadisch afgewisseld werd met gesetteld, wantonder David hadden ze toch verblijf in steden en zo.
Dat klopt, maar het waren steden die reeds bestonden. Zoals Ur, waar Abraham werd geboren, dat behoorde tot het volk de Chaldeeën. Deze Chaldeeën hadden hun eigen goden en aanbaden de maangod Nanna waarvoor zij zigoerats bouwden. Abraham trok dus weg en ging naar het land Kanaän (wat tegenwoordig ruwweg Israël is), waarmee vermoedelijk het beloofde land wordt bedoeld om daar het monotheïsme te vestigen. Het was dus een beetje rondtrekken tussen allerlei heidense beschavingen om een plek te vinden voor het eigen geloof.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 09 okt 2018, 15:31

Pink Panther schreef:
09 okt 2018, 10:49
neus schreef:
08 okt 2018, 21:11
je hebt ook de welvaart-Christen die de genade va God uitlegt als dat hij/zij luxueus kan leven, dat is eigenlijk meer gericht op materiele verlichting van lijden, dan op acceptatie van lijden. Wat is dat toch voor loopje dat men neemt met het oorspronkelijke gedachtengoed? Of zie ik het verkeerd?
Dat is ook precies de kritiek van protestanten ten opzichte van de katholieken.
In principe is "acceptatie van lijden" onvergelijkbaar met "verzaken van de ego", want in het eerste geval gaat het om een "behouden van ego ondanks" en in tweede geval om een "oplossen van lijden door oplossen van ego". Ik denk dat feitelijk niemand afstand kan doen van de ego, en niemand ooit het lijden accepteert. Onpraktische oplossingen blijken het. Punten aan de horizon die de mensen verscheuren.
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
Klinkt aannemelijk, het morren over woestijnleven staat al in het OT, na de vlucht uit Egypte met Moses

Ik denk dan echter dat gedurende de historie nomadisch afgewisseld werd met gesetteld, wantonder David hadden ze toch verblijf in steden en zo.
Dat klopt, maar het waren steden die reeds bestonden. Zoals Ur, waar Abraham werd geboren, dat behoorde tot het volk de Chaldeeën. Deze Chaldeeën hadden hun eigen goden en aanbaden de maangod Nanna waarvoor zij zigoerats bouwden. Abraham trok dus weg en ging naar het land Kanaän (wat tegenwoordig ruwweg Israël is), waarmee vermoedelijk het beloofde land wordt bedoeld om daar het monotheïsme te vestigen. Het was dus een beetje rondtrekken tussen allerlei heidense beschavingen om een plek te vinden voor het eigen geloof.
Hoe kom je aan informatie over Babylonische tijden? Ik kan hier steeds zo weinig over vinden. Gericht zoeken?

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 09 okt 2018, 16:42

neus schreef:
09 okt 2018, 15:31
Ik denk dat feitelijk niemand afstand kan doen van de ego, en niemand ooit het lijden accepteert.
Misschien wanneer men stervende is?
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
Hoe kom je aan informatie over Babylonische tijden? Ik kan hier steeds zo weinig over vinden. Gericht zoeken?
Ik heb nog ouderwets christelijk onderwijs genoten met godsdienst als een heus vak! Daardoor ken ik nog al die plaatsen en volkeren die over het algemeen echt bestaan hebben (de verhalen die verteld worden zijn uiteraard niet historisch en zou je kunnen vergelijken met Shakespeare die zijn verhalen heeft verzonnen binnen bestaande plaatsen en met bestaande personen).

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 09 okt 2018, 20:52

Pink Panther schreef:
09 okt 2018, 16:42
neus schreef:
09 okt 2018, 15:31
Ik denk dat feitelijk niemand afstand kan doen van de ego, en niemand ooit het lijden accepteert.
Misschien wanneer men stervende is?
ja dat zou nog kunnen, al is het dan gelijk gradueel met het alledaagse sterven
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
Hoe kom je aan informatie over Babylonische tijden? Ik kan hier steeds zo weinig over vinden. Gericht zoeken?
Ik heb nog ouderwets christelijk onderwijs genoten met godsdienst als een heus vak! Daardoor ken ik nog al die plaatsen en volkeren die over het algemeen echt bestaan hebben (de verhalen die verteld worden zijn uiteraard niet historisch en zou je kunnen vergelijken met Shakespeare die zijn verhalen heeft verzonnen binnen bestaande plaatsen en met bestaande personen).
Ik denk dat Babylon, Asserie en zo best wel ons voorland zijn geweest. Sommigen laten de geschiedenis pas echt beginnen circa 600 BCE maar ik denk dat de Grieken niet hadden kunnen zijn wat ze waren zonder dat voorland.

Zoals nomaden verguist worden of stelselmatig uit de geschiedenisverhalen gelaten, zo vind je maar weinig over die tijd die toch vol bouwwerken, beelden, geschriften was. Ik denk misschien ook welvanwege het monotheismecentrische denken. Hoewel de Grieken wel hun plek houden in de geschiedenis.

En dat de geschiedenis verder vol despoten, geweld en ellende zat was toch al geen geheim. Ik luister nu naar een college over Byzantium, ook al weinig edele geschiedenis.

Gebruikersavatar
memeticae
een grandmaster filosoof
Posts in topic: 5
Berichten: 5103
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 10 okt 2018, 00:32

Sta me toe, als het U belieft, mijn bezit te verdedigen.
En ik verontschuldig me bij voorbaat al: "Lees dit niet als advocatentekst."
(Advocaten zijn immer bezitsloos: Ik ben niemands advocaat, noch die van mijn eigen.)

Om even een nieuw onderwerp te maken ...
Waarin het bezit van het bezit van het huidige onderwerp wat meewarig kan overkomen.

Ja?
Fijn! Dank U.

(Mijnheer Coppens! Leest U mee? Of was dit reeds genoeg? ... Ik begrijp het.)

::

[oldspoil]Spoiler![/oldspoil]
[newspoil]Spoiler![/newspoil]
[Ok: zonder spoilers dan maar, God zegene de greep ...)

Code: Selecteer alles

Voor iemand die dit leest ... 
 ... dit is geen aanval, dit is een reaktie.
(Als vleien aanvallen is, dan is er op reageren dat ook. 
Dus of je nou reageert of niet, ik voel me altijd gevleid, zelfs door Uw stilzwijgende aanwezigheid.)
TV-recensent schreef:Wat?
OH!
Ohohhohh!

Hij doorbreekt de vierde muur!
Hij heeft het over ons!?
Mag dat wel?
Ja natuurlijk! Dit is immers geen gedetermineerde TV-serie: Hier moet je zelf nog wat inbrengen om tot een einde zonder cliffhangers te kunnen komen.

(Logisch gezien de EXOF-functie.)
Pink Panther schreef:
09 okt 2018, 16:42
Ik heb nog ouderwets christelijk onderwijs genoten met godsdienst als een heus vak! Daardoor ken ik nog al die plaatsen en volkeren die over het algemeen echt bestaan hebben (de verhalen die verteld worden zijn uiteraard niet historisch en zou je kunnen vergelijken met Shakespeare die zijn verhalen heeft verzonnen binnen bestaande plaatsen en met bestaande personen).
Laat me je trachten in te laten zien, hoe ik dit lees:
Pink Panther schreef:
09 okt 2018, 16:42
Ik heb nog
ouderwets christelijk
onderwijs genoten
met godsdienst
als een heus vak!
Eehmmm ...
Interpretantie schreef:Jawel, ik lees het goed,
"Godsdienst als een heus vak!"
... Met "vakbonden" cq "vakgenoten" et al!
(Bestaat er eigenlijk ook een vakbond vóór\vàn werkgevers? Zo ja, waar kan ik me aansluiten?)

Zeg niet: "de Consumentenbond", als het U belieft.

::

Niettemin, dank voor deze toevoeging, het maakt je schrijven iets beter interpreteerbaar.
Hoewel ik wel van mening ben dat Shakespeare eerder allegorieën dan parabels schreef.

Maar ja ... wie was hij dan weer ...
https://www.google.com/search?q=shakespeare+autograph

Een goede vriend van Erasmus?
Moria schreef:Mijn vleierij richt de mensen op als ze teneergeslagen zijn, streelt ze bij verdriet, activeert ze bij depressie, stimuleert ze als ze vastzitten, verlicht ze bij ziekte, sust ze bij razernij, brengt liefde tot stand en houdt geliefden bij elkaar. […] Kortom, ze zorgt ervoor dat iedereen zichzelf aangenamer en aardiger vindt, en dat is wel de belangrijkste voorwaarde voor geluk. […] Samengevat: Vleierij is de stroop en de kruiderij van alle menselijke verkeer.
(Zeg maar: "De Lof der Zotheid.")

Mooi bezit: "Vleierij."
(Dat wil iedereen wel hebben ...)

Echter, als iedereen het (al in zich) heeft: Wie bezit het dan nog?
Rake vraag, dunkt me, of krijg je dan meer te maken met Kunst-vleierij: "Oh! Mijn God! Wat Mooi!"
Maar: "Onaneren mag niet!", zeggen de adepten.

Tweespalt?
Neen.
Paradox!
Kinderspel schreef:Ik bezit wat jij niet bezit, en het begint met een: "B".
- Ehm ... "Bezit"!?
Nee, dat had ik toch al?


::

"Ik groet U vriendelijk mijnheer, want ik hoop dat U er een dergelijke hoeveelheid vleierij beschikken kan."
(En dat is uitmuntend Nederlandsch, al vlei ik mezelf.)


Ik bezit een oxymoron:
- "Een orgasme is maar saai."

Beter is dan -schijnbaar- down-to-earth te zijn, en mee te maken wat je beleeft, zonder ooit nog klaar te kunnen komen.

Dat heet geloof ik boeddhisme ...

Een eind aan verlangen, is gelijk aan het eind van bezit.

Althans, dat is mijn interpretatie, maar ik meen dat die -tenminste op geestelijk niveau- wel te voegen past.

Mag ik daarover kunnen beschikken?

::
Excel schreef:Voorbeeld
Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=EX.OF(3>0,2<9)

Aangezien een van de twee tests Waar oplevert, is het resultaat WAAR.

WAAR

=EX.OF(3>12,4>6)

Aangezien alle tests Onwaar opleveren, is het resultaat ONWAAR. Ten minste een van de tests moet Waar opleveren om het resultaat WAAR te geven.

ONWAAR
Een komma is geen scheidingsteken?
Huh?

En EX.OF(1,1,1) dan?

(rustig maar ... 't is waar en niet waar, al naar gelang je interpretatie van de vleierei van: "#INPUT-ERROR")
(Hihihihhihihiiii???!?!?!
vs
MWWUAHHAHAAAAHAAAAA!!!!!!)

::

Mijn buren hadden gisteren herrie, er ging een hoop gesmijt aan te pas.
(Wederzijdsbezitvernietiging? Willen ze trouwen en samen alles nieuw kopen? Wellicht ... Ik gis ook maar.)
Nu liggen ze het goed te maken met andere herrie.

Van de twee geluiden die ik aan moet horen, hoor ik die laatste van de twee het liefst.

::

Of ben ik nu opeens een vies oud mannetje?
Als ik aanbel en zeg: "Wat je gister deed was niet echt ok, maar wat je nu doet! Top jôh!"

(Ik heb zelf geen last meer, nergens van, behalve mijn onwillige lichaam, maar dat is enkel en alleen mijn probleem.
Dat bezit wil ik niemand geven.)

(Gelukkig kan ik hier mijn verhalen spuien, en ze -weer- eens tegen het licht van de spiegel aan kan houden. Dan gaat mijn hartslag omhoog: Altijd weer richting onzekerheid. Is dit nog Internet? Of Vlei ik maar?

Men "klopt" tegenwoordig bij mij aan.

Ik heb mijn bel verwijderd, maar "ons" passen zich automatisch aan.
"Geen bel? Kloppen dan maar."
Alsof het iets ouds betreft.

https://www.dbnl.org/tekst/_taa00618980 ... 1_0124.php

::

HM

Ze kloppen (nog steeds) niet.

Blijkbaar hebben ze van mij nog geen last gehad.
Wat kan ik ze geven zonder bezit?

Elektromagnetische straling
Geluidsoverlast
Lichtoverlast


Ik kan hooguit mijn eigen aura afdekken, nooit dat van anderen.
Het bezit van Karma staat me dat toe, maar vraag het niet het met je te delen.
Ook al gaf ik het, dan nog herken je het niet.

En dat is het mooiste eraan: Karma is ondeelbaar, noch 1 geheel.

Karma == bezit, in zoverre, dat men ervan bezeten kan worden, of ons nu wilt of niet.

::

Het ene orgasme is het andere nog niet, en toch hebben we het allemaal meegemaakt?
"Neeneenee: handjes boven de dekentjes."

::

Kan bezit een materiële vorm hebben, eigenlijk?
- Hoe dan?

(Je ziet: ik wil leren, tegen beter weten in.)

Bij wijze van experiment houd ik nu voor onbepaalde tijd mijn kop eens.

Pas als men om een reactie vraagt, kan ik mij weer vleien in het gangbare systeem.

(Ik gok een dag of drie ... maar tijd is relatief in ieders inname ervan, dus pin me er niet op vast.)

::

(Euhmmm .. ok effe kijken 23:33 oktober 2018 de negende.)

Tot later!!!!

[popcorn]


:: Sorry ::

::: Sorry :::

:::: Sorry ::::

::::: Sorry :::::

- Sorry -

Sorry! Iedereen!

Sorry, vrienden.
:snooty:
Het was niet de bedoeling weer eens zo ver door te draven.


Maar ik kon het simpelweg niet over mijn hart verkrijgen om dit keer weer eens op "verwijderen" te drukken.
(Ik verwijder mijn eigen berichten vaak nog voor ik ze verstuurd heb: auto-abortus. Maar als ze er 1 keer staan pas ik ze (heel zelden en als dan met reden) aan.

En daarom is er een bijbel, net zo goed als Shakespeare, net zo goed als iedereen.


Nou ja ... weet je? Ik neem het heft zelf wel in de hand, wacht ... ik draai het om:
- Ik neem het mes wel in de hand: "Steekt toe!"

"Dit is het einde van deze virtuele catechese"
("Virtueel", want niemand heeft elkaar gehoord.)

::

1 Bezit = 1 Hachje
Een Sloof]Wat moet ik met mijn hachje doen?[/quote] [quote= schreef:Wij wisten niet wat wij met onze hachjes moesten doen.
Toonder schreef:Ondankbaren!
Hier dan! Nu zijn al jullie hachjes weer bij Vlijmen Fileer!

Dank U!
::

Ok!

Je hebt me betrapt.
Ik ben de advocaat van Toonder.

Voel je je gevleid nu?
(Lekker hè!)

Alsjeblieft!

Of mag ik mijn Zon-Ra niet met U delen?
De zon schijnt toch wel, en Ra blijft de God.
(Ga maar na: als de zon weg is, is het met god op aarde ook wel gedaan, en wordt je automatisch een: "zon-waar".)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
een grandmaster filosoof
Posts in topic: 5
Berichten: 5103
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 10 okt 2018, 00:52

Zonwaar?
- Zon-niet-meer-daar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 10 okt 2018, 09:35

neus schreef:
09 okt 2018, 20:52
ja dat zou nog kunnen, al is het dan gelijk gradueel met het alledaagse sterven
Misschien is het zichzelf ter ruste leggen, gradueel een milde vorm van de eeuwige rust.
neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
En dat de geschiedenis verder vol despoten, geweld en ellende zat was toch al geen geheim. Ik luister nu naar een college over Byzantium, ook al weinig edele geschiedenis.
Een college klinkt uiteraard een stuk interessanter dan wanneer men weer met die eeuwige bijbel op de proppen komt, maar helaas werden toen geen colleges gegeven over barbaarse culturen. Misschien ook om de gevoelige kinderziel te beschermen. De goden van die tijd waren niet erg aardig en het is niet zo verwonderlijk dat er sektes ontstonden die ervan af wilden. Maar ja, met het een komt dan weer het ander en is het de vraag of men ermee is opgeschoten. Waarschijnlijk wel. We leven nu in een geheel andere cultuur en dat heeft toch iets met een transitie te maken. Nu zijn er ook wel aardige goden zoals bij het Hindoeïsme en is het Paul Cliteur die pleit voor het polytheïsme. Je zou haast kunnen zeggen: goden maken de mens! Wat dat betreft waren die Grieken ook zo slecht nog niet.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 10 okt 2018, 09:58

memeticae schreef:
10 okt 2018, 00:52
Zonwaar?
- Zon-niet-meer-daar.
Naar een overtreffende trap van nonsens!

Afbeelding

Zie dat een bepaald symbool overgeërfd is.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 10 okt 2018, 13:17

memeticae schreef:
10 okt 2018, 00:32

(Mijnheer Coppens! Leest U mee? Of was dit reeds genoeg? ... Ik begrijp het.)

Waarschijnlijk voorgoed afgeschrikt:

Afbeelding

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 10 okt 2018, 16:09

Pink Panther schreef:
10 okt 2018, 13:17
Waarschijnlijk voorgoed afgeschrikt:
Is dat dan de bedoeling?
Ik volg wel met groeiende twijfel (ik kan dus niet goed volgen).
Het onderwerp 'bezit' lijkt veelbelovend maar er is al zoveel over geschreven...
Voor mij is het 'de aard van 't beestje': mensen (zij die het voor het zeggen hebben) hebben de neiging mateloos te worden als de omstandigheden het toelaten, meer bezit, meer macht, meer alles.
Als twintiger ging ik mee met de doctrine: 'Bezit is diefstal!', ik bewoonde toen, pas gehuwd, een luxe-appartement, maar als huurder, dàt mocht...
Een boutade zegt: 'Als je met twintig jaar niet links bent, heb je geen hart, als je met veertig jaar nòg links bent, heb je geen verstand.'
Als zeventiger ben ik eigenaar van een eenvoudig maar net huisje in een groene zone, de illusie van een beetje vastigheid in een economisch en sociaal systeem waar ik niet helemaal achter sta.
In dit tijdsgewricht van verplichte (beleden) solidariteit mag de drempel nog wat worden verlaagd, maar tegelijk de lat hoger gelegd...

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 10 okt 2018, 17:12

Eddie Coppens schreef:
10 okt 2018, 16:09
Pink Panther schreef:
10 okt 2018, 13:17
Waarschijnlijk voorgoed afgeschrikt:
Is dat dan de bedoeling?
Uiteraard is dat niet de bedoeling!
Eddie Coppens schreef:
10 okt 2018, 16:09
Ik volg wel met groeiende twijfel (ik kan dus niet goed volgen).
Het onderwerp 'bezit' lijkt veelbelovend maar er is al zoveel over geschreven...
Voor mij is het 'de aard van 't beestje': mensen (zij die het voor het zeggen hebben) hebben de neiging mateloos te worden als de omstandigheden het toelaten, meer bezit, meer macht, meer alles.
Als twintiger ging ik mee met de doctrine: 'Bezit is diefstal!', ik bewoonde toen, pas gehuwd, een luxe-appartement, maar als huurder, dàt mocht...
Een boutade zegt: 'Als je met twintig jaar niet links bent, heb je geen hart, als je met veertig jaar nòg links bent, heb je geen verstand.'
Als zeventiger ben ik eigenaar van een eenvoudig maar net huisje in een groene zone, de illusie van een beetje vastigheid in een economisch en sociaal systeem waar ik niet helemaal achter sta.
In dit tijdsgewricht van verplichte (beleden) solidariteit mag de drempel nog wat worden verlaagd, maar tegelijk de lat hoger gelegd...
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt of je links of rechts bent als het op bezit aankomt. Kunstenaars die tegen het kapitalisme zijn en zich links profileren verdienen vaak miljoenen met werk dat op zich niet zo opmerkelijk is en vooral een hip imago moet propageren. Wanneer je niet meegaat in de hype dan wordt men al snel als rechts neergezet. Dat je in een huisje woont is niets om je voor te schamen (je zou een buur kunnen zijn qua groene omgeving), evenmin dat een indiaan zich hoeft te schamen wanneer hij een wigwam bewoont en het zijn bezit noemt.

Persoonlijk vind ik dat er tegenwoordig te weinig over bezit wordt geschreven. Wat ik erover wilde weten vond ik vooral in boeken uit de 19e en 18e eeuw. Dat is toch wel opmerkelijk. Misschien dat we bezit tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen en er dus ook niets over valt te schrijven.

Ik breng het onderwerp opnieuw ter sprake omdat het een rol kan spelen met hedendaagse problemen zoals honger in de wereld. Bij het IUCN ben ik al boeken tegengekomen die spreken over bezit bij het armste deel van de bevolking. In arme landen zijn vaak burgeroorlogen waar de ene partij vecht om de heerschappij over het land met de andere partij. Bij het opzetten van kleinschalige landbouw kan het misschien helpen (ik heb de boeken nog niet gelezen) wanneer de boertjes het land echt mogen bezitten. Het zou hun kunnen beschermen tegen burgeroorlogen. Wanneer land van niemand is dan is men sowieso vrij om het te bevechten. Wanneer het land van iemand is, dan is het diefstal. Maar goed, dat moet ik zelf nog bestuderen.

Verder moet je maar proberen te volgen wat je leuk vindt. Memeticae is niet te volgen, daarvoor moet je het persoon wat langer kennen dan vandaag, maar hij bedoelt het niet kwaad.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 10 okt 2018, 18:04

Om over na te denken:
Stel je hebt allerlei materieel bezit, een koopwoning van 3,5 ton, een Audi of BMW voor de deur, voor de smakelijke partner een tweede hip wagentje. Je verzamelt oude gouden munten, en in de kluis ligt e.e.a. aan horloges en sieraden, en dan ga je naar de bedrijfsarts en die zegt; "U bent afgekeurd!". Ik denk dat zoiets zwaarder weegt dan het materieel bezit.
In principe zijn lichamelijke en geestelijke vermogen van hoger belang.

En er is geen enkele materiele compensatie voor zoiets. Het kan zijn dat die "smakelijke partner" meer dan een object is en dat er sprake is van wederzijdse liefde en genegenheid. Dat kan dan wel weer compenseren.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 10 okt 2018, 19:57

Pink Panther schreef:
10 okt 2018, 17:12
Wanneer het land van iemand is, dan is het diefstal.
In een wetsstaat is het diefstal, of plundering, of verovering. Maar dat mag ons toch niet weerhouden als buurman's weiden groener zijn.
In 'schurkenstaten' (oei, niet politiek correct) zijn er uiteraard nog minder remmingen.
Een gemeenschap die land gemeenschappelijk bezit, dàt lijkt me sympathiek maar...
- Heeft een noeste werker recht op meer opbrengst dan een dagjesmelker?
- Overtollige opbrengst kan verkocht (of verruild) worden voor een 'oogst' van persoonlijke eigendom.
- Een welvarende gemeenschap wil zich uitbreiden, moet dit tegengegaan worden door bv.geboortebeperking?
- Bij het IUCN weten ze wel wat er al uitgestorven is door het in cultuur brengen van gronden.
In een gemeenschap van grondbezitters zullen er ongetwijfeld ook verschillen in welvaart optreden: de ene boer is de andere niet, lichamelijke en geestelijke verschillen resulteren in oogsten of mis-oogsten. De buur kan concurrent worden en vrijwillig of onvrijwillig geboycot.
De 'onzichtbare hand' van de vrijemarkteconomie heeft me nooit veel vertrouwen ingeboezemd.
Ik besef dat ik het allemaal nogal naargeestig voorstel en zou er veel voor willen geven om het anders te (kunnen) zien.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 10 okt 2018, 20:27

Eddie Coppens schreef:
10 okt 2018, 19:57
De 'onzichtbare hand' van de vrijemarkteconomie heeft me nooit veel vertrouwen ingeboezemd.
Ik besef dat ik het allemaal nogal naargeestig voorstel en zou er veel voor willen geven om het anders te (kunnen) zien.
Daar ben ik het mee eens. Ook geloof ik niet dat de mens zo lief voor elkaar is wanneer land van niemand is. Ik deel dus in deze naargeestigheid.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 10 okt 2018, 21:52

Pink Panther schreef:
10 okt 2018, 20:27
Ik deel dus in deze naargeestigheid
En toch...
Mijn kleinzoon gaat met een twintigtal medeleerlingen van zijn school volgend jaar naar Cambodja.
Een dorp daar wil zich economisch organiseren en heeft hiervoor behoefte aan Engels en Frans taalonderwijs.
De delegatie wil dat op zich nemen.
De schoolinstelling neemt een deel van de kosten op zich maar vraagt van de deelnemende adolescenten wat initiatief, creativiteit en inspanning om (letterlijk) een duit in het zakje te doen. Dan nog vraagt het van de ouders een serieuze financiële inspanning, en ik ben ervan overtuigd dat er leerlingen hebben moeten afhaken hierom.
Maar laat me positief blijven: de mensen ginder kunnen er baat bij hebben, mijn kleinzoon zal wellicht een cultuurschok krijgen die zijn kijk op de wereld (nog) ruimer maakt en ergens tilt zo'n initiatief me wat uit mijn pessimisme.
'Terwille van de hopeloosheid is ons de hoop gegeven' (Walter Benjamin).

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 10 okt 2018, 21:56

neus schreef:
10 okt 2018, 18:04
In principe zijn lichamelijke en geestelijke vermogen van hoger belang.
Toch liever rijk en gezond dan arm en ziek... (sarcasme)

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 11 okt 2018, 06:47

Eddie Coppens schreef:
10 okt 2018, 21:56
neus schreef:
10 okt 2018, 18:04
In principe zijn lichamelijke en geestelijke vermogen van hoger belang.
Toch liever rijk en gezond dan arm en ziek... (sarcasme)
Het is geen keuze...

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 11 okt 2018, 17:36

Eddie Coppens schreef:
10 okt 2018, 21:52
Maar laat me positief blijven: de mensen ginder kunnen er baat bij hebben, mijn kleinzoon zal wellicht een cultuurschok krijgen die zijn kijk op de wereld (nog) ruimer maakt en ergens tilt zo'n initiatief me wat uit mijn pessimisme.
'Terwille van de hopeloosheid is ons de hoop gegeven' (Walter Benjamin).
Jouw kleinzoon zal zeker een cultuurshock krijgen wanneer hij met armoede wordt geconfronteerd die wij hier niet kennen. De mensen ginder zullen er zeker baat bij hebben wanneer mensen gestimuleerd worden om mee te werken aan projecten die toekomst gericht zijn.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 11 okt 2018, 17:40

neus schreef:
10 okt 2018, 18:04
en dan ga je naar de bedrijfsarts en die zegt; "U bent afgekeurd!".
Ik moest hierbij denken aan het overlijden van David Bowie in 2016. Die had leverkanker met miljoenen op de bank waar hij op dat moment niets aan had. Hetzelfde voor Steve Jobs. Soms is geld letterlijk waardeloos!

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 11 okt 2018, 18:43

Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 17:40
neus schreef:
10 okt 2018, 18:04
en dan ga je naar de bedrijfsarts en die zegt; "U bent afgekeurd!".
Ik moest hierbij denken aan het overlijden van David Bowie in 2016. Die had leverkanker met miljoenen op de bank waar hij op dat moment niets aan had. Hetzelfde voor Steve Jobs. Soms is geld letterlijk waardeloos!
En te weinig geinvesteerd in liefde misschien...

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 11 okt 2018, 19:01

neus schreef:
11 okt 2018, 18:43
Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 17:40
neus schreef:
10 okt 2018, 18:04
en dan ga je naar de bedrijfsarts en die zegt; "U bent afgekeurd!".
Ik moest hierbij denken aan het overlijden van David Bowie in 2016. Die had leverkanker met miljoenen op de bank waar hij op dat moment niets aan had. Hetzelfde voor Steve Jobs. Soms is geld letterlijk waardeloos!
En te weinig geinvesteerd in liefde misschien...
Is dat dan beursgenoteerd?

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 11 okt 2018, 19:06

Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 19:01
neus schreef:
11 okt 2018, 18:43
Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 17:40


Ik moest hierbij denken aan het overlijden van David Bowie in 2016. Die had leverkanker met miljoenen op de bank waar hij op dat moment niets aan had. Hetzelfde voor Steve Jobs. Soms is geld letterlijk waardeloos!
En te weinig geinvesteerd in liefde misschien...
Is dat dan beursgenoteerd?
Misschien aan de beurs van Parijs...

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 11 okt 2018, 19:18

neus schreef:
11 okt 2018, 19:06
Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 19:01
neus schreef:
11 okt 2018, 18:43


En te weinig geinvesteerd in liefde misschien...
Is dat dan beursgenoteerd?
Misschien aan de beurs van Parijs...
Dan kost het niets aangezien daar echt niet wordt of werd gehandeld in liefde. Althans niet bij mijn weten maar ik kan moeilijk voor een ander spreken?

Of je bedoelde misschien dat de kanker een straf was naar een universele wet?

Afbeelding

Dan slechts 1 verzoek: laat mij daarbuiten!

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 11 okt 2018, 20:48

PP,

ik snap je niet helemaal meer.

Memeticae beperkt zich in reacties, ik ga dit ook proberen. Ik geloof namelijk dat ik toch vaak het ongewenste naar boven haal in anderen.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 12 okt 2018, 11:35

Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 19:18
Of je bedoelde misschien dat de kanker een straf was naar een universele wet?
neus schreef:
11 okt 2018, 20:48
Ik geloof namelijk dat ik toch vaak het ongewenste naar boven haal in anderen.
Nogmaals, ik wil niet bemoeiziek overkomen, maar 'klare taal' kan (soms) helpen tegen misverstanden...

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 12 okt 2018, 13:21

Eddie Coppens schreef:
12 okt 2018, 11:35
Pink Panther schreef:
11 okt 2018, 19:18
Of je bedoelde misschien dat de kanker een straf was naar een universele wet?
neus schreef:
11 okt 2018, 20:48
Ik geloof namelijk dat ik toch vaak het ongewenste naar boven haal in anderen.
Nogmaals, ik wil niet bemoeiziek overkomen, maar 'klare taal' kan (soms) helpen tegen misverstanden...
was dat de issue? Kanker als "straf" van een "universele wet"?
Het is sowieso geen straf, als het te voorkomen is, kan dat. Als het te genezen is, kan dat ook.
Die "universele wet" wat een zeer punt weet ik nog, tussen "andere ik" en "PP'. Klinkt misschien ook teveel als "God" zo'n "universele wet".
Mogelijk kan je dat voorkomen en genezen binnen de universele wet trekken om het wel acceptabel te vinden. maar niks verplicht.

Klare taal is lastig omdat ik zoveel denkstappen neem en ze niet allemaal vermeld.

Bijvoorbeeld van "investeren in liefde" als alternatief voor "verzamelen van bezit". Daar zitten heel wat stappen tussen, maar ik hoop dan dat het voor zichzelf kan spreken . het zal niet van het ene op het andere moment kunen misschien, maar dan hoop ik later alsnog.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 12 okt 2018, 18:45

neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
Klare taal is lastig omdat ik zoveel denkstappen neem en ze niet allemaal vermeld.
Vlaanderen scoort slecht op gebied van 'begrijpend lezen', ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar je houdt er best rekening mee.
neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
"investeren in liefde"
Ik heb het reeds eerder gehad over vlottende woorden. 'Liefde' is er een van. Affectie, empathie, altruïsme, onbaatzuchtige genegenheid...,vallen allen onder die noemer.
Weet jij of Bowie, behalve zijn winstgevende talenten, deze eigenschappen niet had?
Is hij desolaat en godverlaten gestorven? Ik weet het niet...
Ik vrees dat PP jouw opmerking opvat als een geval van 'immanente rechtvaardigheid', een uitdrukking die de Belgische aartsbisschop Leonard gebruikte i.v.m. HIV, wat voor flink wat animo in de media heeft gezorgd.
Ik ben hier nog erg vers, maar ben zeker dat je zo niet in elkaar zit...

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 12 okt 2018, 18:51

neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
Bijvoorbeeld van "investeren in liefde" als alternatief voor "verzamelen van bezit". Daar zitten heel wat stappen tussen, maar ik hoop dan dat het voor zichzelf kan spreken . het zal niet van het ene op het andere moment kunen misschien, maar dan hoop ik later alsnog.
Oh, ik dacht dat de heren rijkaards niet genoeg hadden gedaan met de liefde en daarom werden geveld door kanker. Ik miste inderdaad wat denkstappen:
namelijk dat wanneer je wordt afgekeurd door de bedrijfsarts en dus niet tot in de 90 nog op het podium kunt staan zoals Charles Aznavour maar meer dat je nog maar net je zwanenzang mag houden en dat al het bezit dat je hebt je niet kunt helpen. Ook die lekkere vrouw niet.

Zelfs wanneer zij geïnvesteerd zouden hebben in liefde, wat dat ook moge inhouden, dan denk ik niet dat de kaarten er ineens heel anders uitgezien zouden hebben voor de heren rijkaards.

Mijn punt was dat je zelfs met al het geld van de wereld niet kunt ontsnappen aan de dood (al laat men een piramide bouwen met alles erop en eraan)

Jouw punt is blijkbaar dat de heren rijkaards verkeerd zijn omgesprongen met hun geld.

Dat zijn twee verschillende punten die worden gemaakt maar dus niets met elkaar te maken hebben, als ik jouw reactie achteraf goed begrijp.

Wanneer deze twee punten iets met elkaar te maken zouden hebben door middel van een kosmische wet of het ingrijpen van een God of god, dan zou ik me afvragen waarom er dan rijkaards zijn die nog geen cent aan liefdadigheid hebben uitgegeven maar toch gezond oud worden.

Ik hoop niet dat je gaat antwoorden als Memeticae want dan wordt het wel erg abstract.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 12 okt 2018, 19:03

Eddie Coppens schreef:
12 okt 2018, 18:45
neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
Klare taal is lastig omdat ik zoveel denkstappen neem en ze niet allemaal vermeld.
Vlaanderen scoort slecht op gebied van 'begrijpend lezen', ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar je houdt er best rekening mee.
neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
"investeren in liefde"
Ik heb het reeds eerder gehad over vlottende woorden. 'Liefde' is er een van. Affectie, empathie, altruïsme, onbaatzuchtige genegenheid...,vallen allen onder die noemer.
Weet jij of Bowie, behalve zijn winstgevende talenten, deze eigenschappen niet had?
Is hij desolaat en godverlaten gestorven? Ik weet het niet...
Ik vrees dat PP jouw opmerking opvat als een geval van 'immanente rechtvaardigheid', een uitdrukking die de Belgische aartsbisschop Leonard gebruikte i.v.m. HIV, wat voor flink wat animo in de media heeft gezorgd.
Ik ben hier nog erg vers, maar ben zeker dat je zo niet in elkaar zit...
Ik heb niet willen suggereren dat investeren in liefde niet kan als je geld hebt. Ik wilde slechts aangeven dat die investering dan nog uitkomsten kan geven (bij kanker of afkeuring), en wat mij betreft kan Bowie dat prima gedaan hebben. Ik meen wel uit zijn songteksten van the Next Day dat hij toch wel vol negatieve emoties zat, of daar in ieder geval mee wilde musiceren.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 12 okt 2018, 19:11

Pink Panther schreef:
12 okt 2018, 18:51
neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
Bijvoorbeeld van "investeren in liefde" als alternatief voor "verzamelen van bezit". Daar zitten heel wat stappen tussen, maar ik hoop dan dat het voor zichzelf kan spreken . het zal niet van het ene op het andere moment kunen misschien, maar dan hoop ik later alsnog.
Oh, ik dacht dat de heren rijkaards niet genoeg hadden gedaan met de liefde en daarom werden geveld door kanker. Ik miste inderdaad wat denkstappen:
namelijk dat wanneer je wordt afgekeurd door de bedrijfsarts en dus niet tot in de 90 nog op het podium kunt staan zoals Charles Aznavour maar meer dat je nog maar net je zwanenzang mag houden en dat al het bezit dat je hebt je niet kunt helpen. Ook die lekkere vrouw niet.

Zelfs wanneer zij geïnvesteerd zouden hebben in liefde, wat dat ook moge inhouden, dan denk ik niet dat de kaarten er ineens heel anders uitgezien zouden hebben voor de heren rijkaards.

Mijn punt was dat je zelfs met al het geld van de wereld niet kunt ontsnappen aan de dood (al laat men een piramide bouwen met alles erop en eraan)

Jouw punt is blijkbaar dat de heren rijkaards verkeerd zijn omgesprongen met hun geld.

Dat zijn twee verschillende punten die worden gemaakt maar dus niets met elkaar te maken hebben, als ik jouw reactie achteraf goed begrijp.

Wanneer deze twee punten iets met elkaar te maken zouden hebben door middel van een kosmische wet of het ingrijpen van een God of god, dan zou ik me afvragen waarom er dan rijkaards zijn die nog geen cent aan liefdadigheid hebben uitgegeven maar toch gezond oud worden.

Ik hoop niet dat je gaat antwoorden als Memeticae want dan wordt het wel erg abstract.
Het is eigenlijk heel eenvoudig in mijn ogen, heb je lief gedaan voor een ander dan kan je via wederkerigheid misschien liefde terug verwachten. Was je alleen maar bezig met bezit vergaren dan zal je liefde moeten kopen, wat mogelijk voor velen ook niet te onderscheiden is van wederkerige liefde of zelfs beter.

Scroodge's bekering is een sprookje, maar ik maak me liever niet druk om mensen die prioriteiten heel anders leggen dan ik.

De kosmische wet is ondoorgrondelijk, wat net zoveel kan betekenen als dat ze niet bestaat. Voor mij bestaat ze wel, maar niet als wet die per se gierige rijkaards op hun nummer zet.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 12 okt 2018, 19:19

neus schreef:
12 okt 2018, 19:03
Eddie Coppens schreef:
12 okt 2018, 18:45
neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
Klare taal is lastig omdat ik zoveel denkstappen neem en ze niet allemaal vermeld.
Vlaanderen scoort slecht op gebied van 'begrijpend lezen', ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar je houdt er best rekening mee.
neus schreef:
12 okt 2018, 13:21
"investeren in liefde"
Ik heb het reeds eerder gehad over vlottende woorden. 'Liefde' is er een van. Affectie, empathie, altruïsme, onbaatzuchtige genegenheid...,vallen allen onder die noemer.
Weet jij of Bowie, behalve zijn winstgevende talenten, deze eigenschappen niet had?
Is hij desolaat en godverlaten gestorven? Ik weet het niet...
Ik vrees dat PP jouw opmerking opvat als een geval van 'immanente rechtvaardigheid', een uitdrukking die de Belgische aartsbisschop Leonard gebruikte i.v.m. HIV, wat voor flink wat animo in de media heeft gezorgd.
Ik ben hier nog erg vers, maar ben zeker dat je zo niet in elkaar zit...
Ik heb niet willen suggereren dat investeren in liefde niet kan als je geld hebt. Ik wilde slechts aangeven dat die investering dan nog uitkomsten kan geven (bij kanker of afkeuring), en wat mij betreft kan Bowie dat prima gedaan hebben. Ik meen wel uit zijn songteksten van the Next Day dat hij toch wel vol negatieve emoties zat, of daar in ieder geval mee wilde musiceren.
Ik heb de tekst zojuist gelezen en het is typisch Bowie. Het zou ook een nummer op Diamond Dogs (1974) kunnen zijn of Aladdin Sane (1973). Kortom Bowie zoals hij altijd was. Hij was altijd in verwondering over goed en kwaad, genderneutraliteit en het geloof. Omdat zijn vrouw nogal gelovig is, is hij daar in meegegaan. En ook weer niet, blijkt uit de text The Next Day. Toch altijd weer die vertwijfeling...

Ik begrijp dat liefde troost kan bieden wanneer je het nodig zou hebben als je stervende bent. Maar wie zegt dat de vrouw van Bowie daarin tekort is geschoten? Of zijn kinderen?

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 12 okt 2018, 19:25

neus schreef:
12 okt 2018, 19:11
Het is eigenlijk heel eenvoudig in mijn ogen, heb je lief gedaan voor een ander dan kan je via wederkerigheid misschien liefde terug verwachten. Was je alleen maar bezig met bezit vergaren dan zal je liefde moeten kopen, wat mogelijk voor velen ook niet te onderscheiden is van wederkerige liefde of zelfs beter.

Scroodge's bekering is een sprookje, maar ik maak me liever niet druk om mensen die prioriteiten heel anders leggen dan ik.

De kosmische wet is ondoorgrondelijk, wat net zoveel kan betekenen als dat ze niet bestaat. Voor mij bestaat ze wel, maar niet als wet die per se gierige rijkaards op hun nummer zet.
Hm, wat een vooroordelen! Ik denk niet dat het de core-business was van Job en Bowie om bezit te vergaren. Bij de tweede was het zeker roem en bij de eerste was het voornamelijk zijn "kindje".

Mensen die denken dat ze heel lief zijn, zouden wat meer een spiegel voorgehouden moeten worden. Sommigen kunnen dan flink schrikken! Ik zou ze niet graag aan mijn sterfbed willen hebben.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 12 okt 2018, 19:36

Ik heb ook nooit willen beweren dat de vrouw van Bowie tekort schoot of dat Bowie niet geinvesteerd had in liefde. All the young dudes carry the news...een tekst die investeert in liefde. Misschien was het dan niet zozeer de tekst als de wat pijnlijke toon die me trof bij The Next Day -You feel so lonely you could die en die ik als negatief opvatte. Ik voelde me als luisteraar meegezogen in beschuldiging. Is iets persoonlijks.

Je hebt aan de ene kant investeren in bezit. je hebt aan de andere kant investeren in liefde. Ik wilde de andere kant belichten, zonder uitspraken wie dat wel of niet zou doen of gedaan zou hebben. Niets negatiefs.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 12 okt 2018, 19:57

neus schreef:
12 okt 2018, 19:36
Ik heb ook nooit willen beweren dat de vrouw van Bowie tekort schoot of dat Bowie niet geinvesteerd had in liefde. All the young dudes carry the news...een tekst die investeert in liefde. Misschien was het dan niet zozeer de tekst als de wat pijnlijke toon die me trof bij The Next Day -You feel so lonely you could die en die ik als negatief opvatte. Ik voelde me als luisteraar meegezogen in beschuldiging. Is iets persoonlijks.
Die pijnlijke toon is afkomstig uit de tekst van Heartbreak Hotel van Elvis Presley. Deze toon had hij ook kunnen zingen wanneer hij getrouwd zou zijn geweest met een man. Ik spreek uit ervaring. Er zal wel wat meer aan de hand zijn geweest. Sterven is uiteraard sowieso een eenzame gebeurtenis; je doet het geheel alleen. Bovendien is de eerste persoon veranderd in de tweede persoon. Misschien was hij het die haar verliet/verlaat?
neus schreef:
12 okt 2018, 19:36
Je hebt aan de ene kant investeren in bezit. je hebt aan de andere kant investeren in liefde. Ik wilde de andere kant belichten, zonder uitspraken wie dat wel of niet zou doen of gedaan zou hebben. Niets negatiefs.
Ik bedoelde te zeggen dat het iets is dat moet blijken en dat het niet iets is waarvan je kan zeggen dat het er is omdat je zegt dat het er is.

Gebruikersavatar
Eddie Coppens
een doordenker
Posts in topic: 8
Berichten: 43
Lid geworden op: 05 sep 2018, 18:08

Bericht door Eddie Coppens » 12 okt 2018, 22:56

Wanneer een jonge violist(e) een internationale wedstrijd wint, gebeurt het soms dat een Strad(ivarius), Guarneri, Vuillaume bij wijze van beurs uitgeleend wordt door een mecenas, welke die schat in een kluis heeft liggen.
Het is geen investering van de rijkaard, tenzij de wetenschap dat duizenden concertgangers gaan verblijd worden door de zoetgevooisde klanken die zo'n 'kanon' kan produceren.
Mijn dochter, professioneel violiste, is nooit een wedstrijdbeest geweest, is geen Anne-Sophie Mutter of een Vilde Frang, maar ik overdrijf niet als ik zeg dat de waarde van haar vioolBOOG mijn jaarpensioentje overschrijdt. Haar concertverdiensten zijn niet navenant.
Mijn twee kinderen mochten zelf hun loopbaan bepalen, studeren kost geld en in bepaalde tijden had ik drie jobs tegelijk. De gedachte, met een nylonkous over mijn hoofd en een neppistool een bank binnen te wandelen is enkele keren bij mij opgekomen...
Waarmee ik maar wil zeggen...
Wat wil ik nu eigenlijk zeggen??

Gebruikersavatar
memeticae
een grandmaster filosoof
Posts in topic: 5
Berichten: 5103
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 12 okt 2018, 23:56

Even over "bezit".

Als je "het" niet meer hebt, kun je dan nog spreken over "het" bezit?
Als je bezit had, is het bezat.
Als je bezot, wil je bezit hebben.

Ook een nylonkous over je kop, roept vragen op.
(Bezit jij die kous? Is het jouw kop wel? Met welk recht eigen jij je dan dat geld toe?)

"Witte boord"
- "Ah! Ok, alstublieft meneer."

::

Ben ik dan zo'n filistijn dat ik Janine Jansen zeer kan waarderen?Zeker met zo'n "burgerlijk" concert?

(Mijn moeder wil dit op haar begrafenis horen ... Ik zei toen: "Doe je best!" en kreeg gelijk een klap om mijn oren. Ik werd boos en zei: "Yehudi Menuhin leeft al lang niet meer!")
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
een grandmaster filosoof
Posts in topic: 5
Berichten: 5103
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 13 okt 2018, 00:32

Ik denk toch dat ik een authentieke opname laat spelen ... als het zover is.
Mijn vader heeft het op plaat: Yehudi Menhun spielt das 1. Violinconcerto von Max Bruch.

Een crematorium moet over platenspelers beschikken,
gezien de prijzen die ze vragen om van je doden af te komen.

Lekker onder de douche met Bruch ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
memeticae
een grandmaster filosoof
Posts in topic: 5
Berichten: 5103
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 13 okt 2018, 00:34

Sorry ... dat was wat kan vallen onder: "Al te" ...

Ik zal het in het vervolg nalaten.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 13 okt 2018, 08:58

Eddie Coppens schreef:
12 okt 2018, 22:56
Wanneer een jonge violist(e) een internationale wedstrijd wint, gebeurt het soms dat een Strad(ivarius), Guarneri, Vuillaume bij wijze van beurs uitgeleend wordt door een mecenas, welke die schat in een kluis heeft liggen.
Het is geen investering van de rijkaard, tenzij de wetenschap dat duizenden concertgangers gaan verblijd worden door de zoetgevooisde klanken die zo'n 'kanon' kan produceren.
Mijn dochter, professioneel violiste, is nooit een wedstrijdbeest geweest, is geen Anne-Sophie Mutter of een Vilde Frang, maar ik overdrijf niet als ik zeg dat de waarde van haar vioolBOOG mijn jaarpensioentje overschrijdt. Haar concertverdiensten zijn niet navenant.
Mijn twee kinderen mochten zelf hun loopbaan bepalen, studeren kost geld en in bepaalde tijden had ik drie jobs tegelijk. De gedachte, met een nylonkous over mijn hoofd en een neppistool een bank binnen te wandelen is enkele keren bij mij opgekomen...
Waarmee ik maar wil zeggen...
Wat wil ik nu eigenlijk zeggen??
Mooi beroep lijkt me dat, violiste. Wel stressen vanwege de druk op perfecte prestatie, daar moet je dan maar tegen kunnen.

Ik beroer de toesten als amateur pianist, en kan geen noot bladmuziek meer lezen zonder streepjes tellen, maar muziek is heerlijk. Zalvende zeeen volgens een criticus.

Hoe is het vergaan financieel, schulden moeten maken?

Stoffel
een filosoof
Posts in topic: 3
Berichten: 52
Lid geworden op: 12 okt 2018, 23:36

Bericht door Stoffel » 13 okt 2018, 11:55

neus schreef:
08 okt 2018, 19:12
Pink Panther schreef:
08 okt 2018, 19:04
neus schreef:
08 okt 2018, 18:25
Jij hebt er werk van gemaakt! Fijn leesvoer, dank je.

Ik zou willen aanvullen met gedachten die ik had om voor mijzelf aannemelijk te maken dat nomaden hun trekkend bestaan opgaven. Ze kregen teveel huisraad, en het vervoer daarvan was lastig. Die huisraad (potten en pannen van gebakken klei, maar ook sierraden, meubels, tapijten).
Iedere aanvulling is welkom. Jouw hypothese klinkt zeer aannemelijk. De Mongolen hebben het toch nog lang volgehouden met hun joert maar waarschijnlijk ook uit noodzaak vanwege het schrale gebied. Nu zijn ze zeldzaam.
ik denk dus dat boeddhisme als onthechting in uiterste consequentie een nomadisch leven zou moeten impliceren, in plaats van in huizen, met tempels etc.

godsdienst of tempeldiensten hebben de Hebreeën waarschijnlijk ook van hun nomadisch bestaan af geholpen, ook het idee van "beloofde land"

maar praktisch dus "bezit" dat nomadisme eindigde

De Roma als pseudo-nomaden hebben nog caravans vol en dikke auto's,
Het eigenaardige aan bezit is dat het, wanneer je het zelf niet (meer) bezit, jou meer bezit dan ooit. Juist daarom zei (volgens mij) die meneer uit Nazareth tegen de rijke jongeling die zo goed de Wet hield, dat hij al zijn bezit moest weggeven om Hem te volgen. Dan pas komt men mijns inziens achter de uiteindelijke ware betekenis van Verlossing. Alle bezit wegdoen is illusie van verlossing. Desalniettemin is het soms heerlijk zich te ontdoen van al te overbodige zaken. O:)

Then again, ook bezit is een illusie van verlossing en veiligheid. 1 orkaan en het is foetsie.
The true mind can weather all the lies and illusions without being lost. The true heart can touch the poison of hatred without being harmed. Since beginningless time, darkness thrives in the void, but always yields to purifying light.
— The lion turtle explaining energybending to Aang.

Gebruikersavatar
Pink Panther
een mega filosoof
Posts in topic: 22
Berichten: 1321
Lid geworden op: 18 nov 2011, 19:00

Bericht door Pink Panther » 13 okt 2018, 13:17

Stoffel schreef:
13 okt 2018, 11:55
Het eigenaardige aan bezit is dat het, wanneer je het zelf niet (meer) bezit, jou meer bezit dan ooit. Juist daarom zei (volgens mij) die meneer uit Nazareth tegen de rijke jongeling die zo goed de Wet hield, dat hij al zijn bezit moest weggeven om Hem te volgen. Dan pas komt men mijns inziens achter de uiteindelijke ware betekenis van Verlossing. Alle bezit wegdoen is illusie van verlossing. Desalniettemin is het soms heerlijk zich te ontdoen van al te overbodige zaken. O:)

Then again, ook bezit is een illusie van verlossing en veiligheid. 1 orkaan en het is foetsie.
Ik ben een aantal jaren geleden verhuisd naar een kleiner huis en heb toen veel spullen weggedaan. Tot vandaag mis ik daar niets van. Het enige wat ik nog aan bezit investeer zijn boeken, volgens mij geldt hetzelfde ook voor Neus, wat volgens mij wel door de beugel kan. De boeken die mij niet bevallen geef ik weg aan iemand die boeken verkoopt waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat (via een kerk). Ik ben zelf niet van plan om iemand te volgen, of dat nu een meneer uit Nazareth is of een theosoof/antroposoof (of iets wat daar op lijkt). Wel een heel duur bed gekocht omdat ik de laatste tijd telkens mijn bed uitkwam met het gevoel overreden te zijn geweest door een bus. Zondig, maar ja, mijn rug is ook een goed doel.

Gebruikersavatar
neus
een mega filosoof
Posts in topic: 20
Berichten: 1531
Lid geworden op: 06 dec 2017, 19:44

Bericht door neus » 13 okt 2018, 14:36

...
Ik dacht dat “verlossing” zoiets is als door een parasiet overgenomen zijn om naar de top van de grasspriet te klimmen.


Plaats reactie