Tijd

Waar hebben we het eigenlijk over?
Gesloten
Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33
Tijd

Bericht door sniper » 26 dec 2010, 14:43

Dit heb ik ooit eens een keertje geschreven. Misschien wel leuk om te lezen. Inhoudelijk is het wellicht wat oppervlakkig en zweverig maar in ruime lijnen denk ik dat veel zaken op zijn minst de waarheid benaderen of althans uitdagen.

Tijd…

In wezen zijn wij allemaal tijdreizigers, we leggen in een vrij constant tempo een bepaalde afstand af, als je ervan uit gaat dat je een beginpunt en een eindpunt hebt.
Het schijnt dat tijd echter een relatief begrip is, dat zich niet door een uurwerk laat vastleggen, en dit vooral gerelateerd is aan het feit hoe, wanneer, en vooral met wat voor snelheid men dit ervaart. De snelheid van het licht is plusminus 300000 km per seconde, dit ligt vast. Dit in ogenschouw genomen kan via deze wetenschap bepaald worden hoever b.v. een ster van ons verwijderd is. Dus men koppelt een snelheidseenheid aan een tijdseenheid om een bepaalde afstand te bepalen. Stel nu dat men in een voertuig zit dat zich exact met de snelheid van het licht in een rechte lijn voortbeweegt. Vervolgens richt men een lichtbundel precies naar achteren, dus in exact de tegenovergestelde richting. Theoretisch zou het ene het andere opheffen, d.w.z. de uitgezonden lichtbundel zou gefixeerd blijven, precies op de plek waar, en wanneer hij zou worden geactiveerd terwijl het voertuig met dezelfde snelheid zou verder reizen. Hoe ervaart iemand dat in het voertuig? Volgens hem of haar waarneming gebeurd er niets bijzonders, immers het voertuig reist met de snelheid van het licht verder en lijkt het alsof de uitgezonden lichtstraal zich met diezelfde snelheid van het voertuig afbeweegt. Dit is in principe ook waar, alleen is het de snelheid van het voertuig wat hiervoor zorgt. Wat ziet men echter op de plek waar de lichtbundel is geactiveerd?
Is het nu zo dat daar een geconcentreerde bundel licht “zweeftâ€￾? Dit hangt van een aantal factoren af, beweegt het voertuig zich met een constante, en vooral met dezelfde snelheid voort, en doet het voertuig dit in een rechte lijn? Wat men hier moet onthouden is het feit dat licht zich in alle richtingen met een gelijke snelheid voortbeweeg, dus voor een waarnemer op de plek lijkt het alsof er een lichtstraal uit het niets ontstaat en zich in een bepaalde richting (in dit geval die van het voertuig) beweegt…Heeft dit invloed op begrippen zoals tijd?
Ruimtekrommingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zware hemellichamen trekken door hun aantrekkingskracht de ruimte om hun heen enigszins krom en zorgen ervoor dat de vastgelegde snelheden en de tijden die daaraan gekoppeld zijn niet meer overeenkomen. Hier heeft men dus te maken met het feit dat afstand en de daaraan gekoppelde tijd variabel kunnen zijn. Atoomklokken op hoge gebouwen hebben aangetoond dat zelfs op de aarde minieme afwijkingen zichtbaar zijn, evenals uurwerken van b.v. astronauten die bij terugkomst op de aarde honderdsten van seconden verschillen in vergelijking met aardse klokken.
Stel nu dat hetzelfde voertuig voor de duur van 1 seconde de lichtsnelheid handhaaft en dan in 1 seconde exact langs dezelfde weg eveneens met de lichtsnelheid terugreist.Er is nu 600000 kilometer afgelegd in 2 seconden en men is weer op dezelfde plek teruggekeerd. Is men in de tijd gereisd? Als men rekening houd met ruimtelijke vervormingen zou in die ene seconde theoretisch meer (of minder) afstand overbrugt kunnen zijn dan er tijd verstreken is en dit geld ook voor de weg terug. Terugkomend op het verhaal met de lichtbundel betekend dit wellicht dat tijd variabel is. Of is het zo dat omdat precies dezelfde route is gevolgd als op de heenweg het verschil in tijd weer word teniet gedaan? Dit zou betekenen dat ruimtekrommingen constant en onveranderend zijn, en een bepaalde richting hebben. Licht bestaat uit deeltjes die zich met een bepaalde frequentie middels een constante golfbeweging voortbewegen. Wellicht hanteert het begrip tijd een soortgelijk principe en beweegt de ruimte om ons heen zich in een onzichtbare golfende beweging. Theoretisch zou dit kunnen worden aangetoond door deze rimpeling b.v. te doorbreken zoals een vliegtuig dit doet als het door de geluidsbarrière breekt. Coureurs in speciale racewagens die op de zoutvlaktes in death valley
snelheidsrecords breken beleven dit alsof ze in een soort tijdscapsule zitten, terwijl ze met 1200 kilometer of meer voortrazen lijkt alles aan boord zich in slow motion te voltrekken.
Er bestaat geen natuurwet die ons verbied aan het constante tempo die het begrip tijd hanteert te ontsnappen. Echter zullen sceptici zeggen ; waarom zien wij daar nu dan geen bewijs van, immers als tijdreizen mogelijk is heeft men dit ergens in de toekomst ongetwijfeld ontdekt en moet het in het heden stikken van de tijdreizigers. Als tegenargument kan dan gebruikt worden het feit dat er op dit moment nog geen “ontvangersâ€￾ zijn uitgevonden die de reiziger kan gebruiken om op een bepaald tijdstip te arriveren. Een ander link word gelegd tussen de ontelbare UFO waarnemingen die in werkelijkheid “gewoneâ€￾ aardlingen zijn die ons uit een verre toekomst middels tijdreizen vereren met een bezoekje. Een andere theorie is, in ogenschouw genomen dat er voor praktisch alles een tegenovergesteld fenomeen bestaat, dat er zoiets bestaat als een soort anti-tijd.
Hoe ervaart een bewust denkend mens het begrip tijd en hoe reageert zijn of haar lichaam daarop? Het lichaam is zich gewaar van tijd, het is constant aan het regenereren, het is als het ware in balans met de omgeving waarin het bestaat. Het bezit zowaar een soort biologische klok die het bewustzijn voor tijd, als alle andere reverentiepunten worden afgeschermd, een bepaalde periode vrij precies in stand houd. Is het zo dat dit proces genetisch bepaald is en wij allemaal een soort “tijd-genâ€￾ bezitten die ons in staat stelt een bepaalde tijdstempo bij te houden en bewust te ervaren? De volgend stap is de rol die dimensies spelen in dit geheel, lengte, breedte, diepte en tijd. Wellicht zijn er meerdere soorten werkelijkheden, de zogenaamde parallelle werelden die d.m.v. zijdelingse tijdsprongen te bereiken zijn. Echter als ons tijdtempo verschild met die van een andere wereld zal dit eerst gecorrigeerd moeten worden alvorens met deze wereld überhaupt ervaart.
Is snelheid nodig om aan een tijdtempo te ontsnappen? Of kan men een soort “tijdpocketâ€￾ creëren, via sterke magnetische velden of wellicht met een krachtig elektrische impuls. Hoeveel energie zou het vergen om dit proces te realiseren en is het eigenlijk wel uitvoerbaar, de mogelijkheid bestaat uiteraard dat het reizen in de tijd gewoonweg niet kan, of dat dit (nog) niet in onze macht ligt. Bewustwording is misschien wel de eerste stap op weg naar nieuwe theorieën, de kans is vrij groot dat men in de verkeerde richting zoekt en dat eventuele antwoorden verrassend simpel blijken te zijn.
Het is raadzaam allereerst proberen zichtbaar te maken waaruit het begrip tijd precies bestaat, heeft het een oorsprong, is het te manipuleren, volgt het een bepaald ritme enz. Zelfs een deeltje licht heeft massa en gewicht, schijnt men namelijk een gebundelde lichtstraal voorbij een zwart gat (dit fenomeen heeft een ongekend grote zwaarte en aantrekkingskracht), dan buigt de lichtstraal af en word het licht naar het verschijnsel toe getrokken. Dit gaat het menselijke voorstellingsvermogen te boven. Het geeft in elk geval wel reden tot speculatie, de lichtstraal heeft immers een vastgelegde snelheid gehad tot het moment dat het werd gegrepen door het zwarte gat en moet op dat moment een enorme versnelling hebben meegemaakt.
Zoals Einstein reeds beweerde is zwaartekracht gerelateerd aan snelheid en hij toonde dit aan d.m.v. een simpel voorbeeld; op het moment dat men in een lift stapt en men gaat naar boven merkt men dit aan de sensatie van het zwaarder worden van voeten en benen, echter is dit nu de zwaartekracht die zich laat gelden of is het de opwaartse beweging die hiervoor zorgt? Einstein concludeerde dat deze twee fenomenen nauw aan elkaar verwant moeten zijn
Misschien hoort het begrip tijd ook in dit rijtje thuis. Een veelvoorkomende opmerking is dat, mocht tijdreizen mogelijk zijn, dit onherroepelijk zou lijden tot paradoxen en het eenvoudigweg alleen daarom al niet uitvoerbaar is. Men zou per ongeluk de “tijdlijnâ€￾ kunnen verstoren met alle catastrofale gevolgen van dien…Dit zou inderdaad een groot probleem kunnen zijn. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de tijdreiziger zich buiten ons waarnemingsveld bevinden, dat zou betekenen dat deze onzichtbare reizigers wellicht in het heden(en het verleden en de toekomst)reeds aanwezig waren en zijn geweest. Een interessante gedachte. Eigenlijk zou men simpelweg een ontvanger moeten bouwen, een soort aankomstterminal en dan maar afwachten wie zich uit de toekomst naar het heden begeeft. Voorlopig heeft men in ieder geval genoeg tijd om hierover te filosoferen.

Gebruikersavatar
yopi
Posts in topic: 2
Berichten: 7856
Lid geworden op: 22 aug 2007, 16:28

Bericht door yopi » 27 dec 2010, 01:13

Is dit nou vermaak? Of kinderlijke fascinatie?
Is het wetenschappelijke interesse? In het geval van het laatste ben ik benieuwd of je echt op de hoogt bent van Einstein's verhaal.
Niet dat ik dat nou ben. Maar de gedachte-experimenten van Einstein en de natuur terugbrengen tot wiskundige vergelijkingen brengen mij altijd in verwarring. Hoe is dat bij jou?
In geval van tijdreizen denk ik dat de wiskunde eenvoudig van de premissen aardig met middelbare wiskunde aan kan tonen dat vergelijkingen niet kunnen kloppen als je gaat delen door nul en als je limieten terugbrengt tot iets wat wel bereikt kan worden.
Premissen zijn dat de lichtsnelheid allleen voor licht geldt en niet voor andere materie. En dat de dimensie tijd maar 1 richting heeft, net als ruimtelijke coordinaten altijd positief zijn en nooit negatief.
Dat zijn al paradoxen genoeg. Zeker als je naar de paradoxen van het leven kijkt die misschien wel prioriteit hebben. Ik bedoel zoals je ze in je voorstelling gedaan heb in 'ff voorstellen'.
"Eruditie is alleen weggelegd voor loosers".
(Umberto Eco: Het Nul-Nummer)

Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33

Bericht door sniper » 27 dec 2010, 11:40

Maar de gedachte-experimenten van Einstein en de natuur terugbrengen tot wiskundige vergelijkingen brengen mij altijd in verwarring.
Op een forum zoals dit is dat begrijpelijk. Als dit een wiskundig forum zou zijn was ik hier niet mee weggekomen en had ik al snel moeten afhaken ;)
Als je mijn verhaaltje zuiver bekijkt uit een filosofisch standpunt word het makkelijker, daarom heb ik `m ook gepost. Zoals ik al aangaf moet je niet op de letter kijken maar het meer zien als een soort samenraapsel van theorien en ideeen die ik in de loop der jaren heb verzameld.
Premissen zijn dat de lichtsnelheid allleen voor licht geldt en niet voor andere materie. En dat de dimensie tijd maar 1 richting heeft, net als ruimtelijke coordinaten altijd positief zijn en nooit negatief.
Dat zijn al paradoxen genoeg.
Klopt. Maar we weten nog te weining om het een met het andere uit te sluiten. Dat tijd maar een richting heeft is geen vaststaand feit, er bestaat geen wiskundige formule die dit tegenspreekt. Net zoals de snelheid van het licht alleen is voorbestemt voor het licht zelf.
Maar je hebt gelijk als je zegt dat het kinderlijke facinatie is, ik heb te weinig kennis om er nog dieper op in te gaan maar het heeft me altijd al bezig gehouden.
En paradoxen zijn er in het dagelijkse leven inderdaad al genoeg, gesproken als een echte filosoof ;)

Groet Allard

Gebruikersavatar
yopi
Posts in topic: 2
Berichten: 7856
Lid geworden op: 22 aug 2007, 16:28

Bericht door yopi » 28 dec 2010, 15:11

Sniper:
moet je niet op de letter kijken maar het meer zien als een soort samenraapsel van theorien en ideeen die ik in de loop der jaren heb verzameld.
Ik snap het Allard. was ook interessant. Regelmatig ben ik ook met dat soort gedachten bezig als ik weer es me in moderne natuurkunde wil verdiepen.
Dat tijd maar een richting heeft is geen vaststaand feit, er bestaat geen wiskundige formule die dit tegenspreekt. Net zoals de snelheid van het licht alleen is voorbestemt voor het licht zelf.
In de wiskunde niet, maar in de (evt. experimentele) ervaring wel.

De snelheid (en de constantheid ervan) van het licht is een bewezen natuurkundig feit. De wiskundige beschrijvingen van Einstein laten in dit geval zien dat de lichtsnelheid voor massa niet bereikt kan worden. Laat staan overschreden. Bijvoorbeeld omdat bij nadering van de lichtsnelheid van een massadeeltje zijn massa naar het oneindige groeit, zijn lengte naar nul en er een oneindige hoeveelheid energie nodig zou zijn om die lichtsnelheid te bereiken.
Maar je hebt gelijk als je zegt dat het kinderlijke facinatie is
Ik bedoelde dat niet als waardering. Die kinderlijke fascinaties zouden we nooi mogen afleggen .. (zie ook je eigen onderschrift)
En paradoxen zijn er in het dagelijkse leven inderdaad al genoeg, gesproken als een echte filosoof
:)
..............
"Eruditie is alleen weggelegd voor loosers".
(Umberto Eco: Het Nul-Nummer)

Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33

Bericht door sniper » 28 dec 2010, 16:47

Bijvoorbeeld omdat bij nadering van de lichtsnelheid van een massadeeltje zijn massa naar het oneindige groeit, zijn lengte naar nul en er een oneindige hoeveelheid energie nodig zou zijn om die lichtsnelheid te bereiken.
Dat is inderdaad een groot probleem.
Als er in de toekomst een manier zal worden gevonden om een massadeeltje zodanig te prepareren dat snelheid geen invloed meer heeft op zijn massa en omvang, is die hindernis overwonnen. Brandstof zou men uit de ruimte zelf kunnen halen, anti materie en/of waterstof, beiden overvloedig aanwezig.
Licht zelf heeft ook massa en dus gewicht. Alleen heeft het licht, dus fotonen, alleen massa als ze bewegen. Ik vraag me af hoe lichtdeeltjes een dergelijke snelheid ervaren en of er ook veranderingen optreden.
Kan ik trouwens de conclusie trekken dat ook licht aan bepaalde restrictie`s verbonden is juist OMDAT de massa van de fotonen toeneemt door de snelheid?


Groet Allard
Mijn dochter van 7:"Pappa, besta ik echt of word ik voorgelezen?"

Gebruikersavatar
okke
Posts in topic: 1
Berichten: 3604
Lid geworden op: 13 nov 2007, 13:04

Bericht door okke » 28 dec 2010, 22:07

sniper, in zijn inleiding*, schreef:In wezen zijn wij allemaal tijdreizigers, we leggen in een vrij constant tempo een bepaalde afstand af, als je ervan uit gaat dat je een beginpunt en een eindpunt hebt.
Je gaat ervan uit dat we een beginpunt en een eindpunt hebben en dat wij de afstand tussen die punten in een vrij constant tempo afleggen. Dat constante tempo ben ik het niet mee eens. Toen ik op de lagere school zat duurde een schooljaar een eeuwigheid en ook in mijn herinnering zijn mijn kinderjaren veel langer dan mijn jaren nu zijn. En ook verschilt het tempo van tijd met wat ik doe; tussen in slaap vallen opstaan gaat weinig tijd verloren, maar op het station wachten op die vertraagde trein als ik naar een belangrijke afspraak wil duurt uren. Feitelijk ben ik op een bepaalde datum geboren, maar mijn leeftijd heeft daar regelmatig maling aan; dan voel ik mij een jonge god of een ouwe zak.

Als ik onszelf als tijdreizigers zie dan reis ik soms langzaam als ik slapeloos in bed lig en mijn vrouw in sneltreinvaart door haar slaap reist. Tussen het wegbrengen en het ophalen van de kinderen van school zitten voor mij enkele huishoudelijke klusjes en wat boodschappen, terwijl zij een eeuwigheid hebben bijgeleerd.

Tijd is leuk.

* De rest van je stukje heb ik (snel) ook gelezen, maar de inleidende zin riep al vragen bij me op. De filosofische overpeinzingen van de gevolgen van reizen met de snelheid van het licht laat ik nog even voor wat het is.
! Als je je stoort aan bovenstaande bericht, voel je dan vrij om mij daar melding van te maken. Bijvoorbeeld door mij een privébericht te sturen.

Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33

Bericht door sniper » 29 dec 2010, 10:52

Bij leuke dingen werken de hersenen sneller dan bij saaie, allerdaagse dingen. En naarmate je ouder word heeft iedereen dezelfde beleving, namelijk:"wat gaat de tijd snel". Dit komt door je stofwisseling die trager gaat werken. Vergelijk het met een snelstromende rivier, vroeger (in je jeugd) kon je deze rivier nog aardig bijhouden, maar als je ouder word gaat dit moeilijker. De rivier (tijd) stroomt nog net zo snel alleen in je beleving gaat hij sneller, maar in werkelijkheid ga jij langzamer.
Jij hebt het over de beleving van tijd, en dan ben ik het met je eens.

Groet Allard
Mijn dochter van 7:"Pappa, besta ik echt of word ik voorgelezen?"

Gebruikersavatar
Intangible Radjanamadjo
Posts in topic: 5
Berichten: 3278
Lid geworden op: 14 sep 2005, 15:51

Bericht door Intangible Radjanamadjo » 29 dec 2010, 13:49

Oef pittig stukje met natuurkunde.. niet echt een terrein waar ik bekend mee ben. Maar toch even een reactie, want tijd..

In een boek wat ik momenteel lees kwam ik mbt dit onderwerp wel iets interessants tegen. Namelijk dat metingen uit het verleden beinvloed kunnen worden door metingen in de toekomst.
hier een artikel over dit 'fenomeen'

The world may very well indeed be stranger than fiction!
The quest is to be liberated from the negative, which is really our own will to nothingness. And once having said yes to the instant, the affirmation is contagious. It bursts into a chain of affirmations that knows no limit. To say yes to one instant is to say yes to all of existence.

Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33

Bericht door sniper » 29 dec 2010, 17:07

Quantum mechanica. Ver boven mijn pet, vrees ik ;)

Zèèr interresant stukje, nu eerst even een asperientje :-k

Zou geweldig zijn als dit kon worden bewezen :cool:
Het zou wel veel kunnen verklaren, bijzoorbeeld de oorsprong van het leven. De toekomst die het verleden beïnvloed en visa versa...
Groet Allard
Mijn dochter van 7:"Pappa, besta ik echt of word ik voorgelezen?"

Gebruikersavatar
Intangible Radjanamadjo
Posts in topic: 5
Berichten: 3278
Lid geworden op: 14 sep 2005, 15:51

Bericht door Intangible Radjanamadjo » 30 dec 2010, 18:20

sniper schreef:Quantum mechanica. Ver boven mijn pet, vrees ik ;)

Zèèr interresant stukje, nu eerst even een asperientje :-k

Zou geweldig zijn als dit kon worden bewezen :cool:
Het zou wel veel kunnen verklaren, bijzoorbeeld de oorsprong van het leven. De toekomst die het verleden beïnvloed en visa versa...
Groet Allard
Het maakt dat we de dingen heel anders zullen gaan bekijken.. voor mij is het ook nog enigzins boven de pet. Het gevaar bestaat dan dat je enkel de dingen die je aanspreken onthoudt en de kanttekeningen vergeet. Maar goed.. wellicht niet verkeerd als we ons wereldbeeld hieraan kunnen bijstellen..
The quest is to be liberated from the negative, which is really our own will to nothingness. And once having said yes to the instant, the affirmation is contagious. It bursts into a chain of affirmations that knows no limit. To say yes to one instant is to say yes to all of existence.

Gebruikersavatar
Civilis
Posts in topic: 5
Berichten: 685
Lid geworden op: 29 jan 2010, 02:58

Bericht door Civilis » 04 jan 2011, 18:02

In hoeverre bestaat tijd buiten ons hoofd? Wat is tijd precies?

Niet alles gebeurt tegelijk. De ene gebeurtenis duurt langer dan de andere. Wij hebben besloten het op te delen in tikjes op een klok.. :-k

Het lijkt mij, intuitief, het meest voordehandliggend dat tijd constant is, en dat alle rare variaties komen door onze beleving, en onvolmaaktheden in onze meet-apparaten.
Als je een klok tegen lichtsnelheid aan in de ruimte rondzwiept, is de tijd dan niet betrouwbaarder dan die klok?
'Power to the one who doesn't want it!' Clawfinger

Gebruikersavatar
Intangible Radjanamadjo
Posts in topic: 5
Berichten: 3278
Lid geworden op: 14 sep 2005, 15:51

Bericht door Intangible Radjanamadjo » 04 jan 2011, 20:53

Civilis schreef:In hoeverre bestaat tijd buiten ons hoofd? Wat is tijd precies?

Niet alles gebeurt tegelijk. De ene gebeurtenis duurt langer dan de andere. Wij hebben besloten het op te delen in tikjes op een klok.. :-k

Het lijkt mij, intuitief, het meest voordehandliggend dat tijd constant is, en dat alle rare variaties komen door onze beleving, en onvolmaaktheden in onze meet-apparaten.
Als je een klok tegen lichtsnelheid aan in de ruimte rondzwiept, is de tijd dan niet betrouwbaarder dan die klok?
Is onze ervaring niet enkel de ervaring van dit moment?
Al het andere lijkt afgescheiden maar is eigenlijk een verlengde van dit moment - maar kun je momenten eigenlijk wel van elkaar onderscheiden?
The quest is to be liberated from the negative, which is really our own will to nothingness. And once having said yes to the instant, the affirmation is contagious. It bursts into a chain of affirmations that knows no limit. To say yes to one instant is to say yes to all of existence.

Gebruikersavatar
Civilis
Posts in topic: 5
Berichten: 685
Lid geworden op: 29 jan 2010, 02:58

Bericht door Civilis » 04 jan 2011, 22:34

Ja.. Het verleden ken ik alleen door huidige herinneringen en de toekomst door fantasie. Dus dit moment is alles dat bestaat. En een los moment zonder momenten er voor of na kan niet.. Semantisch gezien dan.
Tijd kan je niet aanwijzen, voelen, of zien. Vandaar ook de vraag: In hoeverre bestaat het? Is het iets, behalve een woord?
'Power to the one who doesn't want it!' Clawfinger

Gebruikersavatar
Intangible Radjanamadjo
Posts in topic: 5
Berichten: 3278
Lid geworden op: 14 sep 2005, 15:51

Bericht door Intangible Radjanamadjo » 04 jan 2011, 22:55

Civilis schreef:Ja.. Het verleden ken ik alleen door huidige herinneringen en de toekomst door fantasie. Dus dit moment is alles dat bestaat. En een los moment zonder momenten er voor of na kan niet.. Semantisch gezien dan.
Tijd kan je niet aanwijzen, voelen, of zien. Vandaar ook de vraag: In hoeverre bestaat het? Is het iets, behalve een woord?
Ik denk dat je dan uit gaat komen op het punt dat ruimte en tijd niet onafhankelijk van de waarnemer kunnen bestaan. En dus dat we de ruimte en tijd 'moeten' creëren om uberhaupt waar te kunnen nemen in deze werkelijkheid.. (maar dat is even uit de losse pols en klopt miss niet helemaal of helemaal niet :P)

Iig heb ik heel lang gedacht (en dat doe ik nu ook nog wel, maar ben niet meer zo bezig met het concept) dat tijd niet kan bestaan. Ik heb daar ooit een interessant boek over gelezen, ik hoop dat ik het kan terugvinden..
Update: yes! vrij snelle bingo

Het gaat om het boek van Julian Barbour - The End of Time
The quest is to be liberated from the negative, which is really our own will to nothingness. And once having said yes to the instant, the affirmation is contagious. It bursts into a chain of affirmations that knows no limit. To say yes to one instant is to say yes to all of existence.

Gebruikersavatar
Civilis
Posts in topic: 5
Berichten: 685
Lid geworden op: 29 jan 2010, 02:58

Bericht door Civilis » 04 jan 2011, 23:04

Ik heb geen idee waarom tijd en ruimte altijd in één adem worden genoemt. Dat wij ruimte meten in de tijd die licht nodig heeft om het te overbruggen betekent niet dat ze broertjes zijn..
Uitleg is welkom
'Power to the one who doesn't want it!' Clawfinger

Gebruikersavatar
Civilis
Posts in topic: 5
Berichten: 685
Lid geworden op: 29 jan 2010, 02:58

Bericht door Civilis » 04 jan 2011, 23:07

Het gaat om het boek van Julian Barbour - The End of Time
Hee, die ga ik lezen. Sowieso altijd goede ervaringen met Oxford boeken.
'Power to the one who doesn't want it!' Clawfinger

Gebruikersavatar
Intangible Radjanamadjo
Posts in topic: 5
Berichten: 3278
Lid geworden op: 14 sep 2005, 15:51

Bericht door Intangible Radjanamadjo » 05 jan 2011, 13:56

Civilis schreef:Ik heb geen idee waarom tijd en ruimte altijd in één adem worden genoemt. Dat wij ruimte meten in de tijd die licht nodig heeft om het te overbruggen betekent niet dat ze broertjes zijn..
Uitleg is welkom
Ik zal poging mijn interpretatie te geven :)

Ik ga uit van een eenheid, allesomvattend. Dus er is dan geen daar binnen of daarbuiten meer. Vanuit dat idee zijn begrippen als tijd en ruimte overbodig - deze begrippen toch gebruiken betekent dat 'je' de eenheid verbreekt.

Ik zie tijd en ruimte niet als broertjes hoor, maar het klopt wel dat ik me hierin wel beinvloed voel en zie door wat er 'standaard' over wordt geschreven.
The quest is to be liberated from the negative, which is really our own will to nothingness. And once having said yes to the instant, the affirmation is contagious. It bursts into a chain of affirmations that knows no limit. To say yes to one instant is to say yes to all of existence.

Gebruikersavatar
Civilis
Posts in topic: 5
Berichten: 685
Lid geworden op: 29 jan 2010, 02:58

Bericht door Civilis » 05 jan 2011, 23:37

Da's helder. Ikzelf geloof heilig in toeval, bijna de tegenovergestelde visie van universalisme(achtige denkwijzen).

Maar jouw reden is dan vast niet dezelfde als die van 'de wetenschap'. Het lijkt tegenwoordig algemene kennis te zijn dat tijd en ruimte één zijn. Voor de meeste mensen ws omdat ze gehoord hebben dat Einstein geniaal was, en dat hij het zo zag..
Ik heb er wel een paar documentaires over gezien, maar ik heb nergens voldoende onderbouwing gekregen. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat al die documentaires van Discovery Channel waren ;)
'Power to the one who doesn't want it!' Clawfinger

Gebruikersavatar
ziznl
Posts in topic: 1
Berichten: 2382
Lid geworden op: 11 okt 2007, 12:15

Bericht door ziznl » 06 jan 2011, 10:41


NeoCartesiaan:
"Ik denk (mezelf), dus ik ben (een bedachte gedachte)."
"Ik spreek (tegen mijn begeerde geliefde), dus jij bent (een besproken sprookje)."
"Ik vecht (tegen mijn gevreesde vijand), dus jij bent (een omstreden strijd)."

Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33

Bericht door sniper » 06 jan 2011, 13:43

Nee, maar ik heb wel even naar hem gegoogeld. Interresant!
K`moet wel eerst maar eens even goed gaan lezen voordat ik hier wat over kan zeggen.
Mijn dochter van 7:"Pappa, besta ik echt of word ik voorgelezen?"

Gebruikersavatar
sniper
Posts in topic: 7
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 dec 2010, 00:33

Bericht door sniper » 20 nov 2016, 05:18

Oud draadje....

Nog iets om over na te denken; ons universum expandeert met de snelheid van het licht. men zegt dat het voor de mens onmogelijk is om zelf die snelheid te bereiken. Ik denk dat als je de absolute 0-snelheid kunt bereiken je ook de snelheid van het licht bereikt, immers het heelal beweegt zich dan met de snelheid van het licht van je af. Zo kun je "terug" gaan in de tijd en in de ruimte. Of niet?
Wie zegt trouwens dat het heelal uitdijt? Voor het zelfde geld zitten we met z`n allen in een implosie maar ervaren we dit als een voorwaartse sensatie omdat wij het gevoel hebben dat we vooruit gaan terwijl het heelal om ons heen eigenlijk na binnen toe beweegt.
Mijn dochter van 7:"Pappa, besta ik echt of word ik voorgelezen?"

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 2
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 14 nov 2017, 22:58

we leggen in een vrij constant tempo
Ik vrees dat je gelijk hebt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Deborah Jansen
Posts in topic: 1
Berichten: 6
Lid geworden op: 31 aug 2017, 14:28

Bericht door Deborah Jansen » 18 nov 2017, 20:15

Mooie feynmannetjes hierboven.
Toch bleef ik soms steken met mijn huis- tuin en keukennatuurkunde want zaken moeten voor je gevoel toch wel kloppen, zeker als je er ook ervaring bij hebt waarop het gevoel extra te staven is.

ik neem er even een zin uit

"Zware hemellichamen trekken door hun aantrekkingskracht de ruimte om hun heen enigszins krom "

Ik doe aan LAW (lange afstand wandelen). Vrolijk ga ik van start en naa een tijd voel ik de eerste pijntjes of vermoeidheid, daar raak je doorheen door dat lichamelijke en daarna dan loop ik niet meer zelf maar het pad loopt met mij erop, ik hoef enkel nog te ervaren wat er in me en om me heen te zien is.

Het is dus nog maar de vraag of zware hemellichamen de ruimte kromtrekken. Je kunt dat gewoon niet weten.
Misschien is er iets waardoor het LIJKT of zij degene zijn die kromtrekken maar zeker weet je het niet.
Zo is wetenschap eigenlijk nooit zeker maar wel leuk en mooi uitgelegd waarvoor dank.

Gebruikersavatar
memeticae
Posts in topic: 2
Berichten: 6197
Lid geworden op: 07 jun 2014, 02:30

Bericht door memeticae » 21 nov 2017, 22:29

Deborah Jansen schreef:Zo is wetenschap eigenlijk nooit zeker maar wel leuk en mooi uitgelegd waarvoor dank.
En dat geloof jij?

Of is dat jouw wetenschap?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Gesloten